Ziņas

Latvijā sākušās medības ar dzinējiem

Klāt oktobris, laiks, kad Latvijā sākas medību sezona ar dzinējiem – viens no aizraujošākajiem un aktīvākajiem medību veidiem, kas vienlaikus prasa maksimālu koncentrēšanos un pedantisku drošības noteikumu ievērošanu.

Sestdien, 5. oktobrī, šīs sezonas pirmajās medībās ar dzinējiem devās arī mednieku kluba “Ģipka” biedri. Kā pastāstīja tā vadītājs Ansis Svitiņš, Ģipkā šajā dienā bija sapulcējušies 11 mednieki un 4 dzinēji. Uz jautājumu, kā gāja, Ansis atbild, ka nevar sūdzēties. Zvēru bijis daudz, taču tie nenākuši ārā, bet tukšā mednieki arī nav palikuši – nomedīts brieža bullis. Bez tam vēl vīri medības apvienojuši ar sēņošanu – kopā salasīti vairāki maisi ar baravikām! Mežā bijuši daudz sēņotāju, tādēļ mednieki gājuši dziļāk mežā, kur parasts sēņotājs savu kāju nesper. Drošība medniekiem ir pirmajā vietā un, kā saka medību kluba vadītājs, tu esi atbildīgs par lodi, kuru izšauj.

 Ansis netic tam, ka Latvijā vairs nav mežacūku. Viņaprāt, cūkas ir, tikai nesalīdzināmi mazāk. Protams, ka viņam kā medniekam gribētos, lai dzīvnieku mežā būtu vairāk. Uz manu iebildi, ka mežacūkas nodara lielu kaitējumu vietējiem zemniekiem, Ansis atbild, ka to jau nodara jebkurš meža dzīvnieks, ne tikai cūkas.

Katrā medību kolektīvā ir izveidojušās savas tradīcijas un tiek gādāts par to, lai vīros nostiprinātos draudzība, biedriskums un kopības sajūta, lai medību sezonas sākums un nobeigums tiktu atzīmēti īpaši. Šajā reizē par to bija parūpējusies Anša mamma Ieviņa Svitiņa ar savu izpalīdzi Megiju Janševicu, kuras vīrus sagaidīja ar karstu, uz ugunskura vārītu zupu un izdekorētu mednieku namiņu.

Dace Klabere

D. Sileviča foto

2 attēli

Pašvaldības autoceļa atjaunošana

Lauku atbalsta dienests atbalstījis Rojas novada pašvaldības iesniegto projektu par Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansēto projektu “Rojas novada pašvaldības autoceļa pārbūve”.  Projekta kopējās izmaksas ir EUR 182 840,79, no kurām attiecināmās izmaksas ir EUR 177 720,26, publiskais finansējums ir EUR 159 948,23.

Galvenais šī projekta mērķis ir pašvaldības autoceļa “Autoceļš P126 – Kokdarbnīca – Mazroņi”, Rudē, seguma atjaunošana. Projektējamais ceļa sākums ir Valsts reģionālā autoceļa P126 “Valdgale – Roja” un beigas ir pašvaldības ceļš Zibeņu dambis. Projekta ietvaros saglabā esošo brauktuves platumu un parametrus, kas ir no 6,0m līdz 4,5m.

Būvdarbu līgums noslēgts ar IK “Jūrmalnieki AI”, reģistrācijas Nr. 41201005562,  par būvdarbu summu EUR 139 898,09 bez PVN, pamatojoties uz iepirkuma procedūrā iesniegto piedāvājumu kā saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

 Būvprojektu “Pašvaldības autoceļa “Autoceļa P126 – Kokdarbnīca – Mazroņi” seguma atjaunošana” izstrādāja PS “LMR Projekts”.

Ligita Šnore,

Teritorijas plānotāja

Seminārs “Maini dzīvi, domā plašāk!”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus un jaunatnes darbā iesaistītos piedalīties bezmaksas informatīvā seminārā “Maini dzīvi, domā plašāk!”, kas norisināsies:

14. oktobrī no plkst. 14:30 līdz plkst. 18:30, Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrā “STROPS'” (Strauta iela 8-33, Roja).

Semināra laikā jaunieši un jaunatnes darbā iesaistītās atbalsta personas uzzinās par programmām “Eiropas Solidaritātes korpuss” un “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu iespējām, kā arī dzirdēs jauniešu stāstus par Eiropas iespēju ieguvumiem un varēs piedalīties brīvrunas meistarklasē.

Idus Abra, semināra iedvesmas persona, ir reperis, daļa no vienīgā repa improvizācijas teātra Latvijā “Brīvrunu Projekts” un kopā ar savu biedru Artūru Jenotu vada podkāstu par latviešu repu “Karsts Karsts”, uzvarējis vairākās frīstaila sacensībās, zināmākās no tām - Ghetto Games “Štuka par Bazaru”. Izdevis divas relīzes, miksteipu “Prelūdija” un mazalbumu “TRIPS EP”.

Lielu daļu no Idusa Abras pašreizējās virzības ir veidojusi gūtā pieredze dažādos neformālās izglītības projektos. Pateicoties tiem viņš ceļojis apkārt Eiropai, saticis jauniešus no dažādām valstīm un paplašinājis savu skatījumu uz dzīvi, ko iesaka izmēģināt katram jaunietim!

