Iepirkumi

Iepirkumi 2017. gadā

1. Taimiņu mazuļu ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē nepieciešamo vaislinieku nozveja

4. SIA „Rojas DzKU” izsludina iepirkumu “Būvprojekta “Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi” , identifikācijas Nr.: RDzKU/KF/2017/1

11. Būvuzraudzība saskaņā ar būvprojektu “Brīvdabas estrādes 1.kārtas būvdarbi, Selgas ielā 1, Rojā, Rojas novadā”

12. Pārtikas iegāde Rojas novada pašvaldības Pirmsskolas izglītības iestādei „Zelta zivtiņa”

13. Pārtikas iegāde Rojas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei “Saulespuķe”

17. Valsts nozīmes ūdensnotekas Mazupīte, ŪSIK kods 3752:01, pik. 00/00-03/90, pārbūve

Iepirkumu plāns 2017