Ziņas

Paldies par skaistajiem svētkiem visiem, kas radīja, vadīja, padarīja daudzkrāsainākus Rojas novada svētkus!

Aizvadot kārtējos krāšņos novada svētkus, izsakām lielu paldies Rojas kultūras centra darbiniekiem un pašdarbības kolektīviem – par daudzveidīgo Rojas dienu pasākumu organizēšanu un dalību, kā arī viesmāksliniekiem, kas svētkus padarīja vēl krāšņākus;  pūtēju orķestrim “Talsi”, kuri svinīgos mirkļus bagātināja ar mūziku; Rojas bibliotēkas darbiniecēm – par svētku programmas kuplināšanu, un Dzintrai Žuravskai – par radīto iespēju atkal atvērt jaunas grāmatas lappuses; Rojas Jūras zvejniecības muzeja darbiniecēm – par izstāžu organizēšanu un iespēju Rojas viesiem iepazīties ar Rojas vēsturi un mūsdienām;  

Rojas stadiona kolektīvam un visiem sportisko aktivitāšu organizatoriem – par sportiskuma pienesumu svētkos;  Latvijas Jūras spēkiem un Rojas ostas pārvaldei par pasākumiem Rojas ostā; īpašs paldies Miķelim Lismentam ar māsām par piedalīšanos velkonīša “Miķelis” vārda došanas svinībās un pasākuma atklāšanā; biedrībām “Latvijas Zaļā kustība” un “Apeirons” – par līdzdalību vides pieejamības pasākumu radīšanā un vadīšanā; paldies par drošības nodrošināšanu Valsts policijas Kurzemes reģiona Talsu iecirkņa policistiem, Rojas pašvaldības policistiem, apsargiem un  SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm; paldies SIA “Rojas DzKU” darbiniekiem un Rojas pašvaldības izpilddirektoram Jānim Pūcem – par pasākumu norišu vietu sakopšanu, labiekārtošanu, transporta pakalpojumu nodrošināšanu un svētku sajūtu radīšanu; paldies Gatim Simanovičam, jo bez elektrības nebūtu svētki, pateicamies ikvienai pašvaldības  iestādei, struktūrvienībai – par svētku gājiena kuplināšanu, kā arī visiem uzņēmējiem, kuru kolektīvi kuplināja svētku gājienu, un īpašs paldies – SIA “A Celtne” par būvniecības tehnikas dalības nodrošināšanu gājienā un, protams, SIA “Ajor” – par iespēju baudīt ziemas skatus vasaras sākumā!

Esam saņēmuši daudz komplimentu par skaistajiem zvejas kuģīšiem Rojas ostā, kurus košākus padara Rojas novada karogi, un tāpēc paldies “Līcim 93” un SIA “ZS Irbe”, kā arī personīgi Agnim Dravniekam, kurš īstenoja ieceri – uzvilkt  Latvijas karogus Rojas ostas augstākajā būvē! Paldies visiem novadniekiem, kuri, gaidot svētkus, sakopa savus īpašumus un karogu mastos pacēla Rojas novada karogus!

Lai visiem mums kopā izdodas baudīt skaistu vasaru, kuru vēl skaistāku varam padarīt ar labiem vārdiem un patriotismu par savu novadu!

Rojas novada domes kolektīvs un priekšsēdētāja – Eva Kārkliņa

Rojas novada dome aicina pieteikt bērnus vasaras nometnei

Rojas novada dome Eiropas Sociālā fonda projekta „Esi vesels - ieguldījums tavai nākotnei!” līguma Nr.9.2.4.2./16/I/044 ietvaros aicina Rojas novada iedzīvotājus pieteikt savus bērnus dienas nometnē „Spirgts un vesels”.

Nometne tiek organizēta Rojas novada bērniem vecumā no 8 gadiem līdz 13 gadiem. Dalība nometnē ir bezmaksas. Nometne notiks Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrā „Varavīksne” no 5. augusta līdz 9. augustam, tajā tiks uzņemti 20 dalībnieki. Dalībnieku nokļūšanai līdz nometnes vietai tiks nodrošināts transports.

