Pakalpojumi

Rojas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Rojas VPVKAC)

ROJAS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRĀ

Klienti tiek pieņemti ar iepriekšēju pierakstu, zvanot uz tālruni 27234281, vai rakstot e-pastā: roja@pakalpojumucentri.lv

Adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads, LV-3264

Darba laiks:

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

8.00–12.00; 13.00–17.00

8.00–12.00; 13.00–18.00

8.00–12.00; 13.00–17.00

8.00–12.00; 13.00–17.00

8.00–12.00; 13.00–16.00

Tālrunis: 66954838; 63232050

E-pasts: roja@pakalpojumucentri.lv

 

Rojas pagasta pārvaldes kases darba laiks:

Otrdienās:  13.00 – 18.00

Piektdienās:  09.00 – 12.00

Maksājumus kasē var veikt tikai skaidrā naudā!

Informējam, ka par nekustamā īpašuma nodokli iespējams norēķināties arī ar internetbankas starpniecību – veicot pārskaitījumu Talsu novada pašvaldības, reģ.Nr. 90009113532, norēķinu kontos:

Banka

Konta numurs

AS “SEB banka”

LV49UNLA0028700130033

AS “Swedbank”

LV79HABA0001402059015

AS “CITADELES BANKA” 

LV85PARX0012750880002

AS “Luminor banka”

LV45RIKO0002013183564

 

 

Klientu apkalpošanas centra vadītāja

Ina Bramane

e-pasts: roja@pakalpojumucentri.lv 

Tālr.:

27234281

63232050

66954838 

UZMANĪBU – SVARĪGI!
Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte.
 
Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

 

 

Digitālo Covid-19 sertifikāta izdrukas

Digitālo Covid-19 sertifikātu, ar darbinieku atbalstu, var izdrukāt Rojas Klientu apkalpošanas centrā, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā, tiem, kuri nelieto internetu vai kuram nav iespējas autorizēties tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv , iepriekš piesakoties pa tālruni: 27234281.

Dodoties uz vizīti savā konkrētajā pieraksta laikā, obligāti līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

Ierodoties klātienē, būs jāaizpilda un jāparaksta veidlapa, pēc tam darbinieks uz vietas sagatavos iedzīvotāja digitālo Covid-19 sertifikātu un izsniegs to papīra formātā.

 

Informācijai

Nodarbinātības valsts aģentūra ziņo, ka  tuvojoties vasarai, pieaug iedzīvotāju interese par NVA nodarbinātības pasākumu skolēniem vasarā, tādēļ informē, ka ņemot vērā aktuālo situāciju darba tirgū un izmaiņas izglītības iestāžu mācību procesā, ko ietekmējuši pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai, NVA skolēnu nodarbinātības pasākums 2020.gada vasaras mēnešos nenotiks.

Papildus informācija ir pieejama šeit https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=2&txt=6322&from=0

 

Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīklā pieejamo pakalpojumu klāsts no 02.01.2020. tiek papildināts ar jaunu  VSAA pakalpojumu - „Izvēle fondētās pensijas (pensiju 2. līmeņa) kapitāla izmantošanai nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas".

Pensiju 2.līmeņa dalībniekam, kurš vēl nav pieprasījis vecuma pensiju (tai skaitā priekšlaicīgi un ar atvieglotiem noteikumiem), ir tiesības izvēlēties, kam atstāt savu pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu gadījumā, ja nomirst līdz vecuma pensijas piešķiršanai. Var izvēlēties pievienot norādītās personas pensiju 2.līmenī uzkrātajam kapitālam, atstāt mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā vai ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā – izvēle jāpaziņo VSAA, iesniedzot iesniegumu Par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas.

Pamācība e-iesnieguma iesniegšanai šeit.

Sīkāku informāciju skatiet šeit: https://www.vsaa.gov.lv/kampensiju/komuser/

Akcijas "Diena bez rindām" ietvaros seniorus aicina
konsultēties par E-veselības lietošanu

 Piektdien, 4. oktobrī, akcijas “Diena bez rindām” ietvaros Nacionālā veselības dienesta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā no plkst. 10.00 līdz 15.00 senioriem un citiem interesentiem būs iespēja konsultēties par E-veselības sistēmas pakalpojumu lietošanu un kopā ar konsultantu aizpildīt E-veselībā informāciju par savām kontaktpersonām – piemēram, kaimiņu, dēlu, mazmeitu vai kādu citu tuvinieku – saziņai neatliekamā gadījumā.

