Pārvalde

APBALVOTĀS PERSONAS 2019. GADA NOVEMBRĪ

Latvijas Republikas 101. dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā godināt un ar Rojas novada domes Atzinības rakstiem: 

 • “Par mūža ieguldījumu” apbalvot Ingrīdu Miķelsoni un Baibu Volaju;
 • “Gada pedagogs” apbalvot Svetlanu Mediņu;
 • “Par nopelniem Rojas novada tēla veidošanā” apbalvot Egilu Zigatu un Intu Erkenu;
 • “Gada sportists” apbalvot Uģi Kronbergu;
 • “Gada jaunietis” apbalvot Kitiju Maišeli;
 • “Par veiksmīgu uzņēmējdarbību” apbalvot Alisi Lakšmani un uzņēmumu “SPURA”.

Apbalvotās personas 2018. gada novembrī

Latvijas Republikas 100. dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā godināt un ar Rojas novada domes Atzinības rakstiem: 

 • „Par mūža ieguldījumu” apbalvot Maiju Leitarti;
 • „Gada pedagogs” apbalvot Ingu Puntuli;
 • „Par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu” apbalvot Baibu Muskari;
 • „Gada sportists” apbalvot Madaru Dīriņu;
 • „Gada jaunietis” apbalvot Anniju Šulci;
 • „Par nopelniem Rojas novada tēla veidošanā” apbalvot Daci Klaberi;
 • 8. „Par veiksmīgu uzņēmējdarbību” apbalvot SIA “Dižglābas” un SIA “Rudes vētras”.

 

 

Apbalvotās personas 2017. gada 17. novembrī

Latvijas Republikas 99. dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā godināt un ar Rojas novada domes Atzinības rakstiem apbalvot: 

 • „Par mūža ieguldījumu” apbalvot Agri Jansonu un Āriju Veidi;
 • „Gada pedagogs” apbalvot Ingrīdu Ķauķi;
 • „Par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu” apbalvot Maiju Brusbārdi;
 • „Gada sportists” apbalvot Alisi Grosbahu;
 • „Gada jaunietis” apbalvot Beati Olekti;
 • „Par nopelniem Rojas novada tēla veidošanā” apbalvot Gunti Martužānu un Georgu Avetisjanu;
 • „Par nozīmīgu ieguldījumu Rojas novada attīstībā” apbalvot Lāsmu Pūci;
 • „Par veiksmīgu uzņēmējdarbību” apbalvot SIA “MELNSILKRASTS” (Māri Lagzdiņu un Andi Lagzdiņu) un SIA “Zvejnieku saimniecība IRBE” (Lauri Jirgenu un Ansi Jirgenu).

Apbalvotās personas 2016. gada 17. novembrī

Latvijas Republikas 98. dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā godināt un ar Rojas novada domes Atzinības rakstiem apbalvot:

Apbalvojumu nominācijā "Par mūža ieguldījumu" saņēma ilggadējā medicīnas darbiniece Silvija Briede. Kā viņu raksturoja kolēģe, tas ir cilvēks ar atsaucīgu sirdi, lielu cilvēkmīlestību, zelta rokām. 44 nostrādātajos darba gados Silvija Briede vajadzīgajā mirklī ir sniegusi palīdzību vai ikvienai ģimenei novadā. Izaudzinājusi savus 3 bērnus, tagad Silvija savu mīlestību un sirds siltumu dāvā arī mazbērniem.
"Par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu" apbalvojumu saņēma Rojas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Brigita Kvālberga. Jau vairāk kā 40 gadus viņa dalās savās zināšanās ar mūzikas skolas audzēkņiem. Viņas vadībā mūzikas skolu beiguši daudzi audzēkņi, kuri viņas ietekmē par savu turpmākās dzīves ceļu izvēlējušies mūziku un tieši klavierspēli. Noteikta, principiāla, cilvēks, kurš mīl kārtību un taisnību it visā. Jau 20 gadus Brigita Kvālberga ir arī viena no laulību ceremonijas dalībniecēm un, vidēji rēķinot, sanāk, ka viņas klavieru melodiju pavadījumā laulību noslēguši vismaz 600 pāri.

