Ziņas

Lielā Talka izsludina konkursu “Zaļais, kur esi!?”

“Lielā Talka” izsludina sociālo tīklu konkursu, kurā aicināts piedalīties ikviens interesents. Gan zaļā dzīvesveida un zaļo ideju piekritējs, gan tie, kuri līdz šim ir tikai vērojuši videi draudzīgos vai nedraudzīgus procesus.

Konkurss “Zaļais, kur esi!?” startēs 15. februārī un noslēgsies 31. maijā. Interesantākā un vislielāko atzinību guvušā darba autors saņems balvu 300 eiro vērtībā.

Šogad Lielā Talka notiks Starptautiskajā Zemes dienā – 22. aprīlī. Aicinām izmantot šo laiku gan talkošanai, gan konkursa darbu gatavošanai.

Lai piedalītos konkursā, dalībniekam savā sociālajā kontā jāizvieto līdz vienai minūtei garš video ar norādi: “Konkursam Zaļais, kur esi!”. Tajā radoši un iedvesmojoši jāatspoguļo videi draudzīga un atbildīga cilvēka principi vai aktivitātes, domas, aicinājumi, paraugdemonstrējumi, rīcība vai kas cits, kas varētu iedvesmot klipa skatītājus būt vai kļūt videi draudzīgiem. Pašā videoklipā un tā pavadošajā tekstā, izvietojot klipu jūsu sociālajā kontā, obligāti jāpievieno 2 tēmturi: #zalaiskuresi un #lielatalka. Konkursa dalībniekam ir jābūt aktīvam savam sociālo tīklu kontam, kā arī, lai piedalītos konkursā,  jāpieseko tam Lielās Talkas sociālajam kontam ( FB, Instagram vai TikTok), kurā pretendents izvieto savu konkursa video.

Neskaidrību gadījumā aicinām rakstīt uz e-pastu: talkas@talkas.lv ar norādi - Konkursam.

“Konkursā var piedalīties jebkura vecuma, tautības vai nodarbinātības cilvēki – skolnieki, studenti, strādājošie vai pensionāri. Galvenais noteikums, lai klips būtu interesants un iedesmojošs. Neliekam ierobežojumus arī attiecībā uz dalības formu, proti, var iesniegt individuālus vai kolektīvus darbus. Tāpat viena persona var konkursam pieteikt vairākus klipus, tos atsevišķi ievietojot savos sociālo tīklu kontos ar atbilstošajiem tēmturiem. Var arī izmanatot visas iespējas, ko šobrīd piedāvā mākslīgais intelekts ( MI). Mums ir būtiska ideja un entuziasms ar kuru tiks gatavoti darbi, pašatdeve un idejas pasniegšanas veids. Manuprāt, tieši radošos konkursos var atrast vislabākos veidus kā sabiedrībai skaidrot zaļās idejas un kā mudināt mūs rīkoties un dzīvot dabai draudzīgi,” skaidro Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme.

Konkursa uzvarētājs tiks noteikts pēc diviem kritērijiem:

  • žūrijas vērtējums, kurā izvērtēs video sižeta atbilstību tēmai;
  • visvairāk savākto atzinības zīmju (like, īkšķītis, sirsniņa) skaits konkrētā sociālo tīklu kontā. Ja video tiks izvietots vairākos vienas personas kontos, tiks vērtēts tas konts un tas video, kurš būs saņēmis vislielāko atzinības zīmju skaitu.

Uzvarētāja paziņošana un apbalvošana notiks rudenī, Pasaules talkas (WorldCleanUpDay) dienā – 16. septembrī. Labākos, interesantākos un atbilstošākos videoklipus Lielā Talka pārpublicēs savos sociālo tīklu kontos un mājas lapā www.talkas.lv , kā arī to autori tiks pieminēti preses relīzēs.

 

Tāpat, vēlamies atgādināt, ka ikviens var palīdzēt Latvijai kļūt zaļākai un tīrākai gan talkojot gan nemēslojot, gan arī ziedojot Lielai Talkai.

