Ziņas

Dabas vides estētikas studija

Rojas novada domei 22.02.2018. apstiprināts projekts “Dabas vides estētikas studija”. Projekta ietvaros tiks uzstādīta silto smilšu iekārta - izgudrojums, kam piešķirts patents Nr. 14477.

Projekta “Siltā smilšu kaste/dabas vides estētikas studija” kabinets bērnam vai pieaugušajam dod iespēju baudīt smilšu pieskārienus visa gada garumā, neatkarīgi no laika apstākļiem, tā nodrošinot bērna vai pieaugušā vajadzību pēc siltuma un dabīgu sajūtu pieredzes. Iekārta paredzēta radošām, vispār attīstošām, izglītojošām nodarbībām; fiziskām aktivitātēm un rehabilitācijas pasākumiem gan individuālām, gan mazo grupu nodarbībām. Smilšu kaste pieejama arī pieaugušajiem, darbošanās notiek ar rokām, bet bērns šajā laikā darbojas silto smilšu kastē. Silto smilšu iekārtas komplekts "Warmsandbox" tiks izvietots Rojas vidusskolas telpās, jo bērnu skolā paliek arvien mazāk un atbrīvojas telpas, kur izveidot šo studiju visiem novada iedzīvotājiem, kā arī blakus novada ļaudīm.

WARMSANDBOXR (Siltā smilšu kaste)  iekārta ir veidota no kastes (kastes izmēri ir pielāgojami vajadzībām), piepildītas ar smiltīm, un siltumu radošas ierīces, kura ar silta ūdens palīdzību smiltis uzsilda līdz bērna ķermenim komfortablai temperatūrai. Kastē ir noteiktas kvalitātes smiltis ar paaugstinātu kvarca sastāvu un šūnu reģenerācijai labvēlīgām fizikālām īpašībām.

Ko tas dotu Rojas novada iedzīvotājiem:

Veselus, līdzsvarotus, priecīgus bērnus. Mierīgus, līdzsvarotus, radošus pedagogus. Laimīgas ģimenes, vecākus, vecvecākus.

FIZIOLOĢIJA: Atrodoties siltajās smiltīs, smilšu „kristāliņi” veic roku pirkstu, pēdu un ķermeņa dabīgu masāžu, sīkās muskulatūras stimulāciju, nozīmīgus impulsus saņem redze un dzirde. Process labvēlīgi ietekmē balsta un kustību aparātu, nervu un imūno sistēmu, veicina organisma pašregulācijas procesus. Tiek ļauts (kontrolēti un konstruktīvi) izpaust savu aktivitāti.

EMOCIJAS: Dabiskās vides un materiālu atpazīstamība rada saprotamu un mierīgu atmosfēru, kas sekmē emociju dabīgu izpausmi, palīdz atbrīvoties no sasprindzinājuma, mazina pārlieku aktivitāti, stiprina pasīvu, bailīgu, nedrošu bērnu vai pieaugušo. Smiltis bērnam vai pieaugušajam palīdz “iezemēties”, ļauj atgūt stabilitāti, līdzsvaru un emocionālās drošības sajūtu.

INTELEKTS: Radošuma un prieka pilnā atmosfēra rosina zinātkāri, sekmē kognitīvos (izziņas) procesus, koncentrēšanās spējas, uzmanību, ļauj apgūt jaunas un nostiprināt esošās prasmes. Visi vingrinājumi un uzdevumi atbalsta mācīšanās prasmju pilnveidi. Tiek trenēta pacietība, uzcītība, rūpība, precizitāte. Reālos procesos tiek apgūti pēctecības, pakāpenības, cēloņu un seku u.c. likumi.

VALODA: Speciālisti lielam skaitam bērnu, kuri apmeklējuši silto smilšu nodarbības, ir fiksējuši dažāda līmeņa runas traucējumu būtisku uzlabošanos vai to pilnīgu novēršanu. Mazuļiem no 1 gada vecuma nodarbības sekmē runas attīstību, veicina jaunu vārdiņu apguvi.

KOMUNIKĀCIJA: Nodarbību kārtība paredz miera un vienbūtības laiku, kas ļauj izjust un apzināties sevi, savas sajūtas, emocijas, domas, kas paredz arī līdzcilvēku sajūtu, emociju apzināšanos un savstarpējo robežu respektu. Pāru un mazo grupu nodarbībās tiek apgūti jauni uzvedības un saskarsmes modeļi. Mazajai personībai tiek stiprinātas apzināšanās un paškontroles prasmes.

Mērķgrupas:

  • Rojas vidusskolas skolēni, ģimenes, pedagogi;
  • Pirmsskolas vecuma bērni, ģimenes, pedagogi;
  • Sociālā dienesta klienti;
  • Seniori;
  • Bērni, jaunieši, pieaugušie ar speciālām vajadzībām;
  • Citi novada iedzīvotāji, kuri to vēlas.

