Ziņas

Dzintra Žuravska ar ziediemDzintras Žuravskas dzejoļu krājuma “Man viena mūža nepietiek” atvēršanas svētkiDzintras Žuravskas dzejoļu krājuma “Man viena mūža nepietiek” atvēršanas svētkiDzintras Žuravskas dzejoļu krājuma “Man viena mūža nepietiek” atvēršanas svētki
4 attēli

Dzeja elpo ar tevi

Mums katram gadā ir mēnesis, kuru uzskatām par savu, jo tajā ir mūsu dzimšanas diena. Septembris Latvijā ir Raiņa un Dzejas dienu mēnesis. Šogad jau 58. reizi.

Arī Rojā ir aktīvi dzejas rakstītāji un lasītāji, kuri 14.septembra pēcpusdienā tikās Rojas bibliotēkā rakstnieces un dzejnieces Dzintras Žuravskas jaunākā dzejoļu krājuma “Man viena mūža nepietiek” atvēršanas svētkos. Daudzu romānu un dzejas krājumu autore pastāstīja, ka dzejoļi tapuši mūža garumā. Krājumā tie sakopoti vairākās nodaļās : Man viena mūža nepietiek; Dzīves raibajā tirgus burzmā; Vēja ziedi; Pretmeti; Trauslā robeža. Ieklausoties dzejas rindās, pārņēma vārdos nenosaucama dzīves jēgas izpratne, pārdomas par cilvēka izaugsmes ceļu cauri gadiem. Īpaši svinīgu noskaņu manī raisīja dzejoļi “Rīta un vakara pusē” un “Kamēr”. Pasākuma dalībnieki pateicās Dzintrai Žuravskai gan ar ziediem, gan aplausiem.

Par šī gada Kurzemes Dzejas dienām 9.septembrī Ventspilī pastāstīja Dzintra Dzeguze, nolasot arī savus jaunākos dzejoļus. Savu tēlojumu par dzērvēm ļoti emocionāli nolasīja Inese Šulca. Kopīgi priecājāmies, ka Rojas pagastā ir tik daudz radošu personību. Jaukā noskaņā, sirsnībā un pateicībā par šo pasākumu atvadījāmies, lai pēc tam tiktos atkal jaunā bibliotēkas organizētā pasākumā.

“Un atkal pa saules zaķītim,

Pa sveces liesmiņai,

Pa jaukai dziesmiņai,

Un tu vairs nejutīsies

Šai pasaulē lieks.

Un saucas tas

Ar vienu vārdu –

Dzīvesprieks.”

/Dz.Žuravska/

 

Bibliotēkas lasītāja un pasākumu apmeklētāja Inese Priede

Foto D.Dambīte

Afiša: ziedosim Ukrainas karavīriem, gatavojoties ziemai!

Izvirzi pretendentu Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem!

Ik gadu iedzīvotāji aicināti izvirzīt pretendentus Talsu novada pašvaldības augstākajiem apbalvojumiem, kas tiek pasniegti Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā. Arī šajā gadā Talsu novada pašvaldība gaidīs iedzīvotāju ieteiktus cilvēkus vai organizācijas, kas pelnījušas īpašu pateicību novada mērogā.

Pretendentus Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem Talsu novada Izcilības balva”, Talsu novada Atzinības balva” un Talsu novada Goda balva” piešķiršanai var izvirzīt Talsu novada pašvaldības amatpersonas, Talsu novada pašvaldības iestādes, Talsu novadā reģistrētās juridiskās personas, personas, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Talsu novadā vai kurām Talsu novadā pieder nekustamais īpašums, fiziskas personas, kuras Talsu novada teritorijā veic uzņēmējdarbību vai strādā algotu darbu, un Talsu novada iedzīvotāju grupas.

Apbalvojumu Talsu novada Izcilības balva” piešķir par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem, kas nesuši Talsu novada vārdu valstī un pasaulē. Apbalvojumu Talsu novada Atzinības balva” piešķir par būtiskiem nopelniem Talsu novada Attīstībā, saimnieciskajā darbībā, veselības aizsardzībā, kultūras, sporta, izglītības, sabiedriskajā un starptautiskajā darbībā, vai citās novadam nozīmīgajās jomās. Apbalvojumu Talsu novada Goda balva” piešķir par augsti profesionālu, godprātīgu, brīvprātīgu darbu kādā nozarē, novada vides vizuālā vai pozitīvā tēla veidošanā, vai mūža ieguldījumu novadam nozīmīgās jomās.

Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojumu Talsu novada Izcilības balva” un Talsu novada Atzinības balva” piešķiršanai ir adresējami Talsu novada pašvaldības Apbalvojuma izvērtēšanas komisijai.

Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojuma Talsu novada Goda balva” piešķiršanai ir adresējami attiecīgās Talsu novada pašvaldības pilsētas un pagasta pārvaldes Apbalvojumu komisijai.

Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojumu piešķiršanai Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajos svinīgajos pasākumos, kas tiek organizēti Talsu novada pilsētās un pagastos, ir iesniedzami līdz 2023. gada 29. septembrim Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos vai jebkurā no Talsu novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēm, vai nosūtot pa pastu, vai elektronisko pastu uz pasts@talsi.lv, pirms tam tos parakstot ar elektronisko parakstu.

Afiša: līderu akadēmija Kurzemē

NVO pārstāvji un aktīvi iedzīvotāji aicināti pieteikties mācību ciklam “Līderu akadēmija Kurzemē”

Jau trešo reizi biedrība “Kurzemes NVO centrs”  aicina piedalīties mācību ciklā “Līderu akadēmiju Kurzemē”. Bezmaksas mācības paredzētas NVO pārstāvjiem un aktīviem iedzīvotājiem, kuri vēlas radītu pozitīvas pārmaiņas apkārtējā vidē un sabiedrībā.

Nodarbības notiks no septembra līdz decembrim sešās Kurzemes pilsētās: Skrundā, Liepājā, Saldū, Tukumā, Valdemārpilī un Ventspilī.

Paralēli nodarbībām katra mācību grupa darbosies pie ideju attīstīšanas kādai kopīgai iniciatīvai, ko īstenos 2024. gada pirmajā pusē.

Mācību ciklā paredzētas piecas nodarbības, kurās dalībnieki varēs apgūt dažādas neformālās izglītības metodes grupas veidošanai un saskarsmes veicināšanai, pievērsties jautājumiem par aktīvu kopienu un kultūrvides veidošanu, gūt neierastas idejas pasākumu veidošanai, kas veicina cilvēku iesaisti un līdzdalību, piedalīties iniciatīvas izstrādes darbnīcā un mācīties, kā parūpēties par sevi pirms atbalsta sniegšanas citiem.

Nodarbībās galvenā uzmanība tiks pievērsta praktiski pielietojamām zināšanām un prasmēm, un tās vadīs attiecīgo jomu profesionāļi:

  • neformālās izglītības mācību vadītāja Staņislava Babina nodarbībā dalībnieki apgūs metodes grupas veidošanai, iepazīšanās un saskarsmes veicināšanai;
  • kopā ar Ziemupes kopienas veidotājām Dainu Vanagu un Daigu Kadeģi no biedrības "Ziemupīte”, dalībnieki pievērsīsies jautājumiem par aktīvu kopienu un kultūrvides veidošanu;
  • "Eiropas kustība Latvijā" ģenerālsekretāre Liene Valdmane dalīsies pieredzē par neierastām idejām pasākumu veidošanai, kas veicina cilvēku iesaisti un līdzdalību;
  • “Kurzemes NVO centra” un “Līderu akadēmijas” vadītājas Maija Jankovska darbnīcā dalībnieki strādās pie kopīgās iniciatīvas plānošanas;
  • supervizores, mentores un izglītības ekspertes Ingas Pāvulas nodarbībā būs iespēja apgūt, kā labāk parūpēties par sevi pirms steigties atbalstīt citus.

Pieteikšanās atvērta līdz 17. septembrim, pieteikuma anketas un plašāka informācija saitē:  https://kurzemesnvo.lv/lideru-akademija-kurzeme-2023/

Mācības ir bez maksas, to norisi finansiāli atbalsta Vācijas vēstniecība un Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

 

Informāciju sagatavoja:

Kurzemes NVO centra

komunikācijas koordinatore

Kristīne Jonova

+37126386535

Ziņas