 Kontaktpersonu norādīšana nodrošinās, ka gadījumā, ja seniors ir nokļuvis slimnīcā ar zaudētām saziņas spējām, atmiņas zudumu, atrodoties traucētas apziņas vai bezsamaņas stāvoklī, ārstniecības personas varēs operatīvi sazināties ar kādu no kontaktpersonām, lai informētu par pacienta atrašanās vietu, veselības stāvokli vai precizētu informāciju, kas ir svarīga savlaicīgas un pacientam piemērotākās ārstēšanas nodrošināšanai. Piemēram, informāciju par pacienta hroniskajām slimībām, alergēniem, lietotajiem medikamentiem u.c., ja šī informācija nav pieejama E-veselības sistēmā.

 Vienlaikus apmeklējuma laikā E-veselības sistēmā varēs norādīt savu kontaktinformāciju, kas sniegs iespēju turpmāk saņemt ar veselību saistītus paziņojumus. Piemēram, par izrakstītajām e-receptēm valsts kompensējamo zāļu saņemšanai. Tāpat iedzīvotāji varēs konsultēties par iespēju E-veselības sistēmā deleģēt citu cilvēku (piemēram, savu pilngadīgo bērnu, citu radinieku, draugu, kaimiņu) iegādāties e-recepšu zāles viņa vietā, pilnībā vai daļēji piekļūt iedzīvotāja medicīniskajai informācijai E-veselības sistēmā u.c.

 Lai klātienē ievadītu savu informāciju E-veselības sistēmā, līdzi jāņem kādu no piekļuves līdzekļiem –internetbankas piekļuves datus (Swedbank, SEB bankas, Citadele bankas, Norvik bankas, Luminor u.c. banku), elektronisko parakstu (eParaksts) vai elektronisko identifikācijas karti (eID). Ja seniors neizmanto iepriekš minētos piekļuves līdzekļus, klātienē būs iespējams uzrakstīt iesniegumu par nepieciešamo datu ievadi E-veselības sistēmā.

 Jau ziņots, ka no 30. septembra līdz 4. oktobrim visā Latvijā norisinās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īstenotā ikgadējā akcija “Diena bez rindām”, kuras ietvaros iedzīvotāji aicināti izmantot iespēju un konsultēties par valsts e-pakalpojumu lietošanu.

 Plašāka informācija par E-veselības sniegtajām iespējām ir pieejama E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv, savukārt informācija par akciju “Diena bez rindām” pieejama portālā www.mana.latvija.lv.

 Pasākuma norises vietas adrese – Nacionālā veselības dienesta Klientu apkalpošanas centrs, Rīga, Cēsu iela 31, 3. korpuss, 6. ieeja, 3. stāvs.

 

E-asistents – neaizstājams palīgs e-pakalpojumu saņemšanā

VSAA informatīvie materiāli - atrodami  - sadaļā - Noderīgi  - https://www.vsaa.gov.lv/noderigi/informativie-materiali/

Jautājumi par e-adresi un e-adreses skaidrojums video rullītī zemāk.

 

Autorizācijai e-pakalpojumā "E-iesniegums VSAA pakalpojumiem" lietotājs var izvēlēties jebkuru piedāvāto autentifikācijas veidu - tas neietekmē e-pakalpojuma izpildi.  E-pakalpojumā lietotājam jāizvēlas privātā pensiju fonda pensiju plāns. Skat.  VSAA veidoto prezentāciju par šo e-pakalpojumu. 

Visērtāk un drošāk īpašnieka maiņu, kā arī citus notikumus ar mājas dzīvniekiem, ir reģistrēt portālā www.latvija.lv .