"Par nopelniem Rojas novada tēla veidošanā" apbalvojumu saņēma deju skolotāja Eva Fricberga. Eva savam darbam, kas reizē ir arī viņas hobijs, veltījusi vismaz 20 savas dzīves gadus, un visbiežāk tās ir arī vēlas vakara stundas, naktis un brīvdienas. Bez Evas vadīto "Elfu" uzstāšanos mēs vairs nevaram iedomāties nevienu pasākumu ne tikai Rojā, bet arī tās apkārtnē. "Elfām" piedaloties dažādos čempionātos gan Latvijā, gan ārvalstīs, Rojas vārds izskan gan tuvumā, gan tālumā.

Nominācijas "Gada pedagogs" tituls šogad piešķirts Rojas Mūzikas un mākslas skolas akordeona spēles pasniedzējai Baibai Beraģei. Baiba ir šīs skolas absolvente un darba gaitas savā dzimtajā skolā uzsākusi 2008. gadā. Šajā laikā viņa sevi pierādījusi kā prasmīga un zinoša pedagoģe, kura ļoti mīl savu instrumentu un visas savas zināšanas cenšas nodot audzēkņiem. Skolotājas lolojums ir arī konkurss "Rojas ritmi", kas jau izskanējis republikā un izraisījis lielu interesi un atsaucību valsts mūzikas skolās.

Titulam "Gada jaunietis" šogad izvēlēts Toms Bērziņš – sabiedriski aktīvs, atsaucīgs, zinātkārs, viens no retajiem jauniešiem, ar kuru līdzvērtīgi var pārrunāt dažādas norises gan valstī, gan novadā – tā Tomu raksturo viņa klases audzinātāja. Toms ir apveltīts arī ar lielu enerģiju un darba sparu. Šogad viņš kā brīvprātīgais palīgs piedalījās filmas "Gūtenmorgens Vienciemā" uzņemšanā Valgalciemā un, kā izteicās radošās grupas darbiniece, visgrūtākie brīži Tomam bijuši tie, kad īsti nav bijis, ko darīt.

Nominācija "Gada sportists" piešķirts jaunajai vieglatlētei Līgai Vecbērzai. Meitene trenējas vieglatlētikā sprinta distancēs. Lai arī treniņu stāžs ir ļoti mazs – tikai 2,5 gadi, Līgai ir jau ievērojami sasniegumi – visās sacensībās viņa bijusi pirmajā trijniekā. Jaunā sportiste trenējas 6 reizes nedēļā un 2,5 gados nav izlaidusi nevienu treniņu. Nākamā gadā Līgu gaida nopietni starti Eiropā U-20 čempionātā Itālijā, jo meitene jau tagad ir izpildījusi Eiropas čempionāta normatīvu 100 m skrējienā. Kā, Līgu sveicot, atzīmēja domes priekšsēdētāja, ne jau tūristu bukleti nes mūsu vārdu ārpus Rojas robežām. Tie ir mūsu ļaudis un, skatoties uz Līgas jaunību un lielo cīņas sparu, tieši viņa būs tā, kas Rojas vārdu aiznesīs tālu ārpus tās robežām.

Tradicionāli šajos svētkos savu balvu labākajam Rojas novada pedagogam pasniedz arī AS "Swedbank". Šogad bankas īpašo balvu – portatīvo datoru saņēma Rojas novada Sporta skolas skolotājs Gunārs Reinholds, kurš trenē gan skolas jaunos burātājus, gan pieaugušos interesentus. Ir nodibināta biedrība "Rojas zēģelētāju skola" un Gunāra
audzēkņi piedalās gan Baltijas Zēģelētāju savienības organizētajās sacensībās, gan pašmāju sacensībās. Gunārs ir arī atjaunojis senās tradīcijas regatē "Rojas lielā balva", kas šogad sapulcināja 57 dalībniekus.

