Ziņas

Dzintra Žuravska publicējusi jau 42. grāmatu

Piektdien, 16. novembrī, Rojas nopvada bibliotēkā notika mūsu novada rakstnieces un dzejnieces Dzintras Žuravskas dzejoļu krājuma “Laikmetu atšalkās” atvēršanas svētki. Krājums veltīts Latvijas simtgadei.

“Laikmetu atšalkās” ir Dzintras Žuravskas jau 42. publicētā grāmata. Tajā apkopoti un sakārtoti vairāku gadu laikā tapušie dzejoļi. Grāmatas mākslinieciskajā noformējumā izmantoti meitas Inas Žuravskas zīmējumi.

Krājuma sešās atšalku nodaļās – Laikmetu atšalkās, Stresa un atelpas, Sapņu un īstenības, Šaubu un pārdomu, Mirkļa un mūžības atšalkās – risinātas vairākas tēmas – indivīda attiecības ar laikmetu, iekšējā brīvība, izmisums un samierināšanās, dzīves cikls, dzimtas un tautas vēsture kā mantojums.

Pasākuma laikā ieklausījāmies autores stāstījumā un dzejoļu lasījumā, raisījās saruna par bijušo laiku atšalkām mūsdienās, piemēram, tā dēvētajiem čekas maisiem. Ikviens pasākuma apmeklētājs dzejnieces parakstītu grāmatu varēja iegādāties savā īpašumā. Bija prieks dzirdēt lasītāju paldies par jau iemīļotiem darbiem un vēlējumiem nepagurt.  Šīs pēcpusdienas pateicības vārdi, mīļumvārdi un veselības vēlējuma vārdi lai dod spēku mūsu dzejniecei arī turpmāk sūtīt savus darbus pasaulē –

“Lai spieto tie projām, sev aiznesot līdzi

Pa ziedputeksnim, pa medus lāsei

No mana dvēseles dārza.” /Dz.Žuravska/

 

Irēna Svitiņa

Daigas Dambītes foto

Atgādinājums vecākiem

Rojas novada bāriņtiesā pēdējā laikā tiek saņemti ļoti daudz ziņojumu no iedzīvotājiem par to, ka vēlās vakara un nakts stundās uz ielas un mājas pagalmos bez pieaugušo klātbūtnes atrodas mazgadīgas un nepilngadīgas personas.

Atgādināšu, ka Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24. panta 6. daļa nosaka, ka vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz 7 gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

Bez tam šī paša likuma 59. panta 5. daļa nosaka, ka policijas iestādē nogādā bērnu, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu un atrodas sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes, bērnu aprūpes iestādes vadītāja vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas klātbūtnes nakts laikā. Par nakts laiku šī panta izpratnē uzskatāms laiks no pulksten 22.00 līdz 6.00, ja attiecīgā pašvaldība attiecībā uz šo laiku nav noteikusi stingrākus ierobežojumus.

Lūgums personām, kuras konstatē, ka bērns viens, bez pieaugušā vai citas pilngadīgas personas klātbūtnes, atrodas uz ielas nakts laikā, ziņot par to pašvaldības policijai. Pašvaldības policijai dotajā gadījumā ir tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un uzsākt administratīvo lietvedību pret vecāku saskaņā ar Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 173. pantu - Bērna aprūpes pienākumu nepildīšana.

Sods par minēto pārkāpumu ir bargs - pirmajā reizē var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz 140 eiro, taču, ja pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti gada laikā, sods ir no 210 līdz 350 eiro. Pašvaldības policija par notikušo noteikti ziņos arī bāriņtiesai, kura pēc tam rīkosies savas kompetences ietvaros.

Mīļie vecāki, sekojam līdzi savu bērnu gaitām un viņu atrašanās vietai, jo atbildība par bērniem ir jūsu pienākums.   

Inta Zaķe,

Rojas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Informācija par izmaiņām sadzīves atkritumu savākšanas tarifā

Ņemot vērā Dabas resursu nodokļa likmes izmaiņas no 35,00 EUR/t uz 43,00 EUR/t, tiek mainīts SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība ”Piejūra”” 2018.gadam apstiprinātais atkritumu savākšanas tarifs, kas sastāv no 3 komponentēm: atkritumu apglabāšanas tarifa, Dabas resursa nodokļa, izvešanas tarifa.

