Ziņas

Talko arī Rojas novadā

28. aprīlī visā Latvijā, tostarp Rojas novadā, notika Lielā talka, kurā tika aicināts piedalīties ikviens, kam rūp dzīvot tīrā, sakoptā un nepiesārņotā vidē. Talkas ideja balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot tās dalībniekos saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Lielās Talkas idejas autore ir rakstniece Anna Žīgure, kura iedibināja šo tradīciju pirms 10 gadiem – 2008. gadā, kas bija veltījums Latvijai tās 90. dzimšanas dienā.

Rojā visi talkot gribētāji bija aicināti pulcēties pie Rojas novada domes, no kurienes Rojas novada domes izpilddirektors Jānis Pūce viņus aizvizināja uz Kalteni. Tradicionāli Kaltenē talciniekus sagaidīja Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere. Pēc brokastu kafijas iemalkošanas un darbu sadales, talcinieki izklīda virzienos uz Roju un Valgalciemu, ar mērķi sakopt jūras malu, lai tajā būtu patīkami atpūsties gan pašu ļaudīm, gan viesiem. Kā vienmēr, visaktīvākie bija Rojas invalīdu biedrības ļaudis, ar kuriem Vaideres kundzei izveidojusies cieša sadarbība jau vairāku gadu garumā. Pēc krietni padarīta darba visi talcinieki pulcējās Rojas Jūras zvejniecības muzeja pagalmā uz godam nopelnītām pusdienām. Izraisot lielu jautrību, tika aplūkoti interesantākie atradumi, saņemtas nelielas piemiņas dāvanas un dziedāts kopā ar grupas “Roja” solistu Jāni Kalniņu.

Savukārt jau rīta agrumā Rojā pie tilta pulcējās makšķernieki, lai Valda Kvalberga vadībā sapostu upes krastus. Lai arī makšķernieki upes krastus tīra regulāri, arī šajā reizē tika savākti trīs lielie maisi ar atkritumiem. Par savas apkārtnes tīrību gādāja arī PII “Zelta zivtiņa”, Rojas Mūzikas un mākslas skola kopā ar DzKU vīriem, Rojas stadions un citi. No rojeniekiem neatpalika arī ļaudis Rudē, Kaltenē, Valgalciemā, Ģipkā un Melnsilā.

Novada iedzīvotāji aktīvi izmantoja arī iespēju novietot ceļmalās lielgabarīta atkritumus, kurus bez maksas savāca Rojas DzKU vīri. Kopā tika pieteiktas 59 adreses, kuras DzKU darbinieki apkalpoja trīs dienās. Savukārt 28. aprīlī - Lielās talkas dienā - Rojas novadā tika savāktas nepilnas četras tonnas atkritumu.

Dace Klabere

4. maijā – Baltā galdauta svētkos – ar kopīgu svētku sajūtu!

Baltā galdauta svētki ir veids, kā svinēt Latvijas otro dzimšanas dienu - mūsu PAR dienu, pieminot 1990. gada 4. Maiju - dienu, kad tika atjaunota Latvijas valsts neatkarība. Tā ir viena no būtiskākajām pieturzīmēm Latvijas simts gados, kam par godu ir aizsāktas tradīcijas, kas aicina šai dienā pulcēties pie balti klāta galda ģimenes, draugus, kaimiņus, apzināti svinot savas valsts esību, un godinot tos, kuri palīdzējuši Latviju radīt un nosargāt. Baltais galdauts, kas vieno, ir kā pašapziņas un lepnuma simbols.

Pagājušā gada 4. maijā Rojas novads iesaistījās akcijā “Apskauj Latviju”, un šogad Rojā, Valgalciemā, Rudē, Kaltenē, Melnsilā un Ģipkā jau otro pavasari sagaida mūsu stādītie Latvijas simtgades ozoliņi. Jauki iesāktā kopā būšanas tradīcija turpināsies arī šogad visā mūsu novadā.

Rudē

Rudes iedzīvotāji 4. maijā aicināti ierasties uz pasākumu no plkst.12.00-15.00 pie BPLJC “Varavīksne”.

