Ziņas

Kā vasaru iesāksi, tā arī to pavadīsi

Vasara ir pārsteidzošs laiks, kuru visi gaida. Tas ir gada laiks, kuru vajag nevis vienkārši nodzīvot, bet gan izbaudīt, dzīvojoties svaigā gaisā kopā ar draugiem, piedzīvojot kaut ko pavisam jaunu, vai varbūt arī ko jau zināmu un ierastu, bet pozitīvu emociju rosinošu.

Domāju, ka tie jaunieši, kuri pievienojās īsajam velobraucienam Roja – Rojupe kopā ar BLPJC ”Strops” jaunatnes lietu speciālisti Ingu Grosbahu un bibliotekāri Ilutu un piedalījās piknikā Rudes BLPJC “Varavīksne”, nebija vīlušies. Vēl jo vairāk tāpēc, ka šī diena, tāpat kā daudzas iepriekšējās dienas, mūs lutināja ar neierasti siltu un saulainu laiku. Un pilnīgi noteikti arī tāpēc, ka šī bija reize, lai satiktu savus klasesbiedrus vai draugus, kuri nedzīvo Rojā. Un kas par to, ka kopš pēdējās skolas dienas ir pagājušas tikai divas nedēļas!

Šī brauciena mērķis nebija izklaidēt bērnus, organizējot viņiem nodarbes, un likt būt rāmiem un paklausīgiem, bez ierunām darīt to, ko liek pieaugušie. Nu labi, mazliet jau arī mānos, bija mums pasākuma scenārijs ar iepazīšanās uzrunu, svinīgu ciemakukuļa pasniegšanu, bet, par laimi, šis plāns no mūsu, pieaugušo, galvām tika izkratīts jau laicīgi, braucot pa grantēto Zibeņdambja ceļu. Godīgi sakot, šī pēcpusdiena arī pieaugušajiem bija lieliska atpūta brīvā dabā, tiekoties ar kolēģiem un bērniem, kuri skolas laikā ir bieži viesi gan bibliotēkā, gan BLPJC “Strops”.

Nevienam nav noslēpums, ka būšana brīvā dabā ar sportiskām un radošām aktivitātēm uzlabo mūsu labsajūtu, veselību, fizisko sagatavotību, emocionālo labsajūtu, paplašina redzesloku un draugu loku. Ja pieņem, ka šie iepriekš uzskaitītie plusi bija arī šī brauciena - pasākuma galvenie mērķi, kurus vajadzēja sasniegt, tad, liekot roku uz sirds, es varu teikt, ka tie tika sasniegti, un nešaubos, ka pārējie pasākuma dalībnieki man piekrīt.

Būšana brīvā dabā – mūsu gadījumā tas bija velobrauciens no Rojas uz Rojupi pa Zibeņdambi. Kas šo ceļu ir mērojuši, zina, ka tas nav tikpat viegli, kā braukt pa noasfaltētu ceļu – ir akmeņi un putekļi, un dunduri… Būšana brīvā dabā ir arī pikniks ar desiņu cepšanu uz iesmiem un kartupeļu cepšanu oglēs. Ēst gatavošana ir radošs process, jo kartupeļi jāietin folijā, jāatrod piemērots puļķis, ar ko sabakstīt ogles, lai tajās varētu ielikt kartupeļus. Galu galā arī desiņas jāizcep nevis jāsadedzina! Kad kartupeļi gatavi, tie veikli no oglēm jāizripina. Īsta māksla bija šos karstos kartupeļus atbrīvot no folija un dabūt līdz mutei. Kopīga ēdiena gatavošana un pati ēdienreize, ir labākais brīdis, lai šo laiku veltītu sarunām. Un sarunas ir vienīgais veids, kas palīdz labāk izprast vienam otru un uzzināt vairāk par sarunu biedriem. Kopīgi pavadīts laiks palīdz veidot uzticību klātesošo starpā un, jā, sarunas paplašina redzesloku ne tikai jauniešiem, bet  arī mums, pieaugušajiem. Mūsu gadījumā tas bija nepiespiesti un jautri – erudīcijas spēles veidā mēs apmainījāmies ar zināšanām, pieaugušie piedāvāja jauniešiem atminēt senvārdus un vārdus, kurus jaunieši nelieto, un nav pat dzirdējuši, šeit varu piebilst, ka senvārdi bija pārbaudījums arī mums pašiem – pieaugušajiem, tā bija lieliska iespēja atcerēties mūsu omītes un opīšus, kuri ikdienas sarunā lietoja šos vārdus. Savukārt jaunieši mums, pieaugušajiem, piedāvāja atminēt vārdus, kurus viņi lieto savstarpējā komunikācijā. Šeit jāatzīst, ka jaunieši mūs pārspēja par visiem simts procentiem. Mēs neatminējām un nesapratām nevienu no jauniešu piedāvātajiem vārdiem. Es ar prieku padalītos ar kādu no dzirdētajiem vārdiem, bet nevienu neatceros. Paldies meitenēm, kuras mani mierināja: ”Necenties, Iluta, tos atcerēties! Kamēr tu tos iegaumēsi un atradīsi pielietojumu, būs pagājis jau mēnesis, un tad jau šis vārds jauniešu vidū būs aizmirsts.” Secinājums un ieteikums –  runājiet ar bērniem bieži un daudz, citādi var pienākt brīdis, kad vairs nerunāsiet vienā valodā. Savukārt es savā darbā ieviesīšu skaidrojošo vārdnīcu, jo ikdienā nereti nonāku situācijā, kad dažus vārdus nesaprotu un lūdzu man tos izskaidrot.