Visi saziedotie līdzekļi tiks izmantoti talkas organizēšanai un talciniekiem nepieciešamā inventāra iegādei. Tāpat saziedotie līdzekļi tiks izmantoti Laimes koku parku veidošanai, labiekārtošanai un stādu iegādei. Līdz ar to, tie, kuriem nav iespējams pašiem talkot Latvijā, tostarp arī diasporas pārstāvjiem, bet kuri vēlas, lai mūsu valsts kļūtu tīrāka un zaļāka, ir iespējams piedalīties ziedojot.

Ziedojumu iespējams veikt privātām un juridiskām personām Lielās Talkas mājaslapā www.talkas.lv – gan atklāti, gan anonīmi. Visi ziedotāji, kuru izvēlējušies veikt ziedojumu atklāti, tiks atspoguļoti Lielās Talkas mājaslapā sadaļā Ziedot. Savukārt, ja ziedojuma apmērs būs vismaz 3000 eiro, ziedotājs tiks atzīmēts Lielās Talkas mājaslapas sadaļā Organizatori pie lielajiem ziedotājiem.

Biedība “Pēdas LV”, kas Latvijā kopš 2008.gada organizē Lielo Talku un Pasaules talku, ir sabiedriskā labuma organizācija kopš 2011.gada ar Reģ.Nr. 40008177683.

Vairāk informācija mājas lapā www.talkas.lv

Papildus informācija:

 

Ulrika Jefremova

Lielās Talkas sabiedrisko attiecību konsultante

Mob.tālr. 28699888

e-pasts: ulrika.jefremova@onecom-latvia.com

3 attēli

Pareizais virziens piekrastes tūristiem

Rojas pagasta  tūrisma uzņēmēju biedrība “Rojas Tūrisma biedrība” ir īstenojusi projektu “Pareizais virziens piekrastes tūristiem”.

Projekta ideja tika iesniegta Talsu novada Kultūras un tūrisma finansēšanas projektu konkursā, kur saņēma arī finansiālu atbalstu, projekta aktivitāšu īstenošanai.

Projekta mērķis ir stiprināt vietējo novada ekonomiku un uzņēmējdarbības vidi, veicinot tūrisma uzņēmēju un pakalpojumu sniedzēju pieejamību piekrastē.

 

Projekta īstenošanas rezultātā, gar Rojas pagasta jūras piekrasti ir izvietotas 7 informatīvas norāžu zīmes par tūrisma pakalpojumu sniedzējiem piekrastes ciemos.

Informatīvās norāžu zīmes uzstādītas uz tiem tūrisma uzņēmējiem, kas ir Rojas Tūrisma biedrības biedri un kas paši izrādīja interesi par zīmju uzstādīšanu uz savu uzņēmumu.

Pēdējos gados aizvien populārāks ir kļuvis tieši pārgājienu tūrisms, tai skaitā pārgājieni gar jūras krastu. Gar visu Latvijas piekrasti stiepjas garās distances pārgājienu maršruts “Jūrtaka”, kuru iemīļojuši daudzi tūristi gan no Latvijas, gan visas pasaules. Bieži šiem piekrastes gājējiem nav īsti saprotams, kur konkrēti viņš atrodas un kas atrodas aiz piekrastes kāpas un priežu meža. Uzstādot šīs informatīvās norāžu zīmes, gājējiem, ejot gar piekrasti būs vieglāk orientēties un  atrast tūrisma pakalpojuma sniedzējus, kas atrodas piejūras ciematos.

