Ziņas

Latvijas simtgadei veltītā romāna atvēršana Rojas dienā

Mūsu novada rakstnieces un dzejnieces Dzintras Žuravskas grāmatu atvēršanas svētki Rojas dienā svinēti jau vairāk nekā 10  gadus. Šoreiz pie lasītājiem dodas Latvijas simtgadei veltītais romāns „Vieta, kur sirds silst”.

Foto: I. Graudiņa. Bibliotēkas darbinieces un izdevniecības pārstāve kopā ar rakstnieci  Dzintru Žuravsku grāmatas atvēršanas svētkos.

Mūsu novada rakstnieces un dzejnieces Dzintras Žuravskas grāmatu atvēršanas svētki Rojas dienā svinēti jau vairāk nekā 10  gadus. Šoreiz pie lasītājiem dodas Latvijas simtgadei veltītais romāns „Vieta, kur sirds silst”.

Tā kā grāmata tikko iznākusi, bibliotekāres Iluta, Daiga un Irēna apmeklētājiem nolasīja dažus fragmentus no jaunā darba, lai būtu neliels priekšstats par romānā atspoguļoto laika posmu, spilgti tēlotajām jūras ainām, bet pārāk neatklājot sižeta pavērsienus. Atzinīgus vārdus par autori un viņas darbiem teica izdevniecības Sol Vita sekretāre Anita, un varēja noprast, ka lasītie fragmenti ir patikuši un ieinteresējuši  izlasīt grāmatu.

Sveicot Dzintru Žuravsku, ikviens teica mīļu paldies par jau iepazītajiem darbiem un iespēju atkal lasīt jaunu autores grāmatu un vēlēja nākošā gada Rojas dienā atkal svinēt kāda viņas darba atvēršanu bibliotēkā. Svinīgajā Rojas dienas atklāšanā Dzintru Žuravsku ar jaunās grāmatas iznākšanu sveica arī novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, iesakot to izlasīt ikvienam, jo pati izlasījusi ļoti raiti – iesākot pusdeviņos vakarā un pabeidzot pustrijos rīta pusē.

Irēna Svitiņa

Uzsākas projekts ,,Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’ (VideoGuard)

2018.gada 29.maijā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kura ir arī Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam Vadošā iestāde un Kurzemes plānošanas reģionu, kā projekta vadošo partneri, tika noslēgts finansēšanas līgums projekta Nr. LLI-258 ,,Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’/,,Installation of video security surveillance cameras for ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania’’ (VideoGuard) īstenošanai.

Projekta vispārējais mērķis ir  uzlabot projekta partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un veicināt juridisko un administratīvo pārrobežu sadarbību starp tām, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku sabiedriskās drošības aizsardzību. 

Šāda projekta realizācija pašlaik ir būtiski svarīga, jo viens no izaicinājumiem ar ko saskaras Ziemeļu Lietuvas un Kurzemes reģioni cīņā pret noziedzību ir projekta partneru pašvaldībās esošo tiesībsargājošo institūcija kapacitātes trūkums, runājot par tehniskajiem risinājumiem ar šīm institūcijām pieejamajām iekārtām, kā arī pārrobežu tiesiskās un administratīvās sadarbības trūkums starp minētajām institūcijām. Projekta mērķis ir to novērst, uzstādot progresīvas, modernas video novērošanas iekārtas un izstrādāt mūsdienīgu programmatūru datu apmaiņai, tā uzlabojot institūciju tehnisko kapacitāti ātrākai informācijas apmaiņai starp sadarbības partneriem. Projektā tiks attīstīts videonovērošanas kameru tīkls un izveidota pārrobežu sadarbības sistēma starp 17 Ziemeļu Lietuvas un Kurzemes pašvaldību tiesībsargājošajām institūcijām. Tiek plānots, ka sadarbības sistēmā iekļausies arī Valsts policija. Šīs sadarbības sistēmas pamatmērķis ir ātrāka informācijas apmaiņa starp sadarbības partneriem, izvairoties no lēna, formāla  pieprasījumu sūtīšanas procesa, tā padarot cīņu ar noziedzību efektīvāku. 17 pašvaldībās tiks instalētas 172 video novērošanas kameras un tās tiks apvienotas vienotā tīklā. Tiks arī izveidots digitālais informācijas apmaiņas rīks, datu apmaiņai un partneru tiesībsargājošajām institūcijām, kā arī valsts līmeņa institūcijām būs autorizētas piekļuves tiesības šim rīkam. Izmantojot šo info rīku, būs iespēja ātri iegūt informāciju piemēram, numura zīmes  automašīnām, kas šķērso videonovērošanas kameru skata lauku. Lai izveidotu pārrobežu sadarbības tīklu, tiks organizētas 2 kopēju darba grupu sanāksmes un 2 pieredzes apmaiņas vizītes. Šo pasākumu laikā tiesībsargājošās institūcijas diskutēs par sadarbības tiesiskajiem un tehniskajiem aspektiem esošās Latvijas un Lietuvas likumdošanas ietvaros.  Kā rezultāts tiks izveidota pārrobežu sadarbības sistēma informācijas no videonovērošanas kamerām apmaiņai, kas ļaus efektīvāk nodrošināt cīņu ar noziedzību reģionā.

