Ziņas

Rojas muzejam – 51!

Augusta nogalē Rojas Jūras zvejniecības muzejs atzīmēja savu 51. darba jubileju. Dzimšanas diena vienmēr ir tas laiks, kad gribas atskatīties uz paveikto, pakavēties atmiņās. Protams, jubilejas reizē vēlamies teikt paldies ikvienam Rojas muzeja apmeklētājam un visiem, visiem, kuri esat kopā ar mums gan muzeja ikdienas darbos, gan mūsu pasākumos un svētku reizēs.

Muzejs bez apmeklētājiem būtu tukšs un auksts. Vai muzeja krājuma izstādes būtu aizraujošas un lietderīgas, ja to veidošanā neiesaistītos mūsu novada iedzīvotāji, dāvājot vai uz izstādes laiku uzticot mums fotogrāfijas, savus darinājumus, savas un savu dzimtu vērtības? Šajā gadā veidotajā muzeja krājuma izstādē “Iepazīsti Rojas brunci” sadarbojāmies  ar Lailu Olekti, Inetu un Lati Vītoliņām, Solveigu Zandi, Laimu Landmani, Baibu Muskari, Irēnu Svitiņu. Aplūkot kopā veidoto izstādi aicinājām arī Rojas izglītības iestāžu audzēkņus, lai speciāli sagatavotā nodarbībā palīdzētu jaunajai paaudzei gūt uzskatāmu priekšstatu par senajām amatu prasmēm un izmantotajiem darbarīkiem. Pagājušajā gadā muzejā uzsākām veidot jaunu pasākumu ciklu “Rojnieka stāsti”, lai ar aculiecinieku stāstiem vēstītu par dzīvi Rojas novadā kādā konkrētā laika posmā, ar mērķi saglabāt pēc iespējas vairāk stāstus un lietiskos priekšmetus nākamajām paaudzēm. Tā pagājušā gada novembrī atmiņu stāstos par savu bērnības Roju dalījās Vilnis Paegle, bet šī gada pavasarī uz sarunu par zvejnieku kolhoza “Banga” kuģu remontdarbnīcām (mehāniskajām darbnīcām) aicināja Osvalds Bergāns. Pavasarī aicinājām uz muzeju ģimenes ar bērniem, lai kopā darbotos un izzinātu sava novada nebūt ne vienkāršos vēstures līkločus. 18.maijā, stāstot par varonību mūsu novadā, savas durvis vērām Muzeju nakts pasākumā, kuru šogad apmeklēja ap 350 apmeklētājiem. Ilgstošas sadarbības rezultātā par Rojas muzeja draugu ir kļuvis arī Egils Mūrnieks. Jau vairākus gadus mūsu Muzeja nakts pasākums nav iedomājams bez skolotāja interesantā stāstījuma, kur mistiskais savijas ar zinātni. Šajā pavasarī,  Rojas dienās, atklājām Egila Mūrnieka mīlestības apliecinājumu saviem novadniekiem, fotogrāfiju izstādi “Šādi tādi sīkumiņi”. Jāatzīst, ka arī gandrīz visos muzeja pasākumos Egils ir klāt, lai iemūžinātu tos.

18.augustā kopā ar bijušajiem un esošajiem Ģipkas iedzīvotājiem atzīmējām Ģipkas jūrskolas 150. gadadienu. Milzīgs paldies visiem, kuri rada iespēju apmeklēt pasākumu un dalīties atmiņās, paldies “Joku” saimniecei Ieviņai Svitiņai par uzņemšanu savā sētā, kā arī liels paldies pasākuma tālākajiem viesiem – Vinetai Briškai un kādreizējam Ģipkas skolas skolotājam Jurim Erdmanim.

Vēl pagājušajā nedēļā, izveidojot piemiņas izstādi,  atzīmējām mūsu novadnieces un pasaulē atzītās mākslinieces Marijas Induss – Mucenieces 115. dzimšanas dienu. Stāstu par mākslinieci un aizvadīto piemiņas vakaru nav iespējams aprakstīt dažos vārdos, tāpēc par šo pasākumu būs raksts nākamajā informatīvā izdevuma numurā. Vēl tik varu pačukstēt, ka pasākuma iespaidā mākslas zinātniece Ingrīda Burāne un māksliniece Daiga Brinkmane ir iecerējušas veidot grāmatu par mākslinieci Mariju Induss – Mucenieci. Aicinu visus kopā raidīt  labās domas, lai šī ideja, kas būtu ļoti nozīmīgs notikums Rojas novadā, realizētos.

