Ziņas

Rojas ritmus gaidot

Nemanot ir paskrējuši jau pieci gadi, kopš Rojā notiek vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss “Rojas ritmi”. Šo gadu laikā ir piedzīvots tik daudz prieka un gandarījuma, un tāpēc šogad visu šos mazos un lielos prieka gabaliņus mēs esam nolēmuši apvienot vienā skaistā piecu gadu jubilejas koncertā, kas notiks 5. aprīlī, plkst. 18.00 Rojas kultūras centrā.

Koncerts izskanēs kā īpašs sveiciens visiem mūsu uzticamākajiem draugiem, konkursantiem, pedagogiem, visiem konkursa atbalstītājiem un ikvienam novada iedzīvotājam. Koncertā dalību ņems spilgtākie konkursanti visu šo piecu gadu pastāvēšanas laikā.

Kopā ar mums būs ansamblis no Babītes Mūzikas skolas “Pieci vienā ritmā” un viņu pedagoģe Anda Bikauniece, PIKC Ventspils Mūzikas vidusskolas klavieru duets (ped. S. Villeruša), Ādažu Mākslas un mūzikas skolas saksofonistes un viņu pedagoģe Jeļena Kovaļenko-Bebriša, īpašs sveiciens izskanēs no 2016. gada konkursa 1. vietas ieguvējiem – Rojas Mūzikas un mākslas skolas ģitāristu ansambļa (ped. M. Zemture), kā arī no mūsu kaimiņiem, atraktīvajiem akordeonistiem no Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolas (ped. G. Vecvagare), kas 2016. gadā ieguvuši konkursa patroneses Rojas novada domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas personisko simpātiju balvu.

Visiem spilgtā atmiņā ir pagājušā gada konkursa Grand Prix balvas ieguvēji – sitaminstrumentu trio “Brāļi Grīnbergi”, kas ar lielāko prieku pauduši vēlmi muzicēt atkal Rojā. Īpašs prieks un gandarījums, ka mūs atceras un novērtē ne tikai konkursanti, bet arī žūrijas locekļi un jubilejas koncertā kopā ar mums visiem būs dziedātāja Ieva Sutugova un viņas vadītā vokālā grupa “Fortuna”, kas var pamatoti lepoties ar Dziesmu un deju svētku vokālo ansambļu konkursā iegūto Sudraba diplomu!  Savukārt īstos dejas ritmos mūs ievedīs Ozolnieku Mūzikas skolas džeza orķestris un viņu atraktīvais vadītājs Alberts Kekļa.

Koncerta otrajā daļā uzstāsies fantastisko balsu īpašnieces – vokālā grupa “RADIO TRIO”.

Aicinu visus apmeklēt šo lielisko pasākumu, kur visi ansambļi muzicēs dzīvajā izpildījumā, turklāt katrs ienesot savu “odziņu”. KOPĀ ESAM, KOPĀ BŪSIM, KOPĀ MĒS VARAM DAUDZ!

Savukārt 6. aprīlī jau no plkst. 10.30 izskanēs V Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss.

Uz visiem pasākumiem – IEEJA BEZMAKSAS!

Baiba Beraģe

Seminārs biedrībām un nodibinājumiem par gada pārskata sagatavošanu

Lai palīdzētu biedrībām un nodibinājumiem sagatavot ikgadējos gada pārskatus un skaidrotu biežāk pieļautās kļūdas, Kurzemes NVO centrs aicina uz informatīvo semināru Talsos "Gada pārskata sagatavošana" 11.martā plkst. 15:00 Kino Auseklis 2. stāvā, Kr. Valdemāra ielā 17a.

Semināru vadīs Lektore Kurzemes NVO centra grāmatvede, valdes locekle Elīna Immere. 

Pieteikšanās tiešsaistē ej.uz/seminari_biedribam.

