Ziņas

Informācija kultūras pasākumu apmeklētājiem

Lai izveidotu vienotu biļešu iegādes sistēmu pasākumiem, kas notiek Rojas kultūras centrā un Rojas brīvdabas estrādē, no 2019. gada 1. augusta ir noteikta sekojoša kārtība:  biļetes uz kultūras pasākumiem, kurus neorganizē Rojas pašvaldības kultūras darbinieki, iepriekšpārdošanā varēs iegādāties tikai ROJAS  NOVADA  DOMES  KASĒ (Zvejnieku ielā 3, Rojā), no pirmdienas līdz ceturtdienai no pl.8.00 – 17.00 (pārtraukums no pl.13.00 – 14.00),  piektdienās no pl.8.00 – 15.00.

Pasākumu norises vietās ieejas biļetes varēs iegādāties arī pasākuma dienā  2 stundas iepriekš.

Uz daudziem pasākumiem ieejas biļetes iespējams iegādāties interneta vietnē: www.bilesuparadize.lv. Sekojiet līdzi informācijai!

Lai ikvienam izdodas izbaudīt sev tīkamāko kultūras pasākumu!

Eva Kārkliņa,

Rojas novada domes priekšsēdētāja

 

Kapu svētki Rojas novadā

4. augustā

14.00 Melnsila kapos;

15.00 Ģipkas kapos.

 

18. augustā

10.30 Valgalciema kapos;

11.30 Kaltenes baznīcas kapos;

13.00 Rojas kapos.

Rojas novada Sociālais dienests informē

Rojas novada Sociālais dienests tehniskos palīglīdzekļus (piemēram, ratiņkrēslus, kruķus, rollatorus u.c.) izsniedz tikai ārkārtas gadījumā un uz laiku, kamēr persona saņem tehnisko palīglīdzekli no Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra vai iegādājas pati.

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs (VTPC) ir VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" (NRC "Vaivari") struktūrvienība, kura nodrošina tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniegšanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1474 2. pielikuma tehnisko palīglīdzekļu sarakstu, VTPC izsniedz personām rūpnieciski izgatavotus tehniskos palīglīdzekļus kā arī organizē tehniskā palīglīdzekļa individuālu izgatavošanu un/vai izsniegšanu pie pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem noslēgts pakalpojuma līgums.

Lai pieteiktos valsts apmaksāta tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, klients centrā iesniedz vai nosūta pa pastu:

  • iesniegumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
  • ārstējošā ārsta atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
  • bērnam vai pilngadīgai personai, kurai ir pārstāvis – pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju.

Kuldīgas filiāle

Darba laiks

  • Pirmdiena: 8.30 - 17.00
  • Otrdiena: Izbraukumu diena
  • Trešdiena: 8.30 - 17.00
    (Katra mēneša pirmajā trešdienā klientus neapkalpo!)
  • Ceturtdiena: Izbraukumu diena
  • Piektdiena: 8.30 - 16.00

            Neskaidrības gadījumā varat zvanīt (+371) 67552350 (Rīgas filiāle, Ventspils iela 53, Rīga) vai  Rojas novada Sociālai darbiniecei Baibai Trūbiņai 63269551; 27234288.

Zvejnieksvētki – tradīcija, kas iet cauri laikiem

Savdabīgas sacensības, izstādes, šovi, dažādām muzikālām gaumēm atbilstoši koncerti, svētku uguņošana un ballēšanās līdz rīta gaismai – tas viss jau 69. reizi 13. jūlija Zvejnieksvētkos Rojā piesaistīja milzum daudz gan pašmāju, gan tuvas un tālas apkārtnes ļaudis.