Vēl šajā gadā mums plānā divi lieli pasākumi – 14. septembrī ikgadējais Rudens tirgus muzeja sētā ar lustīgu andelēšanos un tāliem viesiem no Latgales puses – folkloras kopu “Turki”. Savukārt  9. novembrī vēl Rojas muzeja vēsturē nebijis pasākums – pētniecisko darbu lasījumu diena, kad kopā ar pieaicinātiem vēsturniekiem un novadpētniekiem vērsim vēl iepriekš  neapzinātas vēstures lappuses.

Šajā gadā aktīvi esam apdzīvojuši arī savu jauno mājvietu “Kaltenes klubu”, saimnieces Dinas Čubas vadībā gatavojot mūsu puses ēdienus kulinārā mantojuma nodarbību ietvaros. Daudzas ekskursantu grupas par savas ekskursijas mērķi bija izvēlējušās Kalteni, lai iepazītu ne tikai kluba ēkas vēsturi, bet dotos arī ekskursijā pa vēsturisko zvejniekciemu un našķētos ar Dinas gatavoto zivju zupu. 3. augustā Kaltenes kluba ēkā tika atklāts arī Rojas Jūras zvejniecības muzeja atklātais krājums “Zvejniecība Ziemeļkurzemes piekrastē 20.gadsimtā”, kas tagad noteikti būs kā jauns apskates objekts. Aicinām ikvienu novadnieku dalīties stāstos par jaunatklātajā krājumā izliktajiem priekšmetiem. Muzejam svarīgs ir katrs stāsts, jo tikai kopā mēs spēsim saglabāt sava novada vēsturi un pēc iespējas precīzāk nodosim to nākamajām paaudzēm.  Atklātais krājums izveidots, pateicoties Rojas novada domes un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam.

Tā lūk, pēc mūsu domām, ražīgi paskrējis atkal viens darba gads. Arī nākamajam gadam mums lieli mērķi – aktualizēt Rojas muzeja ekspozīciju “Amatniecība”, izdot brošūru, kurā būtu apkopotas mūsu novadā vēsturiski gatavoto zivju ēdienu receptes, labiekārtot teritoriju pie Kaltenes kluba, bet vienā no Kaltenes kluba ēkas telpām izveidot Rojas muzeja ekspozīcijas radošās darbošanās centru. Cerēsim, ka viss izdosies!

Inese Indriksone,

Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja

Baltijas ceļam – 30

1989. gada 23. augustā aptuveni divi miljoni Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju sadevās rokās, savienojot Baltijas valstu galvaspilsētas Tallinu, Rīgu un Viļņu, lai pieminētu 1939. gada 23. augustā starp Vāciju un PSRS parakstīto Molotova-Ribentropa paktu un vienam otru stiprinātu cīņā par kopīgu mērķi – Baltijas valstu neatkarības atgūšanu. Akcijā piedalījās dažādu vecumu, tautību, reliģiju un sociālo grupu pārstāvji. 2009. gada akcija “Baltijas ceļš” iekļauta UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā, tādējādi apliecinot akcijas nozīmīgumu pasaules mērogā.

2019. gadā Baltijas ceļa trīsdesmitgade ir stūrakmens Latvijas valsts simtgades programmas notikumiem, uzsverot un atgādinot šīs unikālās akcijas nozīmi Latvijas valstiskuma atjaunošanā.

Akcijas “Baltijas ceļš” trīsdesmitā gadadiena tika atzīmēta ar mērķi:

  • atgādināt un skaidrot Baltijas ceļa nozīmi vietējā un starptautiskā mērogā;
  • turpināt fiksēt Baltijas ceļa organizatoru un dalībnieku atmiņas;
  • aktualizēt un aktivizēt sadarbību starp Baltijas valstīm;
  • daudzveidīgās norisēs iesaistīt plašu sabiedrību.

Arī Rojas estrādē 23. augustā kā veltījums “Baltijas ceļam -30” notika īpaša koncertuzveduma “Es rakstu tavu vārdu: Brīvība” pirmizrāde, kas tapusi sadarbībā ar Latvijas Nacionālo teātri. Tas ir dziedātāja un komponista Nika Matvejeva Atmodas laikā tapušais trīs ciklu kopums ar Vizmas Belševicas, Imanta Ziedoņa un Pola Eliāra dzeju. Koncertuzvedums sākās precīzi pulksten 21.21 – laikā, kad cilvēku ķēdes sadevās rokās. Izrādes režisors un scenārija autors Gundars Silakaktiņš par savu darbu saka: “Es sapratu, ka te nevar nekādus dzejoļus likt, nekādas runas. Te vajag tādu ļoti juteklisku pieskārienu”.

Imanta Ziedoņa, Pola Eliāra un Vizmas Belševicas savulaik aizliegtā dzeja caur Nika Matvejeva mūziku aicināja – esiet dzīvi, domājiet, rīkojieties!

Dace Klabere

Klaberes foto

Noķert mirkļa burvību Rojas Upes svētkos

Pienākot vasaras izskaņai, Rojā tiek atzīmēti upes svētki.

