Ziņas

Ritma festivāls Rojas Mūzikas un mākslas skolā

21. novembra pēcpusdienā visi mūzikas skolas audzēkņi pulcējās izstāžu zālē uz solfedžo stundu. Šajā reizē grūtais priekšmets ,,Solfedžo” bērnu acīs kļuva par spēli. Jau festivāla nosaukums ,,Ri-ri ritms” liek domāt par to, ka galvenais elements ir ritms un dažādi uzdevumi, kas ar to saistīti.

Stundā nepieciešams arī novērtējums, tāpēc festivālu vērtēja nopietna žūrija. Žūrijā darbojās skolas direktore Baiba Beraģe, ilggadējā solfedžo un mūzikas literatūras skolotāja Skaidrīte Brūšniece un Kristas mamma Signe Budzilko Kiršteine, kura pati mūsu skolas interešu izglītības ietvaros apgūst ģitāras spēli un sitaminstrumentu spēli. Sekretāres pienākumus pildīja direktora vietniece mācību darbā Aija Kaļiņičenko. Vēlos pastāstīt, ka žūrijas komisija savu darbu uztvēra ļoti nopietni un taisnīgi izvērtēja katru izpildīto uzdevumu.

Runājot par uzdevumiem, kuri bija jāizpilda katrai grupai, viens no grūtākajiem izrādījās grupas nosaukuma izdomāšana, taču rezultāti neizpalika. Savas prasmes, piemēram, rādīja ,,Klikšķīši”, ,,Jautrie spainīši”, ,,Mandarīni” u.c. Lai pasākums būtu baudāms arī vecākiem un skolotājiem, katra grupa rādīja savu sagatavoto mājasdarbu. Tas bija priekšnesums, kurā tika izmantoti dažādi ritma elementi. Kā atzīmē paši bērni, esot bijis interesanti skatīties citu priekšnesumus. Varējām vērot gan klikšķināšanu ar pildspalvām, gan iepirkšanos veikalā, uzvedumu ar mandarīniem, spaiņiem, ķermeņa bungas, kā arī ritma partitūras dažādu zilbju skaņās un itāļu valodā.

Neizpalika arī uzdevumi, kas bija jādomā un jāprezentē uz vietas. Katra grupa ieguva kādu nomināciju, taču galveno balvu saņēma 6. klases grupa ar nosaukumu ,,Virtuozie šampinjoni”, kuras sastāvā darbojās Megija Mitenberga, Gundega Gitendorfa, Anna Marieta Timma un komandas kapteinis Miķelis Gitendorfs. Apsveicam! Uzvarētāji, starp citu, nopelnīja garšīgu kliņģeri un padalījās ar visiem klātesošajiem. Līdzās nominācijām audzēkņi saņēma dāvanas.

Skolotājas Inese Ozoliņa un Lita Krūmiņa, kuras sagatavoja bērnus, lai šis festivāls varētu notikt, cer, ka visi ieguva pozitīvas emocijas un iedvesmu turpmākajam darbam. Ir aizsākta jauna tradīcija. Nākamajā mācību gadā noteikti visiem kopā būs atkal jauna solfedžo stunda!

Lita Krūmiņa

Aicinājums palīdzēt

Informācija par Rojas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases noteikšanu ziemas sezonā

Rojas novada dome nosaka visiem Rojas novada pašvaldības autoceļiem ziemas sezonā (no 01. novembra līdz 31. martam) autoceļu ikdienas uzturēšanas D klasi (vidējā transportlīdzekļu satiksmes intensitāte – automašīnu skaits diennaktī mazāks par 100), saskaņā ar 2. pielikumu Ministra kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.

Sociālais dienests iesaistās jaunā pilotprojektā

Rojas novada dome no šā gada 2. septembra ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotā pilotprojektā par metodikas izstrādi sociālajam darbam ģimenēm ar bērniem.

Pilotprojekta mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.

Ziņas