Ziņas

Rojā atklāj kompleksu sporta laukumu

Ar svinīgu basketbola laukuma atklāšanu Rojā 11. augustā noslēdzās Rojas novada domes projekts Nr. 18-08-AL35-A019.22-000003 “Vieta sportiskām aktivitātēm”.

Projekta ietvaros bijušais sporta laukums pārbūvēts par kompleksu laukumu, kas sastāv no diviem basketbola laukumiem, kuros vienlaicīgi var spēlēt arī volejbolu, tenisu un florbolu. Sporta laukumā virs asfaltbetona izbūves ieklāts ūdensnecaurlaidīgs sporta segums, uzstādītas četras basketbola grozu konstrukcijas, četri tērauda stabi volejbola tīklam, 4 metrus augsts žogs un 14 četrus metrus gari koka soli.

Labiekārtotais sporta laukums veicinās sporta skolas jauno basketbolistu izaugsmi, novada iedzīvotāju fizisko aktivitāti, bet bērniem un jauniešiem būs, kur lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Svinīgajā laukuma atklāšanā Rojas novada domes priekšsēdētāja pateicās ikvienam, kurš ar savu darbu iesaistījās projekta īstenošanā – izpilddirektoram Jānim Pūcem, Attīstības nodaļas vadītājai Agnesei Veckāganei, Teritorijas plānotājai Ligitai Šnorei un praktiskā darba veicējam – SIA A Celtne pārstāvim Andrim Rutkovskim.

Par paveikto darbu visām iesaistītajām personām pateicās arī Sporta skolas direktore Tatjana Kirilova, uzsvērdama, ka beidzot ir piepildījies visu novada un īpaši Sporta skolas basketbolistu sapnis.

Dace Klabere

Uzsāk izstrādāt Rojas novada teritorijas plānojumu

Saskaņā ar Rojas novada domes 17.07.2018. lēmumu (Protokols Nr. 7. 3. punkts) “Par Rojas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta jauna Rojas novada teritorijas plānojuma izstrāde, un apstiprināts darba uzdevums.

Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja ir Rojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Agnese Veckāgane (tālr.27234283, e-pasts: agnese.veckagane@roja.lv), kontaktpersona - Rojas novada domes teritorijas plānotāja Ligita Šnore, (tālr.63220840, mob. tālr. 26786434).

Nosacījumus un rakstiskus priekšlikumus par teritorijas plānojuma izstrādi var iesniegt līdz 04.09.2018 elektroniski TAPIS sistēmā vai personīgi Rojas novada domē, (Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā).

Par sabiedriskās apspriešanas pasākumiem tiks ziņots atsevišķi.

Iesniedzot priekšlikumus, lūdzam norādīt savu vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi, kā arī nekustamā īpašuma nosaukumu un kadastra numuru funkcionālā zonējuma maiņas gadījumā.

Teritorijas plānotāja Ligita Šnore

Rojā viesojās Moldovas vēstnieks Latvijā

9. augustā Rojā ieradās Moldovas Republikas vēstnieks Latvijā Jeudžens Revenko (Eugen Revenco). Vēstnieks jau vairākkārt viesojies Kurzemē, tai skaitā Talsos, arī Zemgalē, Latgalē un Vidzemē. Vizīšu mērķis ir labāk iepazīt Latvijas reģionus, lai redzētu, kā dzīvo cilvēki ārpus Rīgas, veidot kontaktus un iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus ar dzimto Moldovu.

Vēstnieku sagaidīja Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa. Viņa iepazīstināja vēstnieka kungu ar vairākām domes struktūrvienībām – bibliotēkām, kultūras centru, Mūzikas un mākslas skolu, stadionu, sociālo dienestu, Tūrisma informācijas centru, policiju. Sarunā ar “Bangu” Jeudžens Revenko atklāja, ka viņam ļoti paticis viss Rojā redzētais.  Viņaprāt, Roja ir patīkama, kompakta pilsētiņa ar smaidīgiem, pozitīviem cilvēkiem. Visvairāk viņu ieinteresēja lieliskās iespējas bērnu sporta nometnēm, renovētais stadions un sporta laukumi. “Jūsu pilsētiņā ir viss, lai tās iedzīvotāji justos komfortabli”, domā vēstnieka kungs un atklāj, ka viņam jau ir radušās vairākas ieceres kopīgas sadarbības attīstīšanai, par kurām runāt gan vēl esot pāragri, jo vispirms viss kārtīgi jāizplāno.

Vēstnieku interesēja arī Rojas novada domes pozitīvā pieredze Eiropas projektu apgūšanā, jo, kā atzina vēstnieks, pašlaik arī Moldovai paveras iespējas Eiropas projektu apgūšanā. Ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu valstī jau tiek asfaltēti ceļi, rekonstruēts dzelzceļš, remontēti vagoni. 65% no valstī saražotā, Moldova eksportē uz Eiropas Savienības valstīm, un, kā atzina vēstnieks, šim skaitlim ir tendence augt. Ar Latvijas atbalstu ir īstenotas administratīvās pārvaldes reformas, gaidāms darbs banku sektora stabilizēšanā un sistēmas uzlabošanā, jau šomēnes sāksies jauna gāzes vada būvniecība, kas savienos Moldovu ar Eiropas Savienību caur Rumāniju. Moldova intensīvi attīstās, tādēļ vēstnieka vēlme ir parādīt arī mums savu zemi caur izstādēm, koncertiem un kopīgiem projektiem.

Dace Klabere

LIAA Talsu biznesa inkubatora info stunda

“LIAA Talsu biznesa inkubatorā no 3.-19. septembrim tiek pieņemti pieteikumi dalībai inkubācijā no Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga jaunajiem uzņēmējiem, kas vēlas saņemt atbalstu (t.sk. finansiālu) savas uzņēmējdarbības attīstībai. Pieteikumu izvērtēšana un dalībnieku uzņemšana notiks oktobrī. Pēc šīs uzņemšanas kārtas nākamā paredzēta tikai 2019. gada aprīlī. 

Visiem interesentiem no Rojas ir iespēja atnākt uz klātienes tikšanos ar LIAA Talsu biznesa inkubatora vadītāju Dagmāru Dreiškenu 29. augustā pl. 10:00 Rojas novada domes zālē, lai uzzinātu par inkubatorā pieejamo atbalstu sīkāk. Aicināti ir ne tikai esošie jaunie uzņēmēji, bet arī tie, kas uzsākt uzņēmējdarbību vēl tikai plāno.

Sīkāk par LIAA Talsu biznesa inkubatora aktivitātēm: facebook @LIAATalsi, sīkāk par LIAA inkubatoru programmu: http://www.liaa.gov.lv/lv/inkubatori.”

 Uz tikšanos 29. augustā!

 Dagmāra Dreiškena

Ziņas