Zvejnieksvētki ir tradīcija, kas iet cauri laikiem. Kā lasām Rojas Jūras zvejniecības muzeja sagatavotajā materiālā, tā aizsākusies jau tālajā 1936. gadā, kad Mazirbes  zvejnieki nolēmuši svinēt svētkus. Tie vienmēr svinēti vasarā, bula laikā, kad reņģē nenāk krastā. Tad arī zvejas vīri sanākuši vienkopus, lai apliecinātu savu spēku un varēšanu, izsakot arī pateicību jūrai. Rojā šādi svētki pirmoreiz organizēti 1950. gada 29. jūlijā, laikā, kad zvejnieki jau bija apvienojušies kolhozā “Staļina ceļš”, un pēc grūtajiem kara un pēckara gadiem atkal bija atjaunojusies sporta un kultūras dzīve. Uz šiem svētkiem izpušķotās laivās, vēlāk smagajās mašīnās, sabraukuši visu apkārtējo ciemu iedzīvotāji no Upesgrīvas, Kaltenes, Kolkas, Melnsila, Talsiem un pat Ventspils. Pēc motorlaivu, peldēšanas un volejbola sacensībām sekojis plašs koncerts un zaļumballe pūtēju orķestra pavadībā.

Pieaugot labklājībai, Zvejnieksvētki guvuši arvien lielāku popularitāti un pamazām izvērtušies par vasaras grandiozāko pasākumu, un tādi ir joprojām. Tiesa, vecākās paaudzes cilvēki joprojām atceras Zvejnieksvētkus, kuros galvenais akcents ticis likts uz čaklāko zvejas vīru, sievu un kolektīvu cildināšanu, bet sacensībās piedalījušies sava aroda pratēji jūrnieka mezglu siešanā, špleisēšanā, zvejas tīklu lāpīšanā, ķilavu blīvēšanā. Bet – laiki mainās, un tiem līdzi maināmies arī mēs.

Šodienas Zvejnieksvētku centrālais notikums – Jūras valdnieka ierašanās, lai vismaz reizi gadā satiktu zemes ļaudis. Jūras valdnieks nekad pie mums neierodas tukšām rokām. Arī šogad ciemakukulī bija viņa krāšņo nāru, kurās skatītāji atpazina talantīgās “Elfu” dejotājas, sagatavotais šovs. Tradicionāli ar Jūras valdnieku Neptūnu tikās zemes valdniece, Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, kura vēlēja Zvejnieksvētku viesiem gaišus un priecīgus svētkus.

Lai ilgāk pabūtu starp zemes ļaudīm, Jūras valdnieks devās tradicionālajā apsveicināšanās braucienā pa Rojas ielām, radot Zvejnieksvētku sajūtu arī tiem ļaudīm, kuri kādu apstākļu dēļ līdz galvenajai svētku norises vietai nokļūt nevarēja.

Kāds īpašs fenomens piemīt arī ikgadējai kaķu izstādei. Katru gadu tā atkal un atkal pulcē simtiem minkānu cienītāju, un  vislielāko prieku tā izraisa mazajos izstādes apmeklētājos, kuri labprāt katru pūkaini noglaudītu un apmīļotu.

Svētku dienā sastapu jaunu cilvēku kompāniju, kura gan Rojā, gan Zvejnieksvētkos bija pirmo reizi. Visi kā viens nebeidza paust pārsteigumu par tik grandioziem svētkiem tik salīdzinoši nelielā vietā. Viņus pārsteidza Neptūna sagaidīšanas ceremonija, lieliskā izklaides programma, balle, sevišķi grupas “Labvēlīgais tips” pavadībā, kaķu izstāde, no kuras tik daudzus kaķēnus gribējies vienkārši paņemt līdzi. Zaļa, klusa, tīra un vējaina vieta – tā jaunieši raksturoja Roju, kuru viņi izstaigāja arī nākamās dienas rītā, un kurā viņiem gribas atgriezties vēl un vēl. Nebūs jau ilgi jāgaida – uz tikšanos nākamajos – jubilejas – Zvejnieksvētkos!

Dace Klabere

Ziņas