Ziņas

LIAA Talsu biznesa inkubatora info stunda

“LIAA Talsu biznesa inkubatorā no 3.-19. septembrim tiek pieņemti pieteikumi dalībai inkubācijā no Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga jaunajiem uzņēmējiem, kas vēlas saņemt atbalstu (t.sk. finansiālu) savas uzņēmējdarbības attīstībai. Pieteikumu izvērtēšana un dalībnieku uzņemšana notiks oktobrī. Pēc šīs uzņemšanas kārtas nākamā paredzēta tikai 2019. gada aprīlī. 

Visiem interesentiem no Rojas ir iespēja atnākt uz klātienes tikšanos ar LIAA Talsu biznesa inkubatora vadītāju Dagmāru Dreiškenu 29. augustā pl. 10:00 Rojas novada domes zālē, lai uzzinātu par inkubatorā pieejamo atbalstu sīkāk. Aicināti ir ne tikai esošie jaunie uzņēmēji, bet arī tie, kas uzsākt uzņēmējdarbību vēl tikai plāno.

Sīkāk par LIAA Talsu biznesa inkubatora aktivitātēm: facebook @LIAATalsi, sīkāk par LIAA inkubatoru programmu: http://www.liaa.gov.lv/lv/inkubatori.”

 Uz tikšanos 29. augustā!

 Dagmāra Dreiškena

Informācijai

No šā gada 20.augusta līdz 11.septembrim bāriņtiesas priekšsēdētāja I.Zaķe atrodas atvaļinājumā. Atvaļinājuma laikā apmeklētājus pieņems bāriņtiesas locekle L.Frīdenberga, no plkst.09:00 - plkst.13:00, pēc iepriekšēja pieraksta. Tālrunis: 63269173; 27234284.

FOTO IZSTĀDE “SLĪTERE”

Ineta un Uģis Auliki piekto gadu dzīvo Dundagas novadā, pie Ēvažu stāvkrasta. Uģis ir datorgrafiķis, Ineta ir pasniedzēja. Līdzīgi miljoniem citu cilvēku, viņi fotografē un labi apzinās attēla devalvāciju. Šķiet lieki fiksēt to, kas bezgalīgā daudzveidībā izpaužas acu priekšā ik dienas, bet gribas arī būt vērīgiem, kad Slītere ir pašu pagalmā, un pārmaiņas mij vienu apbrīnojamu mirkli pēc otra.

Ir kaut kas, ko ievēro, gadiem iekļaujoties vidē, kad vieta pamazām pārveido iemītnieku. Īpašā intensitāte, kas ir Slīteres dabā, dzidrais starojums, kas rada metafiziskas klātbūtnes iespaidu. Bildes ir mēģinājums notvert šo garu fotogrāfijā.

Izstāde apskatāma līdz 21. septembrim.

Par peldvietu ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Kurzemes kontroles nodaļa (turpmāk – Inspekcija) 06.08.2018. valsts monitoringa ietvaros Rojas peldvietā Rojas pludmalē (pie mola) noņēma ūdens paraugu testēšanai pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem (Escherichia coli un Zarnu enterokoki), kā arī parauga ņemšanas vietā tika veikta vizuālā peldūdens kvalitātes pārbaude (netipiska ūdens krāsa, ilgstoši noturīgas, nedabiskas putas, peldošie un citi atkritumi ūdenī, naftas produkti, fitoplanktona aļģu masveida savairošanās – ūdens ,,ziedēšana”). 

Inspekcija informē, ka peldvietas ūdens kvalitāte pēc izmeklētajiem rādītājiem un vizuālās pārbaudes parauga ņemšanas vietā ir atbilstoša 28.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” un tā bioloģiskais piesārņojums un ūdens ķīmiskais sastāvs neapdraud peldētāju veselību.

Slēdziens par peldūdens kvalitāti - ,,Peldēties atļauts”.

Ziņas