 Semināra laikā E.Immere skaidros, no kādiem dokumentiem sastāv gada pārskats un kā tiem jābūt aizpildītiem, vienlaikus norādot uz biežāk pieļautajām kļūdām. Tiks skaidrota atšķirība starp gada pārskatiem, kuru iesniedz jebkura biedrība vai nodibinājums no tiem, kurus iesniedz sabiedriskā labuma organizācijas. Tāpat semināra laikā VID EDS vidē soli pa solim tiks demonstrēts, kā praktiski sagatavot un iesniegt gada pārskatu.

Ņemot vērā, ka gada pārskata sagatavošana nav tikai tehnisks process, bet jau visa gada laikā ir jābūt korekti ievērotiem grāmatvedības un lietvedības principiem, E.Immere pastāstīs arī par biežāk pieļautajām kļūdām biedrību saimnieciskās darbības uzskaitē, atalgojuma izmaksas veidos fiziskai personai, kā arī iepazīstinās ar gūto pieredzi pārstāvot biedrības VID tematiskajās pārbaudēs.

 Biedrība “Kurzemes NVO centrs” ir sabiedriskā labuma organizācija, kura jau 20 gadus darbojas ar mērķi veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un sniegt atbalstu biedrību un nodibinājumu darbam Kurzemē. Papildu informācija par biedrību mājas lapā www.kurzemesnvo.lv.

 

Informāciju sagatavoja

Inese Siliņa

Biedrības „Kurzemes NVO centrs” valdes priekšsēdētāja

T.29811722, inese@kurzemesnvo.lv

Aicina pieteikties dalībai “Atvērtās mājas kafejnīcas” arī Rojas novada Lībiešu krasta teritorijā

Projekta “UNESCO-tourism” partneri aicina Rojas novada Lībiešu krasta ciemu uzņēmējus un iedzīvotājus no Aizklāņiem līdz Ģipkai pieteikties un padalīties Atvērto mājas kafejnīcu dienās šī gada 1. un 2. jūnijā. Tie būs pirmie šāda veida svētki Latvijā.

Šī aktivitāte tiek organizēta ES projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis - UNESCO tūrisms” ietvaros, ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu. Rojas novada Lībiešu krasta Mājas kafejnīcas ir daļa no kopējās aktivitātes - Mājas kafejnīcu dienas Lībiešu krastā un Dundagas novadā.  Šāda veida aktivitātes jau vairākus gadus notiek dažādās vietās Igaunijā, kad uz vienu vai vairākām dienām saimniecības un citas vietas, kuras nav saistītas ar uzņēmējdarbību un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, pārvēršas par kafejnīcām. Igaunijā šī aktivitāte jau ir kļuvusi par tradīciju un ar laiku dažas no šīm vienas dienas kafejnīcām ir izaugušas par uzņēmumiem, kas uzņem viesus pastāvīgi.

Vēlos aicināt mūsu novada Lībiešu krasta iedzīvotājus no Aizklāņiem līdz Ģipkai pieteikt savu dalību Atvērtajās mājas kafejnīcu dienās. Katrs, kas vēlas, neatkarīgi no tā, vai viņš ir vai nav reģistrēts PVD, VID, var šajās dienās savā sētā piedāvāt  īpašos ēdienus, dzērienus, našķus, arī demonstrēt savu amata prasmi u.tml., tādējādi reklamējot savu produkciju, izmēģinot tās pievilcību vai vienkārši kopā ar apmeklētājiem, arī saviem radiem un draugiem, svinēt kafejnīcu dienas Lībiešu krastā.

Šāda veida aktivitāte sniegs neaizmirstamu pieredzi viesu uzņemšanas jomā un, protams, galvenais ir vēlme sadarboties un līdzdarboties. Aktivitāte nav komercializēts peļņas avots, bet gan vērsta uz kopienas un iedzīvotāju sadarbību. Šī ir lieliska iespēja sameklēt sen aizmirstas dzimtas vai vecmāmiņas receptes, pagatavot maltīti un pacienāt interesentus ar kādu īpašu ēdienu vai dzērienu. Īpaši vēlos aicināt galdā celt vietējos, mūsu piekrastes tradicionālos ēdienus un gardumus vai jūsu ģimenes, dzimtas īpašo ēdienu.

