Ziņas

Dubultie Ziemassvētki

28. decembra pēcpusdienā Rojas KC konferenču zālē notika dubultpasākums – Ziemassvētku eglīte Rojas bibliotēkas aktīvākajiem atbalstītājiem un senioru dāmu kora “Banga” dziedātājām, kurā vēlējāmies pateikt „paldies” saviem labvēļiem un radīt svētku noskaņu Jaunā gada sagaidīšanai.

Ikdienas steigā reizēm šķiet pašsaprotami, ka pateikties šķitis lieki, vai arī notikums šķitis nenozīmīgs, lai būtu pelnījis atsevišķu „paldies”. Taču vai ir kāds, kuram pateicības saņemšana likusies netīkama pat tad, ja tas notiek par it kā ierastām lietām?

Katrā ziņā Ziemassvētki ir laiks, kad teikt „paldies”. Ne velti šis ir viens no pasākumiem piesātinātākajiem laikiem, kad šķiet – itin viss tiek darīts, lai parādītu kādam, ka viņš tiek novērtēts. Bijām patiesi gandarītas, ka mūsu teiktais “paldies” sagādāja prieku.

Svētku noskaņu radīja nelielais kora koncerts un kopā izdziedātās Ziemassvētku dziesmas. Baudot sarūpētos kārumus, raisījās atmiņu stāstījumi gan par Ziemassvētku svinēšanu, kad bijām vēl bērnu gados, gan pārdomas par mīlestību un piedošanu cilvēku savstarpējās attiecībās. Pa kādam svētku eglītes rotājumam saņēma katrs, kurš pirmais uzminēja mīklu vai zināja Ziemassvētkiem veltītas tautasdziesmas pēdējās divas rindiņas. Omulīgā gaisotnē pāris stundas aizritēja nemanot, un mājup devāmies ar smaidu sirdī.

Lai mūsu atbalstītājiem arī šogad nezūd kopā būšanas prieks! Lai kora “Banga” dziedātājām un diriģentei Aigai Kažai skanīgas balsis un radošas idejas vēl kādam kopīgam pasākumam!

Irēna Svitiņa

Mūzikas un mākslas skolā noslēdzies pirmais pusgads

Iesācies jaunais gads, taču mūzikas un mākslas skolā tas jau ir otrais pusgads. Līdz ar to varam sacīt, ka puse no mācību gada ir aiz muguras. Atskatoties uz padarīto, gribas sacīt, ka audzēkņi un pedagogi ir labi pastrādājuši, jo Ziemassvētku koncertā “Zvani un zvaniņi skan”, kad mūs apciemoja arī Ziemassvētku vecītis, saņēmām daudz dāvanu (žagari pat netika pieminēti).

Teicamnieku pulkā mākslas nodaļā bija tādi audzēkņi kā Aleks Kilmits, Ilva Kučere, Estere Jansone, Miks Kilmits, Amanda Petraša, Elza Alkšbirze, Beate Zeļģe, Jurita Cibule, Eva Kiršteine. Mūzikas nodaļā teicamnieki Ingus Andris Pērkons, Dans Daniels Gitendorfs un Elizabete Grundmane. Savukārt par aktīvu koncertdarbību tika sveikti Adriana Laura Gūtšmite, Ieva Grīnīte, Alise Zeļģe, Miķelis Gitendorfs, Gustavs Šneiders un Adriana Poremska.

Mākslas nodaļas audzēkņi piedalījās vairākos konkursos.Īpaši gribas atzīmēt Valsts Prezidenta izsludināto Ziemassvētku kartiņu konkursu. Balvā uz Rīgas pili tika aicinātas skolotājas Līga Reine - Smilgaine, Vizbulīte Puriņa, kā arī tie audzēkņi, kas zīmēja apsveikuma kartiņas. Protams, tas bija neaizmirstams piedzīvojums.

Rojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs Latvijas 100. dzimšanas dienu atzīmēja ar koncertu un mākslas nodaļas audzēkņu izstādi. Katrs no audzēkņiem ar lielu dedzību atskaņoja skaņdarbus kuplajam klausītāju pulkam.

Klavieru klases audzēkņi A. E. Zeļģe, A. L. Gūtšmite, I. Grīnīte un viņu skolotājas Brigita Kvālberga un Lita Krūmiņa decembrī devās uz Kandavas Mākslas un mūzikas skolu, kur notika Kurzemes reģiona mūzikas skolu klavieru klašu audzēkņu festivāls. Festivālā piedalījās 41 audzēknis, ko bija sagatavojuši 26 pedagogi no 14 mūzikas skolām.

Kā nozīmīgs notikums jāmin Valsts konkurss Pūšaminstrumentu nodaļā. Skolotājs Jānis Popelis konkursa I kārtai sagatavoja visus audzēkņus. Uz II kārtu Ventspilī 21. janvārī dosies Līna Jaunozola, Linda Melānija Strautiņa un Laima Līduma - Reinholde.

Aktīvi koncertēja, sevišķi Ziemassvētku laikā, Ziemeļkurzemes kamerorķestris diriģentes Indras Sproģes vadībā. Orķestris sniedza koncertus Jaunmoku pilī, Dundagā, Talsos un Spārē.

Gada nogalē izskanēja īpaši koncerti katrā nodaļā. Gan klavieru, gan akordeona un ģitāras klases, gan kora klases audzēkņi un pedagogi aicināja vecākus, radus un draugus uz koncertiem, kuros uzstājās visi audzēkņi. Katrs centās nospēlēt un nodziedāt pēc iespējas labāk.

Paldies par atbalstu visiem audzēkņu vecākiem. Esiet vienmēr mīļi gaidīti gan koncertos, gan ikdienā.

Paveroties kalendārā, redzam, ka līdz pat mācību gada beigām sagaidāmi interesanti koncerti, konkursi un izstādes. Gribētu minēt konkursu “Rojas ritmi”, kurš notiks jau 5. reizi, un organizatore Baiba Beraģe rūpīgi strādā pie sagatavošanās darbiem, aprīlī pie mums viesosies orķestris un koris no Madonas mūzikas skolas. Kopā sniegsim apjomīgu koncertu. Koris “Roja” diriģentes Ineses Ozoliņas vadībā jau sācis darbu pie nākamo Skolēnu dziesmu svētku repertuāra gatavošanas, jo pirmā koru skate paredzēta aprīļa mēnesī. Varētu vēl uzskatīt mūsu plānus, taču ir jāatstāj vieta arī parastajam ikdienas mācību darbam!

Lai mums visiem jauks nākamais darba cēliens!

Rojas MMS skolotāja Lita Krūmiņa

Ziemassvētku laika dāvināšanas prieks

15.decembrī mājīgajā Kaltenes klubā notika Ziemassvētku pasākums Rojas novada daudzbērnu un audžuģimenēm. Kopā vairāk nekā 100 bērnu tika iepriecināti ar gardām Ziemassvētku paciņām.

Pasākuma apmeklētājus sveica Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, vēlot klātesošajiem gaišus, priecīgus Ziemassvētkus un vēlot nākotnē ikvienam izjust dāvināšanas prieku, sagādājot skaistus pārsteigumus saviem mīļajiem. Domes priekšsēdētāja pateicās Sociālā dienesta vadītājai Lāsmai Pūcei un viņas komandai par sagādāto prieku mūsu mazuļiem un viņu vecākiem vairāku gadu garumā.