Projektā ir iesaistījušies sekojoši partneri:

Latvijā :

Kurzemes plānošanas reģions –vadošais partneris; Aizputes novada pašvaldība; Brocēnu novada pašvaldība; Dundagas novada pašvaldība; Durbes novada pašvaldība; Grobiņas novada pašvaldība; Nīcas novada pašvaldība; Priekules novada pašvaldība; Rojas novada pašvaldība; Rucavas novada pašvaldība; Saldus novada pašvaldība; Skrundas novada pašvaldība; Talsu novada pašvaldība; Vaiņodes novada pašvaldība; Ventspils novada pašvaldība.

Lietuvā:

Kretingas rajona pašvaldība;  Pluņģes rajona pašvaldība; Skuodas rajona pašvaldība.

Projekta kopējais budžets ir 588 760,81 Eiro, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums 500 446,69 Eiro (85%), Nacionālais publiskais līdzfinansējums  88 314,12 Eiro (15%)

Projekta realizācija sākas ar 2018.gada 1.jūniju un ilgs 18 mēnešus – līdz 2019.gada 30.novembrim.

Tiešsaistē būs iespējams vērot bezmaksas lekciju un diskusiju kursu “Zinošas ģimenes – stipras ģimenes!”

No 2018. gada 7. jūnija visiem interesentiem būs iespēja tiešsaistē vērot bezmaksas lekciju un diskusiju kursu “Zinošas ģimenes - stipras ģimenes!”, kur lektori kopā ar dažādu nozaru ekspertiem diskutēs par tādām ģimenei un vecākiem aktuālām tēmām, kā finanšu pratība, laulības tiesiskie aspekti, ģimenes attiecību veidošana, psiholoģiskie un ētiskie aspekti u.c. 

Lekciju un diskusiju kurss norisināsies 7. jūnijā, 12. jūnijā, 14. jūnijā un 19. jūnijā no plkst. 18.00, un tās tiešraidē varēs vērot mājaslapā http://svgimenesmaja.lv/webinari. Lekciju un diskusiju laikā būs iespēja ekspertiem uzdot arī sev interesējošos jautājumus, sūtot tos uz e-pastu gimenesmaja@gmail.com.

Lekciju ietvaros būs iespēja uzzināt vairāk par laulību psihloģiskajiem un ētiskajiem aspektiem un ģimenes attiecību veidošanu, finanšu pratību, laulību tiesiskajiem aspektiem un vecāku pienākumiem un atbildību ģimenes plānošanas un bērnu audzināšanas procesā utt..

Rojas novada svētki

26. maijs bija Rojas novada svētku kulminācijas diena, kura sākās ar sportiskām aktivitātēm. Rojas novada svētku programma sportā bija gana plaša. Pirmo reizi notika makšķerēšanas sacensības bērniem līdz 12 gadu vecumam. Sacentās pieci mazie makšķernieki, kuru starpā arī viena meitene.

Neizpalika arī Zolīte, kurā piedalījās 25 zolmaņi. Pludmales volejbolā sacentās astoņas komandas, bet volejbola spēlē 3+1 piedalījās divas komandas. Dalībnieki bija ieradušies pat no Ventspils, Engures un Valdemārpils. Futbolā četru komandu konkurencē uzvarēja Rojas novada futbolisti. Konkurentu komandas bija atbraukušas no Kolkas, Sabiles un Engures. Skeitparkā notika sacensības bērniem un jauniešiem ekstrēmajos sporta veidos – In-line, BMX un skeitbordā. Pļaviņā pie KC Rojas vidusskolas skolēni vadīja dažādas netradicionālās sporta aktivitātes. Paldies par darbu šajā svētku reizē tiesnešiem Gatim Simanovičam, Armandam Indriksonam, Valdim Dombrovskim, Valdim Kvālbergam, Ivaram Zūbergam un jaunajiem tiesnešiem – Zeldai un Adrijai Cielavām, Nikam Vansovičam, Magdalēnai Grīnvaldei, Amandai Indriksonei un Ievai Šaudenai.

