Ziņas

Informācija

9. novembrī plkst. 11.00 Rojas vidusskolas sporta zālē Rojas novada invalīdu biedrības un novada senioru sporta diena “Pretī rudenim!”. Tuvāka informācija pa tālruni 29617771.

Pieejamā Roja

15. oktobrī Rojā viesojās ap 20 cilvēku no Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons. Brauciena mērķis bija iepazīties ar pieejamības risinājumiem projekta „Dabas tūrisma pieejamība (UniGreen)” ietvaros izveidotajās dabas takās Kurzemē.
Cilvēki ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem (trīs pārvietojās ratiņkrēslos un viens ar rolatoru), apmeklēja Rojas pludmali un tur pieejamās pastaigu laipas.

Šo cilvēku nepieciešamības un vajadzības mēs spējam izprast un apzināties tikai tad, kad esam nonākuši ciešā saskarsmē ar cilvēkiem ar invaliditāti. Izejot ar šiem cilvēkiem dabā, izstaigājot mūsu pludmalē ierīkoto infrastruktūru,  mums tika dota lieliska iespēja apzināties savas vājās puses un problēmas, kuras būtu vēl jārisina, lai mūsu apkārtējā vide kļūtu vieglāk pieejama.
Brauciena dalībnieki atzina, ka Rojas publiskā pludmale ir labi aprīkota. Cilvēkiem ratiņkrēslos pa šeit ierīkotajām laipām ir viegli pārvietoties,  uz izveidotajām skatu platformām pludmalē ir iespējams uzbraukt un  vērot jūru. Patiesas emocijas un prieks bija vērojams šo cilvēku sejās, jo ne visiem nokļūšana līdz jūrai ir pašsaprotama un ikdienišķa.

Un, ja ir vēlme, tad arī līdz pašai jūrai ir iespējams aizkļūt ar ratiņkrēslu, piepalīdzot asistentam.

Sava brauciena noslēgumā apmeklētāji, protams, vēlējās iegādāties arī  kādus zivju izstrādājumus ciema kukulim, ko viņi varēja izdarīt Rojas zivju namiņā un pēc tam, iebraucot arī Kaltenē , uzņēmumā  „Kaltenes zivis”.

Paldies šī brauciena organizatorei, Kurzemes plānošanas reģiona UniGreen projekta vadītājai Alisei Lūsei.

Kristīne Voldemāre,

Rojas TIC vadītāja

Aicina iedzīvotājus balsot par ģimenei draudzīgāko pašvaldību

Konkursu rīko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kas aicina iedzīvotājus balsot par savu ģimenei draudzīgāko pašvaldību.

Līdz 4. novembrim ikviens iedzīvotājs var nobalsot un izteikt viedokli par, viņaprāt, ģimenei draudzīgāko pašvaldību Latvijā. Balsošana notiek tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv.

Konkurss norit trīs kārtās un kopējais konkursa balvu fonds pašvaldībām ir 115 000,00 eiro. Piešķirtā naudas balva pašvaldībām būs jāizmanto ģimenēm ar bērniem atbalsta pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai vai ģimenēm ar bērniem piemērotas vides veidošanai 2020. gadā.

Paziņojums par mazdārziņu nomu

Visiem iedzīvotājiem, kuri noslēguši Rojas novada pašvaldībā lauku apvidus mazdārziņu zemes nomas līgumus, tos līdz šā gada beigām ir nepieciešams pārjaunot. Saskaņā ar Rojas novada domes 15. oktobra sēdes lēmumu, jaunie mazdārziņu līgumi tiks noslēgti uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu par iznomāto zemes vienības daļu ne mazāk kā 3 eur par mazdārziņu 0.03 ha platībā un ne mazāk kā 6 eur par mazdārziņu 0.06 ha platībā. Tā kā pašvaldības rīcībā ir vairāki desmiti brīvi mazdārziņi, gaidīsim arī jaunus nomniekus.

Lai pārjaunotu mazdārziņu līgumus vai arī noslēgtu jaunu līgumu par mazdārziņa nomu, lūdzam pirms ierašanās domē iepriekš sazināties ar nekustamo īpašuma speciālisti pa tālruni 63220837 vai rakstot e-pastu: alise.laksmane@roja.lv.

Ziņas