Ērtai atrašanai šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/majas_dzivnieku_registresanas_kartiba/notikumu_registresana/

Pa soļiem: LDC mājas lapa www.ldc.gov.lv -> Mājas (istabas) dzīvnieki -> Notikumu reģistrēšana

Par e-adreses pieslēgšanu privātpersonām lūdzu iepazīstieties ar informāciju šeit: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/e_parv/e_adrese/?doc=25242

VID izveido īpašu konsultāciju tālruni un e-pasta adresi ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem

 Lai informācija par nodokļu jautājumiem būtu pieejamāka ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem, Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir izveidojis atsevišķu e-pasta adresi un  tālruņa numuru, kur nodokļu konsultanti atbildēs uz dažādiem praktiskas dabas jautājumiem nodokļu jomā. Jaunizveidotā e-pasta adrese ir diaspora@vid.gov.lv un nodokļu konsultantu tālruņa numurs - +371 67122443.

 Interesējošos jautājumus ir aicināti uzdot gan tautieši, kuri nolēmuši atgriezties vai pārcelties uz dzīvi Latvijā pēc pastāvīgas dzīves vai ilgākas uzturēšanās ārvalstīs, gan arī tie, kuriem ilgstoši dzīvojot ārvalstīs, iespējams, ir saglabājušās kādas nodokļu saistības Latvijā.

VID gaida ne tikai ārzemēs dzīvojošo tautiešu jautājumus, bet arī ieteikumus un priekšlikumus, kā arī turpmāk uzlabot savstarpējo informācijas apriti un iespējami ērti un operatīvi nodrošināt viņiem būtisko informāciju par nodokļu un muitas jautājumiem.

Apzinoties, ka valsts atbildība par saviem pilsoņiem nebeidzas brīdī, kad viņi mainījuši mītnes vietu, VID vienmēr ir atvērts saziņai ar ārzemēs dzīvojošajiem tautiešiem. VID tīmekļa vietnē ir pieejama īpaša sadaļa “Latvijas rezidenti ārvalstīs”, kurā tiek apkopota informācija un atbildes uz ārvalstīs dzīvojošo tautiešu biežāk uzdotajiem jautājumiem. VID arī sūta aktuālo informāciju un atbild uz ārvalstu plašsaziņas līdzekļu jautājumiem, kuru auditorija ir tieši ārvalstīs dzīvojošie latvieši. 

VID arī sadarbojas ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, kuras tīmekļa vietnē pieejama plaša informācija par dažādiem diasporai nozīmīgiem jautājumiem, kā arī ar Īrijas-Latvijas Tirdzniecības kameru

 

Noderīgi

VSAA mājas lapā - sadaļā -  Biežāk uzdotie jautājumi  - atbildes,  ir  informācija par  darbnespējas lapām (kā iesniegt, kur redzēt Nr, lēmumu):  https://www.vsaa.lv/noderigi/jautajumi-un-atbildes/

NVA ir jauns e-pakalpojums. E – apmācību modulis “Finanšu pratība”

Lai apgūtu minēto kursu elektroniski, lūdzu interneta pārlūka laukā ierakstīt  www.nva.gov.lv – klikšķināt attēlā uz banera “Finanšu pratība”. Lai apgūtu minētās e-apmācības nav nepieciešams būt reģistrēta bezdarbnieka statusā. To var apgūt ikviens. Vairāk informācijas par pakalpojumu šeit.

Ja rodas papildus jautājumi par Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, tad zvaniet kontaktpersonai, kas filiālē atbild par pasākumu - NVA filiāļu kontaktpersonas.

Turpinot aktīvi skaidrot šī brīža aktuālākos jautājumus, kas iedzīvotājiem radušies saistībā ar izmaiņām nodokļu reformas ietvaros, aicinām apskatīt trīs skaidrojošos materiālus, kas īpaši vērtīgi un noderīgi ir jaunajiem vecākiem, vecuma pensijas saņēmējiem, kā arī tiem cilvēkiem, kuri strādā vairākās darba vietās.