Šajos svētkos tika apbalvotas arī godprātīgākās un čaklākās brīvprātīgā
darba veicējas. Viņas apbalvoja sociālā darbiniece Lienīte Voronova, un šogad tās bija 2 meitenes no Rudes jauniešu centra "Varavīksne" – Marta Šermūkšne un Kate Krista Kalniņa. Meitenes čakli darbojušās gan "Varavīksnē", gan palīdzējušas pirmskolas izglītības iestādē "Saulespuķe".

Apbalvotās personas 2015. gada 17. novembrī

Latvijas Republikas 97. dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā godināt un ar Rojas novada domes Atzinības rakstiem apbalvot:

Atzinības rakstu "Par mūža ieguldījumu" saņēma vienmēr izpalīdzīgā, laipnā un pretimnākošā aptiekāre Silvija Kivila, kura arī pēc darba laika beigām neatteica palīdzību tiem, kam tā bija vajadzīga. Tāpat Atzinības rakstu "Par mūža ieguldījumu" saņēma arī Dagmāra Leimane, kura 11 gadus vadīja Rojas vidusskolu un skolēni viņu cienījuši gan stingrā rakstura, gan labestīgās attieksmes dēļ.
Ar Atzinības rakstu "Par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu Rojas novadā" apbalvoja Gundegu Balodi, jo viņa ir cilvēks ar lielu dvēseli un Rojas patriote un darba vietā Rojas muzejā tiešām ir savā vietā!
Andrejs Švalbe savu nomināciju "Par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu Rojas novadā" ir pelnījis pa īstam, jo Rojā ir maz cilvēku, kas nebūtu bijuši pie masāžas speciālista un brīnumdaktera Andreja un uzklausījuši viņa moto "Dzīve ir skaista!"
Grupas "Roja" solists Jānis Kalniņš Atzinības rakstu saņēma par Rojas vārda popularizēšanu, grupa ir pazīstama visā Latvijā ar savām dziesmām un melodijām.
PII " Zelta zivtiņas" vadītāja Iveta Pastore tika raksturota kā īsts kuģa kapteinis, kas zin, kā vadīt komandu cauri vētrām pareizā virzienā, tāpēc Atzinības raksts "Par ieguldījumu novada attīstībā" tiek pasniegts tieši viņai.
"Par nopelniem Rojas novada tēla veidošanā" Atzinības rakstu saņēma cilvēks, kurš jau 20 gadus ir kultūras darbinieks un savu darbu izdzīvo, nevis atstrādā – novada kultūras pasākumu organizatore Dace Broka.
Atzinības rakstu "Par veiksmīgu uzņēmējdarbību" saņēma SIA "Zvejnieku saimniecība "Irbe", kas ir viens no vadošākajiem uzņēmumiem Rojas novadā.
Savukārt Atzinības rakstu "Gada pedagogs" saņēma skolotājs un treneris Jānis Volajs.
Brāļi Edgars un Arvis Grīnīši ir jaunieši, kas piedalās rallija sacensībās un ir ieguvuši vairākas godalgotas vietas, tostarp arī starptautiskās sacensībās. Latvijas Rallijsprinta čempionātā šīs sezonas kopvērtējumā iegūta 2.vieta "Klasika 3000" klasē, tāpēc viņi tiek apbalvoti nominācijā "Gada sportists". Atzinības rakstu "Gada jaunietis" šogad saņēma Rojas vidusskolas 11. klases mērķtiecīgā skolniece Amanda Kaža.
Tradicionālā A/S " Swedbank" balva Rojas novada labākajam pedagogam tika pasniegta Rojas Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas pedagoģei Līgai Reinei.
Domes priekšsēdētāja pasniedza īpašo balvu "Gada izpilddirektors", kura, sadarbībā ar visām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, tika pasniegta Jānim Pūcem.

