Ziņas

Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultāti Rojas novadā

Rojas novadā vēlētāji izdarījuši savu izvēli un ir apkopoti vēlēšanu rezultāti. Pavisam mūsu novadā kopīgais balsstiesīgo skaits bija 3175, no tiem nobalsojuši 1051 jeb 34,05% no balsstiesīgajiem vēlētājiem, no kurām derīgas bija 1047 zīmes. Pēc Centrālās Vēlēšanu komisijas apkopotajiem datiem Latvijā kopumā nobalsojuši 33,60 procenti balsstiesīgo vēlētāju.

Balsotāji pa iecirkņiem:

Rojas vēlēšanu iecirknis Nr. 847 – 722, no tiem derīgās zīmes – 719,

Kaltenes vēlēšanu iecirknis Nr. 848 – 127, no tiem derīgās zīmes – 126,

Melnsila vēlēšanu iecirknis Nr. 849 – 46 derīgas zīmes,

Rudes vēlēšanu iecirknis Nr. 850 – 156 derīgas zīmes.

 

Vēlēšanu rezultāti Rojas novadā:

1. Latvijas Krievu savienība – 1 balss (0,10%)

2. Latviešu Nacionālisti – 10 balsis (0,95 %)

3. Latvijas Reģionu apvienība – 77 balsis (7,33%)

4. Zaļo un Zemnieku savienība – 67 balsis (6,37%)

5. Politiskā partija “KPV LV” – 18 balsis (1,71%)

6. “Progresīvie” – 28 balsis (2,66%)

7. Jaunā Saskaņa – 0 balsis (0,00%)

8. Jaunā konservatīvā partija – 62 balsis (5,90%)

9. Attīstībai/Par! – 138 balsis (13,13%)

10. “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija – 21 balsis (2,00%)

11. Nacionālā apvienība “Visu Latvijai ” - ”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” – 210 balsis (19,98%)

12. Rīcības partija – 2 balsis (0,19%)

13. Atmoda – 1 balss (0,10%)

14. “Centra partija” – 2 balsis (0,19%)

15. Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija – 2 balsis (0,19%)

16. Jaunā VIENOTĪBA – 408 balsis (38,82%)

 

Sagatavoja: Rojas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Alise Lakšmane

Rojas novada dome izsludina konkursu uz Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktora amatu

Pieteikums jāiesniedz Rojas novada domē līdz 2019.gada 14.jūnijam personīgi vai pa pastu: Rojas novada domei, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, LV-3264. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktora amatu”.

Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs Latvijas Republikas pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem un kurš atbilst šādām prasībām:

 • izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze attiecīgajā izglītības jomā vai pieredze izglītības vadības darbā; par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze kultūrizglītības iestādes vadības darbā;
 • zināšanas profesionālās ievirzes izglītības iestādes finansēšanas jautājumos;
 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikums par kandidēšanu uz vakanto Iestādes direktora amatu (pieteikumā, jāpauž arī piekrišana savu personas datu apstrādei konkursa komisijā un Rojas novada domē);
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV), vēlams Europass;
 • motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu kopijas, t.sk., 3 gadu laikā profesionālās kompetences pilnveides dokumentu kopijas;
 • iestādes attīstības redzējums (līdz 2 A4 lapām datorrakstā, burtu šrifts – Time New Roman, burtu lielums -12);
 • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
 • apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi darbam izglītības iestādē;
 • 2 (divas) rekomendācijas vai ieteikuma vēstules.

 

Ar konkursa nolikumu varat iepazīties www.roja.lv.

Rojas novada dome izsludina konkursu uz Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītāja amatu

Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

Pieteikums jāiesniedz Rojas novada domē līdz 2019. gada 14. jūlijam personīgi vai pa pastu: Rojas novada domei, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, LV-3264. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītāja amatu”.

Ar konkursa nolikumu varat iepazīties www.roja.lv.

 Iesniedzamie dokumenti:

 • Iesniegums un pretendenta aptaujas lapa (rekomendācijas var pievienot aptaujas lapai), (iesniegumā pretendents apliecina, ka piekrīt savu iesniegtajos dokumentos norādīto personas datu apstrādei, konkursa komisijā un Rojas novada domē);
 • Izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību apguves apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Motivācijas vēstule;
 • PII “Saulespuķe” attīstības redzējums (līdz divām A4 lapām datorrakstā).

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” paziņojums

Astoņās SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” pašvaldībās balsos par uzņēmuma iesniegto nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu

2019. gada 8. maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprināja jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus pie dažādām Dabas resursu nodokļa par atkritumu apglabāšanu (DRN) likmēm SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” apsaimniekotajā sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri”.

Jaunais tarifs ar DRN 60,73 EUR/t būs spēkā no 2019. gada 10. jūnija līdz 2019. gada 31. decembrim (tabula Nr.1).

Dabas resursu nodokļa likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu EUR/t

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma

tarifs

Laika posms, kurā tarifs ir spēkā

 

43,00

 

60,73

 

10.06.2019 – 31.12.2019.

 

50,00

 

64,01

01.01.2020.

līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim

Tabula Nr.1

 

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” ir arī sagatavojusi un apstiprināšanai 8 pašvaldībām - kapitāldaļu turētājām (Tukuma, Dundagas, Engures, Jaunpils, Kandavas, Mērsraga, Rojas, Talsu novads) nosūtījusi plānoto nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

Esošā atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 12,84 EUR/m3 (ar PVN), bet plānotā – 17,71 EUR/m3 (ar PVN).

  

Tabulā (tabula Nr.2) ir norādīts, kā mainīsies 1 konteinera iztukšošanas reizes maksa, mainoties atkritumu apsaimniekošanas maksai.

Konteinera tilpums

Maksa par 1 iztukšošanas reizi šobrīd

Maksa par 1 iztukšošanas reizi, mainoties atkritumu apsaimniekošanas maksai

Palielinājums

0,140

1,80

2,48

0,68

0,180

2,31

3,19

0,88

0,240

3,09

4,25

1,16

1,100

14,12

19,48

5,36

Tabula Nr.2

 

Tabulā (tabula Nr.3) ir uzskaitītas pozīcijas, kas veido nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu.

 

Esošā maksa

Plānotā maksa

 

Izmaiņas

Pozīcijas

1m3 = 0,158 t

1m3 = 0,105 t

Nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponenete, EUR/m3

 

4,49

 

4,27

 

- 0,22

Dabas resursu nodoklis, EUR/m3

4,42

2,11

- 2,31

Nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojuma maksa, EUR/m3

 

1,70

 

8,26

 

6,56

Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa ar PVN, EUR/m3

 

12,84

 

17,71

 

4,87

Tabula Nr.3

 

Tuvākajās dienās SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” kapitāldaļu turētāju pašvaldībās notiks balsojums, lemjot par iesniegto nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.

  

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Justīne Ilmane

Ziņas