Ziņas

Mazie cinīši gāž lielus kalnus

Pavisam priecīga šī gada janvāra pēdējā nedēļas nogale izvērtās jaunākajiem Rojas sporta skolas basketbolistiem. Rojā norisinājās Latvijas jaunatnes basketbola līgas U12 zēnu komandu 4. kārtas 1. posma spēles. 

Divās dienās mūsu mazie basketbolisti izcīnīja 4 uzvaras un kopvērtējumā ierindojās 46. vietā. Ar 20 punktu pārsvaru mūsēji uzvarēja Babīti, bet spēlēs ar Tukumu, Kuldīgu un Dobeli uzvaras tika gūtas spraigā cīņā un intriga saglabājās līdz pat beigu sekundēm, kad tika gūti vai nosargāti izšķirošie punkti.

Būtiski piebilst, ka U12 grupā drīkst spēlēt bērni līdz 12 gadu vecumam, un lielākajā vairumā gadījumu komandās spēlē 11-12 gadus veci bērni. Ņemot vērā nelielo kopējo skolēnu skaitu, Rojas U12 komandā spēlē bērni jau no 7 gadu vecuma, un šajās spēlēs komandas vidējais vecums bija zem 10 gadiem. Piekritīsiet taču, ka šādas uzvaras ir vēl saldākas!

Liels paldies trenerim Valdim Dombrovskim par jauno sportistu sagatavošanu un komandas stratēģisku virzību pretī uzvarām.

Paldies Rojas sporta skolai par šī sacensību posma rīkošanu Rojā, tādējādi dodot iespēju ģimenēm, draugiem un citiem līdzjutējiem vērot spēles klātienē un atbalstīt savējos. Arī bērniem tas palīdz saņemties un būt ātrākiem, veiklākiem un gudrākiem spēles laukumā.

 Vecāku vārdā Kristīne Maslovska

Projekta “Jaunieši Rojas attīstībai” aktivitātes

No 2018. gada 7. maija līdz 2019. gada 31. janvārim Rojas novadā tiek realizēts projekts “Jaunieši Rojas attīstībai” (Nr. 2-25/10).

Projekta mērķis ir izstrādāt Rojas novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentu. Lai sasniegtu projekta mērķi, ļoti nozīmīgi bija sākt ar jauniešu vajadzību noskaidrošanu un jaunatnes darba prioritāšu noteikšanu. Jauniešu vajadzību izpētei veikta jauniešu anketēšana, izveidota darba grupa, organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Jūrmalas pašvaldību un noorganizēts jauniešu forums „Es - Rojas attīstībai”. Pēc izpētes sekoja darbs pie situācijas analīzes, jaunatnes darba prioritāšu noteikšanas un dokumenta izstrādāšanas.

Izvērtējot projekta aktivitātes, īpaši gribas atzīmēt jauniešu forumu un pieredzes apmaiņas braucienu uz Jūrmalas pašvaldību. Darbojoties grupās ar Jūrmalas jauniešiem, Rojas novada jaunieši un darbinieki guva ļoti vērtīgu pieredzi jaunatnes darba plānošanā un plānošanas dokumenta izstrādāšanā. Savukārt jauniešu forumā “Es – Rojas attīstībai”, kas notika 14. un 15. septembrī mājīgajā viesu namā “Akmens stāsti”, Kaltenē, foruma dalībnieki Līvas Karlsones vadībā izvērtēja un apkopoja jauniešu vajadzības, kā arī izstrādāja ieteikumus, kurus noteikti vajadzētu iekļaut plānošanas dokumentā. Kā nozīmīgākā jauniešu vajadzība tika atzīmēta jauniešu nodarbinātības veicināšana. Izvērtējot pasākumu, aktīvie jaunieši Reilija, Monna un Miķelis atzinuši: ”Foruma galvenais mērķis bija mums pašiem, jauniešiem, domāt, apspriest, diskutēt par idejām un lietām, kuras būtu nepieciešamas Rojas novadā, lai padarītu jauniešu ikdienu aizraujošāku, kā arī jauniešiem tiktu sniegtas iespējas dažādās jomās sevi attīstīt un pilnveidot. Mēs izbaudījām šo laiku, kurā kopīgi strādājām komandās. Patiess gandarījums, ka esam jau tuvāk mērķa sasniegšanai.”

