Ziņas

Paziņojums par diabēta pacientu aprūpi

Jau vairāku gadu garumā Latvijas aptieka realizē nekomerciālu projektu Hronisko pacientu atbalsta programma, kurā ietilpst Diabēta pacientu atbalsta programma.

Lai gan apzīmējums labbūtība (labklājība, labbūšana, angliski "well-being") sabiedrības apritē ir ienācis salīdzinoši nesen, mēs droši varam apgalvot, ka pacientu aprūpes un atbalsta programmas ietvaros, to lietojam ilglaicīgi.

Ikdienā, saskaroties ar pacientiem, redzam tās situācijas, rīcību, ar kurām labbūtības apjoms nevis pieaug, bet tieši otrādi – samazinās. Šis ir viens no iemesliem, kādēl esam proaktīvi un aicinām arī jūs – sabiedrību, atbalstīt ar savu nostāju un rīcību.

Šobrīd aktuālais, ņemot vērā statistiskas rādītājus, arī ekonomisko situāciju, ir neapstāties diabēta pacientu aprūpes jautājumos. Turpināt uzrunāt viņus pareizai medicīnas ierīču (piem., insulīna adatiņu, lancešu) lietošanai, mazinot atkārtotu vienas un tās pašas ierīces lietošanu.

 

Latvijas aptieka šī gada martā uzsāk projektu, kura ietvaros ikviens diabēta pacients reizi mēnesī būs tiesīgs bez maksas ikvienā mūsu tīkla Latvijas aptiekā saņemt iepakojumu (N5) atbilstoša izmēra adatiņu (4mm, 6mm, 8mm, 30G, 31G, 32G)

Latvijas aptieka Rojā, Selgas ielā 2, t. 20014393

Esam pārliecināti, ka tā spēsim uzlabot pacientu dzīves kvalitāti un ietaupīt viņu līdzekļus.

 

Ņemot vērā, ka augstāk minētā informācija nav komerciāla, pie tam, skar lielu Latvijas iedzīvotāju daļu, kam tas ir dzīvībai aktuāls jautājums, lūdzam rast iespēju izvietot šo informāciju savos komunikācijas kanālos, ziņot par to institūcijām, organizācijām, speciālistiem, sabiedrībai, kas savos tiešajos un netiešajos pienākumos ir vai varētu būt saskarsmē ar šo iedzīvotāju grupu.

 

Nepieciešamības gadījumā esam gatavi sniegt papildus informāciju.

Saziņai lūdzam izmantot:

Epasts: zita.jekabsone@eaptieka.lv

Tālr.: 26160099

 

Papildus info.

Latvijas aptieka  Hronisko pacientu atbalsta programma ir nekomerciāls projekts, kura ietvaros tiek veikta gan farmaceitu, gan sabiedrības izglītošana, piesaistot augstāka līmeņa mācībspēkus, sabiedriskās domas un situācijas izpēte. Programmā iekļauti vairāki atzari: diabēta pacientu, stomas, multiplās sklerozes, astmas, reto slimību pacientu atbalsta programmas. Šo programmu ietvarā notiek regulāra un aktīva komunikācija ne tikai ar speciālistiem, farmaceitiem, bet arī ar nevalstiskām organizācijām, valsts un pašvaldību institūcijām, pacientu organizācijām, pašiem pacientiem, kā arī viņu ģimenes locekļiem.  

Cukura diabēta pacientu skaits Latvijā strauji pieaug un tuvojas 100 000 robežai. 2021. gadā uzskaitē uzņemto diabēta pacientu skaits uz 100 000 iedzīvotajiem pieauga teju par 18%, salīdzinot ar 2020. gadu. Pieaug arī izdevumi diabēta ārstēšanai un medikamentiem.

Zvejnieksvētku programma Rojā 2023.gada 8.jūlijā

Zvejnieksvētku programma Rojā 2023.gada 8.jūlijā

Zig-Zag 8.kārta

Talsu novada orientēšanās seriāla 8.kārta notiks Rojā. Distances - pagarināts sprints. Laba iespēja treniņam pirms Latvijas orientēšanās sprinta čempionāta. Tiks piedāvātas 4 dažāda garuma distances, pārsvarā pa apbūvēto teritoriju, bet nedaudz kontrolpunkti tiks izvietoti arī mežā. Starts pie skolas.

No 9:30-13:00 sadarbībā ar Rojas vidusskolu pa Rojas centru orientēsies skolēni.

Bet no 16:00-19:00 tiks dota iespēja startēt jebkuram interesentam:
https://www.facebook.com/events/239782061989862/?ref=newsfeed

Īpaši aicināti vietējie iedzīvotāji!

Pasākuma rīkotājs: Ziemeļkurzeme OK

Sākums: Rojas vidusskola

Laiks: pirmdiena, 2023. gada 29. maijs

Ilgums: 3 h
 
 
Ziņas