Sētā ģimenes, kaimiņu vai draugu lokā variet sagatavot savu īpašo piedāvājumu - cienastu interesentiem lieliskai garšas pieredzes gūšanai, iespējams padomāt arī par kādu nelielu izklaidi vai kultūras programmu atbraukušajiem viesiem.

 Šī aktivitāte ir saskaņota ar visiem uzraugošajiem dienestiem un mājas kafejnīcām, kuras tiks atvērtas uz divām dienām, netiks piemērots pārtikas apriti reglamentējošo higiēnas normatīvo aktu prasības.

Būs interesantāk, ja savai kafejnīcai izdomāsiet nosaukumu, ja varēsiet pastāstīt par gatavotā ēdiena vēsturi, vai pat demonstrēsiet tā tapšanu vai kā citādi kuplināsiet savu piedāvājumu (piem., ar apģērbu, muzicēšanu utt.). Ēdienam nav obligāti jābūt tradicionāli vēsturiskam, tikpat labi tas var būt jūsu “jaunākais atklājums” un gatavots no vietējiem produktiem, bet vēlams to kuplināt ar stāstu, kā tas radies. Runājot ar saviem viesiem un stāstot par ēdienu, neaizmirsīsim lietot savu īpašo lībisko, jeb tāmnieku  izloksni.

Pieteikšanās dalībai Atvērtajās mājas kafejnīcu dienās un sīkāka informācija par aktivitāti Rojas Tūrisma informācijas centrā, pa telefonu 28630590 vai e-pastu: tic@roja.lv.

Lai dalībnieki varētu atbilstoši sagatavoties, līdz svētku norisei tiks organizētas mācības Māju kafejnīcu dalībniekiem par viesu uzņemšanas kultūru, kafejnīcu noformēšanu, ēdiena prezentāciju un izcenojuma kalkulāciju. Nākošās mācības Mājas kafejnīcu dienu dalībniekiem notiks 14. martā, Kolkā, Lībiešu saieta namā. Sīkāka informācija un pieteikšanās mācībām ilze.steine@dundaga.lv vai pa tālruni 28717810.

Draudzības diena PII “Zelta zivtiņa” grupās “Karūsiņas” un “Burbulēni”

 “Reiz mežā lielā sadraudzībā dzīvoja pelīte (Andželika Dubure) un lācenīte (Iveta Rozentāle)”, tā Draudzības diena sākas abu grupu kopējos svētkos. Bērni tika iepazīstināti ar slinkās lācenītes un gādīgās pelītes ciešo un patieso draudzību – pelīte aprūpē lācenīti, bet viņa bezgalīgi mīl savu jauko draudzeni, guļot ziemas miegā.

Vējš skujplēsis un pirmās pavasara lietus lāses pamodina lielo guļavu. Draudzības dienā abi dodas pastaigā uz tālo ezeru. Dažādi piedzīvojumi un nedienas ceļā piemeklē lācenīti, bet vienmēr ir blakus un, viņu izglābj pašaizliedzīgā pelīte. Uz pelītes jautājumu bērniem - kādas trīs labas lietas lācenīte var izdarīt pelītei, bērnu atbildes ir dažādas – salasīt odziņas, samīļot, uzdziedāt miega dziesmiņu, panest opā līdz mājām un sagādāt jaukus svētkus, ko lācenīte arī izpilda. Visi tiek aicināti jautrās rotaļās un dejās, darbojas radošajā darbnīcā – dažādās tehnikās rotā sirsniņas saviem mīļajiem, cienājas pie svētku galda un dejo ballītē. Draudzības dienas izskaņā skan mīļvārdiņi jaukajiem kaimiņiem – jūs esat vislabākie kaimiņi, mēs jūs mīlam, lai visiem jauka un mīlestības pilna šī diena!

Skolotāja Iveta Rozentāle

I. Zemeles foto

Ziņas