Ziņas

Prieks kopā būt

Spītējot rudens lietutiņam un mazliet piekusušiem saules stariem, Rojupes PII “Saulespuķe” jaunais mācību gads iesācies krāsaini!

Atkalredzešanās prieks Zinību dienas svētkos bija manāms gan bērnu, gan pieaugušo acīs. Arī mūsu ciemiņš, darbīgā bite, ne tikai palīdzēja nu jau tradicionāli iešūpināt mazos saulpuķēnus, kuri tikai šogad uzsāk savas gaitas pirmsskolā, bet arī sveica jauno iestādes vadītāju Lindu Kleinbergu, nākamos skolēnus, sniedza visiem kopā iespēju piedalīties interesantās spēlēs, rotaļās un sarūpēja patiesi gardu svētku kliņģeri. Paldies par to Aijai Mitenbergai.

Balstoties uz jauno pirmsskolas izglītības programmu un kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu, bērni devās radošajā minipārgājienā “Pa rudens taciņu” ar orientēšanās elementiem, pašiem izsecinot, kā nokļūt līdz vēlamajam galapunktam. Smalkās lietus lāses nespēja nobiedēt un aizkavēt bērnos esošo izzināšanas un pētīšanas prieku. Un kāpec gan ne – ja ir piemērots apģērbs, tad sliktu laikapstākļu vienkārši nav!

Košas krāsas ikkatram bija iespēja saskatīt izveidotajās rudens ziedu gleznās ūdenī. Paldies bērnu vecākiem par atsaucību, visi kopā iekrāsojām rudeni!

Mācību gads tik tikko sācis savu ritējumu, bet jau var nojaust, ka tas būs pārsteigumiem, jautriem smiekliem un interesantiem atklājumiem piepildīts!

 

 

Sanita Maure-Burkova

Nekustamā īpašuma izsole

Rojas novada dome rīko atkārtotu (ceturto) izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Dravas”, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 009 0540, sastāvoša no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0540 1,1000 ha platībā un uz tās esošās dzīvojamās mājas, kūts un šķūņa, kas uz Rojas novada pašvaldības vārda reģistrēts Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 841.

        Sākumcena - EUR 5 600, solis - 50 EUR, drošības nauda - 560 EUR, reģistrācijas maksa - 30,00 EUR. Drošības nauda un reģistrācijas maksa ieskaitāma Rojas novada domes kontā LV95HABA0551022109166 AS "Swedbank" vai jāiemaksā Rojas novada domes kasē līdz 31.10.2019. plkst. 16.00. Izsoles norises vieta: Rojas novada domes sēžu zālē Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.roja.lv.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo nekustamo īpašumu, tās jāpiesaka Rojas novada domē viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Pretendenti atkārtotai izsolei var pieteikties un reģistrēties, līdz 2019.gada 31. oktobrim, plkst. 16ºº, darbdienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 14.30 līdz 16.30, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00. Izsole notiks 2019.gada 1. novembrī, plkst. 12ºº, Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, domes zālē. Objekta apskate piesakāma pa tālruni 29421943.

Ziņo Rojas DzKU

Ir sācies lapu krišanas un vākšanas periods. SIA “Rojas DzKU” atgādina, ka “Rojas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” Nr.18/2011 paredz teritoriju īpašniekiem piegulošās teritorijas kopšanu - zālienu nopļaušanu, ietves tīrīšanu, atkritumu savākšanu un izvešanu. SIA “Rojas DzKU” neveic bezmaksas lapu aizvešanu un privātmāju dārza atkritumu savākšanu. Par iespējām savākt privātmāju nevajadzīgās “rudens veltes”, lūdzam interesēties SIA “Rojas DzKU” Selgas ielā 8, Rojā.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem

Sakarā ar apkures sezonas tuvošanos, šī gada 28. septembrī (sestdien) tiks atjaunots ūdens spiediens apkures sistēmā. Bojājumu gadījumā zvanīt   SIA “Rojas DzKU” avārijas dienestam  pa telefonu 25439414.

Rudens tirgus Rojā – diena, kurā praktiskums mijās ar izklaidēm

14. septembrī simtiem ļaužu pulcējās Rojas Jūras zvejniecības muzeja rīkotajā rudens tirdziņā, degustējot, iepērkoties vai vienkārši baudot burvīgo atvasaras dienu un tirgus atmosfēru. Atmosfēra – pacilājoša un apetīti rosinoša. Es uz tirdziņu gāju ar domu tikai paskatīties, bet, kā gadījās, kā nē – mājās aizgāju ar pilnu somu labumiem.

Gardie našķi tika notiesāti pāris dienu laikā, glītā bļodiņa ar zilajiem sivēniem sānos pēc pāris dienām tiks pasniegta jubilāram, bet ontlīgā (tā to nosauca puķes saimniece) eremūra sakne drīz vien tiks stādīta puķu dobē, lai nākamgad tā kļūtu par manas dobes karalieni, kā apsolīja mutīgā eremūra saknes pārdevēja. Lai organisms spētu turēties pretī rudens un tuvojošās ziemas vīrusiem, somā iegūla smiltsērkšķu sulas pudeles un dažādu medu burciņas. Medus ar kaltētām pīlādžogām – “kas var būt labāks par šo”,  teiktu slavenais Mārtiņš Rītiņš! Kamēr priecājos par amatnieku darinājumiem un degustēju našķus, nokavēju pēdējā sklandrauša pirkšanas brīdi. Garšīgo raušu tirgotāja Elma Zadiņa arvien ir gaidīta mūsu tirdziņos, un, lai man piedod visi pārējie sklandraušu cepēji, Zadiņas kundzes ceptos sklandraušus pārspēt neizdodas nevienam. Kā smējās pati cepēja, lai cik sklandraušu arī neizceptu, tie vienmēr pietrūkstot.

Paldies Rojas invalīdu biedrības dāmām par garšīgajām ābolmaizēm! Viņas ar savu čaklumu un prasmīgajām rokām arvien lieliski papildina tirgus piedāvājumu! Paldies arī saimniecei Dinai Čubai ar komandu. Mācība nākamajai reizei – uz vietām, kur Dina gatavo pusdienas, neiet ar pilnu vēderu! Savukārt tie, kuri bija gudrāki par mani, baudīja Dinas gatavotās reņģes pienā un rūšrāceņus pilnām mutēm un nebeidza vien slavēt vienkāršo, sātīgo paēdienu.

Skaļi un jestri tirgus laukumā iesoļoja folkloras kopas “Turki” dalībnieki. Nākdama no Līvānu puses, folkloras kopa, tāpat kā “Latgolys golds” šiverīgie pārdevēji, ātri vien ar savu latgaļiem raksturīgo atraktivitāti, atbruņoja atturīgos kurzemniekus un iekaroja viņu sirdis. Tā 14. septembris Rojā izvērtās par lustīgu dienu, kurā latvieša praktiskums mijās ar vēlmi izklaidēties un ieguvēji bija visi.

Dace Klabere

Ziņas