Ziņas

Par piekrastes zvejas laivu dzinēju reģistrāciju

Atpakaļ

VSIA „Latvijas Jūras administrācija” informē, ka atbilstoši Zemkopības ministrijas lēmumam „Par rūpnieciskās zvejas kuģu saraksta apstiprināšanu Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos 2023. gadam” tām piekrastes laivām, kurām Zemkopības ministrijas sarakstā nav norādīta dzinēja jauda, nav atļauts komerczvejā izmantot jebkāda veida (stacionāros vai uzkarināmus) dzinējus. Lai veiktu izmaiņas un reģistrētu dzinēju jaudu, zvejas laivu īpašniekiem līdz 30. jūnijam jāsazinās ar VSIA „Latvjas jūras administrācija” un jāveic noteiktas darbības.

Ja konkrētai piekrastes laivai nav norādīta dzinēja jauda, bet tās īpašnieks komerczvejā vēlas izmantot dzinējus, tad zvejas laivai jāveic tehniskā inspekcija. Tā paredz mainīt laivas tipu no „zvejas airu laiva” uz „zvejas motorlaiva”, noteikt, vai ar konkrēto dzinēju laiva var tikt droši ekspluatēta, noteikt papildu nepieciešamo aprīkojumu, ja nepieciešams, arī koriģēt kuģošanas rajonu un cilvēku skaitu laivā. VSIA „Latvijas Jūras administrācija iesaka laivas inspekciju veikt kopā ar ikgadējo apskati, kas katru gadu aprīlī – maijā tiek organizēta zvejas laivu koncentrācijas vietās.

Pēc inspekcijas veikšanas jāvēršas Kuģu reģistrā ar iesniegumu zvejas laivas datu maiņai (iesniegums pieejams https://www.lja.lv/kugu-registrs/kugu-registresana/zvejas-laivu-registracija „Iesniegums zvejas laivas reģistrācijai”) un jānodod iepriekš izsniegtā reģistrācijas apliecība.

Pēc tam ir jāapmaksā rēķins par zvejas laivas tehnisko inspekciju un reģistrācijas apliecības izsniegšanu (55 eiro), ko izsniedz pēc ikgadējās inspekcijas veikšanas, un jāsaņem jaunā reģistrācijas apliecība ar aktualizētajiem datiem.

Papildu informācija: VSIA „Latvijas Jūras administrācija” Kuģu reģistrā (tālrunis 67062164; e-pasts kr@lja.lv) vai Kuģošanas drošības inspekcijā (tālrunis 67062166; e-pasts kdi@lja.lv).

Inita Fedko

Ziņas