Ziņas

Saules mūžu Valgalciemam!

17. augustā “Dzeļžu” mājās Valgalciemā atkal pulcējās valgalciemnieki un viesi, lai visi kopā, dižojoties, dziedot un dancojot, pabūtu kopā.

Kā, atklājot pasākumu, minēja Rojas novada kultūras darba organizatore Dace Broka, gads, kopš Valgalciemā notika simtgades zaļumballe, ir paskrējis neticami ātri. Lai nezaudētu labās tradīcijas, ļaudis atkal tika aicināti  uz kopā sanākšanu, un par to, cik ļoti šis notikums bija gaidīts, liecināja neticami daudzās automašīnas, kas glītās rindās bija sastājušās laukā pirms “Dzelžu” mājām un šosejas malās.

Svētki nav iedomājami bez svētku koncerta. Par to šoreiz bija parūpējušās Valgalciema izlolotās Linda Vicinska un Aija Kaļiņičenko (Barovska) ar vīru, bet savus mīļākos dzejoļus lasīja Sigita Vaivode, kura, neskatoties uz šī vakara aizņemtību, bija atradusi laiku, lai dalītos sajūtās un pārdomās ar savējiem – valgalciemniekiem.

Par īstu ciema patrioti varam dēvēt valgalciemnieci, Kaltenes bibliotēkas vadītāju Egitu Jansoni. Ar lepnumu sirdī un balsī Egita dižojās ar bijušo novadnieku panākumiem – stipro kuģu būvētāju Artūru Ķiršteinu, pirmo burinieku, kas uzbūvēts Valgalciemā 1863. gadā. No Egitas uzzinām arī vietu, kur jūras malā atrodas leģendārā, simtgadīgā priede, pie kuras 1939. gadā iesvētīts atjaunotās Lauksaimniecības biedrības karogs, kā arī pasniegts 5. pakāpes Trīszvaigžņu ordenis Voldemāram Puriņam. Pie šīs priedes savulaik svinēti arī zvejnieksvētki un pulcējušies mazpulcēni. Nākamajā dienā mūsu novadā tika atzīmēti kapusvētki, tādēļ Egita aicināja vietējos ļaudis, apkopjot savu tuvinieku kapavietas, nolikt ziediņus arī pie Krišjāņa un Nates Puriņu atdusas vietas. Šo mūsu novadnieku pīšļi tika atvesti no Toronto un paglabāti dzimtajā Valgalciema kapsētā. Savulaik, dzīvojot svešumā, laulātais pāris sakopojuši un izdevuši vairākus latviešu tautasdziesmu krājumus. Ar lepnumu sirdī, aicinot nākamos vecākus dot meitām šo stipro vārdu, Egita uzteica ciema stiprās un cienījamās sievas Annas no Kuģenieku, Bicku, Vilciņu, Zandbergu, Ģedertu, Jēkabsonu dzimtām.

Savas dižošanās noslēgumā Egita aicināja: “Stāstiet stāstus saviem bērniem! Ja nestāstīsiet, tad jau stāsti neradīsies. Tagad ir modē eiroremonti un visu lietu mešana ārā, bet varbūt kādam mājās glabājas maizes abra, un tai ir stāsts. Ja mēs šo stāstu zinām, tad vecāsmātes maizes abra ir ļoti vērtīga. Ja jums glabājas vecātēva kažoks, arī tas stāsta savus stāstus. Vecātēva ēvele, dažādi amatnieka rīki – nu nevajag tos mest ārā!  Tāpat ir ar fotogrāfijām. Jūs sakāt, kas tās skatīsies, jo mēs tur nevienu nepazīsim? Bet tā ir laikmeta liecība! Lai arī mēs šos cilvēkus nepazīsim, tajā redzams darba process, apģērbs, un tā ir vēsture. Labāk nesiet fotogrāfijas uz muzeju vai bibliotēku, nesiet cilvēkiem, kuriem interesē vēsture. Stāstīsim stāstus! Ja nevaram tos atcerēties, tad pierakstīsim! Uz tā balstās visa pasaule!”

Šādas kopā sanākšanas, kad vienkopus pulcējas tik daudz ļaužu, ir īstais brīdis, lai pateiktu paldies tiem ļaudīm, kuri gan ieguldījuši savu artavu ciema izaugsmē, gan atbalstījuši ciemnieku vēlmi kopīgai svētku baudīšanai. Par nebeidzamu viesmīlību ar skaļiem aplausiem un ziediem tika sumināti “Dzelžu” māju saimnieki Indra un Egils Zigati, par atļauju ciemniekiem pulcēties savā sētā Baltā galdauta svētkos paldies tika teikts Ritmai Zālītei. Ievai Sarmiņai paldies par sava uzņēmuma dibināšanu tieši Valgalciemā, skaists ziedu pušķis tika pasniegts arī skaistās balss īpašniecei Aijai Kaļiņičenko, šī gada titula “Gada mērsradznieks” ieguvējai. Kā vēlāk atzina Aija – ir tik jauki atgriezties un atcerēties vietu, no kurienes nākam. Savukārt paši valgalciemnieki pateicās Dacei Brokai par aktīvu iesaistīšanos Valgalciema svētku sarūpēšanā.

