Ziņas

Par elektroenerģijas patēriņa samazināšanas pasākumiem Talsu novada pašvaldības iestādēs

Atpakaļ

Nolūkā nodrošināt Talsu novada pašvaldības budžeta līdzekļu ekonomiju un racionālu izmantošanu, pamatojoties uz Talsu novada domes 2023. gada 30. marta saistošo noteikumu Nr. 7 “Talsu novada pašvaldības nolikums” 16. punktu, Talsu novada pašvaldības izpilddirektors I. Haselbaums visām iestādēm uzdevis:

1. Visās pašvaldības iestādēs nodrošināt ekonomisku elektroenerģijas patēriņu:

1.1. beidzot darbu, darba vietā izslēgt datorus un citu biroja tehniku un apgaismojumu;

1.2. samazināt temperatūru elektriskajos ūdens sildītājos (55-60 grādi), veikt sildelementu apkopi (atkaļķošanu).

2. Nodrošināt apgaismojuma izmantošanu vai intensitāti publisko ēku izgaismošanai, parkos un sporta laukumos, kā arī ēku fasāžu, pieminekļu un citu objektu dekoratīvo izgaismošanu, izvērtējot nepieciešamību.

3. Nakts laikā (no plkst. 00.00 līdz plkst. 06.00) nodrošināt āra apgaismojumu, izvērtējot nepieciešamību.

Ziņas