Izglītība

Izglītība

ROJAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

Izglītības iestādes

Direktors/ore

Adrese

Kontakti

Rojas vidusskola

Santa Veide

Zvejnieku iela 7, Roja

Tālr. 63291526
E-pasts: rojasvsk@inbox.lv
www.rojasvidusskola.lv

Rojupes PII „Saulespuķe”

Linda Kleinberga

 Rojupes PII "Saulespuķe", Rude

Tālr.: 63269046
E-pasts: saulespuke@roja.lv

PII „Zelta zivtiņa”

Iveta Pastore

Talsu iela 16, Roja

Tālr.: 63260291
E-pasts: zeltazivtina@roja.lv

Rojas Mūzikas un Mākslas skola

Baiba Beraģe

Strauta 2, Roja

Tālr.: 63291807, 63291808
E-pasts: mms@roja.lv

Rojas novada sporta skola

Tatjana Kirilova

Zvejnieku iela 7, Roja

Mob.tālr.: 29617771
E-pasts: sportaskola@roja.lv

 

 

BĒRNU UN JAUNIEŠU IZGLĪTĪBAS CENTRI

 

BLPJC “Strops”

Inga Lēmane  / vadītāja

28615578

strops@roja.lv

Inga Grosbaha / Jaunatnes lietu speciāliste

27873075

inga.grosbaha@roja.lv

Kristīne Sauškina / Interešu pulciņa audzinātāja

28689293

kesa197@inbox.lv

Rojupes

BLPJC „Varavīksne”

Lienīte Voronova / Jaunatnes lietu speciāliste

63260290

28356568

lienite.voronova@roja.lv

Melnsils BLPJC / klubs

Ludmila Ozola / Interešu pulciņa audzinātāja

26541350

26240975

ludmilaozola2@inbox.lvIzglītība