Aktivitātes uz Rojas upes visas dienas garumā nodrošināja SUP  noma "Spura", piedāvājot piedzīvojumus uz ūdens.

Mazos un lielos svētku apmeklētājus svētkiem iekustināja rotaļprogramma "Pasaku meža akadēmija" ar lielajām lellēm Zaķi, Vāveri un Lāci, kuri zilās vasaras debesis virs svētku laukuma pieburbuļoja ar daudziem, daudziem maziem ziepju burbulīšiem.

Bibliotēkā norisinājās Latvijas simtgadei veltītā romāna atvēršana. Mūsu novada rakstnieces un dzejnieces Dzintras Žuravskas grāmatu atvēršanas svētki Rojas dienā svinēti jau vairāk nekā 10  gadus. Šoreiz pie lasītājiem dodas romāns „Vieta, kur sirds silst”.

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa kopā ar sīkstākajiem novadniekiem

Pirms svētku gājiena Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa  Rojas Jūras zvejniecības muzejā tikās ar  zvejniekiem, kuri savu darba mūžu iesāka tad, kad zvejnieku kolhozam "Banga" bija liela zvejas flote.

Ar sirsnīgu koncertu "Krāsas, krāsiņas, visu bērnu māsiņas" laukumā pie Kultūras centra svētku sajūtās skatītājus aicināja atvērties Rojas Kultūras centra bērnu kolektīvi: "Jāņabērni" /vadītājs Jānis Kalniņš/, bērnu tautas deju kolektīvs /vada Aiga Sīpola/ un, protams, Evas Fricbergas spridzīgie dejotāji.

Rojas novada iedzīvotāju un viesu dāvana Latvijai

Neizpalika arī svētku centrālais notikums – gājiens, kas savās rindās pulcināja Rojas novada uzņēmumus, pašvaldības iestādes, pašdarbnieku kolektīvus – ikvienu, kuram silst sirds, dzirdot vārdu "Roja". Kā ierasti, gājiena dalībniekus sagaidīja Rojas novada izpilddirektors Jānis Pūce, bez kura svētku gājiens nav iedomājams. Un tad jau klātesošos sveica Rojas domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, kura kopā ar  vissīkstākajiem novada cilvēkiem, bijušajiem zvejas vīriem, uzvilka mastā Rojas novada karogu un svētkus pasludināja par atklātiem. Sveicot novadniekus svētkos, domes priekšsēdētāja pastāstīja par padarītajiem darbiem novadā, par to, ko drīzumā ir jāpaveic. Iepriecināja ar pozitīvām ziņām mūsu nākotnei – jaunajiem novadniekiem, kuri dzimuši periodā no pagājušā gada maija līdz šī gada maijam. Uzzinājām, ka mūsu novadā ir dzimuši 15 jaundzimušie: 7 meitenes un 8 zēni. Katra jaundzimušo mazuļu ģimene un katrs mazulis saņēma dāvanu no Rojas novada domes un Zaļo un Zemnieku savienības. Savā svētku sveicienā novadniekiem domes priekšsēdētāja īpašu uzmanību veltīja notikumam, kas ir arī novada iedzīvotāju un viesu dāvana Latvijai – pašu austajam Latvijas karogam. Par karoga aušanas procesu pastāstīja Muzeja vadītāja Inese Indriksone: "Šis ir tas gads, ko mēs vadām Latvijas dzimšanas dienas gaidās, bet pirms nieka diviem gadiem, mums bija aktuāls jautājums, ko dāvināt Latvijai šajā jubilejā. Skaidrs, ka dāvanai jābūt paliekošai un ar ieguldītu cilvēka mīlestības pievienotu vērtību. Dacei Brokai radās ideja, ka muzeja stellēs vajadzētu uzaust Latvijas karogu. Ja ir sapnis un ideja, tad zvaigznes sakārtojas pareizajās pozīcijās, un 2016. gada 28. maijā, starp citu, arī Rojas dienā, muzeja stellēs karoga pirmo diegu ieauda Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa un trīs mūsu Goda zvejnieki. Šodien jūs redzat pabeigtu karogu, kuru auda divus gadus, piedaloties gandrīz 800 muzeja apmeklētājiem. Audēji bija gan novada viesi, gan daudz mūsu novada iedzīvotāju, un esmu pārliecināta, ka ar katru ieausto diegu tika ieausts katra audēja laba vēlējums un mīlestības apliecinājums mūsu zemei, mūsu Latvijai. Turpmāk šis karogs rotās katrus mūsu novada svētkus, bet ikdienā tas glabāsies muzejā, lai saglabātos pēc iespējas tālākām nākamajām paaudzēm.

