Ziņas

Lielās talkas diena arī Rojas novadā

27. aprīlī visā Latvijā, tostarp Rojas novadā, rosījās talcinieki, lai padarītu mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē, dotu iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudinātu iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.

Kā jau katru gadu, visaktīvākie talkotāji mūsu novadā bija Rojas invalīdu biedrības biedri. Gandrīz 40 talcinieku pulcējās Kaltenē pie bibliotēkas, lai pēc rīta kafijas sadalītos vairākās grupās un  gar jūras malu dotos virzienā uz Roju un Valgalciemu. Kā vēlāk atzīmēja invalīdu biedrības priekšsēdētāja Erna Grīnvalde, jūras krasts nav bijis tik piesārņots, kā ceļmalas. Pēc labi padarīta darba talkotāji pulcējās Rojas Jūras zvejniecības muzejā, kur tos gaidīja Dinas Čubas sarūpētais zupas katls.

Īpaši čakli šogad strādāja arī Rojas vidusskolas audzēkņi, skolotāji un vecāki. Iniciatīva piedalīties Lielajā talkā šogad nākusi no vecāku domes. Visiem plecu pie pleca strādājot, talkas dienā sakoptas puķu dobes pie skolas, ar skaidām nolīdzināti krosu celiņi netālajā mežā, pie jaunas apmales tika skudru pūznis Zaļajā klasē, daudzviet salasīti atkritumi. Kamēr citi strādāja pie atkritumu savākšanas, grupiņa talcinieku parūpējās par to, lai talkas nobeigumā visi varētu pamieloties ar gardām pusdienām. Jāpiebilst, ka mazākajam talkotājam pie Rojas vidusskolas bija vien divi gadiņi, un viņš rātni gulēja savos ratiņos, netraucējot strādāt ne mammai, ne tētim.

Pāris dienu pēc talkas Rojas DzKU valdes priekšsēdētājs Jānis Podnieks ziņoja, ka talkas dienā Rojas novadā savāktas nepilnas 3 tonnas atkritumu.

Dace Klabere

Pamatprincipi paliek, zināšanas jāpilnveido

26. aprīļa pēcpusdienā Rojas novada bibliotēkā aicinājām uz tikšanos ar novada dārznieci Daci Zembahu, kura savas zināšanas dārzkopībā vienmēr cenšas papildināt ar visu jauno. Bulduru dārzkopības tehnikums /tagad vidusskola/ pabeigts divreiz - sākotnēji  vairāk apgūta ziedkopība, dārzu plānošana, otrreiz – vairāk par kokiem, parku dārzniecību.

Var droši apgalvot, ka Daci saista viss – sākot ar tikko iestādītu augu, līdz pat 100 gadīgiem kokiem. Viņas padoms noderējis gan vecu muižu parku sakopšanā, gan privātmāju dārzu labiekārtošanā. Dārzkopības pamatprincipi nemainās, atzīst Dace, bet vienmēr bijis interesanti dažādos semināros uzzināt par jaunākajām tendencēm. Lai gan viņai jau ir sertifikāts par koku vainagu veidošanu,  pagājušajā gadā Dace piedalījusies seminārā Valpenē, kurā lektore no Dobeles dārzkopības institūta stāstījusi par šo tēmu, rādīti paraugdemonstrējumi, un arī pašiem bijis jāveido. „Man patīk saglabāt kaut ko no vecā, nevis visu nozāģēt un sastādīt vietā jaunus,” par saviem uzskatiem dārzu kopšanā saka Dace. Cilvēki arvien vairāk pievēršoties dažādu dārzu veidošanai – ābeļu, smiltsērkšķu, krūmmelleņu. Lauku ceļotājs kopā ar Dobeles dārzkopības institūtu izdevis bukletu „Vēsturiskais un mūsdienu dārzs”, Rojas novads gan tur neesot pārstāvēts.

Turpmākajā sarunā Dace stāsta par savu pieredzi, kad vislabāk apgriezt kokus un krūmus, kad un ar ko pēc apgriešanas stādi jāpiebaro. Esot dzirdēts, ka „Maximā” pirktie rododendru stādi neaugot. Dace tam nepiekrīt – stādi ir labi. Galvenais pareizi sagatavot stādīšanas vietu un  zemi, pietiekami laistīt un pareizi piebarot, skatoties, cik kuram augam vajag. Zemenēm, piemēram, noteikti jādod mazāk, lai ogas nepaliek skābas. Rojas novada smilšainajā s augsnēs īpaši jūtams kalcija un bora trūkums. Uzzinām par dažādiem minerālmēslu veidiem, kādi kuriem augiem vēlamāki, un arī to, ka it kā speciāli vienam augam, piemēram, tomātiem domātie minerālmēsli sastāva ziņā īpaši neatšķiras no zemenēm vai kartupeļiem paredzētā mēslojuma.

Par rozēm Dace saka – jo vairāk čubināsiet, jo skaistāk ziedēs. Mums taču arī patīk, ja mūs kāds sačubina. Un stādīt ieteicams vietā, kur tiek klāt vējš, lai mūsu piejūras mitrajā gaisā neveidotos miltrasa.