Rudes jaunieši arī glezno, līmē un gatavo skaistus darbiņus, kurus BLPJC “Varavīksne” jaunatnes lietu speciāliste Māra Folkmane ar bērnu atļauju aizdos arī mums, rojeniekiem. Šos radošos darbiņus Rojas novada bibliotēkā būs iespējams apskatīt izstādē. Rudes jaunieši mums demonstrēja bumbiņu spēli, kura spēlētājos attīsta komandas garu, koncentrēšanos, uzmanību, veiklību. Šai spēlē tiku iesaistīta arī es, un jāatzīstas, tas izskatījās vienkāršāk, nekā patiesībā bija. Lai nekristu kaunā un nebūtu jāatzīst sava fiziskā neizturībā, biju spiesta izmantot vispārzināmas atrunas – ir karsti, saule spīd acīs, sāp roka utt.. Ak jā, un kur tad vēl spēle ar kreklu, kuru jāpārvelk no viena uz otru ātrā tempā. Šajā reizē mēs tikai izmēģinājām šo spēli, lai redzētu, kā tā norisinās dzīvē. Kopīgi atzinām, ka spēle ir jautra un noteikti tā tiks izmēģināta pilnībā kādā citā reizē.

Laiks ir paskrējis tik ātri, ka smejoties un dauzoties esam aizmirsuši par kliņģeri, kurš bija mūsu ciemakukulis namamātei Mārai un Rudes bērniem, par kura cepšanu mums jāpateicas Dinai Čubai un Kristīnei Sauškinai. Ēdot kliņģeri un dzerot atspirdzinošo citronūdeni ar piparmētrām, kuras, starp citu, bija plūktas turpat centra apmeklētāju rokām aprūpētajā garšvielu dobē, mēs atzīstam, ka pēcpusdiena ir pavadīta jautrā, draudzīgā un interesantā gaisotnē. Tātad esam sasnieguši vēlamo mērķi – būšana brīvā dabā ar sportiskām un radošām aktivitātēm ir uzlabojusi mūsu veselību, fizisko sagatavotību, emocionālo labsajūtu, paplašinājuši redzesloku un draugu loku.

Paldies Rudes jauniešiem un Mārai, kuri mūs sagaidīja un ļāva justies kā mājās. Paldies Ingai, Kristīnei, Dinai un jauniešiem par kliņģeri un jautrību. Visiem mums kopīgs paldies par kompāniju un jautro pēcpusdienu. Lai visiem mums silta, saulaina, piedzīvojumiem bagāta vasara!

Iluta Graudiņa

SIA „Rojas DzKU” izsludina iepirkumu: “Jaunu kanalizācijas tīklu izbūves un pārbūves darbi Rojā”

Iepirkuma id.Nr.: SIA „Rojas DzKU” 2018/10

Pasūtītājs: SIA „Rojas DzKU”, reģ. Nr. 49003000396, Selgas iela 8, Roja, Rojas novads, kontaktpersona: ūdenssaimniecības vadītājs Haralds Valdemārs, tālrunis 29136442, dzku@roja.lv.

Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir būvdarbi – kanalizācijas tīklu izbūvei Rojā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Būvprojektu. Būvdarbu apjoms: jaunu kanalizācijas tīklu izbūvei: 1530 m, t.sk. kanalizācijas spiedvads - 225 m, kanalizācijas tīklu pārbūve - 200 m, jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve – 3 gab. un 2 gab. kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija.

CPV kods 45200000-9 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi.

Papildus CPV kodi: 45232400-6 Kanalizācijas ierīkošanas būvdarbi; 45231300-8 Ūdens un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi; 45454000-4 Pārbūves darbi.

 Iepirkuma nolikumu var saņemt vai iepazīties: www.roja.lv  vai Selgas iela 8, Roja, Rojas novads, darba dienās plkst. 9.00-16:00 līdz 24.07.2018. plkst.: 10:00.

Piedāvājumi jāiesniedz: darba dienās plkst. 9.00-16.00 Selgas iela 8, Roja, Rojas novads, līdz 24.07.2018. plkst.: 10:00.

 Iepirkums tiek veikts projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, III kārta” (Identifikācijas Nr. 5.3.1.0/17/I/024) ietvaros.

 Publicēts: 22.06.2018. 

 PASŪTĪTĀJAM IR TIESĪBAS PIEŅEMT LĒMUMU PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS PĀRTRAUKŠANU, GADĪJUMĀ, JA PIEDĀVĀJUMA CENA PĀRSNIEGS PASŪTĪTĀJA BUDŽETA IESPĒJAS.

