Informatīvais izdevums "Banga"

Informatīvais izdevums "Banga"

Rojas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums "Banga" (iznāk kopš 1987. gada 3. jūlija)
Redaktore Dace Klabere, tālrunis 25446369.
Redakcijas adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads, Latvija, LV 3264
Tālrunis 63269092.
e-pasts: avizebanga@roja.lv

2021. gada izdevumi

Informatīvais izdevums "Banga"