Tūrisms

Kur paēst Rojas pusē nesezonā!?

Arī rudenī un ziemā tūrisma uzņēmēji piekrastē turpina strādāt un uzņemt pie sevis ciemiņus.

Izstāde "Rāmis rāmī"

Harija Tālberga radīto gleznu izstāde.

 

 

Pasākumi Rojas pagastā 2023.gadā

Rojas pagasta pasākumu kalendārs 2023.gadam.

Rojas tūrisma informācijas centrs
Selgas iela 14E, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads
Tālr. +371 28630590
e-pasts: tic.roja@talsi.lv

Facebook: Visit ROJA

Instagram: VisitROJA

Tūrisms