Ziņas

Projekta ietvaros labiekārto peldvietas Rojā un Kaltenē

Latvijas Pašvaldību savienība kā nacionālas nozīmes projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” vadošais partneris, ar Latvijas vides aizsardzības fondu ir noslēgusi līgumu par projekta finansēšanas un izpildes kārtību, kurā Rojas novada dome ir viens no sadarbības partneriem.

Projekta realizācijai tika noslēgts divpusējs sadarbības līgums starp Latvijas Pašvaldību savienību un Rojas novada domi par projekta aktivitāšu izpildi. Tā uzdevumos ietilpa: 1. Uzlabot Rojas pludmales peldvietas labiekārtojumu, izbūvējot 3 pārģērbšanās kabīnes, kuru vizuālais izskats atbilstu jau peldvietā esošajiem labiekārtojuma objektiem; 2. Izbūvēt jaunas koka laipas Kaltenes Akmeņainajā jūrmalā, lai tādējādi kontrolēti novirzītu atpūtnieku un tūristu plūsmu; 3. Atjaunot un padarīt apmeklētājiem komfortablāku sanitāro mezglu un sabiedrisko tualeti..

Rojas novads atrodas Rīgas jūras līča piekrastē un kopējā pludmales teritorija ir 42 km gara. Tā ir gara josla gar piekrasti, un tās uzturēšanai un attīstībai ir izstrādāti ilgtermiņa plānošanas dokumenti, pamatojoties uz kuriem, tiek piesaistīts finansējums, lai īstenotu ieplānoto, un rezultātu varētu baudīt gan novada ļaudis, gan tūristi.  Bieži piekrastes teritorija cieš no apmeklētāju darbībām, jo atpūtnieku un tūristu skaits Rojas novada pludmalēs ar katru gadu pieaug, tāpēc pašvaldībai vēl skrupulozāk jāstrādā pie krastu kāpu joslas aizsargāšanas, precīzāk jānodala katrai atpūtnieku mērķauditorijai teritorija un jāveido atbilstošs atpūtas vietu labiekārtojums, kas atbilstu mūsdienu prasībām.

Projekts ilga no 01.05.2019. gada līdz 01.08.2019. gadam un tā ietvaros, kā plānots, tika izbūvētas 3 pārģērbšanās kabīnes, atjaunota un labiekārtota sabiedriskā tualete un izbūvētas koka laipas Kaltenes Akmeņainajā jūrmalā. Rezultātā Rojas peldvietas apmeklētājiem tiek nodrošināts lielāks komforts un iekārtota ērtāk lietojama infrastruktūra; Kaltenes Akmeņainajā jūrmalā dabas objektu vērotāju un tūristu plūsmai nodrošināta komfortablāka piekļūšana pludmalei un jūras krastam, un aizsargāta kāpu josla, ikvienam apmeklētājam pieejams labiekārtots sanitārais mezgls.

 Rojas un Kaltenes labiekārtojuma darbus veica uzņēmums SIA „Kalvas”. Kopējās būvniecības izmaksas sasniedza 14 689,50 eiro, bet projekta kopējas izmaksas ir 14 072,00 eiro, no kurām 617,50 eiro ir Rojas novada domes līdzfinansējums. Projektu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.

 Agnese Veckāgane,

Rojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja

Informācija kultūras pasākumu apmeklētājiem

Lai izveidotu vienotu biļešu iegādes sistēmu pasākumiem, kas notiek Rojas kultūras centrā un Rojas brīvdabas estrādē, no 2019. gada 1. augusta ir noteikta sekojoša kārtība:  biļetes uz kultūras pasākumiem, kurus neorganizē Rojas pašvaldības kultūras darbinieki, iepriekšpārdošanā varēs iegādāties tikai ROJAS  NOVADA  DOMES  KASĒ (Zvejnieku ielā 3, Rojā), no pirmdienas līdz ceturtdienai no pl.8.00 – 17.00 (pārtraukums no pl.13.00 – 14.00),  piektdienās no pl.8.00 – 15.00.

Pasākumu norises vietās ieejas biļetes varēs iegādāties arī pasākuma dienā  2 stundas iepriekš.

Uz daudziem pasākumiem ieejas biļetes iespējams iegādāties interneta vietnē: www.bilesuparadize.lv. Sekojiet līdzi informācijai!

Lai ikvienam izdodas izbaudīt sev tīkamāko kultūras pasākumu!

Eva Kārkliņa,

Rojas novada domes priekšsēdētāja

 

Kapu svētki Rojas novadā

4. augustā

14.00 Melnsila kapos;

15.00 Ģipkas kapos.

 

18. augustā

10.30 Valgalciema kapos;

11.30 Kaltenes baznīcas kapos;

13.00 Rojas kapos.

Rojas novada Sociālais dienests informē

Rojas novada Sociālais dienests tehniskos palīglīdzekļus (piemēram, ratiņkrēslus, kruķus, rollatorus u.c.) izsniedz tikai ārkārtas gadījumā un uz laiku, kamēr persona saņem tehnisko palīglīdzekli no Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra vai iegādājas pati.

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs (VTPC) ir VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" (NRC "Vaivari") struktūrvienība, kura nodrošina tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniegšanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1474 2. pielikuma tehnisko palīglīdzekļu sarakstu, VTPC izsniedz personām rūpnieciski izgatavotus tehniskos palīglīdzekļus kā arī organizē tehniskā palīglīdzekļa individuālu izgatavošanu un/vai izsniegšanu pie pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem noslēgts pakalpojuma līgums.

Lai pieteiktos valsts apmaksāta tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, klients centrā iesniedz vai nosūta pa pastu:

  • iesniegumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
  • ārstējošā ārsta atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
  • bērnam vai pilngadīgai personai, kurai ir pārstāvis – pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju.

Kuldīgas filiāle

Darba laiks

  • Pirmdiena: 8.30 - 17.00
  • Otrdiena: Izbraukumu diena
  • Trešdiena: 8.30 - 17.00
    (Katra mēneša pirmajā trešdienā klientus neapkalpo!)
  • Ceturtdiena: Izbraukumu diena
  • Piektdiena: 8.30 - 16.00

            Neskaidrības gadījumā varat zvanīt (+371) 67552350 (Rīgas filiāle, Ventspils iela 53, Rīga) vai  Rojas novada Sociālai darbiniecei Baibai Trūbiņai 63269551; 27234288.

Ziņas