Apbalvotās personas 2014. gada 17. novembrī

Latvijas Republikas 96. dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā godināt un ar Rojas novada domes Atzinības rakstiem apbalvot:

Nominācijā "Par mūža ieguldījumu" apbalvojumu saņēma Laimonis Zemels. Ilgus gadus kultūras centra dzīve nebija iedomājama bez Laimoņa stiprajām rokām un padoma.
Šodien būt uzņēmējam nebūt nav vienkārši, šai maizītei dažkārt ir rūgta garoza, par ko ne vienreiz vien ir pārliecinājies nominācijas "Par veiksmīgu uzņēmējdarbību" apbalvojuma saņēmējs Nikolajs Kirilovs. Savukārt nominācijā "Par ieguldījumu novada attīstībā" apbalvojumu saņēma Haralds Valdemārs. Haraldam skaļus aplausus velta zālē sēdošie, jo, pateicoties viņam, rojeniekiem nav jādzer rūsains ūdens, mums pa krāniem tek garšīgs, dzidrs ūdens.
Šajā nominācijā "Par ieguldījumu novada attīstībā" tika apbalvota arī Rudes un Rojas patriote Inga Lēmane. Inga raksta un īsteno projektus.
"Par nopelniem Rojas novada tēla veidošanā" Rojas novada domes apbalvojums piešķirts komponistam Pēterim Vaskam. Eva Kārkliņa priecājās, ka ir izdevies piesaistīt Rojai tik izcilu komponistu, jo kinofestivālā "RojaL" mūzika  ir pievienojusies tieši, pateicoties Pēterim Vaskam. Viņš labprāt atsaucās arī pagājušās vasaras labdarības koncerta organizēšanā Ģipkas baznīcā, un arī nākamajā gadā komponists ir apsolījis būt kopā ar mums kinofestivālā "RojaL".
Nominācijā "Gada skolotājs" apbalvojumu saņēma Rojas vidusskolas skolotāja Ilze Krišjāne. Ilze ir stingra skolotāja, un par to viņu mīl gan bērni, gan skolas kolektīvs. Nominācijā "Par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu Rojas novadā" tika apbalvota ilggadīgā vīriešu friziere Ināra Cālīte. Šajā rudenī Ināra pārstāja strādāt par frizieri, turpinot vien sētnieces darbu, un arī tas tiek paveikts akurāti, ar vislielāko atbildības sajūtu. Kad liela daļa rojenieku vēl tikai pagriežas uz otriem sāniem, lai laistos saldā snaudā, Ināra jau strādā.
Nominācijai "Gada jaunietis" izvirzīts un apbalvojumu saņēma pagājušā gada Rojas vidusskolas absolvents Arvis Podiņš. Arvis ne tikai skaisti dzied, bet, vēl mācoties vidusskolā, viņš bija arī vairāku olimpiāžu uzvarētājs – ekonomikas, ģeogrāfijas, mūzikas.

Apbalvotās personas 2013. gada 17. novembrī

Latvijas Republikas 95. dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā godināt un ar Rojas novada domes Atzinības rakstiem apbalvot:

Apbalvojumu "Par mūža ieguldījumu" pasniedza ļoti īpašam Rojas novada cilvēkam – Intai Celmai. Jānis Kivils priecājās par iespēju sveikt šo izcilo personību Rojas novadā – priekšzīmīgu cilvēku gan tiešajā, gan sabiedriskajā darbā, kura var kalpot par paraugu mums visiem.
Atzinības rakstu "Par veiksmīgu uzņēmējdarbību" pasniedza cilvēkam, kurš ļoti
daudz ir palīdzējis Bērnu un jauniešu centram "Varavīksne"– SIA "Kalvas" īpašnieks Gatis Grīnītis – par sadarbību, izpalīdzību un sapratni balvu pasniedza bērnu unjauniešu centra vadītāja Inga Lēmane. Šogad bija izveidojusies tāda situācija, ka sveikti tika pat veseli divi veiksmīgie uzņēmēji – jau pieminētā SIA "Kalvas", bet ar otru uzņēmēju iepazīstināja Drosma Greiško, un tā ir Alda Vecbērza, ar kuru Drosmu saista kopā nostrādāti 13 darba gadi Rojas dārzniecībā.
Sveicēju vidū bija arī Kurzemes reģiona Talsu iecirkņa policijas priekšnieks Mārtiņš Ziediņš. Viņš priecājās par iespēju pasniegt balvu "Par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu Rojas novadā" savam kolēģim Alfrēdam Liepniekam, no kura viņš pats ir
daudz mācījies, uzsākdams darbu valsts policijā, cilvēkam, kurš strādā nesavtīgi, darbam veltot arī daudz sava brīvā laika mūsu, rojenieku, drošībai un, kā jokoja Mārtiņš Ziediņš, puse no šīs balvas ir pelnījusi arī Alfrēda Liepnieka dzīvesbiedre, jo tieši viņa vislabāk
zina, cik daudz no brīvā laika Alfrēds ir veltījis darbam. Savukārt Andželikai Frīdvaldei bija uzticēts pasniegt balvu "Gada pedagogs" skolotājai Aigitai Sprincei, kura, kā uzsvēra Andželika, ir iedvesmojoša skolotāja, brīnišķīga personība un vienkārši saulains cilvēks.
Kā nākošā tika sveikta ļoti īpašs un vajadzīgs cilvēks visam novadam, cilvēks, bez kura nav iedomājama Rojas novada attīstība. Balvu "Par ieguldījumu novada attīstībā" saņēma Rojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Agnese Veckāgane.
Apsveikuma vēstuli Agnesei bija atsūtījusi bijusī Agneses kolēģe, ar kuru kopīgi tika
sperti pirmie soļi projektu piesaistīšanā novada attīstībai – Marina Poutanen, bet šovakar ziedus un Atzinības rakstu Agnesei pasniedza Rojas novada domes izpilddirektors Jānis Pūce, sakot, ka Agnese ir viena no Rojas bitītēm, kas nenogurdama vāc medutiņu gan vēlos darbadienu vakaros, gan, ja tas ir vajadzīgs, arī sestdienās un svētdienās. Šovasar
Rojas vārds izskanēja tālu un izskanēja tāpēc, ka mūsu novadā strādā 2 uzņēmīgi ļaudis, kuri daudz dara, lai saglabātu nākamajām paaudzēm mūsu kultūras mantojumu – tiek žāvētas zivis, vārītas zupas un tā paiet visa diena, nereti arī nakts. Par to Eva Kārkliņa
novada domes vārdā pateicās Zanei un Andrim Vaivodiem, savukārt Zane Vaivode
pasniedza novada domes Atzinības rakstu "Par nopelniem Rojas novada tēla veidošanā" Dinai Čubai – enerģiskai, vitālai, optimisma un dzīvesprieka pilnajai sievietei, kas pamanās būt visur – viņa ir pavēlnieks un brīnumdaris virtuvē, teātra
kopas dalībniece, prasmīga rokdarbniece, laba padomdevēja un nenogurstoša ideju ģeneratore.
Nominācijai "Gada jaunietis" šogad tika izvirzīts Rojas vidusskolas absolvents Kalvis Engīzers. Viņam Atzinības rakstu pasniedza zēna pirmā bērnudārza audzinātāja Sarmīte Rozenfelde, atzīstot, ka viņai ir liels prieks par Kalvi, kurā savulaik arī bērnudārza darbinieki ir ielikuši pirmo pamatu zēna pamatvērtībām. Rojas novada pašvaldībai
pēdējos gados ir izveidojusies laba sadarbība ar "Swedbank", tādēļ arī šoreiz pasākumā piedalījās "Swedbank" darbinieces, kuras pasniedza īpašu dāvanu īpašam pedagogam – Mārītei Maurmanei.
Mārīte šogad ir atzīta par gada labāko Rojas novada skolotāju. Mārīte ir ne tikai latviešu valodas un literatūras skolotāja, viņa ir arī 12. klases audzinātāja, latviešu valodas metodikas komisijas vadītāja un līdzautore latviešu valodas gramatikas grāmatai. Kolēģi Mārīti raksturo kā ļoti atsaucīgu un apzinīgu pedagogu un cilvēku, kur kuru var paļauties.
Šogad jau otro reizi tika apbalvoti arī jaunieši, kuri ir veikuši brīvprātīgo darbu Rojas novadā un šogad sertifikātu par 62 nostrādātajām brīvprātīgā darba stundām Rojas bērnu bibliotēkā saņēma Estere Sīpliņa. Balvu pasniedza Sociālā dienesta jauniešu lietu speciāliste Lienīte Voronova.

