Ziņas

Veselības diena Rojā

6. maijā plkst. 14.00 pie Rojas avotiņa. 

Programmā:

 • skriešana ar laika kontroli un bez laika kontroles
 • riteņbraukšana ar laika kontroli un bez laika kontroles
 • nūjošana bez laika kontroles

Vecuma grupa

Skriešanas distance

Riteņbraukšanas distance

Nūjošanas distance

PII audz.

M – 300 m

Z – 300 m

1 km

 

1.-2.kl.

M – 500 m

Z – 500 m

2 km

 

3.-4.kl.

M – 1 km

Z – 1 km

3 km

 

5.-7.kl.

M - 1 km

Z -1,5 km

4 km

 

8.-9.kl.

M -1,5 km

Z  -  2 km

7 km

 

10.-12.kl.

M - 2 km

Z - 3 km

7 km

 

Tautas klase

 

S - 2 km

V - 3 km

Bez laika kontroles

7 km bez laika kontroles

5 km bez laika kontroles

S 20-40 g.

V 20-40 g.

3 km

5 km

15 km

 

S 41-60 g.

V 41-60 g.

2 km

3 km

15 km

 

S 61+ g.

V 61+ g.

1 km

2 km

15 km

 

Riteņbraukšanā visiem dalībniekiem ir obligātas ķiveres.

Uzvarētāju apbalvošana notiks uzreiz pēc katras distances veikšanas.

Pēc distances veikšanas varēsiet mieloties ar garšīgu zupu. Galvenā saimniece būs Dina Čuba.

Lietus gadījumā sporta pasākums tiks pārcelts uz citu dienu.

Dzīvosim tā, lai veselā miesā būtu vesels gars!

 Organizatori – Rojas novada dome, Rojas novada Sporta skola

Seminārs “Eksporta mārketings un partneru piesaiste mērķtirgos” LIAA Talsu biznesa inkubatorā

Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar LIAA Talsu biznesa inkubatoru 22. maijā no 14.00-16.00 rīko semināru “Eksporta mārketings un partneru piesaiste mērķtirgos”, kurā jebkurš interesents varēs uzzināt vairāk par sekojošām tēmām:

 • Eksporta mārketinga metodes
 • Uzņēmuma mārketinga "ieroči"
 • Ģeogrāfiskie mārketinga "ieroči" - Baltijas valstu priekšrocības
 • Uzņēmuma prezentācija ārvalstu klientiem
 • B2B partneru piesaistes process - identificēšana, atlase, komunikācija
 • Komunikācijas uzsākšana ar ārvalstu klientiem

Seminārs ir bezmaksas un tiek organizēts INTERREG projekta “Business Support” ietvaros. Seminārs notiks LIAA Talsu biznesa inkubatora telpās Talsos, Kalna ielā 4. Lūdzam iepriekš pieteikties uz talsi@liaa.gov.lv vai 62400904, jo vietu skaits ir ierobežots.

Akordeonistu panākumi starptautiskā mērogā

Rojas Mūzikas un mākslas skolas akordeona nodaļā šis gads ir ļoti intensīvs ar dažādiem festivāliem, konkursiem. Pavisam nesenā pagātnē piedalījāmies starptautiskajā akordeonistu solistu konkursā Koknesē, Ziemeļkurzemes reģiona akordeonistu festivālā Kuldīgā, nupat kā aiz muguras pašu organizētais konkurss “Rojas ritmi”, bet 16. aprīlī kopā ar Ingu Andri Pērkonu atkal devāmies ceļā uz Daugavpili, lai piedalītos XVI Starptautiskajā akordeonistu-solistu konkursā “Naujene 2018”.

Konkursā dalību ņēma 262 dalībnieki no Lietuvas, Serbijas, Bosnijas un Hercogovinas, Latvijas, Horvātijas, Baltkrievijas, Polijas, Igaunijas, Krievijas. Konkursu vērtēja starptautiska un ļoti cienījama, profesionāla žūrija 6 cilvēku sastāvā no Bosnijas un Hercogovinas, Lietuvas, Serbijas, Krievijas.

Patiess prieks bija brīdī, kad mazā lauku skoliņa no Rojas saņēma konkursa rezultātus – Ingus Andris Pērkons (ped. Baiba Beraģe) 26 starptautisku dalībnieku konkurencē izcīnīja 2. vietu! Tas viennozīmīgi ir unikāls un vēsturisks sasniegums.

Ingum priekšā vēl beigšanas eksāmeni, kad viņš ar augsti paceltu galvu varēs absolvēt Rojas Mūzikas un mākslas skolu. Protams, ka viņa pedagoģe Baiba Beraģe klusībā cer, ka Ingus turpinās arī nākamgad nest Rojas Mūzikas un mākslas skolas vārdu tikpat spoži, kā viņš to ir darījis līdz šim.

Nenovērtējams atbalsts mācību procesā ir audzēkņa vecākiem. No sirds saku paldies Ingus Andra vecākiem, kas vienmēr bijuši ieinteresēti sava bērna attīstībā un izaugsmē!

Lai mums visiem patīkams mācību gada noslēguma posms!

