2018. gads

Iepirkumi 2018. gadā

9. „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Strauta ielā 8, Rojā”

10. „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Celtnieku ielā 4, Rojā”

Valsts nozīmes ūdensnotekas Mazupītes gultnes pārbūve (12.07.2018)

11. „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Celtnieku ielā 4a, Rojā”

17. Ēkas/u fasādes vienkāršotās atjaunošanas būvdarbu uzraudzība saskaņā ar būvprojektiem Rojā, Rojas novadā

Iepirkumu plāns 2018

7. DATU REGULAS IEVIEŠANAS GATAVĪBAS NOVĒRTĒJUMS UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SISTĒMAS UZTURĒŠANA (05.04.2018)

12. „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Kosmonautu ielā 13, Rojā”

13. „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Strauta ielā 15/17a, Rojā”

15. „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Zvejnieku ielā 16, Rojā”

14. „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Zvejnieku ielā 14, Rojā”

2018. gads