Apbalvotās personas 2012. gada 17. novembrī:

Izvērtējot visus priekšlikumus komiteja nolēma Latvijas Republikas 94. dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā godināt un ar Rojas novada domes Atzinības rakstiem apbalvoja:

"Par mūža ieguldījumu" Zaigu Kilmiti – par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu Rojas novadā;
"Gada pedagogs" Litu Krūmiņu – par nozīmīgu ieguldījumu Rojas novada attīstībā;
"Gada jaunietis" Jāni Bērziņu – par nozīmīgu ieguldījumu Rojas novada attīstībā;
"Par veiksmīgu uzņēmējdarbību" Z/s "Pilači" (Gunta un Ēriks Pirvici) – par nozīmīgu ieguldījumu Rojas novada attīstībā;
"Gada sportists" Gundaru Doniņu – par sasniegumiem sportā;
"Par nopelniem Rojas novada tēla veidošanā" Radošo grupu "Akciju sabiedrība" (Uldis Balga, Agris Dzilna) – par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu Rojas novadā;
"Par mūža ieguldījumu" Juri Kokinu – par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu Rojas novadā.

Apbalvotās personas 2011. gada 18. novembrī

Izvērtējot visus priekšlikumus Rojas novada dome nolēma Latvijas Republikas 93. dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā godināt un ar Rojas novada domes Atzinības rakstiem apbalvot:

Astrīdu Āboliņu – "Par mūža ieguldījumu", par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu Rojas novadā. Apbalvojumu bija jāpasniedz bijušajam Rojas novada domes priekšsēdētājam Jānim Žoludam. Diemžēl Astrīdas kundze veselības problēmu dēļ nebija ieradusies, tāpēc sveicieni tika sūtīti ar sirsnīgiem aplausiem.
Rojupes bērnu un jauniešu iniciatīvu centru "Varavīksne" – "Par ieguldījumu novada attīstība". Vadītajai Ingai Lēmanei apbalvojumu pasniedza un lielu paldies par jaunu iespēju pavēršanu jauniešu iniciatīvai un brīvā laika pavadīšanai Rojupes jauniešu vārdā teica Marija Mitenberga.
SIA "Zvejnieku saimniecība Irbe" – "Par veiksmīgu uzņēmējdarbību", par nozīmīgu ieguldījumu Rojas novada attīstībā. Brāļu Jirgenu ieguldītajam darbam un uzņēmībai atzinīgus vārdus veltīja bijušais zvejnieks Rūdolfs Feldbergs, pasniedzot balvu un vēlot izturību arī turpmāk.
Jurģi Kārsonu – "Par nopelniem Rojas novada tāla veidošanā". Apsveikumu pasniedza Jurģa pirmā skolotāja Biruta Andersone.
Andu Sebri-Līkopu – "Gada pedagogs", par nozīmīgu ieguldījumu Rojas novada attīstībā. Savai skolotajai un arī skatuves runas pedagogam Atzinības rakstu pasniedza Ēriks Niegliņš.
Evitu Mauri – "Gada jaunietis", par nozīmīgu ieguldījumu Rojas novada attīstībā. Diskusija par šī titula piešķiršanu  bijusi visīsākā. Atzinības rakstu Evitai pasniedza Sociālā dienesta vadītāja Lāsma Ķirse, vēlot arī turpmāk saskatīt un piefiksēt objektīvā mūsu novada ļaužu dzīves mirkļus un emocijas.
Imantu Ločmeli – "Gada sportists", par sasniegumiem sportā. Gods apsveikt Pasaules svara bumbas celšanas savienības prezidentu bija šī gada Rojas vidusskolas "Mazajam stipriniekam" Rihardam Segliņam.
Īpašo balvu "Swedbank" bankas pārstāve Signe Tīfentāle pasniedza Rojas vidusskolas sporta skolotājam un trenerim Jānim Volajam. Dzirdot nerimstošos aplausus zālē, nevienam nevarēja būt šaubu – balva ir piešķirta pelnīti. Mums visiem treneris novēlēja to pašu, ko vēl saviem sportistiem – izturību, spēku un ātrumu.

