Pakalpojumi

Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Liāna Bērziņa
mob. 29231680
liana.berzina@talsi.lv

Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgu laulību reģistrāciju gan dzimtsarakstu nodaļas telpās gan ārpus tām.
Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu izmaksas:
• par svinīgas Laulību ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas Laulību zālē ar ceremonijas vadītāja un viena mākslinieka piedalīšanos – 30,00 EUR;
• par svinīgas Laulību ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas Laulību zālē ar ceremonijas vadītāja, par mākslinieku piedalīšanos un apsveikumu uzrunām dzejā un prozā – 50,00 EUR;
• par svinīgas Laulību ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas Laulību zālē ar ceremonijas vadītāju, trīs mākslinieku piedalīšanos un apsveikumu uzrunām dzejā un prozā – 80,00 EUR;
• par laulības noslēgšanas svinīgās ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu ārpus dzimtsarakstu nodaļas, citā piemērotā telpā – 100,00 EUR;
• par laulības noslēgšanas svinīgās ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu ārpus dzimtsarakstu nodaļas, citā piemērotā vietā – 150,00 EUR;
• reizi gadā, septembra mēneša otrajā svētdienā – Tēva dienā, savu dzīvesvietu Rojas novadā deklarējušie vecāki, kuri nav noslēguši laulību un ir atzinuši paternitāti kopīgajam/iem bērnam/iem, reģistrējot laulību Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas Laulību zālē, tiek atbrīvoti no minētā pakalpojuma samaksas;
• par izrakstiem, izziņām, apliecinātām kopijām no dzimtsarakstu arhīva – 5,00 EUR.

Norēķinu var veikt Rojas pagasta pārvaldē skaidrā naudā, vai ar bankas pārskaitījumu.
Bankas rekvizīti:

Talsu novada pašvaldība,

reģ.Nr. 90009113532,

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201

Konti:

AS “SEB banka”

 

LV49UNLA0028700130033

AS “Swedbank”

 

LV79HABA0001402059015

AS “CITADELES BANKA” 

 

LV85PARX0012750880002

AS “Luminor banka”

 

LV45RIKO0002013183564Pieprasiet atkārtotus civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus elektroniski, izmantojot www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv.

Pakalpojumi