Šī gada Kaltenes svētkos ciema ļaudis mūs pārsteidza ar jaundibinātā Kaltenes kora uzstāšanos. Lai neatpaliktu no kaimiņiem, valgalciemnieki izveidojuši savu  – “Valgalciema teijāteri”, un kārtīgi izsmīdināja skatītājus nelielajā skečā “Visa pasaule pie kājām”. Tajā lieliski savās lomās iejutās Ruta Lapsa, Egita Jansone, Sintija Valtere un Egils Zigats.

Neba šī bija viņu pirmā reize ar pīpi uz jumta. Vairāki no viņiem jau bija iejutušies aktieru lomās pirms trim gadiem Valgalciemā uzņemtajā filmā “Gūtenmorgens un Vienciems”. Lai arī lielākā daļa skatītāju filmu bija skatījušies jau vairākkārt, visi ar sajūsmu uztvēra iespēju noskatīties to atkal. Īpašu filmas skatīšanos vērsa fakts, ka skatītāju rindās sēdēja arī Valgalciemā iemīļotais aktieris, Gūtenmorgena lomas atveidotājs, Andris Keišs.

“Šī ir vieta, kur es pa īstam iemīlēju jūru”, tikšanās sākumā atklāja aktieris un turpināja: ”Līdz kādu 40 gadu vecumam uz jūru braucu kā uz vietu, kur viss beidzas, un parasti stāvēju ar muguru pret jūru. Kad filmējām “Kolka Cool”, daudz peldējos, un tad man jūra iepatikās, bet šeit, Valgalciemā, esot kopā ar cilvēkiem, kurus jūra baro un kuriem jūra visu laiku ir klāt, tas mani tik nopietni aizķēra, ka, braucot prom, es, atzīšos, pat apraudājos! Tas bija fantastisks laiks, ir ļoti siltas atmiņas”.  Aktieris atzina, ka kopš tā laika naktsmājas viņš Valgalciemā var dabūt vismaz trijās mājās, bet, atskanot balsīm skatītājos, varēja saprast, ka gluži vai katrs ciema iedzīvotājs ir gatavs vērt sava nama durvis iemīļotajam aktierim. Informējot viesi par pasākumiem, kas notiek Valgalciemā, Egita izteica cerību, ka varbūt ar laiku atradīsies kāds sponsors, kurš palīdzētu tapt kādam saieta namiņam ciemā, kurā ļaudis varētu pulcēties arī ziemas apstākļos. Uz to aktieris atbildēja, ka šī nopietnā tēma ieskanas arī filmā. Kamēr mūsu valstsvīri spriež par 100 miljonu vērtas koncertzāles būvēšanu, par šo naudu varētu nofilmēt 100 latviešu spēlfilmu vai uzcelt pa saieta namam kādos 200 ciemos. Andris Keišs: ”Ceru, ka jaunais Kultūras ministrs pavērsīs skatu ne tikai uz Rīgu, bet arī uz tām vietām, kas nes īsto latviešu kultūru. Rīga var nogrimt. Rajonā, kurā šobrīd dzīvoju es – A. Čaka un Matīsa ielas stūrī – katrs sestais ir pakistānietis! Ir ļoti daudz iebraucēju, un Rīga pārvērtīsies par tādu pilsētu, kāda ir Parīze vai Londona, mazāk Berlīne, bet īstā Latvija būs šeit, būs Stirnienē, būs Jaunpilī.”

Kamēr esam iestiprinājušies ar Dinas Čubas un viņas palīgu vārīto zupu, noskatījušies filmu un uzklausījuši aktieri Andri Keišu, ir iestājusies tumsa – īstais laiks zaļumballei. Jau izsenis zaļumballes ir bijušas par ieganstu ciemnieku kopā sanākšanai. Kaut vai intereses pēc uz danču placi aizstaigā teju katrs vietējais. Ne jau visi cer uz milzīgu valcerēšanu – kāds aiziet līdz bufetei pēc kāda kāruma, vēl kāds pēc alus kausa, bet cits, lai jaunu klaču uzzinātu un vienkārši ar ciemniekiem satiktos. Un, ja vēl visam pa vidu izdodas arī kārtīgi izdancoties, kur nu vēl labāk! Saka jau, ka tikšanās vietu mainīt nedrīkst, nu tad uz tikšanos nākamajā zaļumballē “Dzelžu” danču placī! Atliek vien pievienoties Andra Keiša vēlējumam – “Saules mūžu Valgalciemam! Saules mūžu Latvijai!”

Dace Klabere

Nekustamā īpašuma izsole

Rojas novada dome rīko atkārtotu (trešo) izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Dravas”, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 009 0540, sastāvoša no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0540 1,1000 ha platībā un uz tās esošās dzīvojamās mājas, kūts un šķūņa, kas uz Rojas novada pašvaldības vārda reģistrēts Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 841.