Rojas Mūzikas un mākslas skolas pedagoģe

Baiba Beraģe

Dabas vides estētikas studija

Rojas novada domei 22.02.2018. apstiprināts projekts “Dabas vides estētikas studija”. Projekta ietvaros tiks uzstādīta silto smilšu iekārta - izgudrojums, kam piešķirts patents Nr. 14477.

Projekta “Siltā smilšu kaste/dabas vides estētikas studija” kabinets bērnam vai pieaugušajam dod iespēju baudīt smilšu pieskārienus visa gada garumā, neatkarīgi no laika apstākļiem, tā nodrošinot bērna vai pieaugušā vajadzību pēc siltuma un dabīgu sajūtu pieredzes. Iekārta paredzēta radošām, vispār attīstošām, izglītojošām nodarbībām; fiziskām aktivitātēm un rehabilitācijas pasākumiem gan individuālām, gan mazo grupu nodarbībām. Smilšu kaste pieejama arī pieaugušajiem, darbošanās notiek ar rokām, bet bērns šajā laikā darbojas silto smilšu kastē. Silto smilšu iekārtas komplekts "Warmsandbox" tiks izvietots Rojas vidusskolas telpās, jo bērnu skolā paliek arvien mazāk un atbrīvojas telpas, kur izveidot šo studiju visiem novada iedzīvotājiem, kā arī blakus novada ļaudīm.

WARMSANDBOXR (Siltā smilšu kaste) iekārta ir veidota no kastes (kastes izmēri ir pielāgojami vajadzībām), piepildītas ar smiltīm, un siltumu radošas ierīces, kura ar silta ūdens palīdzību smiltis uzsilda līdz bērna ķermenim komfortablai temperatūrai. Kastē ir noteiktas kvalitātes smiltis ar paaugstinātu kvarca sastāvu un šūnu reģenerācijai labvēlīgām fizikālām īpašībām.

Ko tas dotu Rojas novada iedzīvotājiem:

Veselus, līdzsvarotus, priecīgus bērnus. Mierīgus, līdzsvarotus, radošus pedagogus. Laimīgas ģimenes, vecākus, vecvecākus.

FIZIOLOĢIJA: Atrodoties siltajās smiltīs, smilšu „kristāliņi” veic roku pirkstu, pēdu un ķermeņa dabīgu masāžu, sīkās muskulatūras stimulāciju, nozīmīgus impulsus saņem redze un dzirde. Process labvēlīgi ietekmē balsta un kustību aparātu, nervu un imūno sistēmu, veicina organisma pašregulācijas procesus. Tiek ļauts (kontrolēti un konstruktīvi) izpaust savu aktivitāti.

EMOCIJAS: Dabiskās vides un materiālu atpazīstamība rada saprotamu un mierīgu atmosfēru, kas sekmē emociju dabīgu izpausmi, palīdz atbrīvoties no sasprindzinājuma, mazina pārlieku aktivitāti, stiprina pasīvu, bailīgu, nedrošu bērnu vai pieaugušo. Smiltis bērnam vai pieaugušajam palīdz “iezemēties”, ļauj atgūt stabilitāti, līdzsvaru un emocionālās drošības sajūtu.

INTELEKTS: Radošuma un prieka pilnā atmosfēra rosina zinātkāri, sekmē kognitīvos (izziņas) procesus, koncentrēšanās spējas, uzmanību, ļauj apgūt jaunas un nostiprināt esošās prasmes. Visi vingrinājumi un uzdevumi atbalsta mācīšanās prasmju pilnveidi. Tiek trenēta pacietība, uzcītība, rūpība, precizitāte. Reālos procesos tiek apgūti pēctecības, pakāpenības, cēloņu un seku u.c. likumi.

VALODA: Speciālisti lielam skaitam bērnu, kuri apmeklējuši silto smilšu nodarbības, ir fiksējuši dažāda līmeņa runas traucējumu būtisku uzlabošanos vai to pilnīgu novēršanu. Mazuļiem no 1 gada vecuma nodarbības sekmē runas attīstību, veicina jaunu vārdiņu apguvi.

KOMUNIKĀCIJA: Nodarbību kārtība paredz miera un vienbūtības laiku, kas ļauj izjust un apzināties sevi, savas sajūtas, emocijas, domas, kas paredz arī līdzcilvēku sajūtu, emociju apzināšanos un savstarpējo robežu respektu. Pāru un mazo grupu nodarbībās tiek apgūti jauni uzvedības un saskarsmes modeļi. Mazajai personībai tiek stiprinātas apzināšanās un paškontroles prasmes.

Mērķgrupas:

 • Rojas vidusskolas skolēni, ģimenes, pedagogi;
 • Pirmsskolas vecuma bērni, ģimenes, pedagogi;
 • Sociālā dienesta klienti;
 • Seniori;
 • Bērni, jaunieši, pieaugušie ar speciālām vajadzībām;
 • Citi novada iedzīvotāji, kuri to vēlas.

Projekts Nr.18-08-AL35-A019.2201-000007 “Dabas vides estētikas studija” iesniegts biedrības “Talsu rajona partnerība” izsludinātā atklātā konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Tā kopējās izmaksas ir 6 050,00 eiro. ELFLA finansējums ir 5 445,00 eiro, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 605,00 eiro.

Ziņas