 

 

Savākšanas tarifa komponentes 2018.gads 2019.gads
Apglabāšanas tarifs (EUR/m3 ) 4,49 4,49
Dabas resursu nodoklis (EUR/m3 ) 3,59 4,42
Izvešanas tarifs (EUR/m3 ) 1,70 1,70
Savākšanas tarifs (EUR/m3 ) 9,78 10,61
PVN 21% 2,05 2,23
Savākšanas tarifs ar PVN (EUR/m3 ) 11,83 12,84

Pakalpojuma cenas no 2019.gada 1.janvāra

Konteinera vai maisa tilpums (m3 ) Savākšanas tarifs ar PVN 2019.gadā (EUR)
0,060 1,31
0,140 1,80
0,180 2,31
0,240 3,09
1,100 14,12

Dabas resursu nodokļa likuma 3.pielikums (Pielikums 06.11.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.12.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.) nosaka nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu no 2017.gada 1.janvāra.

Sadzīves atkritumi un ražošanas atkritumi, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus TARIFI (par tonnu): 

Likme laikposmā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim (euro): 25,00

Likme laikposmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim (euro): 35,00

Likme laikposmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim (euro): 43,00

Likme no 2020.gada 1.janvāra (euro): 50,00

Svētku pasākumā Kaltenes klubā godina novadniekus

Valsts svētku priekšvakarā mājīgajā Kaltenes klubā pulcējās Rojas novada ļaudis, lai godinātu tos cilvēkus, kuri ar saviem darbiem ik dienas dara Latviju stiprāku un ar kuriem pamatoti var lepoties visi novada ļaudis. Atklājot svinīgo pasākumu, Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa neslēpa savu prieku par iespēju svinēt svētkus tieši Kaltenes klubā, kurš pēc renovācijas ir ieguvis īpašu mājīgumu, tādēļ katrs pasākums izvēršas sirsnīgs un ģimenisks.

Visaugstāko apbalvojumu šajā vakarā – Kultūras ministrijas Atzinības rakstu – saņēma Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja Inese Indriksone. Kā, pasniedzot apbalvojumu, pastāstīja domes priekšsēdētāja, muzejs ar augstiem rādītājiem ir izgājis muzeja akreditāciju un arī šī vakara svinīgais pasākums notika Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiālē, par ko tagad ir pārtapis Kaltenes klubs. Tādējādi muzejs ir krietni paplašinājies un to visu kopā var paveikt tikai spēcīga komanda, un par to, ka muzejam tāda ir, mēs pārliecinājāmies arī pagājušajā septembrī muzeja 50 gadu svinībās.

Nominācijā “Par mūža ieguldījumu” tika godināta Rojas vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja Maija Leitarte. Kā sacīja pati skolotāja – citu vietu es nezinu. Zinu tikai šo vietu un to arī ļoti mīlu. Pēc 40 nostrādātiem darba gadiem, skolotāja atzīst, ka viņa strādā vislabākajā skolā ar visjaukākajiem kolēģiem. Savā kabinetā skolotāja Maija Leitarte pirmoreiz iegājusi 1978. gada rudenī. Šī gada 9.b klase būs arī skolotājas piektā izlaiduma klase. Kā saka viņas kolēģi – viņa var un prot visu.  Trīs gadus skolotāja mācījusi arī vācu valodu un astronomiju, tomēr, kā apgalvo viņa pati, pāri visiem priekšmetiem stāv viņas mīļā ģeogrāfija. Skolotājas vadītās stundas ir mūsdienīgas, ar konkursiem un projekta darbiem piepildītas. No 1997. gada, kad sākās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu laiks, līdz šai dienai, Maija Leitarte ir bijusi darbu vadītāja ap 100 skolēniem. Daudzi no viņas skolēniem ieguvuši godalgotas vietas skolas un valsts mērogā. Darbīga, atsaucīga, ar augstu atbildības sajūtu – tā kolēģi raksturo skolotāji Rojas vidusskolā.

Ar Atzinības rakstu ‘Par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu” tika apbalvota kora “Kalva” ilggadējā diriģente Baiba Muskare. Nākamajā gadā koris atzīmēs savu 25. gadadienu un Baiba visus šos gadus ir kopā ar savu kori gan priekos, gan bēdās. Kā atzina kora meitenes Kristīne un Zanda, Baiba viņām māca muzicēt, mīlēt mūziku, ieklausīties, saklausīt, sadziedāties, pareizi elpot un īpaši skaitīt, un tas viss padara kori par vienu veselu. Baibai tuvas ir arī latviskās tradīcijas, ar kurām viņa dalās arī kora kolektīvā, kas palīdz izprast tautasdziesmu būtību un latviskās vērtības. “Baiba ir kora sirds un mēs pukstam ar viņu vienā ritmā”, apgalvo kora meitenes.

Atzinības rakstu “Par nopelniem Rojas novada tēla veidošanā” bija tas gods saņemt man, šī raksta autorei, Dacei Klaberei. Vairāk nekā 25 gadus strādājot “Bangā”, man ir bijusi tā laime strādāt kopā ar lieliskiem kolēģiem – Gundaru Sproģi, Noru Driķi, Mairitu Balodi, Irēnu Svitiņu un Laimu Landmani.

