Tūrisms

Pasākumi Rojas pagastā 2024.gadā

Rojas pagasta pasākumu kalendārs 2024.gadam.

Ekskursiju vadītāji Rojā un apkārtnē.

Lai izzinātu Roju un apkārtnes interesantākās vietas, iesakām sazināties ar kādu no ekskursiju vadītājiem.

Gleznu izstāde "kRāsOJA"

Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un absolventu zīmējumi un gleznojumi.

Rojas tūrisma informācijas centrs
Selgas iela 14E, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads
Tālr. +371 28630590
e-pasts: tic.roja@talsi.lv

Facebook: Visit ROJA

Instagram: VisitROJA

Tūrisms