Apbalvotās personas 2010. gada 17. novembrī

Izvērtējot visus priekšlikumus Rojas novada dome nolēma Latvijas Republikas 92. dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā godināt un ar Rojas novada domes Atzinības rakstiem apbalvot:

"Par ieguldījumu sociālā dienesta darbā" Iveta Briede, sociālā darbiniece;
"Par ilggadēju, apzinīgu un radošu darbu" Baiba Burnevica, skolotāja, logopēde PII "Saulespuķe";
"Par kora sagatavošanu dziesmu svētkiem" Dina Bičule, jauniešu kora diriģente;
"Par kora sagatavošanu dziesmu svētkiem" Raimonds Felšs, jauniešu kora diriģents;    
"Par ilggadēju un godprātīgu darbu" Kalniņa Austra, skolotāja palīgs PII "Saulespuķe" – nozīmīgā dzīves un darba jubilejā;
"Par ilggadīgu kora dziedāšanas tradīciju kopšanu" Aiga Kaža, kora "Banga" diriģente;
"Par ilggadīgu un apzinīgu darbu" Brigita Kvālberga, Rojas mūzikas skolas pedagogs;
"Par Rojas vārda popularizēšanu valstī, iesaistot skolēnus konkursos un olimpiādēs" Ingrīda Ķauķe, Rojas vidusskolas Vizuālās mākslas skolotāja;    
"Par ieguldīto darbu skolēnu izglītošanā, radošo spēju attīstīšanā" Dagmāra Leimane, skolotāja, Rojas vidusskolas direktore 1981. – 1992;
"Par ilggadīgu, pašaizliedzīgu darbu" Mārīte Ļeonova, medmāsa PII "Zelta zivtiņa";
"Par ieguldīto darbu skolēnu izglītošanā, radošo spēju attīstīšanā" Mārīte Maurmane, Rojas vidusskolas latv.val. skolotāja;
"Par ieguldīto darbu skolēnu izglītošanā, radošo spēju attīstīšanā" Aija Rēriha, Rojas vidusskolas sākumskolas skolotāja. AS "Swedbank" balva;
"Par apzinīgu darbu" Mirdza Sējēja, sētniece Rojā;    
"Par ilggadēju godprātīgu darbu" Māra Irēna Spraude, medmāsa PII "Saulespuķe" –  nozīmīgā dzīves un darba jubilejā;
"Par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā olimpiādēm valsts līmenī" Aigita Sprince, Rojas vidusskolas latv.val. skolotāja;
"Par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu" Baiba Volaja, medmāsa.