Projekts Nr.18-08-AL35-A019.2201-000007 “Dabas vides estētikas studija” iesniegts biedrības “Talsu rajona partnerība” izsludinātā atklātā konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Tā kopējās izmaksas ir 6 050,00 eiro. ELFLA finansējums ir 5 445,00 eiro, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 605,00 eiro.

Lieldienu brīvdienās gaidāmas izmaiņas vairāk nekā 500 reģionālo autobusu maršrutu

Sakarā ar Lieldienu brīvdienām laika posmā no 2018. gada 29. marta līdz 3. aprīlim gaidāmas izmaiņas vairāk nekā 500  reģionālo autobusu maršrutu, kuros sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina 23 pasažieru pārvadātāji. Ņemot vērā vērienīgās izmaiņas maršrutu tīklā, aicinām iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu mājaslapā www.atd.lv sadaļā Kustības saraksti vai jautājumu gadījumā sazināties ar attiecīgo pārvadātāju.

Izmaiņas gaidāmas reģionālajos maršrutos, kurus apkalpo 23 pasažieru pārvadātāji: AS “Nordeka”, SIA “Norma-A”, AS “CATA”, SIA “VTU Valmiera”, AS “Liepājas autobusu parks”, SIA “Sabiedriskais autobuss”, AS “Talsu autotransports”, SIA “Tukuma auto”, PSIA “Ventspils reiss”, AS “Rīgas Taksometru parks”, SIA “Ogres autobuss”, “Ekspress Ādaži”, “Galss Buss”, “Dobeles autobusu parks”, “Jelgavas autobusu parks”, “Aiva auto”, “Daugavpils autobusu parks”, “Balvu autotransports”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, SIA “Jēkabpils autobusu parks”, “Gulbenes autobuss”, “Madonas ceļubūves SIA” un “Ceļavējš”.

Invalīdu biedrībā salido Mārītes

24. martā, dienu pirms sava īstā vārdadienas datuma, Rojas invalīdu biedrībā uz lustīgu pasākumu aicināja biedrības jestrās Mārītes. Kā smējās pasākuma iniciatore Mārīte Gideka, pasākums ir viņas debija pasākumu veidošanā.

Mārītes iniciatīvai ar prieku piekrita arī pārējās šī skaistā vārda īpašnieces. Dāmas pasākumam bija gatavojušās visnotaļ nopietni – bija sagatavots izzinošs materiāls par mazo kukainīti – mārīti, sagatavotas rotaļas un pat vesela izstāde, kurā varējām aplūkot mārītes svecēs, saimniecības piederumos, salvetēs, krūzēs un tamlīdzīgi. Neiztrūka arī garšīgs cienasts un svaigu kļavu sulu baudīšana.

Mārītes vārda īpašnieces tiek raksturotas kā emocionālas, strādīgas, kārtīgas, ar labu humora izjūtu, un par to, ka šie vārdi atbilst patiesībai, varēja pārliecināties ikviens jaukā pasākuma apmeklētājs.

Dace Klabere

Ziemas posmā 4. vieta

10. martā Talsu sporta namā noslēdzās Talsu, Rojas, Mērsraga novadu un Dundagas, Kolkas pašvaldību ziemas posma sporta spēles. Komandas varēja piedalīties 8 sporta veidos, bet ieskaitē vērtēja labākos sasniegumus 5 sporta veidos.

Rojas novads piedalījās visos sporta veidos, bet diemžēl kopvērtējumā ierindojāmies 4. vietā. Visvairāk punktus komandas kopvērtējumam deva Rolands Puriņš, kurš basketbola trīspunktu metienu sacensībā izcīnīja 2. vietu, svaru stieņa spiešanā kopvērtējumā 3. vieta - M. Andriekusam individuāli 1. vieta, S. Grundmanim 3. vieta, R. Žoludam 4. vieta. Vēlos uzslavēt Rojas futbolistus, kuri 13 komandu konkurencē izcīnīja augsto 4. vietu - A. Indriksons, R. Žoluds, E. Dravnieks, J. Osis, T. Štāks, N. Kviesis, J. Poida! Novusā 4. vieta - A. Bišovs, I. Ločmels, G. Stocka. Vēl ieskaites punktus deva 5. vieta galda tenisā - J. Jankovskis un U. Brūvelis. Paldies pārējiem sportistiem, kuri piedalījās šajās sacensībās - Evai Kārkliņai, I. Zūbergam, E. Krontālam, I. Kleinbergam, J. Krivtežam. Aicinu novada sportistus trenēties un pieteikties vasaras posma sacensībām vieglatlētikā, volejbolā, strītbolā, futbolā, auto stumšanā, ģimeņu stafetēs, petankā, zvanot uz tālruņa numuru 29617771. Būsim aktīvi un atbalstīsim novada sportu!

Sporta organizatore Tatjana Kirilova

Ziņas