Ziņas

Noslēgusies Rojas brīvdabas estrādes - vasaras koncertzāles - pirmā sezona

Vienmēr šķitis, ka vasara ir vienīgais gadalaiks, kas Latvijā ir salīdzinoši īsu laika sprīdi. Varbūt man tas saistās ar to, ka tieši vasarā interesentiem tiek piedāvāts plašs kultūras pasākumu piedāvājums, ka tieši vasara ir tas laiks, kad gribas savu brīvo laiku pavadīt pie dabas?! Iespējams tāpēc, lai to visu apvienotu, Latvijas iedzīvotāji un valsts viesi vasarās tik daudz apmeklē dažādus brīvdabas kultūras pasākumus dažādās Latvijas vietās.

Rojai un tās novadam šī vasara paliks atmiņā ar to, ka šī gada 29. jūnijā tika piepildīts sen lolotais sapnis – atklāta jaunuzceltā Rojas brīvdabas estrāde – vasaras koncertzāle. Tā ir viena no četrām brīvdabas kultūras telpām Latvijā, kas visā sezonas garumā atrodas zem jumta seguma, ar plašu skatītāju zonu un vienu no lielākajām skatuvēm Latvijas teritorijā.

Atskatoties uz Rojas brīvdabas estrādes – vasaras koncertzāles - pirmo sezonu, var teikt, ka tā ir izdevusies. Ņemot vērā konkurenci, vasaras koncertzālē notikušie pasākumi kopā pulcējuši gandrīz 9000 apmeklētājus.

Šovasar jaunajā estrādē varēja izbaudīt sentimentu un nostalģiju, apmeklējot muzikālā iestudējuma “Čikāgas piecīši – leģendu atgriešanās” pirmizrādi. Apmeklētāju skaits liecina, ka muzikālais iestudējums izpelnījies ievērojamu atzinību, padarot to par apmeklētāko sezonas pasākumu. Otro vietu apmeklētības ziņā ieņem Aijas Andrejevas un draugu koncerts, savukārt trešajā vietā – leģendārās grupas „Pērkons” koncerts.

Sezonas laikā Rojas brīvdabas estrādes apmeklētāji domās varēja aizceļot uz Itālijas romantiskākajām vietām, klausoties itāļu opermūzikas skaistākās ārijas koncertā “Arrivederci, Roma”, ieklausīties latviešu tautas dziesmās ar etno folka pieskārienu, grupas “ElektroFolk” koncertā, izdziedāt līdzi romantiskākajām latviešu teātra mīlas dziesmām koncertā “Mīlestība”, kārtīgu smieklu devu gūt, apmeklējot izrādi “No saldenās pudeles”. Savukārt “Baltijas ceļa” 30-gadē ikvienam bija iespēja ielūkoties kultūrvēstures spogulī un salīdzināt šodienu ar vakardienu koncertuzvedumā “Es rakstu tavu vārdu: BRĪVĪBA”.

Pirmo sezonu noslēdzām ar lustīgu apdziedāšanos kurzemnieku un latgaļu izloksnē koncertā “Lustīga ziņģu un danču andele”. Zaļumballes šarmu šovasar estrādei sniedza grupu “Zvaigžņu lietus”, “Roja” un “Miera vējos” izpildītās dziesmas. Tik žanriski raiba un dažādā ir bijusi Rojas brīvdabas estrādes pirmā sezona!

Paldies visiem, kuri šovasar apmeklēja estrādē notiekošos pasākumus. Liels paldies visiem tiem uzņēmējiem un cilvēkiem, kuri piekrīt teicienam “Ikvienam roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet”, ieguldot savu darbu un laiku, atbalstot estrādes pasākumus un darbību. Īpašs paldies Aldai Vecbērzai, Kražovsku ģimenei Rudē, SIA “Stagarēni” un personīgi Andai Maslobojevai, veikalam “Ķipītis”, Rojas stadiona vadītājam Armandam Indriksonam, “Rojas DzKu” un personīgi Jānim Podniekam un Gaitim Grīnītim, Andrim Rutkovskim. Paldies par atbalstu un padomiem Rojas Kultūras centra kolēģēm Ārijai Veidei un Dacei Brokai, Rojas Jūras zvejniecības muzejam un īpaši vadītājai Inesei Indriksonei. Liels paldies estrādes mazajai vasaras komandai: Ilmāram Tamanim, Ivetai Neimanei, Elīnai Paulai, Līgai Briģei, Baibai Rezefeldei un Rutai Sīpolai! Vislielākais paldies Rojas novada pašvaldībai, kura ar lielu mērķtiecību un neatlaidīgu darbu spēja uzcelt jauno estrādi un turpina strādāt pie estrādes teritorijas attīstības un labiekārtošanas.

