Ziņas

5 attēli

Baltā galdautu svētki Rudē.

Atpakaļ

Pavasarīgā 4.maija dienā, par godu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai, Rudes BLPJC “Varavīksne” parkā notika Balto galdautu svētku svinības. Ar sirsnīgiem svētku uzrunas vārdiem pasākumu atklāja BLPJC “Strops” vadītāja Inga Lēmane un Rojas pagasta pārvaldes vadītāja Santa Krūmiņa.

Visi, kas vēlējās apmeklēt šo pasākumu, saņēma priecīgas un pozitīvas emocijas. Svētku noskaņojumu papildināja baltie galdauti, pavasarīgie ziedu pušķi un smaidīgās apmeklētāju sejas. Šī pasākuma ietvaros mūs priecēja Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ar brīnišķīgiem skaņdarbiem, vijoļu, ģitāru un flautu izpildījumā. Liels paldies mūzikas skolas pedagogiem Indrai Sproģei, Marutai Zemturei, Sanai Lukševicai un direktorei Baibai Beraģei par ieguldīto darbu, un Modrim Sproģim par mūzikas apskaņošanu.

Pasākuma turpinājumā Rudes BLPJC “Varavīksne” jaunieši Kristers Insbergs un Henrijs Grundbergs izstāstīja interesantus pagātnes stāstus par Rudi un arī par šodienas skatījumu uz šo apdzīvoto vietu.

Šogad jau otro reizi uzstājās pašdarbnieku Rudes teātru kopa (Rojas brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrs "Strops" ar saieta vietām Melnsilā un Rudē darbinieki un pieaicinātās personas) ar jaunu teātra skeču par kāzu tēmu -“Līgavu parāde”.

Aktieri līgavu tēlus atklāja ar interesantiem tērpiem, neatkārtojamo raksturojumu un brīnišķīgu teatrālo izpildījumu, kuros iejutās Inga Lēmane kā “Zelta līgava”, Dina Čuba kā “Kosmiskā Līgava”, Marita Pāvuliņa kā “Indijas tautu tradicionālā līgava”, Kristīne Rudzīte kā “21. gadsimta līgava”, Dace Tomašūna kā “Romantiskā līgava” no 70.gadiem, Lienīte Voronova kā “Latviešu tautu meitas līgava”. Brīnišķīgās kāzu organizātores lomā iejutās Iluta Graudiņa un viņas palīga lomā iejutās Ineta Olekte. Vienīgā līgavaiņa tēlā iejutās Ēriks Jugbārdis, kas ievērtēja visas līgavas, bet izvēlējās tikai savu vienīgo, izredzēto no Rudes.

Par mūzikas atskaņošanu, katras līgavas uznācienam parūpējās Rudes jaunietis - Kristaps Lipatovs.

Pasākuma laikā, centra parka teritorijā bija lieliska iespējas apskatīt Tiņģeres muižas- pils kāzu kleitu un priekšautu kolekciju. Liels paldies arī Rudes atsaucīgajiem iedzīvotājiem Vitai Gidekai, Inetai Olektei, Zintai Čulkstenai par kāzu kleitu un priekšautu izstādi. Pateicība Inetai Olektei, Rutai Sīpolai, Austrai Kalniņai, Guntrai Zihmanei par dažādu personīgo lietu – daudzveidīgu kāzu materiālu apskati. Pateicība Kristīnei Rudzītei, Inetai Olektei par dažādu galdautu un sedziņu izšuvumu kolekciju. Pateicība invalīdu biedrības pārstāvjiem par sadarbību. Visus apmeklētājus iepriecināja, saimnieces Dinas Čubas garšīgi pagatavotā soļankas zupa. Baudījām  svētku kūku, priecīgās sarunas un  kopā būšanu.

 Uz tikšanos atkal -Baltā galdauta svētkos Rudē !

 

Informāciju sagatavoja jaunatnes darbiniece Lienīte Voronova

13.05.2024.

Ziņas