Ziņas

Esi ieinteresēts ēku energoefektivitātes projektu finansējuma piesaistē? Uzzini, kas darāms!

Palielinoties publiskā finansējuma piesaistes iespējām ēku energoefektivitātes pasākumiem, Talsu novada pašvaldība organizē informatīvu tikšanos ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākajiem. Tikšanās paredzēta 13. aprīlī 17.30 Talsu novada administratīvā centra Lielajā zālē (Kareivju iela 7).

Tikšanās laikā būs iespēja uzzināt par finanšu institūcijas „Altum” piedāvātajām iespējām un finansējuma piesaisti, par ko stāstīs „Altum” energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece. Procesa gaitu no apsaimniekotāja puses atklās SIA „Talsu namsaimnieks”  valdes loceklis Egils Bariss, bet par pašvaldības piedāvātajām iespējām runās Talsu novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa un pašvaldības izpilddirektors Ivars Haselbaums.

Aicinām uz tikšanos ikvienas Talsu novada daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vecāko, lai izrunātu jau praktiskus jautājumus, kas svarīgi energoefektivitātes projektu īstenošanā.

 

Inita Fedko

2 attēli

Atjaunos pastaigu laipu uz Valgalciema jūrmalu

Rojas tūrisma biedrība, pagājušajā gadā startēja biedrības “Talsu partnerība” pārraudzītajā  LEADER projektu konkursā ar projektu pieteikumu “Valgalciema atpūtas vietas labiekārtojuma atjaunošana”. Iesniegtais projektu pieteikums ir apstiprināts un projekta īstenošanai tiks piesaistīts ES finansējums no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda rīcības “Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu saglabāšana un atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana”. Projekta mērķis ir uzlabot vides pieejamību Valgalciema jūrmalā, saaudzējot krasta kāpu aizsargjoslu, nodrošinot visiem apmeklētājiem pieejamu un drošu vidi.

2014. gadā izveidotā atpūtas vieta Valgalciemā, šo gadu laikā bija fiziski novecojusi, gājēju laipa uz jūru bija kļuvusi apmeklētājiem bīstama, tāpēc nācās meklēt risinājumu šīs vietas sakārtošanai.

Projekta īstenošanas darbi sāksies ar pastaigu laipas būvniecības dokumentu sagatavošanu un apstiprināšanu Talsu novada būvvaldē. Pēc tam cenu izpētes rezultātā tiks slēgts sadarbības līgums ar uzņēmumu, kas veiks pastaigu laipas būvniecību.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 59 836,20 eur, no tām 53 852,58 eur ir ES finansējums un 5983,62 eur ir biedrības līdzfinansējums, kurš tiks piesaistīts no Talsu novada pašvaldības līdzekļiem. Projekta aktivitātes tiks īstenotas līdz š.g. 30. septembrim.

 

Rojas tūrisma biedrības valdes priekšsēdētājs Justs Dzedons

Lielā Talka izsludina konkursu “Zaļais, kur esi!?”

“Lielā Talka” izsludina sociālo tīklu konkursu, kurā aicināts piedalīties ikviens interesents. Gan zaļā dzīvesveida un zaļo ideju piekritējs, gan tie, kuri līdz šim ir tikai vērojuši videi draudzīgos vai nedraudzīgus procesus.

Konkurss “Zaļais, kur esi!?” startēs 15. februārī un noslēgsies 31. maijā. Interesantākā un vislielāko atzinību guvušā darba autors saņems balvu 300 eiro vērtībā.

Šogad Lielā Talka notiks Starptautiskajā Zemes dienā – 22. aprīlī. Aicinām izmantot šo laiku gan talkošanai, gan konkursa darbu gatavošanai.

Lai piedalītos konkursā, dalībniekam savā sociālajā kontā jāizvieto līdz vienai minūtei garš video ar norādi: “Konkursam Zaļais, kur esi!”. Tajā radoši un iedvesmojoši jāatspoguļo videi draudzīga un atbildīga cilvēka principi vai aktivitātes, domas, aicinājumi, paraugdemonstrējumi, rīcība vai kas cits, kas varētu iedvesmot klipa skatītājus būt vai kļūt videi draudzīgiem. Pašā videoklipā un tā pavadošajā tekstā, izvietojot klipu jūsu sociālajā kontā, obligāti jāpievieno 2 tēmturi: #zalaiskuresi un #lielatalka. Konkursa dalībniekam ir jābūt aktīvam savam sociālo tīklu kontam, kā arī, lai piedalītos konkursā,  jāpieseko tam Lielās Talkas sociālajam kontam ( FB, Instagram vai TikTok), kurā pretendents izvieto savu konkursa video.

Neskaidrību gadījumā aicinām rakstīt uz e-pastu: talkas@talkas.lv ar norādi - Konkursam.

“Konkursā var piedalīties jebkura vecuma, tautības vai nodarbinātības cilvēki – skolnieki, studenti, strādājošie vai pensionāri. Galvenais noteikums, lai klips būtu interesants un iedesmojošs. Neliekam ierobežojumus arī attiecībā uz dalības formu, proti, var iesniegt individuālus vai kolektīvus darbus. Tāpat viena persona var konkursam pieteikt vairākus klipus, tos atsevišķi ievietojot savos sociālo tīklu kontos ar atbilstošajiem tēmturiem. Var arī izmanatot visas iespējas, ko šobrīd piedāvā mākslīgais intelekts ( MI). Mums ir būtiska ideja un entuziasms ar kuru tiks gatavoti darbi, pašatdeve un idejas pasniegšanas veids. Manuprāt, tieši radošos konkursos var atrast vislabākos veidus kā sabiedrībai skaidrot zaļās idejas un kā mudināt mūs rīkoties un dzīvot dabai draudzīgi,” skaidro Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme.

