Ziņas

Burāšana sporta skolā

Šosezon Rojas novada Sporta skolas audzēkņi piedalījās septiņās burāšanas  sacensībās, no kurām trīs lielākās – Laser asociācijas čempionāts, Latvijas Jaunatnes Olimpiāde un Engures kauss notika tepat kaimiņos Engurē.

Roja kuplāko dalībnieku skaitu pulcēja 27. un 28. jūlijā regatē “Rojas Lielā Balva”. Mazāko laivu, “Optimist” klases burātāju vidū, labākie sasniegumi Adriānai Gailei, Esterei Jansonei un Ralfam Gnevoham. Vecākajā grupā burātājiem ar “Laser” klases laivām labāk veicās Miķelim Gitendorfam, Rihardam Bramanim un Hannai Elizabetei Zanderei.

Jau otro gadu sadarbībā ar Usmas jahtklubu rīkojam sacensības - izturības braucienu. Šogad, izvērtējot laika apstākļus, atkal braucām uz Kalteni. Ja prombraucot laiks lutināja, tad atpakaļbraucienā dabūjām piedzīvot gan bezvēju un vēja maiņu, gan stipru vēju un bangojošu jūru. ”Laser” klasē Rihardam Bramanim 2. vieta, Valteram Sigai 3. vieta. ”Optimist“ klasē Esterei Jansonei 2. vieta. Divvietīgās laivas “RS Feva” klasē labākās bija Adriāna Gaile ar Ilvu Kučeri.

Vēl šosezon seši labākie (3 “Optimist” un 3 ”Laser” klases) sporta skolas burātāji augusta pēdējās dienās piedalījās Latvijas čempionātā, kas norisinājās Liepājā. Čempionāts pulcēja vairāk nekā 120 dalībniekus no Latvijas un Baltijas valstīm. “Laser standart” laivu klasē čempionātā 3. vietu izcīnīja Rojas zēģelētāju skolas pārstāvis Mārtiņš Jankovskis. Apsveicam un lepojamies! “Laser 4,7” klasē vislabāk veicās Rihardam Bramanim, izcīnot 9. vietu. “Optimist” laivu klasē no sporta skolas audzēkņiem labākais rezultāts Adriānai Gailei. Viņai 24. vieta 38 dalībnieku konkurencē. Vēl piedalījās Valters Sigai, Miķelis Gitendorfs, Estere Jansone un Ralfs Gnevohs.

Vēl joprojām notiek treniņi uz ūdens. Septembra otrajā pusē būs sezonas noslēguma sacensības. Septembra mēnesī turpinās jaunu audzēkņu uzņemšana iesācēju grupiņā. Vecāki, izmantosim iespēju savām atvasēm apgūt burāšanas prasmes!

Burāšanas treneris Gunārs Reinholds

Aicinām pieteikt Rojas novada cilvēkus apbalvošanai

Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, aicinām ikvienu iedzīvotāju, iestādi un uzņēmumu līdz šī gada 7. oktobrim Rojas novada domē iesniegt priekšlikumus par cilvēkiem, kurus godināt Valsts svētku pasākumā sekojošās nominācijās:

  • Par mūža ieguldījumu;
  • Par ieguldījumu novada attīstībā;
  • Par veiksmīgu uzņēmējdarbību;
  • Gada pedagogs;
  • Gada jaunietis;
  • Gada sportists.

Atzinības rakstu piešķir par:

  • Nozīmīgu ieguldījumu Rojas novada attīstībā;
  • Ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu Rojas novadā;
  • Veikumu Rojas novada un ārvalstu sadarbības veicināšanā;
  • Nopelniem Rojas novada tēla veidošanā u.c.

 

Iesniegumā lūgums norādīt informāciju par apbalvojamo (vārds, uzvārds, dzīvesvieta, darba vieta vai nodarbošanās, juridiskām personām – nosaukums un vadītājs), kā arī precīzu formulējumu, par ko Atzinības raksts piešķirams, un aprakstu par apbalvojamo – viņa nopelniem Rojas novadā vai sadarbībā ar Rojas novadu.