 

Lai pieteiktu bērnus nometnē, nepieciešams aizpildīt nometnes iesnieguma veidlapu Rojas novada domē, tās darba laikā. Bērnu uzņemšana nometnē notiks iesniegumu reģistrēšanas secībā, savukārt iesniegumu reģistrēšana tiks uzsākta pēc informācijas publicēšanas laikrakstā „Banga” un Rojas novada mājas lapā www.roja.lv.

Sīkāka informācija pa tālruni 26409048.

Informāciju sagatavoja nometnes vadītāja Māra Folkmane.

INFORMĒJAM!

Tiek komplektēti dalībnieki papildus nometnei bērniem ar kustību un fiziskās attīstības traucējumiem un viņu vecākiem vai pavadoņiem, kura plānota no 26. līdz 31.augustam Atpūtas kompleksā "Albatross" Ķesterciemā, Engures novadā.

Tālrunis informācijai: 29342266.

Lai pieteiktos nometnei, lūdzu, aizpildiet elektronisko anketu.

Saite uz anketu atrodama šeit:

https://ej.uz/pieteikums-nometnei

Ja neizdodas aktivizēt saiti, iekopējiet to pārlūkā. Pēc anketas aizpildīšanas, organizatori ar Jums sazināsies.

Iepriekš Jūs informējam, ka 26.-31.augusta nometne notiks, ja būs pieteicies pietiekams skaits dalībnieku.

Rojā pacelts pirmais dabas pieejamības sertifikāta “NaaC” karogs

1.jūnijā Rojas pludmalē tika pacelts Latvijā pirmais dabas pieejamības sertifikāta “NaaC” karogs, kas apliecina, ka Rojas pašvaldības pārraudzībā esošā Rojas pludmale pilnībā atbilst dabas pieejamības kritērijiem un to var izmantot visi – sākot ar cilvēkiem ratiņkrēslā un beidzot ar ģimenēm ar maziem bērniem.

Svinīgajā pasākumā piedalījās Rojas novada domes priekšsēdētaja Eva Kārkliņa, Rojas novada domes izpilddirektors Jānis Pūce, Latvijas Zaļās kustības valdes priekšsēdētājs Jānis Matulis un Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” pārstāve.

Savu prieku, ka tieši Roja ir pirmais novads, kur karogs ticis pacelts, neslēpa Jānis Matulis. Kā sacīja J.Matulis darbs pie sertifikāta sācies jau vairākus gadus iepriekš, un par godu Latvijas Simtgadei 2018.gadā, Latvijas Zaļā kustība, kopā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” izstrādāja jaunu dabas pieejamības sertifikātu – NaaC. Sertifikāts balstās uz vairāku konkrētu kritēriju īstenošanu un universālā dizaina principu ievērošanu dabas objektos. Tam ir divi līmeņi – dzeltenais sertifikāts, kas apliecina, ka konkrētais dabas objekts ir gandrīz pieejams, tomēr trūkst atsevišķi dabas pieejamības un universālā dizaina elementi, kā arī zaļais sertifikāts, kas ar “NaaC” karoga piešķiršanu apliecina, ka konkrētais dabas objekts ir pilnīgi pieejams – sākot ar atbilstošu auto stāvvietu cilvēkiem ar invaliditāti un beidzot ar pieejamu universālu tualeti un dabas objektiem.

Domes priekšsēdētāja bilda, ka labiekārtošanas darbi turpinās gan Kaltenes akmeņainajā jūrmalā, gan Valgalciemā un izteica pateicību klātesošajiem par ieguldīto darbu.

Izpilddirektors Jānis Pūce izteica, ka darbi pie dabas pieejamības uzsākti jau tālajā 2013. gadā, kad Rojas novada dome, sadarbojoties ar Latvijas valsts mežiem, sākusi aktīvi īstenot savu publisko dabas objektu pieejamības nodrošināšanu. Labiekārtošanas darbi ir procesā, lai nākotnē arī Kaltenes un Valgalciema pludmales teritorijās plīvotu zaļi balti zaļais karogs un ikvienam būtu iespēja baudīt skaistos piekrastes skatus.

Karogs tika pacelts ar vēlējumu, lai tas vēl ilgi plīvo Rojas pludmalē!

 Marita Pāvuliņa

Ziņas