Ziņas

Sporto Rojas invalīdu biedrība

15. septembrī Rojas stadiona sporta spēļu laukumos notika Rojas invalīdu biedrības sporta diena. Uz to bija ieradušies arī Rojas invalīdu biedrības draugi no Saldus, Dundagas un Talsu invalīdu biedrībām.

Pasākumu atklāja Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, vēlot sportistiem labu veselību un veiksmi sacensībās. Priecājoties par uzaicinājumu, sportisku veiksmi pārējiem sacensību dalībniekiem vēlēja arī Saldus invalīdu biedrības pārstāve, savukārt Rojas invalīdu biedrības priekšsēdētāja Erna Grīnvalde pateicās Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai un sporta dzīves organizatorei Tatjanai Kirilovai par allaž sniegto atbalstu un palīdzību.
Pāris stundas sportojot, pagāja nemanot un drīz vien tika noteikti uzvarētāji septiņās sporta aktivitātēs. Pēc ilgāka pārtraukuma godpilnā 1. vieta mājiniekiem – Rojas invalīdu biedrībai. 2. vietā Saldus, 3. vietā Talsu un 4. vietā Dundagas komanda. Protams, katram sportotājam bija patīkami saņemt piemiņas velti par izcīnītu godalgotu vietu, bet šajās spēlēs tas nekad nav galvenais. Šiem ļaudīm galvenais ir satikšanās prieks un izraušanās no ierastās vides, lieliski pavadot dienu mūsu atjaunotajos sporta laukumos, kurus atzinīgi novērtēja visi sacensību dalībnieki.
Dace Klabere

3. vieta Smiltenē

No 7.-9. septembrim Smiltenē notika starptautiskais basketbola turnīrs 2006. g.dz. un jaunākiem zēniem. Šajās sacensībās piedalījās arī mūsu sporta skolas jaunie basketbolisti. Tika izcīnītas uzvaras pret Narvas, Siguldas un Smiltenes komandām, bet zaudējām Madonas un Iecavas komandām.

Cīņas bija azartiskas, spraigas, ar lielu vēlmi uzvarēt katru spēli. Rezultātā Rojas zēnu komanda saņēma medaļas un kausu par 3. vietu turnīrā. Rojas komandā spēlēja - D. A. Andersons, R. Auniņš, K. Ābols, K. A. Cielavs, K. Doniņš, P. K. Feldbergs, A. M. Kilmits, I. Kiršteins, D. K. Ozoliņš, R. Zūbergs, K. A. Insbergs, A. Feldmanis, A. Bērziņš, H. Grundbergs. Zēnu uzvaras Smiltenē palīdzēja kaldināt treneris Valdis Dombrovskis. Apsveicam un novēlam, lai arī turpmāk komanda mūs priecētu ar skaistām uzvarām!
Sporta skolas direktore T. Kirilova

Noslēgusies Simtgades priežu stādīšanas talka

Turpinot 2007. gadā aizsāktās vides organizāciju iniciatīvas piekrastes kāpu joslas saglabāšanai, sabiedriskās kampaņas „Saglabāsim Latvijas Kāpas” ietvaros un atzīmējot Latvijas simtgadi, Latvijas Zaļā kustība sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts meži” Ziemeļkurzemes reģionu, 8. septembrī rīkoja Kāpu nostiprināšanas Rudens talku, kuras laikā tika iestādīti 7000 priežu dēsti. Ņemot vērā, ka mūsu jūras piekrastes kāpās ir notikuši ievērojami erozijas procesi, kurus izraisījušas gan vētras, gan neapdomīga cilvēku rīcība, priežu stādīšanas talka tika rīkota visvairāk noslogotajās vietās Rojas un Mērsraga novadu piekrastēs.

Aktīvi talkā piedalījās jauniešu komandas un skolotāji no Mērsraga, Rojas un Valdemārpils vidusskolām, kā arī vietējie iedzīvotāji un LZK biedri. Priedītes tika stādītas kāpu joslas nelegāli izveidotajos ceļos un atpūtnieku izveidotās ugunskuru vietās, kuras apdraud kāpu zemsedzi un kāpu biotopus. Talka notika projekta “Zaļai Latvijai – Zaļai jūrai” ietvaros, ko atbalstīja Latvijas vides aizsardzības fonds, Baltijas jūras Aizsardzības fonds (BaltCF) un Koalīcija par tīru Baltiju (CCB). Ar priežu stādiem un padomu palīdzēja VAS “Latvijas Valsts meži” Ziemeļkurzemes reģiona pārstāvji Andra Vernera vadībā, savukārt ar entuziastisku skolēnu komandu talkā nāca Rojas vidusskolas skolotāja Undīne Lemberga.

 Pēc talkas katrs dalībnieks saņēma “Latvijas Valsts mežu” dāvātu priežu dēstu ar novēlējumu to iestādīt un par to rūpēties, lai no trauslā priežu stādiņa izaug liela Latvijas priede.