Zinību diena Rojas Mūzikas un mākslas skolā

Rojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs tradicionāli jauno mācību gadu ieskandināja ar koncertu. 2. septembrī izstāžu zāle piepildījās ar smaidīgiem  bērniem, vecākiem un vecvecākiem. Vislielāko satraukumu varēja manīt tieši pirmklasnieku sejās, jo viņiem pirmo reizi bija jānāk publikas priekšā. Katrs no viņiem saņēma muzikālu sveicienu, ko bija sarūpējuši nodaļas audzēkņi, kuri vasarā bija čakli spēlējuši mūzikas instrumentus un dziedājuši. Koncertā uzstājās Ieva Grīnīte, Krista Jana Reinholde, Daniels Dans Gitendorfs, Miķelis Gitendorfs, Sanija Antāne, Sindija Antāne un vijolnieku ansamblis.

Svinīgais pasākums iesākās ar Rojas novada domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas uzrunu. Viņa sveica visus Zinību dienā, kā arī atzīmēja, ka mūsu skolā notikušas vislielākās kadru izmaiņas, kā arī izteica cerību, ka visas pārmaiņas notiek tikai uz labu, katrs pats ir atbildīgs par to, cik viņš līdzdarbojas. Priekšsēdētāja sveica jauno MMS direktori Baibu Beraģi par uzdrīkstēšanos šajā pārmaiņu laikā uzņemties direktores pienākumus un vēlēja veiksmīgu sadarbību. Viņa atzīmēja, ka lielāko darba mūžu mūzikas skolai veltījis ilggadējais direktors un diriģents Jānis Kivils, kurš saņēma Nacionālā kultūras centra Atzinības rakstu par ieguldījumu skolas attīstībā un novada kultūrvides veidošanā. Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu skolas attīstībā un novada kultūrvides veidošanā saņēma arī direktora vietniece un diriģente Ināra Kivila.

Sekoja direktores B. Beraģes uzruna, kurā viņa visiem novēlēja veiksmīgu, sekmīgu un radošu jauno mācību gadu, kā arī iepazīstināja ar pedagoģisko un tehnisko personālu.

Par skolas jaunumiem lūdzu pastāstīt skolas direktori:

,,Kamēr Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi baudīja pelnītu atpūtu no mācību procesa, augusta mēnesī skolā notika intensīvs sagatavošanās darbs jaunajam mācību gadam. Veicām telpu labiekārtošanas darbus, par ko sakām vislielāko un sirsnīgāko paldies Gatim Grīnītim, Edgaram Grīnītim un viņu komandai, Marekam Štālam, Arnim Enzelam!

Pedagogi ir veikuši mācību priekšmetu programmu aktualizēšanu. Mākslas nodaļas vecāko klašu audzēkņiem būs iespēja apgūt datorgrafikas programmas apmācību, skolā atgriezusies sitaminstrumentu spēle un flautas spēle.

Milzīgs prieks, ka esam ļoti īsā laikā spējuši nokomplektēt profesionālu un radošu pedagoģisko un tehnisko darbinieku kolektīvu. Skolā ienāks 6 jauni pedagogi: klavierspēlē, sitaminstrumentu spēlē, flautas spēlē un vizuāli plastiskajā mākslā. Direktores vietnieces pienākumus turpmāk pildīs Aija Kaļiņičenko, savukārt sekretāres funkcijas – Kristīne Freimane -Vīgante.

Darbu turpinās visas līdzšinējās profesionālās ievirzes programmas – Klavierspēle, Vokālā mūzika-Kora klase, Vijoles spēle, Ģitāras spēle, Akordeona spēle, Vizuāli plastiskā māksla, kā arī Interešu izglītības programmas (atgādinām, ka tas sevī ietver individuālu apmācību bez vecuma ierobežojuma un priekšzināšanām). Paralēli šīm programmām bērniem tiks nodrošināta iespēja apgūt mūzikas un mākslas pamatus sagatavošanas klasēs.

Lai veicinātu informācijas apmaiņu, nodrošinātu efektīvu mācību procesu, esam ieviesuši skolā Skolvadības sistēmu ,,E-klase”. Šajā mācību gadā šī sistēma gan darbosies kā pilotprojekts, paralēli jau ierastajam dokumentālajam formātam. Šo gadu varam uzskatīt par pārejas posmu.

Paldies ikvienam, kurš līdz šim Rojas Mūzikas un mākslas skolu ir saucis par savu skolu, paldies ikvienam, kas pie mums apgūst mācības! Skola turpinās aktīvi un radoši strādāt, nodrošinot profesionālu un augstvērtīgu izglītību jaunajai paaudzei.

Uz tikšanos Rojas Mūzikas un mākslas skolā!”

Lita Krūmiņa

Sveicam Zinību dienā!

Ziņas