Lai karogs taptu, milzīgs PALDIES Rojas vidusskolas bijušajai skolotājai Ērikai Gūtmanei, par atbalstu, ieguldīto darbu un daudzajām darba stundām, kuras pavadīja muzejā. Un par nesavtīgu savu zināšanu nodošanu tālāk! PALDIES arī Gundegai Balodei, kura savukārt bija tā, kas pārņēma šīs aušanas prasmes un karoga aušanas procesu noveda līdz šodienai!"

Pie svētku rozes un liela PALDIES tika arī Kārlis Pastors par šoferēšanu un Daiga Dambīte par zaļajiem pirkstiņiem.

Lai šo svētku atklāšanas brīdi padarītu krāsaināku, savus priekšnesumus rādīja senioru dāmu koris "Banga", sieviešu koris "Kalva", senioru dāmu vokālais ansamblis "Con Vita" ,  modes deju studija "Elfas", deju grupa "Gaspažiņas", PII "Saulespuķe" un "Zelta zivtiņa" audzēkņi, Rojas vidusskolas 9. klases jaunieši, Rojas MMS akardeonistu ansamblis , Jelgavas pūtēju orķestris "Zelmeri", kā arī Miķelis Gitendorfs ar veltījumu Rojai un Emīlija Paula Stivriņa runāja dzejoli veltītu vecmāmiņai.

Pļaviņā pie Kultūras centra varēja izmēģināt roku loku šaušanā, frisbija šķīvīša mešanā. Uzspēlēt riču-raču, laist lielus un mazus ziepju burbuļus kopā ar "Mārtiņa burbuļi" puišiem un darboties vēl citās aktivitātēs, kuras piedāvāja pasākuma organizētāji.

Ar litrafona dzidrajām skaņām uzmanību skatuvei piesaistīja jautrais "Mangulishow", un turpat varēja vērot pēdu klavieru koncertu.

Rojas novada svētku laikā Ploča parks pārtapa par vietu, kur visiem bija iespējams nobaudīt dažādus gardumus, kas tapuši šeit pat Rojas novadā.
Rojas Jūras zvejniecības muzejs novadniekus patīkami pārsteidza, atklājot izstādi, kuras vaininiece ir māksliniece, grafiskā dizainere Daiga Brinkmane, nu jau mūsu novadniece. Viņas darbu izstādi muzejā var apskatīt joprojām.

Svētku dižkoncerts pagāja nemanot, jo tajā uzstājās Rojā iecienīta mūzikas žanra pārstāvji – grupa "Colt" un solisti Atis Ieviņš, Ieva Sutugova un Alex.

Pašmāju muzikālā seriāla MEKLĒJAM SOLISTU dalībnieki

Ar sajūsmu skatītāji uzņēma pašmāju muzikālā seriāla "Meklējam solistu" koncertu. Bet vakarā varēja izlocīt kājas svētku ballē kopā ar grupu "Sestā jūdze", un svētki godam pavadīti.

Pasākuma organizētāji saka milzīgu PALDIES Rojas novada domei, Rojas DzKu un visiem, visiem atsaucīgajiem cilvēkiem, kuri neatteica, atbalstīja un jebkādā veidā piedalījās svētku organizēšanā un to veiksmīgā norisē. Īpašs PALDIES - Eduardam Kleinbergam un Mārim Maķiskim.

Savukārt es, raksta autore, saku PALDIES visam Rojas KC kolektīvam.

Līdz nākamajiem novada svētkiem ejams ceļš gada garumā, un te vietā novēlējums: lai katram novada iedzīvotājam un jebkuram cilvēkam, kurš lielākā vai mazākā mērā ir saistīts ar mūsu novadu, Roja būtu vieta, kur sirds silst!

 Iluta Graudiņa

Ziņas