“Gada pedagogs” – Inga Puntule. Inga māca vēsturi un sociālās zinības, un šogad audzina 9.a klasi. Kolēģi Ingu raksturo kā atsaucīgu, laipnu un zinošu pedagogu. Viņa allaž mudina skolēnus piedalīties olimpiādēs un konkursos, un rezultāti neizpaliek. Skolotāja Puntule konsultē skolēnus arī zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, kā rezultātā Rojas vārds ir aiznests līdz pat Briselei, 12. klases meitenēm uzvarot konkursā “100 vēstures mirkļi, vietas un cilvēki”. Idejas un darba prieks ir skolotājas sabiedrotie katrā darba cēlienā.

Titula “Gada jaunietis” ieguvēja – Annija Šulce. Kā apgalvo skolotāji, Annija nav no runātājām, bet ir darītāja. Savu vārdu, precīzu un tiešu, teiks tikai tad, ja jutīs netaisnību. Viņas būtība ir organizētāja, saliedētāja, līdere, autoritāte. Vidusskolas laikā klasē nekas nav noticis bez Annijas līdzdalības. Klasesbiedri viņu dēvē par otru klases audzinātāju. Ir zināms, ja piedalīsies Annija, nekas nenoies greizi. Annijai ir harmonisks raksturs, jo tajā sirdij un prātam ir līdzsvars. Jau no pamatskolas laikiem meitenes centīgums un apzinīgums vainagojies ar iekļūšanu skolas topā, kur vienmēr vidējais vērtējums pārsniedzis 8 balles. Trīs gadus Annija vada skolēnu pašpārvaldi skolā, un klasesbiedri saka – Annija zina un var visu. Viņa var gan izrēķināt grūtākos uzdevumus, gan sekot līdzi notikumiem Latvijā un pasaulē, gan pārrunāt tos ar draugiem.

Ar Atzinības rakstu nominācijā “Gada sportists” tika apbalvots Madars Dīriņš. Domes deputāts Edgars Grīnītis, vērtējot Madaru, ir lakonisks – normāls čalis. Bet, nopietni runājot, autosports, ar ko nodarbojas Madars, prasa augstu morālo, fizisko un materiālo sagatavotību. Tas ir bīstams sporta veids, tādēļ varam vien nojaust, ko nākas pārdzīvot Madara tuvākajiem cilvēkiem. Savā vecumā jaunais autosportists ir sasniedzis jau ļoti daudz, un Edgars ir pārliecināts, ka ar Madara attieksmi pret šo sporta veidu, viņam visi ceļi ir vaļā.

“Par veiksmīgu uzņēmējdarbību” tika apbalvotas SIA “Dižglābas” un SIA “Rudes vētras”. Saimniecību nominētājs Agris Jansons atcerējās, ka vietā, kur tagad slejas ”Dižglābu” liellopu ferma, kādreiz atradusies aizaugusi pļava. Viņš atzīstas, ka sākotnēji bijis grūti noticēt jauno saimnieku grandiozajiem plāniem, taču nu jau Agnese un Māris Celovi sen kā ir pierādījuši, ka viņi spēj visu. Par Celovu ģimenes saimniecību, kurā atrodas viena no modernākajām un labākajām liellopu fermām Latvijā, lasiet kādā no nākamajām “Bangām”.

Veiksmīgs uzņēmējs ir arī SIA “Rudes vētras” saimnieks Artis Svitiņš ar dzīvesbiedri. Ilgus gadus Artis bija saistīts ar zvejniecību, bet tad, atgūstot īpašumā savu senču zemi, viņš pievērsies lauksaimniecībai. Pašlaik, pēc 25 gadu saimniekošanas, kādreiz aizaugušajā vietā redzama skaista, sakopta zemnieku sēta. Izmēģinādams dažādus biznesa veidus, šobrīd Artis par labākajiem atzinis gaļas lopu audzēšanu un ar tūrismu saistītu uzņēmējdarbību.

Pasākuma noslēgumā domes priekšsēdētāja pateicās cilvēkiem, uz kuriem var paļauties gan diendienā, gan svētkus veidojot – izpilddirektoram Jānim Pūcem, kurs, priekšsēdētājas vārdiem runājot, strādā ar dokumentiem, lāpstu un… žagariem arī, Agrim Jansonam, Santai Veidei, Kristīnei Voldemārei, Edgaram Grīnītim, Andrim Zemelam, Marekam Štālam.

Visu nominantu vārdā saku paldies Rojas novada domei par sagādātajiem skaistajiem svētkiem, kas ikvienam svētku dalībniekam ļāva justies īpaši novērtētam un deva spēku turpināt iesākto.

Dace Klabere

A. Zemela foto

Ziņas