Lai mums visiem krāsaini, kultūras piedzīvojumiem un pasākumiem piepildīti Latvijas “garākie” gadalaiki: rudens, ziema, pavasaris. Uz tikšanos Rojas brīvdabas estrādes – vasaras koncertzāles - jaunajā sezonā 2020. gadā!

Madara Aizgrāve,

Rojas brīvdabas estrādes mākslinieciskā vadītāja

Prieks kopā būt

Spītējot rudens lietutiņam un mazliet piekusušiem saules stariem, Rojupes PII “Saulespuķe” jaunais mācību gads iesācies krāsaini!

Atkalredzešanās prieks Zinību dienas svētkos bija manāms gan bērnu, gan pieaugušo acīs. Arī mūsu ciemiņš, darbīgā bite, ne tikai palīdzēja nu jau tradicionāli iešūpināt mazos saulpuķēnus, kuri tikai šogad uzsāk savas gaitas pirmsskolā, bet arī sveica jauno iestādes vadītāju Lindu Kleinbergu, nākamos skolēnus, sniedza visiem kopā iespēju piedalīties interesantās spēlēs, rotaļās un sarūpēja patiesi gardu svētku kliņģeri. Paldies par to Aijai Mitenbergai.

Balstoties uz jauno pirmsskolas izglītības programmu un kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu, bērni devās radošajā minipārgājienā “Pa rudens taciņu” ar orientēšanās elementiem, pašiem izsecinot, kā nokļūt līdz vēlamajam galapunktam. Smalkās lietus lāses nespēja nobiedēt un aizkavēt bērnos esošo izzināšanas un pētīšanas prieku. Un kāpec gan ne – ja ir piemērots apģērbs, tad sliktu laikapstākļu vienkārši nav!

Košas krāsas ikkatram bija iespēja saskatīt izveidotajās rudens ziedu gleznās ūdenī. Paldies bērnu vecākiem par atsaucību, visi kopā iekrāsojām rudeni!

Mācību gads tik tikko sācis savu ritējumu, bet jau var nojaust, ka tas būs pārsteigumiem, jautriem smiekliem un interesantiem atklājumiem piepildīts!

 

 

Sanita Maure-Burkova

Nekustamā īpašuma izsole

Rojas novada dome rīko atkārtotu (ceturto) izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Dravas”, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 009 0540, sastāvoša no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0540 1,1000 ha platībā un uz tās esošās dzīvojamās mājas, kūts un šķūņa, kas uz Rojas novada pašvaldības vārda reģistrēts Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 841.

        Sākumcena - EUR 5 600, solis - 50 EUR, drošības nauda - 560 EUR, reģistrācijas maksa - 30,00 EUR. Drošības nauda un reģistrācijas maksa ieskaitāma Rojas novada domes kontā LV95HABA0551022109166 AS "Swedbank" vai jāiemaksā Rojas novada domes kasē līdz 31.10.2019. plkst. 16.00. Izsoles norises vieta: Rojas novada domes sēžu zālē Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.roja.lv.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo nekustamo īpašumu, tās jāpiesaka Rojas novada domē viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Pretendenti atkārtotai izsolei var pieteikties un reģistrēties, līdz 2019.gada 31. oktobrim, plkst. 16ºº, darbdienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 14.30 līdz 16.30, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00. Izsole notiks 2019.gada 1. novembrī, plkst. 12ºº, Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, domes zālē. Objekta apskate piesakāma pa tālruni 29421943.

Ziņo Rojas DzKU

Ir sācies lapu krišanas un vākšanas periods. SIA “Rojas DzKU” atgādina, ka “Rojas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” Nr.18/2011 paredz teritoriju īpašniekiem piegulošās teritorijas kopšanu - zālienu nopļaušanu, ietves tīrīšanu, atkritumu savākšanu un izvešanu. SIA “Rojas DzKU” neveic bezmaksas lapu aizvešanu un privātmāju dārza atkritumu savākšanu. Par iespējām savākt privātmāju nevajadzīgās “rudens veltes”, lūdzam interesēties SIA “Rojas DzKU” Selgas ielā 8, Rojā.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem

Sakarā ar apkures sezonas tuvošanos, šī gada 28. septembrī (sestdien) tiks atjaunots ūdens spiediens apkures sistēmā. Bojājumu gadījumā zvanīt   SIA “Rojas DzKU” avārijas dienestam  pa telefonu 25439414.

Ziņas