Esam gandarīti par savu ieguldījumu Latvijas simtgades un kāpu saglabāšanas atzīmēšanā un tikšanos ar īstiem dabas draugiem no piekrastes skolām. Ceram, ka mazās priedītes un brīdinājuma zīmes par priežu jaunaudzēm atturēs neapdomīgus jūras prieku baudītājus no tālākas kāpu trauslās zemsedzes bojāšanas, pārvietojoties ar kvadricikliem vai kurinot ugunskurus. Esam pārliecināti, ka priežu stādīšanas tradīcija turpināsies arī nākamajos gados, lai mūsu piekrastē vienmēr augtu stipras Latvijas priedes.

Īpašs paldies Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai par atbalstu mūsu zaļajām aktivitātēm un transportu talcinieku aizvešanai uz talku un atpakaļ.

 Jānis Matulis,

LZK Valdes priekšsēdētājs

Rojas vidusskolā atvērta Dabas vides estētikas studija

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāta projektu iesnieguma konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta ietvaros Rojas vidusskolā atvērta Dabas vides estētikas studija.

3. septembrī Rojas vidusskolā bija dubulti svētki – sākās jaunais mācību gads un tika atvērta Dabas vides estētikas studija, kurā gan bērniem, gan pieaugušajiem būs pieejama siltā smilšu kaste.

Kā pastāstīja smilšu iekārtas autore Diāna Timofejeva, Rojā atklāta jau 28. smilšu iekārta Latvijā. Parasti šādas attīstošās iekārtas nonākot specializētajās izglītības iestādēs vai krīžu centros un Rojas vidusskola ir pirmā Latvijā, kur to izmantos standarta mācību programmā.

Par šo lielisko iespēju jāsaka paldies idejas autorei Evitai Maurei-Riekstiņai, skolas direktorei Santai Veidei, Rojas novada domes Attīstības nodaļas darbiniecēm Agnesei Veckāganei, Ligitai Šnorei un visai pārējai komandai, kura pielika roku, lai mūsu skolā īstenotos projekts, par kuru interese izrādīta arī vairākās ārvalstīs.

Siltās smilšu kastes iekārta ir veidota no kastes (kastes izmēri ir pielāgojami vajadzībām), piepildītas ar smiltīm, un siltumu radošas ierīces, kura ar silta ūdens palīdzību smiltis uzsilda līdz bērna ķermenim komfortablai temperatūrai. Kastē ir noteiktas kvalitātes smiltis ar paaugstinātu kvarca sastāvu un šūnu reģenerācijai labvēlīgām fizikālām īpašībām. Nodarbības siltajā smilšu kastē:

  • stiprina realitātes sajūtu, aktivizē taustes sajūtas, stimulē sīko motoriku;
  • harmonizē sajūtu, emociju, prāta un runas procesus;
  • nomierina pārāk aktīvus bērnus un aktivizē pasīvos;
  • atbrīvo no liekām emocijām (agresivitāti, pasivitāti);
  • nostiprina un koriģē stāju;
  • nosacītais klusuma laiks smilšu kastē pilnveido bērna saskarsmes prasmes, attīsta dzirdi;
  • pilnveido komunikācijas prasmes;
  • palīdz veidot robežas.

Kā uzrāda 10 gadus ilgā pieredze, (pirmā smilšu kaste Latvijā iekārtota 2008. gadā) silto smilšu nodarbības ir rekomendējamas bērniem ar runas, emocionāliem, mācīšanās, miega, uzvedības traucējumiem, komunikācijas, adaptācijas, integrācijas grūtībām. Profilakses nolūkos pamata cikla 4 nodarbības ieteicamas ikvienam bērnam.

Kā pastāstīja Diāna Timofejeva, katra nodarbība sāksies ar roku ielikšanu siltajās smiltīs un sasveicināšanos ar zemes spēku. Bērns smilšu kastē pavada 40 minūtes, kuru laikā glauda smiltis, paņem tās saujās un izpilda dažādus pedagogu norādījumus, piemēram, radot visdažādākās skaņas vai mēģinot trāpīt smilšu graudiņus speciālos traukos. “Darbs ar smiltīm, īpaši ar siltajām smiltīm, ļoti dziļi, mierīgi un paliekoši ietekmē bērna veselību un emocijas”, stāsta smilšu kastes autore. Smilšu sastāvā ir pat līdz 97% kvarca un ik pēc 3-5 mēnešiem, kad materiāls būs atdevis visu labo, tas tiks mainīts.

Pagaidām siltās smilšu kastes brīnumaino iedarbību izmantos tikai Rojas vidusskolas audzēkņi, bet tad, kad skolotājas, kuras vadīs nodarbības smilšu kastē, būs nokārtojušas eksāmenu un ieguvušas sertifikātu, atbalsts tiks sniegts arī pārējiem novada iedzīvotājiem – kā bērniem, tā pieaugušajiem. Siltās smilšu kastes mērķgrupas ir Rojas vidusskolas un pirmsskolas iestāžu bērni un pedagogi, sociālā dienesta klienti, seniori, bērni, jaunieši un pieaugušie ar speciālām vajadzībām, un ikviens novada iedzīvotājs, kurš vēlēsies uzlabot savas dzīves kvalitāti. Tā visa rezultātā mums būs veseli un priecīgi bērni, mierīgi, līdzsvaroti, radoši pedagogi un laimīgas ģimenes!

Dace Klabere

D. Klaberes foto

Ziņas