Izgatavojot šīs informatīvās norādes, tika ņemta vērā “Jūrtakas” maršruta vizuālā identitāte un informatīvās norāžu plāksnes tika izgatavotas saskaņā ar šī gājēju maršruta vizuālo noformējumu. Uz šīm informatīvajām plāksnēm tika uzdrukāta arī “Gājējiem draudzīgs” zīme, tiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir ieguvuši šo zīmi un ir tūristiem-gājējiem draudzīgi pakalpojumus sniedzēji.   Informatīvās norādes uzstādītas Melnsils, Žocenes, Rojas un Kaltenes ciemu jūras piekrastes teritorijās. Zīmju izvietošana saskaņota ar Talsu novada būvvaldi un Talsu novada pašvaldību.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 935 eur, no kuriem 748 eur bija Talsu novada pašvaldības piešķirtais projekta finansējums un 187 eur bija biedrības pašu līdzfinansējums.

 

Justs Dzedons

Rojas tūrisma valdes priekšsēdētājs

Talsu novada pašvaldība iznomā lauksaimniecības zemi

1. Nomas objekts – Talsu novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 007 0513 daļa, 2,4 ha platībā, Rudē, Rojas pagastā, Talsu novadā. Saskaņā ar Rojas novada teritorijas plānojumu (Rojas novada domes 20.09.2011. saistošie noteikumi Nr.22/2011 „Rojas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam”), zemes vienības funkcionālais zonējums ir Lauksaimniecības teritorija (L).

2. Saskaņā ar Talsu novada domes 24.11.2022. lēmumu Nr.584 “Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas maksu Talsu novada Rojas pagasta teritorijā” nomas maksa ir  64,00 EUR par 1 ha gadā, neieskaitot PVN. Zemes nomas līguma termiņš ir pieci gadi.

3. Pretendenti uz nomas tiesībām var pieteikties līdz 2023.gada 1.februārim plkst. 17:00 elektroniski uz e-pasta adresi – pasts@talsi.lv

4. Kontaktpersona par nomas objektu – Ieva Krontāle - Pēda, tālr. 28310622, e-pasts: krontale@talsi.lv

Aicinām iesaistīties Lielās Talkas aktivitātēs un sakopt Talsu novadu!

Ar moto „Zaļa Latvija = Zaļa pasaule” 16. gadu pēc kārtas notiks Lielā Talka, kas pulcē tūkstošiem talcinieku visā Latvijā. Pavasara talkas ir ikgadēja tradīcija arī Talsu novadā, sakopjot un labiekārtojot gan pilsētu, gan pagastu teritorijas. Kustība „Lielā Talka” sadarbībā ar desmit pašvaldībām, tostarp Talsu, šogad Lielās Talkas dienā, 22. aprīlī, organizēs arī atsevišķas latvāņu apkarošanas talkas. Jau šobrīd ikviens var pieteikt savas atkritumu savākšanas vai vides labiekārtošanas talkas vietas Lielās Talkas mājaslapā www.talkas.lv sadaļā „Lielās Talkas’23 karte”.

Sakopt savas mājas pagalmu, kādu parku vai ceļa malu – izvēle, kā talkot, ir katras ģimenes ziņā. Taču skaidrs ir viens – virzoties uz mērķi par zaļākās valsts pasaulē statusu, ir svarīgi ikdienā saudzēt apkārtējo vidi un dabu.

  1. aprīlī notiks Lielā Talka vienlaicīgi visā Latvijā. Šajā dienā tradicionāli arī Talsu novada 18 pagastos un četrās pilsētās notiks vides sakopšanas akcija, un tajā aicināti līdzdarboties gan mazi, gan lieli novadnieki.

Šogad talkas ietvaros talkotāji aicināti papildus atkritumu vākšanai un šķirošanai veikt arī dažādus labiekārtošanas darbus, lai kopīgiem spēkiem padarītu Talsu novadu tīrāku un skaistāku. Talkotājiem ieteicams sazināties ar koordinatoriem no pagastu vai pilsētu pārvaldēm un paziņot par savu piedalīšanos, kā arī noskaidrot, kas jāņem līdzi, piemēram, cimdi, grābekļi, zāģi vai kādi citi darbarīki.

