Pārvalde

Vadība

Rojas pagasta pārvaldes vadītāja

Santa Krūmiņa

Tālr. 25446369

E-pasts: santa.krumina@talsi.lv