Savukārt Lāsma Pūce no sirds pateicas par silto, mājīgo atmosfēru un sagādātajām rotaļām un priekšnesumiem Rojas kultūras centra darbiniekiem. Pasākuma apmeklētāji varēja izdzīvot līdzi pasakai par lācīša nozaudēto deguntiņu, kuru atgūt palīdzēja gan dakteris Pele ar savām medmāsiņām, gan Ziemassvētku kārtības inspekcijas rūķi, gan inspektors Vufs un sniegavīrs. Kā jau visas pasakas, arī šī beidzās laimīgi. Paldies visiem, kas bija iejutušies pasaku tēlos – Rojas kultūras centra skatuves runas pulciņa dalībniekiem Patrīcijai Kleinbergai, Monnai Podniecei, Kitijai Maišelei, Miķelim Gitendorfam, Evai Kiršteinei, Paulai Feldmanei, Martai Šermukšnei un Valteram Sigai (vad. D. Broka). Ar sirsnīgiem priekšnesumiem pasaku papildināja ansamblis “Jāņabērni (vad. J. Kalniņš) un Evas Fricbergas modes deju studijas “Elfas” dalībnieces.

Dace Klabere

Dāvana dzejas mīļotājiem

16.decembra pēcpusdienā Rojas novada bibliotēkā notika atvēršanas svētki Dzintras Dzeguzes dzeju krājumam „Rītausmas ziedos” un poētisku pārdomu un dzeju kopkrājumam „Debesu asaras”, kurā ietverti arī mūsu novada autoru Dzintras Dzeguzes un Martas Lāces darbi.  Abi krājumi iznākuši izdevniecībā www.domuperles.com .

Dzintras Dzeguzes dzeja periodiskajos izdevumos publicēta jau no 1998. gada. Sākot ar   2003. gadu, savus darbus publicējusi vairākos kopkrājumos. Pirms trim gadiem iznāca viņas pirmais dzeju krājums „Neatrauj roku no manējās”, šogad varam lasīt jau otro autores krājumu, kuru viņa pati dēvē par liriskām pārdomām vārsmās.

Martas Lāces darbi līdz šim publicēti gan preses izdevumos, gan Rojas novada rakstošo klubiņa „Dzintarlāse” deviņu dalībnieku dzeju kopkrājumā „Dzintarlāses pieskāriens”.  Liels prieks, ka varam līdz ar Martu lasīt viņas darbus jaunajā kopkrājumā „Domu pērles”.

Atvēršanas svētkos kā parasti sveicām abas autores un klausījāmies krājumos ietvertos darbus pašu autoru lasījumā. Tā kā bibliotēkas tehnoloģijas papildinājis jauns teleekrāns, varējām slaidrādē vērot fotomirkļus un klausīties Dzintras Dzeguzes stāstījumu par kadros tverto vēstījumu.

Vienmēr esam priecājušās par ikvienu mūsu pasākuma viesi, bet vienmēr lielāks prieks gan mums, gan darbu autoriem ir tad, ja grāmatas atvēršanas svētkos piedalās arī izdevēji. Šai pēcpusdienā ar mums kopā bija Laimdota Vištarte – dzejniece, grāmatas idejas autore, izdevniecības www.domuperles.com projekta koordinatore, teksta apstrādātāja un korektore. Kopkrājuma izdevniecības ziņās pat piebilsts, ka korekcija tiek veikta, ņemot vērā autora vēlmes, kas ne vienmēr atspoguļo gramatikas likumu noteiktās normas. Otra tālā viešņa bija Rūta Sakne – dzejniece no Saldus, ar kuru Dzintra Dzeguze iepazinusies Dzejas dienās Liepājā. Paldies abām par mīļajiem un iedrošinošajiem vārdiem!

Ticam pasākumā teiktajiem vārdiem, ka šie krājumi nebūs pēdējie un vēlam gan iedvesmu, gan veiksmi, lai teiktais piepildītos. Un visiem kopā – mums pašām, autorēm, pasākuma dalībniekiem, lasītājiem – vēlam ik dienu „dzīvot tā, kā sev atvēlēto laiku dzīvo puķe – smaržīgi un skaisti” /Dz.Dzeguze/.

Irēna Svitiņa

Ziņas