Dodot startu pirmstalkas mēnesim, Lielās Talkas ieskandināšanas pasākumā, kas 21. martā notika Rīgas pilī, savā uzrunā Lielās Talkas patrons Valsts prezidents Egils Levits atzina, ka Lielā Talka ne tikai rosina uz kopīgu rīcību, bet arī mudina domāt un meklēt atbildes uz lielajiem zaļākas nākotnes jautājumiem.

„Mums šajā pasaulē var būt katram savs viedoklis par kādu jautājumu, bet daba ir tā, kas mūs visus vieno, neatkarīgi no mūsu piederības kādai valstij vai kādai viedokļu grupai. Ūdens savieno visu pasauli, gaisa straumes virzās no vienas debespuses uz otru, nejautājot par valstu robežām. Tas nozīmē, ka zaļa Latvija var iespaidot arvien zaļāku pasaules tapšanu, un citu valstu iedzīvotāju centieni attīrīt savu zemi vai to nedarīt, var iespaidot Latvijas nākotni. Bet, protams, to, ko Latvija dara, tas iespaido arī citas valstis. Mēs Latvijā izvēlamies būt aktīva pasaules daļa, rīcības cilvēki, kas ir gatavi gan cīnīties ar piesārņojuma sekām, gan mainīt ieradumus, lai padarītu Latviju brīvu no sārņiem un ar veselīgu, skaistu vidi saviem iedzīvotājiem,” uzsvēra E.Levits.

Līdzīgi kā citus gadus, pašvaldības uzdevums ir organizēt talku un gādāt par talkas laikā savākto atkritumu nogādāšanu atkritumu poligonos. Lūgums ņemt vērā, ka Lielās Talkas dienā savāktie atkritumi uz poligonu tiks izvesti tikai no oficiālajām talkošanas vietām vai vietām,  kas iepriekš saskaņotas ar pagastu vai pilsētu kontaktpersonām, kā arī maisos savāktie atkritumi jānovieto redzamās un viegli piekļūstamās vietās.

Arī šogad maisi atkritumu savākšanai būs baltā krāsā, ko varēs saņemt pie talkas koordinatoriem visas nedēļas garumā pirms talkas vai talkas dienā talkošanas vietās. Iedzīvotāji aicināti būt godprātīgi un maisus izmantot tikai publiskajās teritorijās savāktajiem atkritumiem.

„Šogad Lielās Talkas dienā mēs organizēsim ne vien ikgadējo talkošanu, bet arī latvāņu iznīcināšanas talku. Diemžēl latvāņu izplatība ir aktuāla gan novada teritorijā, gan Talsu pilsētā, kur gadiem ilgi nav izdevies latvāņus iznīcināt pilnībā. Tāpēc šogad talkosim īpaši aktīvi. Būs gan apkārtnes sakopšanas un labiekārtošanas talkas – katrai pagasta pārvaldei jau ir zināmas vietas, kas jāsakopj, gan latvāņu talka Talsu pilsētā pie Vilkmuižas ezera un Sabiles pusē gar Abavas un Rambules krastiem. Visus interesentus talkas rīkotāji lūdz rūpīgi iepazīties ar drošības pasākumiem un latvāņu apkarošanas instrukcijām, kas atrodamas Lielās Talkas mājas lapā un Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) tīmekļvietnē,” stāsta Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas Īpašumu pārvaldības daļas vides speciāliste Ieva Krotova.

Novada pilsētās un pagastos atbildīgie par talkas norisi ir pārvalžu vadītāji vai to darbinieki. Talkas dienā atbildīgie un koordinatori būs sasniedzami telefoniski, lai iedzīvotājus informētu par talkas norisi, maisu sadali un savākšanu.

Kā ierasts, daudzās Latvijas skolās un citās iestādēs, tostarp Laidzes, Lībagu, Strazdes un Valdgales pagastos, darbi pie apkārtnes sakopšanas tiks uzsākti dienu pirms oficiālā Lielās Talkas datuma − 21. aprīlī.