Apbalvotās personas 2009. gada 18. novembrī

Par darbu, kas cildina Rojas novada vārdu un veicina tā izaugsmi Latvijas Republikas 91. dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā godināt un ar Rojas novada domes Atzinības rakstiem apbalvot:

"Par apzinīgu darba pienākumu pildīšanu" Ilzi Aliku, Rojas vidusskolas grāmatvede;
"Par apzinīgu darba pienākumu pildīšanu" Zelmu Jēkabsoni, Rojas vidusskolas apkopēja;
"Par apzinīgu darba pienākumu pildīšanu" Sarmīti Engīzeri, Rojas vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā;
"Par ilggadīgu un apzinīgu darbu" Mudīti Beraģi, Rojas PII "Zelta zivtiņa" skolotāja, (26 gadi darba stāžs);
"Par ilggadīgu un apzinīgu darbu" Sarmīti Rozefeldi, Rojas PII "Zelta zivtiņa" skolotāja, (26 gadi darba stāžs);
"Par bērnu un jauniešu estētisko audzināšanu, dejas un kustību mākslas popularizēšanu un māksliniecisko jaunradi" Evu Fricbergu, Modes deju studijas "Elfas" vadītāja, (15 gadi darba stāžs);
"Par atsaucību, radošu un kvalitatīvu darbu" Mareku Štālu, gaismas un skaņu operators Rojas Kultūras centrā;
"Par priekšzīmīgu un atbildīgu darbu" Mārīti Nartišu, Rojas Mūzikas un mākslas skolas dežurante-sētniece;
"Par ieguldījumu veselības aizsardzībā" Mudīti Džeriņu, ģimenes ārste;
"Par burāšanas tradīciju atjaunošanu un popularizēšanu" biedrības "Rojas jahtklubs" kolektīvu;
"Par zvejnieku tradīciju un Rojas novada popularizēšanu" atraktīvās atpūtas piedāvājumā "Zvejnieku sēta" kolektīvu.

Apbalvotās personas 2008. gada 18. novembrī

Par darbu, kas cildina Rojas novada vārdu un veicina tā izaugsmi, Latvijas Republikas 90. dzimšanas dienā ar Atzinības rakstiem apbalvoti:

"Par kora mūzikas popularizāciju" Baiba Muskare, kora "Kalva" koncertmeistare;
"Par izdziedātu mūžu korī "Banga"" Līvija Riķīte, kora "Banga" dziedātāja;
"Par ieguldījumu konkursa "Pastariņa prēmija" organizēšanā" Inta Celmiņa, Rojas bērnu bibliotēkas vadītāja;
"Par ilggadīgu darbu" Vēsma Zārda, Rojas PII "Zelta zivtiņa" veļas mazgātāja, arī pirmā iestādes vadītāja, (46 gadi darba stāžs);
"Par ilggadīgu darbu" Maija Grīnfelde, Rojas PII "Zelta zivtiņa" skolotāja, (33 gadi darba stāžs);
"Par apzinīgu pienākumu veikšanu" Milda Apine, Rojas PII "Zelta zivtiņa" sētniece;
"Par atzīstamu personisko ieguldījumu Rojas vidusskolas pedagoģiskā darba nodrošināšanā" Mērija Krasone, Rojas vidusskolas skolotāja;
"Par atzīstamu ieguldījumu Rojas vidusskolas darbības nodrošināšanā" Lilija Dāvidsone, Rojas vidusskolas direktores vietniece;
"Par apzinīgu veicamo darba pienākumu pildīšanu" Valda Krūkliņa, Rojas vidusskolas tehniskā darbiniece;
Andrejs Rozefelds, Rojas novada domes deputāts;
Anita Kurmiņa, Rojas novada domes deputāte;
Lāsma Ķirse, Rojas novada Sociālā dienesta vadītāja;
Ingrīda Miķelsone, ģimenes ārste;
"Par ieguldīto darbu skolas sabiedriskās dzīves organizēšanā" Katrīna Kirilova, Rojas vidusskolas skolniece;
Ilgvars Lapiņš, uzņēmējs;
Ginta Krauze, uzņēmējs;
Raitis Krauze, uzņēmējs.