Pakalpojumu saraksts

Lauksaimniecības datu centrs

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija valsts vienotajā dzīvnieku reģistra datubāzē un maksas iekasēšana no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums no 2017. gada)

Lauku atbalsta dienests

Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izmantošanā
 

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

Nodarbinātības valsts aģentūra

Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:

 

1. CV un vakanču reģistrēšana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

2. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana

Konsultācijas

3. Informatīvās dienas e-versija

Konsultācijas

4. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana

Konsultācijas

5. Profilēšana

Konsultācijas

6. Karjeras pakalpojumi

Konsultācijas

7. Apmācību monitorings

Konsultācijas

8. Darba tirgus prognozes

Konsultācijas
(e-pakalpojums)
 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

 

1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

4. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

5. Manā īpašumā deklarētās personas

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

6. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

7. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

8. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

9. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

10. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

11. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

12. Šengenas vīzas pieteikums

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

13. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

14.Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa

Konsultācijas
(e-pakalpojums)
 

Uzņēmumu reģistrs                                                                        

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

 

1. Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

2. Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.

Konsultācijas
(e-pakalpojums)
 

Valsts darba inspekcija

Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

 

1. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā.

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

2. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

3. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

4. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

Darba devēju informēšana un atbalsts par šādiem e-pakalpojumiem:

 

1. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem.

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

2. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

3. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

4. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

5. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

6. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

7. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

8. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

9. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

10. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:

 

1. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

2. Darbavietas higiēniskais raksturojums

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

3. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

4. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

5. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

6. Ziņojums par arodslimības gadījumu

Konsultācijas
(e-pakalpojums)
 

Valsts ieņēmumu dienests

Iesniegumu pieņemšana par:

 

1. Algas nodokļa grāmatiņu

Klātienes
pakalpojums

2. Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana

Klātienes
pakalpojums

3. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu

Klātienes
pakalpojums

4. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai

Klātienes
pakalpojums

Atbalsta sniegšana darbam ar EDS

Konsultācija
(e-pakalpojums)
 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:

 

1. Apbedīšanas pabalsts

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

2. Bezdarbnieka pabalsts

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

4. Bērna kopšanas pabalsts

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

5. Bērna piedzimšanas pabalsts

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

6. Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

7. Ģimenes valsts pabalsts

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

8. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

9. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

10. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

11. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

12. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

13. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

14. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

15. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

16. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

17. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

18. Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

19. Invaliditātes pensija

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

20. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

21. Maternitātes pabalsts

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

22. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

23. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

24. Paternitātes pabalsts

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

25. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

26. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

27. Slimības pabalsts

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

28. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

29. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēle

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

30. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

31. Vecāku pabalsts

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

32. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram)

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

33. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)

34. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas

Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 

Valsts zemes dienests

Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:

 

1. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā

Konsultācija

2. Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā

Konsultācija

3. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana

Konsultācija

4. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā

Konsultācija
(e-pakalpojums).

5. Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva

Konsultācija
(e-pakalpojums).

6. Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva

Konsultācija

7. Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā

Konsultācija

8. Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem

Konsultācija
(e-pakalpojums)

9. Datu reģistrācija/aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments

Konsultācija
(e-pakalpojums)

10. Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem

Konsultācija

11. Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū

Konsultācija

12. Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana

Konsultācija

13. Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību

Konsultācija
(e-pakalpojums)

14. Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata

Konsultācija

15. Kadastra informācija mantojuma lietai

Konsultācija

16. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)

Konsultācija

17. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām

Konsultācija
(e-pakalpojums)

18. Mani dati Kadastrā

Konsultācija
(e-pakalpojums)

19. „Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv

Konsultācija
(e-pakalpojums)

20. Mobilā aplikācija kadastrs.lv

Konsultācija

21. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā.

Konsultācija

22. Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā

Konsultācija
(e-pakalpojums)

23. Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei

Konsultācija
(e-pakalpojums)

24. Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu izsniegšana.

Konsultācija

25. Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu

Konsultācija
(e-pakalpojums)

26. Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu

Konsultācija

27. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām

Konsultācija
(e-pakalpojums)

28. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana

Konsultācija
(e-pakalpojums)

29. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana

Konsultācija
(e-pakalpojums)

30. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana

Konsultācija
(e-pakalpojums)

31. Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata

Konsultācija

32. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu

Konsultācija
(e-pakalpojums)
 

 

Pakalpojumi