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS PĀRTRAUKŠANU!

Pasūtītājs: SIA „Rojas DzKU”, reģ. Nr. 49003000396, Selgas iela 8, Roja, Rojas novads, tālrunis: 63232347, e-pasts: dzku@roja.lv

Projekta nosaukums: “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, III kārta” (Identifikācijas Nr. 5.3.1.0/17/I/024).

Iepirkuma procedūras nosaukums: “Jaunu kanalizācijas tīklu izbūves un pārbūves darbi Rojā”, Iepirkuma id. Nr.: SIA „Rojas DzKU” 2018/8

Iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesls: 2018.gada 21.jūnijā Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru, pamatojoties uz Iepirkumu vadlīniju Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem 7.3. punktu.

Iepirkuma procedūrā tiks veikti grozījumi nolikuma dokumentācijā, lai precizētu izvirzītās prasības pretendentu profesionālajām un tehniskajām spējām.

2 attēli

Rūpēties par veselību Dziesmu svētkos ir tikpat svarīgi, kā nesajaukt deju soļus

Ar dziesmām, dejām, košiem tērpiem pavisam drīz Rīgu krāšņāku darīs Dziesmu un deju svētku dalībnieki. Vēl pirms lielā notikuma Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) speciālisti un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķi aicina ikvienu padomāt par savu veselību.

 

 NMPD direktore Liene Cipule: “Gādāt par veselību šajos Dziesmu un deju svētkos ir tikpat svarīgi, kā koncerta laikā nesajaukt dziesmas vārdus vai dejas soļus un neaizmirst koncerta tērpu.  Ja veselības nebūs – svētku prieki izpaliks! Nedēļas garumā dalībniekiem ir palielināta fiziskā un emocionālā slodze. Mainās ierastais dienas režīms, daudziem arī dzīvesvieta, jāpiedalās neskaitāmos mēģinājumos un koncertos. Ja dalībnieks vieglprātīgi izturēsies pret savu veselību, brīnišķīgo noslēguma koncertu var nākties skatīties televīzijas ekrānā. Aicinu ikvienu ievērot mediķu rekomendācijas, lai jau laikus sagatavotos svētkiem.”

Mediķu ieteikumi svētku dalībniekiem vēl pirms došanās uz Rīgu:

  • Par dalību svētkos konsultējies ar savu ģimenes ārstu. Jo īpaši, ja ir hroniska saslimšana, piemēram, astma, cukura diabēts vai paaugstināts asinsspiediens. Ārsta padomu vaicā arī tad, ja dzīves laikā bijušas nopietnas operācijas, asins pārliešana, nesen bijusi kāda trauma vai pēkšņa saslimšana.
  • Jau laikus sarūpē “aptieciņu”, kas noderēs svētkos. Ņem līdzi plāksterus, saules aizsargkrēmu, mitrās salvetes vai roku dezinfekcijas līdzekli, kā arī tieši tev nepieciešamos medikamentus. Zālēm jābūt pietiekamā daudzumā, ja ārsts tās licis lietot regulāri, vai, ja mēdz būt alerģiska reakcija pēc kukaiņu dzēlieniem vai kādiem pārtikas produktiem. Noderēs arī kāda pretsāpju tablete, medikamenti vēdergraizēm un sāpošam kaklam.
  • Pārdomā, ko liksi līdzi somā! Pirms svētkiem seko laika prognozei, lai būtu gatavs karstam laikam vai vēsākām dienām. Domā par atbilstošu apģērbu – saulē labāk iet gaišā, ērtā apģērbā un cepuri galvā, bet, ja laiks solās būt vēss, neaizmirsti par siltāku jaku vai lietusmēteli. Ieliec somā arī vairākus zeķu pārus, krekliņus un maiņas apavus, kas noderēs, ja būsi sasvīdis. Atceries – ņem ērtus apavus, jo staigāsi daudz. Jaunākās kurpes atstāj skapī, tā izvairīsies no tulznām.
  • Ja ir hroniska saslimšana, jo īpaši, ja paasinājuma brīdī mēdz būt samaņas traucējumi, sagatavo zīmīti, ko nēsā kabatā. Zīmītē jānorāda vārds, uzvārds, saslimšana un zāles, kuras šobrīd lieto (piemēram, slimoju ar 1.tipa cukura diabētu).

NMPD mediķi un SPKC speciālisti aicina ikvienu iepazīties ar veselības padomu infografiku, kurā apkopots svarīgākais, lai dalībnieki būtu gatavi Dziesmu un deju svētkiem Rīgā.

 Visu par veselību Dziesmu un deju svētkos varēsi uzzināt www.nmpd.lv, www.spkc.lv.

 

Informāciju sagatavoja:

Ilze Bukša

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta

Komunikācijas nodaļas vadītāja

Tālr.: 67337008, mob.t.: 29411499

prese@nmpd.gov.lv

Ziņas