Atgādinām, ka talciniekiem iespējams pieteikt savu talkas vai vides labiekārtošanas vietu Lielās Talkas mājaslapā www.talkas.lv. Sadaļā „Lielās Talkas’23 karte” var pieteikt trīs veidu talkas – atkritumu savākšanas talkas, labiekārtošanas talkas vai apvienotās talkas – labiekārtošanas un atkritumu savākšanas talkas.

Arī tu esi aicināts piedalīties, lai mūsu novads būtu tīrs uz zaļš!

 

Renāte Freiberga

 

Teritorijas, ko plānots sakopt un pulcēšanās laiks:

  1. aprīlī

Laidzē 9.00 – „Ziedgravas”

Lībagos 13.00 – Mundigciema parks

Strazdē 9.00 – Strazdes muižas parks

Valdgalē 13.00 - Valdgales centrs.

  1. aprīlī

Talsos 10.00 – tikšanās pie āra trenažieru laukuma Vilkmuižas ezera galā – dabiskās pļavas sēšana Dzirnavkalna pakājē, putnu būrīšu krāsošana; Vilkmuižas ezera apkārtnē – latvāņu izduršana, ņemot līdzi lāpstas, kā arī darbam atbilstošu ūdens necaurlaidīgu apģērbu.

Talsos 9.00 – tikšanās Jauno kapu teritorijā pie galvenajiem kapsētas vārtiem Miera ielā

Sabilē/Abavas pagastā 9.00 – tikšanās pie Brīvības un Lāčplēša ielas krustojuma – latvāņu izduršana gar Abavas un Rambules  krastiem. Līdzi lāpstas, kā arī darbam atbilstošs ūdens necaurlaidīgs apģērbs.

Valdemārpilī/ Ārlavas pagastā 9.30 – Elku liepas apkārtnes sakopšana un Lubezeres ezera peldvietas un apkārtnes sakopšana

Stendē 10.00 –„Rododendru dārzā” Brīvības ielā un pie „Kultūras krātuves” Lielajā ielā

Balgales pagastā 10.00 – Dursupes ciema un estrādes teritorija

Ģibuļu pagastā 9.00 – Spāres kapi

Īves pagastā 9.30 - Tiņģeres muiža un parks

Ķūļciema pagastā 10.00

Laucienes pagastā 10.00 – Laucienes teritorija, parks un Pļavu sporta bāze

Lubes pagastā 9.00 – Anužu centrs

Mērsraga pagastā 9.00 – Mērsraga kanālam pieguļošā teritorija, Bānīša ceļa un piekrastes teritorijas

Rojas pagastā 9.00 – Rojas ambulances apkārtne Selgas ielā 7.

Virbu pagastā 10.00 – Nākotnes parks

Talkas koordinatori Talsu novadā:

Sabilē un Abavas pagastā - Zigmunds Brunavs (29241605)

Valdemārpilī un Ārlavas pagastā – Andris Grīnbergs (26514956)

Stendē – Egils Alsbergs (26686765)

Balgales pagastā – Kaspars Boters (29153362)

Dundagas pagastā – Andris Kojro (26563742)

Ģibuļu pagastā – Baiba Barone-Vanaga (26554681)

Īves pagastā – Aigars Maurišs (25726165)

Kolkas pagastā – Juris Orinskis (29410421)

Ķūļciema pagastā – Gints Upesjozups (26467004)

Laidzes pagastā – Einārs Ronis (22402202)

Laucienes pagastā – Juris Upmalis (26162380)

Lībagu pagastā – Ivars Maķevics (29378778)

Lubes pagastā – Aija Jansone (27152247)

Mērsraga pagastā – Madara Brāle (28757923)

Rojas pagastā – Dace Zembaha (26714333)

Strazdes pagastāIvars Maķevics (29378778)

Valdgales pagastā – Jana Robalde (26164923)

Vandzenes pagastā – Einārs Ronis (22402202)

Virbu pagastāDainis Krievāns (26336135)

Ziņas