Pakalpojumi

Attīstības nodaļa

Attīstības nodaļa ir Rojas novada domes struktūrvienība. Rojas novada teritorija un infrastruktūra attīstās līdzsvaroti un pēc ilgtspējīgas attīstības principiem. Līdzsvarotas attīstības pamatā ir sabalansēta sociālā, ekonomiskā un vides attīstība, kuras mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi. 

Attīstības nodaļas mērķis - īstenojot pašvaldības funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, nodrošināt attīstības plānošanu, pašvaldības investīciju projektu sagatavošanas un ieviešanas vadību, Eiropas Savienības fondu un citu atbalsta instrumentu finansējumu piesaisti.

Agnese Veckāgane
agnese.veckagane@roja.lv
 
Ligita Šnore
ligita.snore@roja.lv
tālr. 63220840; mob. 27234283

Pakalpojumi