Liels paldies visiem projekta dalībniekiem! Vislielākais paldies projekta ekspertei Līvai Karlsonei un jauniešiem, īpaši: Reilijai Adreānai Davidovičai, Monnai Podniecei, Vitai Šaudenai, Megijai Janševicai, Ievai Alksnei, Hannai Vērdiņai un Miķelim Gitendorfam! Paldies domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai, pašvaldības darbiniekiem: Ingai Lēmanei, Ingai Grosbahai, Ludmilai Ozolai, Intai Plātei, Undīnei Lembergai, Aigai Gruntei, Agnesei Veckāganei! Liels paldies par jauko uzņemšanu un garšīgajiem ēdieniem viesu nama “Akmens stāsti” saimniecēm Vilijai Vilmai Bartuševicai un Inesei Bartuševicai.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

Projekta vadītāja Māra Folkmane

Aicinām izvirzīt kandidātus “Gada balva medicīnā 2018”

Tradicionāli Latvijas Ārstu biedrība ik gadu aicina ikvienu piedalīties balsojumā par labākajiem mediķiem.

Gada balva medicīnā tiks pasniegta jau devīto reizi. Tā ir lieliska iespēja pateikt paldies profesionālajiem un nesavtīgajiem mediķiem, tādejādi sniedzot emocionālu atbalstu par viņu paveikto darbu.

Izvirzot kandidātus, ir jāņem vērā, ka jāizvēlas ir tā nominācija un joma, kurā mediķis strādā. Ja, piemēram, farmaceita vārdu ierakstīsiet nominācijā Gada māsa, balsojums netiks ieskaitīts! Ja vēlaties balsot par ergoterapeitu, fizioterapeitu, logopēdu, tad jāizvēlas nominācija Gada funkcionālais speciālists.

Izvirzīt kandidātus jeb balsot par jūsu speciālistu var mājaslapā www.arstubiedriba.lv un arsts.lv. Aicinām ņemt vērā, ka no vienas IP adreses par katru nomināciju var nobalsot vienu reizi dienā. Balsot varat līdz 2019. gada 28. februārim.

 

Informācijai:

2013. gadā svinīgā apbalvošanas ceremonijā tika pasniegts tituls „Gada rehabilitācijas speciālists 2013” Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas fizioterapeitei Arnitai Birziņai. Tikmēr Talsu slimnīcas virsārste Brigita Aišpure pasākumā saņēma Zāļu valsts aģentūras speciālbalvu par „Visaugstākajiem profesionālās ētikas standartiem atbilstošu rīcību un nozīmīgu ieguldījumu zāļu blakusparādību ziņošanā”. Svinīgā ceremonijā „Gada balva medicīnā 2015” Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca saņēma godpilno titulu „Gada slimnīca”. Savukārt 2016. gadā žurnāla „Mans Mazais” rīkotajā konkursā, titulu „Gada vecmāte” ieguva Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļas vecmāte Diana Zaļepska.

 Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem un izvirzīt savus kandidātus!

 Informācijas sagatavotājs: Latvijas Ārstu biedrība, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca

EIROPAS JŪRLIETU UN ZIVSAIMNIECĪBAS FONDA FINANSĒJUMS ROJAS UN MĒRSRAGA NOVADU ATTĪSTĪBAI

Rojas un Mērsraga novadu uzņēmējiem vai tiem, kuri plāno uzsākt uzņēmējdarbību, ir iespēja piedalīties projektu konkursā un saņemt atbalstu no Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF).

Projektus var iesniegt jaunu uzņēmumu veidošanai vai esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, attīstībai vai paplašināšanai.  Ja projektu iesniedz esošs uzņēmums vai uzņēmējs, tam jābūt reģistrētam un reāli strādājošam uzņēmumam un uzņēmējam (ne mazāk kā 12 mēnešus pirms projekta iesniegšanas). Projektu var iesniegt arī fiziska persona, kas atbalsta saņemšanas gadījumā reģistrē savu uzņēmējdarbību.

Atbalstu variet saņemt, iesniedzot projektu vienas rīcības (turpmāk – EJZF1)  divās aktivitātēs ekonomiskās izaugsmes veicināšanai. Piemēram,  ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, uzņēmumu darbības uzsākšanai, esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, uzņēmuma teritorijas labiekārtošanai. Iespējama speciālā transporta iegāde (saldētava, autoveikals), pamatlīdzekļu iegāde, uzglabāšanas telpu un/vai remonta telpu nodrošināšana.

