Ziņas

3 attēli

Pareizais virziens piekrastes tūristiem

Atpakaļ

Rojas pagasta  tūrisma uzņēmēju biedrība “Rojas Tūrisma biedrība” ir īstenojusi projektu “Pareizais virziens piekrastes tūristiem”.

Projekta ideja tika iesniegta Talsu novada Kultūras un tūrisma finansēšanas projektu konkursā, kur saņēma arī finansiālu atbalstu, projekta aktivitāšu īstenošanai.

Projekta mērķis ir stiprināt vietējo novada ekonomiku un uzņēmējdarbības vidi, veicinot tūrisma uzņēmēju un pakalpojumu sniedzēju pieejamību piekrastē.

 

Projekta īstenošanas rezultātā, gar Rojas pagasta jūras piekrasti ir izvietotas 7 informatīvas norāžu zīmes par tūrisma pakalpojumu sniedzējiem piekrastes ciemos.

Informatīvās norāžu zīmes uzstādītas uz tiem tūrisma uzņēmējiem, kas ir Rojas Tūrisma biedrības biedri un kas paši izrādīja interesi par zīmju uzstādīšanu uz savu uzņēmumu.

Pēdējos gados aizvien populārāks ir kļuvis tieši pārgājienu tūrisms, tai skaitā pārgājieni gar jūras krastu. Gar visu Latvijas piekrasti stiepjas garās distances pārgājienu maršruts “Jūrtaka”, kuru iemīļojuši daudzi tūristi gan no Latvijas, gan visas pasaules. Bieži šiem piekrastes gājējiem nav īsti saprotams, kur konkrēti viņš atrodas un kas atrodas aiz piekrastes kāpas un priežu meža. Uzstādot šīs informatīvās norāžu zīmes, gājējiem, ejot gar piekrasti būs vieglāk orientēties un  atrast tūrisma pakalpojuma sniedzējus, kas atrodas piejūras ciematos.

Izgatavojot šīs informatīvās norādes, tika ņemta vērā “Jūrtakas” maršruta vizuālā identitāte un informatīvās norāžu plāksnes tika izgatavotas saskaņā ar šī gājēju maršruta vizuālo noformējumu. Uz šīm informatīvajām plāksnēm tika uzdrukāta arī “Gājējiem draudzīgs” zīme, tiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir ieguvuši šo zīmi un ir tūristiem-gājējiem draudzīgi pakalpojumus sniedzēji.   Informatīvās norādes uzstādītas Melnsils, Žocenes, Rojas un Kaltenes ciemu jūras piekrastes teritorijās. Zīmju izvietošana saskaņota ar Talsu novada būvvaldi un Talsu novada pašvaldību.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 935 eur, no kuriem 748 eur bija Talsu novada pašvaldības piešķirtais projekta finansējums un 187 eur bija biedrības pašu līdzfinansējums.

 

Justs Dzedons

Rojas tūrisma valdes priekšsēdētājs

Ziņas