Ziņas

MĀJAS KAFEJNĪCU DIENAS 2023

Aicinām Rojas un Mērsraga piekrastes ļaudis, kam patīk gatavot un uzņemt ciemiņus, iesaistīties brīnišķīgā akcijā “Mājas kafejnīcu dienas 2023”. Noslēgsim vasaru un nosvinēsim skolas gaitu atsākšanos,  2. – 3. septembrī”, pie mums Rojas un  Mērsraga pagastā piedaloties “Garšu piedzīvojumā piekrastē”!

Ja vēlies izmēģināt spēkus un kļūt par Mājas kafejnīcu dienu dalībnieku, sazinies ar šī pasākuma koordinatoriem: Rojas TIC vai Mērsraga TIC

Sava Mājas kafejnīca jāpiesaka līdz 16. aprīlim.

Šajā akcijā var piedalīties:

Vietējie iedzīvotāji ar saviem draugiem un ģimenes locekļiem;

esošs tūrisma uzņēmums, kas ikdienā nepiedāvā ēdināšanas pakalpojumus (apskates saimniecības, muzeji, viesu mājas, atpūtas vietas, u.c.);

esošs uzņēmums, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus, izstrādājot kādu īpašu šīs dienas ēdienu un piedāvājumu, kā arī īpašu izklaidi;

pašvaldību organizācijas (skolas, kultūras iestādes) un sabiedriskas organizācijas (biedrības, jauniešu organizācijas, draudzes u.c.),

 mājas kafejnīcu var veidot arī savstarpēji apvienojoties, veidojot sadarbības modeli;  

Mājas kafejnīcu dienu dalībniekiem tiks nodrošinātas dažāda veida praktiskas apmācības, par prasībām, kas katram būtu jāievēro un kā veiksmīgi sagatavoties šim pasākumam.

Sīkāka informācija un pieteikšanās: Rojas Tūrisma informācijas centrā, tel.: 28630590, e-pasts: tic.roja@talsi.lv

Mērsraga pagastā: Mērsraga tūrisma informācijas centrs, tel.: 28757923, e-pasts madara.brale@talsi.lv

SaspaROJAmies un gatavojamies piedzīvojumiem un pārsteigumiem bagātam notikumam!

 

INFORMĒJAM PAR DARBA LAIKA IZMAIŅĀM!

Sākot no  2023. gada 3. aprīļa Rojas pagasta pārvaldes un Rojas VPVKAC būs jauns darba laiks:

Diena

Darba laika sākums

Pārtraukums

Darba laika beigas

Pirmdiena

8.00

12.00-13.00

17.00

Otrdiena

8.00

12.00-13.00

18.00

Trešdiena

8.00

12.00-13.00

17.00

Ceturtdiena

8.00

12.00-13.00

17.00

Piektdiena

8.00

12.00-13.00

16.00

 

Par piekrastes zvejas laivu dzinēju reģistrāciju

VSIA „Latvijas Jūras administrācija” informē, ka atbilstoši Zemkopības ministrijas lēmumam „Par rūpnieciskās zvejas kuģu saraksta apstiprināšanu Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos 2023. gadam” tām piekrastes laivām, kurām Zemkopības ministrijas sarakstā nav norādīta dzinēja jauda, nav atļauts komerczvejā izmantot jebkāda veida (stacionāros vai uzkarināmus) dzinējus. Lai veiktu izmaiņas un reģistrētu dzinēju jaudu, zvejas laivu īpašniekiem līdz 30. jūnijam jāsazinās ar VSIA „Latvjas jūras administrācija” un jāveic noteiktas darbības.

Ja konkrētai piekrastes laivai nav norādīta dzinēja jauda, bet tās īpašnieks komerczvejā vēlas izmantot dzinējus, tad zvejas laivai jāveic tehniskā inspekcija. Tā paredz mainīt laivas tipu no „zvejas airu laiva” uz „zvejas motorlaiva”, noteikt, vai ar konkrēto dzinēju laiva var tikt droši ekspluatēta, noteikt papildu nepieciešamo aprīkojumu, ja nepieciešams, arī koriģēt kuģošanas rajonu un cilvēku skaitu laivā. VSIA „Latvijas Jūras administrācija iesaka laivas inspekciju veikt kopā ar ikgadējo apskati, kas katru gadu aprīlī – maijā tiek organizēta zvejas laivu koncentrācijas vietās.

Pēc inspekcijas veikšanas jāvēršas Kuģu reģistrā ar iesniegumu zvejas laivas datu maiņai (iesniegums pieejams https://www.lja.lv/kugu-registrs/kugu-registresana/zvejas-laivu-registracija „Iesniegums zvejas laivas reģistrācijai”) un jānodod iepriekš izsniegtā reģistrācijas apliecība.

Pēc tam ir jāapmaksā rēķins par zvejas laivas tehnisko inspekciju un reģistrācijas apliecības izsniegšanu (55 eiro), ko izsniedz pēc ikgadējās inspekcijas veikšanas, un jāsaņem jaunā reģistrācijas apliecība ar aktualizētajiem datiem.

Papildu informācija: VSIA „Latvijas Jūras administrācija” Kuģu reģistrā (tālrunis 67062164; e-pasts kr@lja.lv) vai Kuģošanas drošības inspekcijā (tālrunis 67062166; e-pasts kdi@lja.lv).

Inita Fedko

Esi ieinteresēts ēku energoefektivitātes projektu finansējuma piesaistē? Uzzini, kas darāms!

Palielinoties publiskā finansējuma piesaistes iespējām ēku energoefektivitātes pasākumiem, Talsu novada pašvaldība organizē informatīvu tikšanos ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākajiem. Tikšanās paredzēta 13. aprīlī 17.30 Talsu novada administratīvā centra Lielajā zālē (Kareivju iela 7).

Tikšanās laikā būs iespēja uzzināt par finanšu institūcijas „Altum” piedāvātajām iespējām un finansējuma piesaisti, par ko stāstīs „Altum” energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece. Procesa gaitu no apsaimniekotāja puses atklās SIA „Talsu namsaimnieks”  valdes loceklis Egils Bariss, bet par pašvaldības piedāvātajām iespējām runās Talsu novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa un pašvaldības izpilddirektors Ivars Haselbaums.

Aicinām uz tikšanos ikvienas Talsu novada daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vecāko, lai izrunātu jau praktiskus jautājumus, kas svarīgi energoefektivitātes projektu īstenošanā.

 

Inita Fedko

Ziņas