Konkursa uzvarētājs tiks noteikts pēc diviem kritērijiem:

  • žūrijas vērtējums, kurā izvērtēs video sižeta atbilstību tēmai;
  • visvairāk savākto atzinības zīmju (like, īkšķītis, sirsniņa) skaits konkrētā sociālo tīklu kontā. Ja video tiks izvietots vairākos vienas personas kontos, tiks vērtēts tas konts un tas video, kurš būs saņēmis vislielāko atzinības zīmju skaitu.

Uzvarētāja paziņošana un apbalvošana notiks rudenī, Pasaules talkas (WorldCleanUpDay) dienā – 16. septembrī. Labākos, interesantākos un atbilstošākos videoklipus Lielā Talka pārpublicēs savos sociālo tīklu kontos un mājas lapā www.talkas.lv , kā arī to autori tiks pieminēti preses relīzēs.

 

Tāpat, vēlamies atgādināt, ka ikviens var palīdzēt Latvijai kļūt zaļākai un tīrākai gan talkojot gan nemēslojot, gan arī ziedojot Lielai Talkai.

Visi saziedotie līdzekļi tiks izmantoti talkas organizēšanai un talciniekiem nepieciešamā inventāra iegādei. Tāpat saziedotie līdzekļi tiks izmantoti Laimes koku parku veidošanai, labiekārtošanai un stādu iegādei. Līdz ar to, tie, kuriem nav iespējams pašiem talkot Latvijā, tostarp arī diasporas pārstāvjiem, bet kuri vēlas, lai mūsu valsts kļūtu tīrāka un zaļāka, ir iespējams piedalīties ziedojot.

Ziedojumu iespējams veikt privātām un juridiskām personām Lielās Talkas mājaslapā www.talkas.lv – gan atklāti, gan anonīmi. Visi ziedotāji, kuru izvēlējušies veikt ziedojumu atklāti, tiks atspoguļoti Lielās Talkas mājaslapā sadaļā Ziedot. Savukārt, ja ziedojuma apmērs būs vismaz 3000 eiro, ziedotājs tiks atzīmēts Lielās Talkas mājaslapas sadaļā Organizatori pie lielajiem ziedotājiem.

Biedība “Pēdas LV”, kas Latvijā kopš 2008.gada organizē Lielo Talku un Pasaules talku, ir sabiedriskā labuma organizācija kopš 2011.gada ar Reģ.Nr. 40008177683.

Vairāk informācija mājas lapā www.talkas.lv

Papildus informācija:

 

Ulrika Jefremova

Lielās Talkas sabiedrisko attiecību konsultante

Mob.tālr. 28699888

e-pasts: ulrika.jefremova@onecom-latvia.com

3 attēli

Pareizais virziens piekrastes tūristiem

Rojas pagasta  tūrisma uzņēmēju biedrība “Rojas Tūrisma biedrība” ir īstenojusi projektu “Pareizais virziens piekrastes tūristiem”.

Projekta ideja tika iesniegta Talsu novada Kultūras un tūrisma finansēšanas projektu konkursā, kur saņēma arī finansiālu atbalstu, projekta aktivitāšu īstenošanai.

Projekta mērķis ir stiprināt vietējo novada ekonomiku un uzņēmējdarbības vidi, veicinot tūrisma uzņēmēju un pakalpojumu sniedzēju pieejamību piekrastē.

 

Projekta īstenošanas rezultātā, gar Rojas pagasta jūras piekrasti ir izvietotas 7 informatīvas norāžu zīmes par tūrisma pakalpojumu sniedzējiem piekrastes ciemos.

Informatīvās norāžu zīmes uzstādītas uz tiem tūrisma uzņēmējiem, kas ir Rojas Tūrisma biedrības biedri un kas paši izrādīja interesi par zīmju uzstādīšanu uz savu uzņēmumu.

Pēdējos gados aizvien populārāks ir kļuvis tieši pārgājienu tūrisms, tai skaitā pārgājieni gar jūras krastu. Gar visu Latvijas piekrasti stiepjas garās distances pārgājienu maršruts “Jūrtaka”, kuru iemīļojuši daudzi tūristi gan no Latvijas, gan visas pasaules. Bieži šiem piekrastes gājējiem nav īsti saprotams, kur konkrēti viņš atrodas un kas atrodas aiz piekrastes kāpas un priežu meža. Uzstādot šīs informatīvās norāžu zīmes, gājējiem, ejot gar piekrasti būs vieglāk orientēties un  atrast tūrisma pakalpojuma sniedzējus, kas atrodas piejūras ciematos.

Izgatavojot šīs informatīvās norādes, tika ņemta vērā “Jūrtakas” maršruta vizuālā identitāte un informatīvās norāžu plāksnes tika izgatavotas saskaņā ar šī gājēju maršruta vizuālo noformējumu. Uz šīm informatīvajām plāksnēm tika uzdrukāta arī “Gājējiem draudzīgs” zīme, tiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir ieguvuši šo zīmi un ir tūristiem-gājējiem draudzīgi pakalpojumus sniedzēji.   Informatīvās norādes uzstādītas Melnsils, Žocenes, Rojas un Kaltenes ciemu jūras piekrastes teritorijās. Zīmju izvietošana saskaņota ar Talsu novada būvvaldi un Talsu novada pašvaldību.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 935 eur, no kuriem 748 eur bija Talsu novada pašvaldības piešķirtais projekta finansējums un 187 eur bija biedrības pašu līdzfinansējums.

 

Justs Dzedons

Rojas tūrisma valdes priekšsēdētājs

Ziņas