    Otra aktivitāte saimniecisko darbību dažādošanai zivsaimniecības un jūras ekonomikas nozarēs (jūras transports, piekrastes tūrisma attīstīšana un pakalpojumu dažādošana, zivju produkcijas tirdzniecība).

EJZF 1 projektu konkursa kārtas termiņš ir līdz 2019. gada 28. februārim un jums ir iespēja saņemt atbalstu jebkurai jūsu biznesa idejai piekrastes teritorijā.

Piedāvāju nelielu ieskatu EJZF projektu konkursa rezultātā īstenotajos projektos.

Uzņēmējdarbība

 • Budreika īstenoja projektu “Zivju kulinārijas produktu mājas gaumē ražošana, izmantojot inovatīvu iepakojumu tehnoloģiju", izveidojot nelielu zivju produkcijas ražotni Mērsragā.
 • Lakšmane īstenoja projektu Rojā “Stand Up Paddle nomas punkts "Spura"", kurš 2017. gadā bija kā pilnīga inovācija mūsu darbības teritorijā.
 • Ar projekta "Jauna speciālā transporta iegāde IK "Vanadziņi" zivju produktu autoveikala iegādei" IK “Vanadziņi JL” palīdzību, iegādāts specializēts transports zivju produkcijas tirgošanai.

Vides saglabāšana un klimata pārmaiņu mazināšana

Rojas novada dome īstenojusi divus apjomīgus projektus:

 • "Apgaismotas pastaigu takas izveide Rojas pludmalē", uzstādot apgaismojuma stabus un saules bateriju paneļus” Rojas pludmalē;
 • "Mazupītes krasta stiprināšana", uzlabojot Mazupītes krastu.

Mērsraga novada pašvaldība ar divu projektu palīdzību uzlabojusi vides pieejamību:

 • Pie Mērsraga bākas izveidojot gājēju celiņu "Gājēju celiņa uz jūru izveidošana Mērsraga pludmalē";
 • Projekts "Vides resursu vairošana Engures ezerā" ir neliela daļa no ezera apsaimniekošanas pasākumiem.

Ņemot vērā, ka Mērsraga novadā atrodas Engures ezera viena daļa, ir īstenoti vēl daži projekti tā apsaimniekošanai.

 • Nodibinājums "Sporta makšķerēšanas un atpūtas atbalsta fonds "MĒRSRAGS" īsteno projektu "Engures ezera vides uzlabošana", kurā nodrošinās piekļuvi ezeram pie skatu torņa Mērsragā;
 • Mednieku-makšķernieku biedrība "Nurme" ar projekta “Putnu ezers” palīdzību daļēji attīra ūdens platību putniem.

Kultūrvēsturiskais mantojums zivsaimniecības teritorijās

Rojas novada dome īstenojusi divus projektus:

 • "Rojas Jūras zvejniecības muzeja brīvdabas teritorijas labiekārtošana, nodrošinot novada kultūras mantojuma popularizēšanu un pieejamību”, kā rezultātā labiekārtots laukums un uzstādīts interaktīvs informatīvs stabs;
 • "Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīciju centru" rezultātā rekonstruēts Kaltenes klubs, nomainot jumta segumu un rekonstruējot sanitāro mezglu. Projekts izvirzīts VRG konkursam “Dižprojekts 2018”.
 • Mērsraga novada pašvaldība īstenojusi projektu "Pasākumi Upesgrīvas Saieta nama infrastruktūras uzlabošanai", kura rezultātā ierīkota apkure un ūdensapgāde.

Sīkāku informāciju variet saņemt, ieskatoties mūsu mājaslapā www.talsupartneriba.lv, rakstot uz e pastu: talsu.partneriba@inbox.lv vai, zvanot pa tālruni 22328884, Lolitai Pļaviņai.

Tā kā administrējam vēl vienu fondu, kas vairāk zināms kā ELFLA LEADER, tad par turpmākajām biedrības “Talsu rajona partnerība” izsludinātajām projektu kārtām abos fondos informāciju variet saņemt, ieskatoties Talsu novada, Rojas un Mērsraga novadu mājaslapās, arī laikrakstā “Talsu Vēstis”, kā arī www.lad.gov.lv mājaslapā. Aicinu sekot līdzi informācijai.

Lolita Pļaviņa,

Administratīvā vadītāja

Ziņas