Seminārā Abra dalīsies ar pieredzi, kas iegūta Eiropas Jaunatnes parlamentā un nevalstiskajā organizācijā “Tellus”, kā arī ar citām ārzemju pieredzēm, kas gūtas ceļā un stāstīs kā šis ceļš novedis līdz radošajai darbībai. Seminārā aicināti piedalīties: 

  1. Projektu potenciālie īstenotāji: jaunatnes darbinieki, skolotāji, vadītāji, sociālie darbinieki, lēmumu pieņēmēji – paredzētas aktivitātes par projektu veidiem, atbalsta mehānismiem jaunatnes projektu īstenošanai, to ietekmi, labās prakses piemēriem u.c.
  2. Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem – paredzētas atraktīvas aktivitātes, izmantojot neformālās izglītības metodes, pieredzes stāstus un aktīvu darbošanos.

Semināriem aicinām pieteikties tiešsaistē:

http://ejuz.lv/iedvesmaroja

Noslēgusies Rojas brīvdabas estrādes - vasaras koncertzāles - pirmā sezona

Vienmēr šķitis, ka vasara ir vienīgais gadalaiks, kas Latvijā ir salīdzinoši īsu laika sprīdi. Varbūt man tas saistās ar to, ka tieši vasarā interesentiem tiek piedāvāts plašs kultūras pasākumu piedāvājums, ka tieši vasara ir tas laiks, kad gribas savu brīvo laiku pavadīt pie dabas?! Iespējams tāpēc, lai to visu apvienotu, Latvijas iedzīvotāji un valsts viesi vasarās tik daudz apmeklē dažādus brīvdabas kultūras pasākumus dažādās Latvijas vietās.

Rojai un tās novadam šī vasara paliks atmiņā ar to, ka šī gada 29. jūnijā tika piepildīts sen lolotais sapnis – atklāta jaunuzceltā Rojas brīvdabas estrāde – vasaras koncertzāle. Tā ir viena no četrām brīvdabas kultūras telpām Latvijā, kas visā sezonas garumā atrodas zem jumta seguma, ar plašu skatītāju zonu un vienu no lielākajām skatuvēm Latvijas teritorijā.

Atskatoties uz Rojas brīvdabas estrādes – vasaras koncertzāles - pirmo sezonu, var teikt, ka tā ir izdevusies. Ņemot vērā konkurenci, vasaras koncertzālē notikušie pasākumi kopā pulcējuši gandrīz 9000 apmeklētājus.

Šovasar jaunajā estrādē varēja izbaudīt sentimentu un nostalģiju, apmeklējot muzikālā iestudējuma “Čikāgas piecīši – leģendu atgriešanās” pirmizrādi. Apmeklētāju skaits liecina, ka muzikālais iestudējums izpelnījies ievērojamu atzinību, padarot to par apmeklētāko sezonas pasākumu. Otro vietu apmeklētības ziņā ieņem Aijas Andrejevas un draugu koncerts, savukārt trešajā vietā – leģendārās grupas „Pērkons” koncerts.

Sezonas laikā Rojas brīvdabas estrādes apmeklētāji domās varēja aizceļot uz Itālijas romantiskākajām vietām, klausoties itāļu opermūzikas skaistākās ārijas koncertā “Arrivederci, Roma”, ieklausīties latviešu tautas dziesmās ar etno folka pieskārienu, grupas “ElektroFolk” koncertā, izdziedāt līdzi romantiskākajām latviešu teātra mīlas dziesmām koncertā “Mīlestība”, kārtīgu smieklu devu gūt, apmeklējot izrādi “No saldenās pudeles”. Savukārt “Baltijas ceļa” 30-gadē ikvienam bija iespēja ielūkoties kultūrvēstures spogulī un salīdzināt šodienu ar vakardienu koncertuzvedumā “Es rakstu tavu vārdu: BRĪVĪBA”.

Pirmo sezonu noslēdzām ar lustīgu apdziedāšanos kurzemnieku un latgaļu izloksnē koncertā “Lustīga ziņģu un danču andele”. Zaļumballes šarmu šovasar estrādei sniedza grupu “Zvaigžņu lietus”, “Roja” un “Miera vējos” izpildītās dziesmas. Tik žanriski raiba un dažādā ir bijusi Rojas brīvdabas estrādes pirmā sezona!

Paldies visiem, kuri šovasar apmeklēja estrādē notiekošos pasākumus. Liels paldies visiem tiem uzņēmējiem un cilvēkiem, kuri piekrīt teicienam “Ikvienam roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet”, ieguldot savu darbu un laiku, atbalstot estrādes pasākumus un darbību. Īpašs paldies Aldai Vecbērzai, Kražovsku ģimenei Rudē, SIA “Stagarēni” un personīgi Andai Maslobojevai, veikalam “Ķipītis”, Rojas stadiona vadītājam Armandam Indriksonam, “Rojas DzKu” un personīgi Jānim Podniekam un Gaitim Grīnītim, Andrim Rutkovskim. Paldies par atbalstu un padomiem Rojas Kultūras centra kolēģēm Ārijai Veidei un Dacei Brokai, Rojas Jūras zvejniecības muzejam un īpaši vadītājai Inesei Indriksonei. Liels paldies estrādes mazajai vasaras komandai: Ilmāram Tamanim, Ivetai Neimanei, Elīnai Paulai, Līgai Briģei, Baibai Rezefeldei un Rutai Sīpolai! Vislielākais paldies Rojas novada pašvaldībai, kura ar lielu mērķtiecību un neatlaidīgu darbu spēja uzcelt jauno estrādi un turpina strādāt pie estrādes teritorijas attīstības un labiekārtošanas.

Lai mums visiem krāsaini, kultūras piedzīvojumiem un pasākumiem piepildīti Latvijas “garākie” gadalaiki: rudens, ziema, pavasaris. Uz tikšanos Rojas brīvdabas estrādes – vasaras koncertzāles - jaunajā sezonā 2020. gadā!

Madara Aizgrāve,

Rojas brīvdabas estrādes mākslinieciskā vadītāja

Ziņas