Jautājumu un padomu bija daudz, ne visus uzskaitīt. Pieminējām arī Rojas sakoptākās un ne līdz galam sakoptās vietas, ceriņus, kuru jūrmalā kļūst mazāk /savulaik Imantam Ziedonim tieši ziedošie ceriņi raisīja atmiņas par Kurzemes jūrmalu/, secinājām, ka savos dārzos reizēm cenšamies būt pārāk sakopti un kārtīgi, neļaujot augiem nobriest un uzkrāt spēkus pārziemošanai. Ticu, ka vismaz kāds no Daces padomiem noderēja mūsu apmeklētājiem, un, ja pēc laika būs aizmirsies, zināsiet, kur viņu meklēt – kādā no Rojas lielajām dobēm.

Irēna Svitiņa

I. Graudiņas foto

25. maijā - Eiropas Parlamenta vēlēšanas

Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir iespēja balsot iepriekš trīs dienas pirms vēlēšanu dienas, dažas stundas dienā:

  • trešdien, 22. maijā: no plkst. 17.00 – 20.00,
  • ceturtdien, 23. maijā: no plkst. 9.00 – 12.00,
  • piektdien, 24. maijā: no plkst. 10.00 – 16.00.

Vēlēšanu dienā, sestdien, 25.maijā iecirkņi strādās no plkst. 7.00 līdz 20.00.

Šajās vēlēšanās būs arī jauna papildus balsošanas iespēja iepriekšējā balsošanā- vēlēt jebkurā citā iecirknī Latvijā. Tomēr, izmantojot šo iespēju, jārēķinās ar ilgāku laiku, kas būs jāpavada iecirknī, jo, lai nodrošinātu principu “viens vēlētājs-viena balss”, iecirkņa darbiniekam, pirms vēlēšanu materiālu izsniegšanas būs jāsazinās ar vēlētāja iecirkni, lai pārliecinātos, ka vēlētājs nav jau nobalsojis.

Savu vēlēšanu iecirkni var noskaidrot PMLP izsūtītajā paziņojumā. Ja paziņojums netika saņemts, tad – pa tālruni 67049999 vai www.pmlp.gov.lv.

No 20. maija līdz vēlēšanu dienai, 25. maijam, vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī, varēs pieteikt balsošanu savā dzīvesvietā. Lai pieteiktu balsošanu dzīvesvietā jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda:

- vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods,
- adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai, ēkas ārdurvju kods, ja tāds ir, un kontakttālrunis.

Iesniegums jānogādā iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts, vai, ja vēlētājs neatrodas sava iecirkņa teritorijā iepriekšējās balsošanas dienās- vēlētāja dzīvesvietai tuvākajā iecirknī. Iesniegumu iecirknī var nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu vēlētāja vārdā var aizpildīt arī uz vietas vēlēšanu iecirknī.

Vēlēšanu iecirkņi iesniegumus pieņems šādos laikos:

- pirmdien, 20. maijā: no plkst.17.00 līdz 20.00, 
- otrdien, 21. maijā: no plkst. 9.00 līdz 12.00,
- trešdien, 22. maijā: no plkst. 17.00 – 20.00,
- ceturtdien, 23. maijā: no plkst. 9.00 – 12.00,
- piektdien, 24. maijā: no plkst. 10.00 – 16.00,
- sestdien, 25. maijā: no plkst.7.00 - 12.00.

Pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā var arī vēlēšanu dienā pēc pulksten 12.00, taču jāņem vērā, ka šajā gadījumā vēlēšanu komisija izbrauks pie vēlētāja, ja varēs paspēt ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz balsošanas beigām, pulksten 20.00.

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, nepieciešama pase vai personas apliecība.

 Darba laiks Rojas novada vēlēšanu iecirkņiem:

Iecirknis

Iecirknis Nr.847

ROJAS KULTŪRAS CENTRS

Iecirknis Nr.848

KALTENES KLUBS

Iecirknis Nr.849

VAROŅI

Iecirknis Nr.850

BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRS „VARAVĪKSNE”

Adrese

Zvejnieku iela 5, Roja, Rojas novads, LV-3264

Kaltenes klubs, Kaltene, Rojas novads, LV-3264

„Varoņi”, Melnsils, Rojas novads, LV-3264

„Rude”-5, Rude, Rojas novads, LV-3264

Tālrunis

63232282, 27873075

63220185, 29398404

62360290, 26276987

63260290, 26122844

20.05.2019.

17.00 – 20.00

17.00 – 20.00

17.00 – 20.00

17.00 – 20.00

21.05.2019.

09.00 – 12.00

09.00 – 12.00

09.00 – 12.00

09.00 – 12.00

22.05.2019.

17.00 – 20.00

17.00 – 20.00

17.00 – 20.00

17.00 – 20.00

23.05.2019.

09.00 – 12.00

09.00 – 12.00

09.00 – 12.00

09.00 – 12.00

24.05.2019.

10.00 – 16.00

10.00 – 16.00

10.00 – 16.00

10.00 – 16.00

25.05.2019.

07.00 – 20.00

07.00 – 20.00

07.00 – 20.00

07.00 – 20.00

Līdz 15.maijam veicams kārtējais nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2019. gada 15.maijam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 1. aprīlī, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem. Lietotāju ērtībām turpmāk pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv  lietotāji savā profilā var ielogoties ar eParaksts mobile rīku.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

 

Nekustamā īpašuma nodokļa administratore

Alise Lakšmane

Ziņas