Ziņas

Dakteres Ingrīdas Miķelsones prakse nonāk drošās rokās

Atpakaļ

Otrdienas, 10. septembra, pusdienlaikā bijušajā dakteres Ingrīdas Miķelsones praksē bija vēsturisks brīdis – pēc 41  Rojā nostrādātiem gadiem, daktere Miķelsone nodeva simbolisko atslēgu ārsta prakses nākamajai saimniecei – ģimenes dakterei Mārai Melderei.

Notikums patiešām saviļņojošs un svinīgs, par ko liecināja daudzie viesi ar ziediem, par muzikālo noformējumu bija parūpējušās Rojas Mūzikas un mākslas skolas pedagoģes.

Par plecu pie pleca kopā pavadīto darba mūžu, Ingrīda Miķelsone pateicās “vislabākajai, visčaklākajai, visakurātākajai un vispašaizliedzīgākajai” māsiņai Baibai Volajai, ar kuru kopā namiņā zem liepām pavadīti 30 darba gadi. Tikai labi vārdi tika veltīti arī bijušajām māsiņām Silvijai Briedei, Ilgai Priedei. Paldies vārdi tika teikti arī Līvijai Priedītei, kura allaž dakteri aizvietojusi atvaļinājumu laikā, dakterei Mudītei Džeriņai, kura toreiz, pirms 41 gada, būdama galvenā ārsta amatā, ievadījusi jauno pediatri darbā un neliegusi padomu.

Nododot simbolisko atslēgu jaunajās rokās, Ingrīda Miķelsone neslēpa gandarījumu un prieku par to, ka nodod savu praksi drošās rokās. Kā uzzinājām no dakteres Miķelsones, līdz šim Kurzemē bijuši vien divi gadījumi, kad ģimenes ārsts, aizejot pensijā, nodod savu praksi jaunajam ārstam.  Dakteres sirds par saviem bijušajiem pacientiem ir mierīga, jo jaunā ģimenes ārste Māra Meldere sevi ir pierādījusi, 9 gadus dzīvojot un strādājot Vācijā, un savas tur uzkrātās zināšanas viņa tagad veiksmīgi varēs pielietot, strādājot ar pacientiem Rojā. “Ar plašām zināšanām, strādāt griboša un enerģiska”, tā jauno dakteri raksturoja Ingrīda Miķelsone. Jaunajai dakterei viņa dāvināja simbolisku dāvanu – simtgadīgas nestuves ar vēlējumu, lai uz tām neviens no prakses nebūtu jāiznes, un tām tik vien būtu kā relikvijas vērtība.

Pēc svinīgajiem apsveikumiem jaunā ģimenes ārste mūs ieveda prakses telpās, kur viss izmainījies līdz nepazīšanai. Pirmajā telpā izvietojusies reģistratūra, kurā mūs laipni sagaida medicīnas māsa Aurika Šuksta. Tālāk ir dakteres pieņemšanas kabinets, ultrasonogrāfijas kabinets un telpa analīžu nodošanai.

Prakse pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās būs atvērta no 8.-16.00, otrdienās no 8.00-18.00, piektdienās no 8.00-13.00. Pieteikšanās pa telefonu 63269859.

Kā svinīgajā pasākumā teica daktere Miķelsone – viena ēra beigusies, sākusies nākamā. Visu vecāku vārdā saku vissirsnīgāko paldies dakterei Ingrīdai Miķelsonei un māsiņai Baibai Volajai par patiesajām rūpēm par mūsu mazuļiem, par nekad neatteikto palīdzību.

Dace Klabere

  1. Klaberes foto
Ziņas