Sākumcena - EUR 7 000, solis - 200 EUR, drošības nauda - 700 EUR, reģistrācijas maksa - 30,00 EUR. Drošības nauda un reģistrācijas maksa ieskaitāma Rojas novada domes kontā LV95HABA0551022109166 AS "Swedbank" vai jāiemaksā Rojas novada domes kasē līdz 02.09.2019. plkst. 16.00. Izsoles norises vieta: Rojas novada domes sēžu zālē Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo nekustamo īpašumu, tās jāpiesaka Rojas novada domē viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Pretendenti atkārtotai izsolei var pieteikties un reģistrēties, līdz 2019.gada 2. septembrim, plkst. 16ºº, darbdienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 14.30 līdz 16.30, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00. Izsole notiks 2019.gada 3. septembrī, plkst. 12ºº Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, domes zālē. Objekta apskate piesakāma pa tālruni 29421943.

Bērnu vasaras nometne “Spirgts un vesels”

No 5. līdz 9. augustam Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrā „Varavīksne” notika Rojas novada domes Eiropas Sociālā fonda projekta „Esi vesels - ieguldījums tavai nākotnei!” līguma Nr.9.2.4.2./16/I/044 ietvaros organizētā nometne „Spirgts un vesels”. Nometnes mērķis bija popularizēt veselīgu dzīvesveidu 20 bērniem vecumā no 8 līdz 13 gadiem.

Nometnes sākumā dalībnieki, lai viens otru labāk iepazītu, iesaistījās dažādās grupas saliedēšanās aktivitātēs. Pēc tam visi bērni ar lielu interesi un centību veidoja nometnes karogu, izvērtēja savu ēdienkarti atbilstoši veselīga dzīvesveida principiem, apgleznoja stikla burciņas, gatavoja veselīgus salātus un meklēja E vielas populārākajos našķos.

Nometnes trešā diena tika veltīta sporta spēlēm Rojas stadionā un pārgājienam gar jūras krastu. Ceturtajā dienā nometnes dalībnieki pārvarēja savas bailes un šķēršļus virvju trasē “Kaķa taka”, kā arī izbaudīja visdažādākās atrakcijas Ventspils Bērnu pilsētiņā.

Lai visas nometnes laikā iegūtās vērtīgās atziņas neaizmirstos, pēdējā dienā bērni tās apkopoja grāmatiņā “Spirgti un veseli”. Savukārt spilgtākos notikumus dalībnieki atcerējās, veidojot prezentācijas par piecās dienās piedzīvoto. Visvairāk bērniem patikusi virvju trase, burciņu apgleznošana un sporta aktivitātes. Nometnes skolotājām Kristīnei Sauškinai un Ludmilai Ozolai vislielāko gandarījumu devis tas, ka visi dalībnieki uzdevumus pildījuši ar lielu interesi un aizrautību. Nometnes brīvprātīgā darbiniece Ieva Alksne atzīst, ka ieguvusi jaunu pieredzi un jaunus draugus. Ieva stāsta: “Katru dienu bija prieks doties uz nometni, jo zināju, ka būs jauni piedzīvojumi, ka diena tiks pavadīta produktīvi. Bija prieks palīdzēt Mārai, Kristīnei un Ludmilai, kā arī prieks par lieliski pavadīto laiku kopā ar nometnes dalībniekiem.”

Liels paldies visiem dalībniekiem, viņu vecākiem un visiem tiem, kas iesaistījās dažādos ar nometni saistītos procesos!

Nometnes vadītāja Māra Folkmane

Ģipkā atdzimst teātra skatīšanās

10. jūlijs Ģipkas vēsturē ieies kā diena, kad vairāk nekā pēc 40 gadu pārtraukuma ciema ļaudis atkal varēja skatīties teātri. Ideja par teātra izrādīšanu Ģipkā šovasar radās Rojas novada kultūras pasākumu organizatorei Dacei Brokai sadarbībā ar aktīvu ģipcenieci Ieviņu Svitiņu. Runāts – darīts. Gandrīz 100 skatītāju bija sapulcējušies, lai siltajā vasaras pēcpusdienā baudītu Rojas kultūras centra amatierteātra iestudēto izrādi “Ak, šī skaistā lauku dzīve!”.

Vairākiem ciema iedzīvotājiem tas bija vienīgais kultūras baudījums daudzu gadu laikā, vēl kādam patīkama atslodze pēc saspringtas darba nedēļas. Daudzo skatītāju vidū bija arī vairāki rojenieki, kuri nebija paspējuši izrādi noskatīties iepriekš un ļaudis no Rīgas, Jelgavas, Talsiem un Dundagas, kuri savas vasaras un brīvdienas vada Ģipkā. Pēc izrādes noskatīšanās daļa vasarnieku un vietējo ļaužu pulcējāmies pie kafijas tases, un vairāku stundu garumā, cita starpā, atkal un atkal tika dziedātas slavas dziesmas meistarīgajiem aktieriem, sevišķi uzteicot dzimušos aktierus Edmundu Jēgermani jeb Jopciku un Ivetu Lakšmani jeb Tukiņ Liju.

Ideju un darba sparas Ieviņai netrūkst, un, ja vien būs vietējo atbalsts un ieinteresētība, ģipcenieki atkal tiks iepriecināti ar jauniem pasākumiem.

Dace Klabere

Ziņas