Turpinot pagājušajā gadā iesākto pasākuma konceptu, arī šogad svētki norisinājās mierpilnā, sajūtu un emociju raisošā gaisotnē.

Iepriekšējā vakarā, 23. augustā, Rojā atzīmējām Baltijas ceļa 30. gadadienu un vakarā Selgas iela arī tika pārvērsta Gaismas upē, aizdedzot simtiem svecīšu ielas malā. Arī Upes svētku vakarā turpinājām šo Gaismas ceļa tradīciju, un Rojas upe iemirdzējās daudzās mazās gaismiņā, un rāmajos upes ūdeņos iepeldēja laiviņas un SUP dēļi ar pasākuma apmeklētājiem, kuri vēlējās piedalīties lāpu braucienā  un kopā izgaismot Rojas upi.

Lāpu brauciena priekšgalā brauca Normunds Liepa ar mūziķiem Ingu Ulmani un Aigaru Voitišķi, kas šajā vakarā uzstājās svētku koncertā. Pasākums spēja sapulcināt daudzus klausītājus un vakara baudītājus upes abos krastos, arī uz tilta.

Tik brīnišķīgā vakarā arī koncerts uz plosta upē bija brīnišķīgs un emocijas raisošs. Arī paši mūziķi atzina, ka koncerts izdevies burvīgs un emocionāls.

Pēc spraigās, emocijām un piedzīvojumiem bagātās vasaras, šāds mierpilns vakars ir nepieciešams ikvienam, lai mierīgi pasēdētu pie ūdens, paklausītos burvīgu koncertu uz ūdens un gremdētos atmiņās un pārdomās.

Sirsnīgs paldies tiem Upes ielas iedzīvotājiem, kuri atsaucās manam aicinājumam un iededza lielākas un mazākas gaismiņas upes krastā, tas bija burvīgi!

Un paldies visiem, visiem, kas iesaistījās un palīdzēja notikt šim pasākumam:

Normundam Liepam un Dāvidam par plostu un laivu nomu, abiem mūziķiem par brīnišķīgo koncertu, Marekam Štālam par koncerta tehniskās puses nodrošinājumu. Paldies Dinai Čubai par silto tēju,  “Cīrulīšu” mājas saimniecei Guntai Rožkalnei,  Raivim Reinholdam par cienastu mūziķiem, Alisei un Jānim Lakšmaņiem,  Evai Kiršteinei un visiem pārējiem lieliem un maziem, kas pielika roku svētku tapšanā. 

Rojas TIC vadītāja

Kristīne Voldemāre

Pabeigti ūdenssaimniecības paplašināšanas būvdarbi Rojā

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Rojas DzKU” pagājušajā gadā uzsāka projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, III kārta” (Identifikācijas Nr. 5.3.1.0/17/I/024) ieviešanu Rojā. Projekta ietvaros tika plānota jaunu kanalizācijas tīklu un pievadu līdz mājsaimniecību robežām izbūve, kā arī trīs jaunu sūknētavu uzstādīšanas būvdarbi, lai nodrošinātu Rojas iedzīvotājiem kvalitatīvu notekūdeņu savākšanas sistēmas izbūvi.

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, III kārta” ieviešana tiek atbalstīta no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem un tā īstenošanai paredzētais līdzfinansējums sastāda 285 367,00 EUR.

2018. gada 3. septembrī SIA „Rojas DzKU”, pamatojoties uz veikto būvdarbu iepirkuma rezultātiem, noslēdza līgumu ar būvdarbu veicēju SIA „AJOR”, reģ. nr. 51203041061, par līguma summu EUR 343 471,29 (bez PVN). Būvdarbi tika veiksmīgi pabeigti š.g. 15. jūlijā un ekspluatācijā nodoti vairāk nekā 1600 metri jauni kanalizācijas tīkli un trīs jaunas sūkņu stacijas. Būvdarbi jaunu kanalizācijas tīklu paplašināšanai norisinājās Priežu, Krasta, Celtnieku, Saules, Meža, Dzintaru un Kosmonautu ielās, un izbūvētas 46 jaunas pieslēguma vietas pie centralizētās kanalizācijas.

SIA „Rojas DzKU” aicina Rojas iedzīvotājus būt atsaucīgiem un pieslēgties jaunizbūvētajiem tīkliem, lai kopumā mazinātu notekūdeņu infiltrāciju vidē un piesārņojumu, kas rodas no mājsaimniecību krājtvertnēm un notekūdeņu nopludināšanas uz mazdārziņiem.

Ūdenssaimniecības paplašināšanas darbu būvuzraudzību veica SIA „Akorda” un autoruzraudzību SIA „Firma L4”.

Informāciju sagatavoja SIA „Rojas DzKU”

Ziņas