Izglītība

Izglītība

ROJAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

Izglītības iestādes

Direktors/-re

Adrese

Kontakti

Rojas vidusskola

Santa Veide

Zvejnieku iela 7, Roja

Tālr. 63291526
E-pasts: rojasvidusskola@talsi.lv
www.rojasvidusskola.lv

PII „Zelta zivtiņa” Rojā un Rudē

Aigita Sprince

Talsu iela 16, Roja

Tālr.: 25689926
E-pasts: rojaszeltazivtina@talsi.lv
E-pasts: aigita.sprince@talsi.lv

Rojas Mūzikas un Mākslas skola

Baiba Beraģe

Strauta 2, Roja

Tālr.: 63291807, 63291808
E-pasts: rojasmms@talsi.lv

Talsu novada sporta skola

Direktora vietnieks Ligija Vērpēja

Zvejnieku iela 7, Roja

Mob.tālr.: 29617771
E-pasts: rojassportaskola@talsi.lv

 

 

BĒRNU UN JAUNIEŠU IZGLĪTĪBAS CENTRI

 

BLPJC “Strops”

Inga Lēmane  / vadītāja

28615578

rojasblpjc@talsi.lv

Marita Pāvuliņa / Jaunatnes darbinieks

27873075

marita.pavulina@talsi.lv

Kristīne Rudzīte / rekreācijas speciāliste

28689293

kristine.sauskina@inbox.lv 

Rojupes

BLPJC „Varavīksne”

Lienīte Voronova / Jaunatnes darbinieks

28356568

lienitevoronova@inbox.lv

Melnsils BLPJC / klubs

Ludmila Ozola / Rekreācijas speciāliste

26240975

ludmilaozola2@inbox.lvIzglītība