Būs iespēja noskatīties BLPJC ''Varavīksne'' bērnu un jauniešu teātra sagatavotu izrādi ''Kāpēc es?'', koncertu sniegs Rojas novada meiteņu ansamblis, savas zināšanas varēs pārbaudīt viktorīnā “Latvijai 100”, neizpaliks arī atmiņu stāsti un kopīga zupas vārīšana un ēšana.

Informācija pa telefonu 26131764 (Inga).

Melnsilā

Arī Melnsila iedzīvotāji aicināti tikties svētkos no plkst.12.00-15.00 pie BPLJC. Būs iespēja aplūkot rokdarbu izstādi, piedalīties radošajās darbnīcās un prāta spēlē par Latviju, izteikt vēlējumus Latvijai un dzimtajam ciemam, vārīt svētku zupu un stāstīt atmiņu stāstus.

Informācija pa telefonu 26541350 (Ludmila).

Valgalciemā

No plkst. 12.00 valgalciemnieki aicināti pulcēties pie balti klātā galda Ritmas Zālītes mājas “Viļņi” pagalmā, ņemot līdzi mazu groziņu, atmiņu stāstus un fotogrāfijas par zaļumballēm. 11. augustā Valgalciemā notiks 100-gades zaļumballe, tāpēc šī informācija būs ļoti noderīga.

Pasākums iecerēts omulīgā noskaņā ar kopīgu sadziedāšanos.

Informācija pa telefonu 26144647(Egita).

Ģipkā

Ģipkas iedzīvotāji no plkst. 12.00 tiksies pie 100-gades ozola (pie veikala). Ikviens aicināts līdz ņemt groziņu, interesantas fotogrāfijas, stāstus un labu omu. Tiks baudīta kopīgi vārīta zupa.

Informācija pa telefonu 26429973(Ieviņa).

Rojā

Ikviens interesents ar savu velosipēdu aicināts piedalīties Velo ekskursijā maršrutā Roja-Rude. Pulcēšanās plkst.11.00 pie Rojas TIC (Selgas ielā 14e, Rojā). Braucienam pieteikties līdz 3. maijam (ieskaitot) pa telefonu 28630590 vai e-pastā: tic@roja.lv

 Rojas Jūras zvejniecības muzejs šajā dienā aicina iepazīt novada vēsturi un dalīties savos stāstos par ģimeni un novadu, kā arī ieaust savu dzīparu kopīgi darinātajā Latvijas simtgades karogā. Muzejs būs atvērts no plkst.10.00 līdz 17.00.

 Plkst.18.00 un 20.00 Rojas kultūras centrā būs mūsu pašu radīts un skatītāju iemīļots pasākums – jau 8. muzikāli atraktīvais šovs “Meklējam solistu!”. Dienas izskaņā – balle, kurā par latvisku mūziku gādās grupa “Roja”. Šie pasākumi ir par maksu.

 

Laika apstākļi var ienest savas korekcijas, tāpēc nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā par pasākumu norisi interesēties pie koordinatoriem.

Baltā galdauta svētkos mēs varam gan sanākt kopā savos ciemos pie pašu klātiem galdiem un savstarpējām sarunām, gan radīt tos paši katrs savā ģimenē. Godināsim savu valsti un savu tautu! Būsim PAR!

 

Dace Broka,

Rojas novada kultūras pasākumu organizatore,

Latvijas 100-gades pasākumu koordinatore Rojas novadā

Aicinām Rojas iedzīvotājus pieteikties bezmaksas smēķēšanas atmešanas nodarbībām

Aicinām Rojas un Rojai tuvējo apkaimju pieaugušos iedzīvotājus, kuri vēlas atmest smēķēšanu, pieteikties smēķēšanas atmešanas grupā*. Nodarbības būs bez maksas un notiks no 7. maija līdz 28. maijam, Rojas brīvā laika pavadīšanas centrā (Strauta iela 8-33, Rojas pagasts).

Pirmā – informatīvā smēķēšanas atbalsta grupas nodarbība notiks pirmdien, 7.  maijā no plkst. 18.00 – 19.30. Tās laikā būs iespēja iepazīties ar grupas vadītāju, kvalificētu psiholoģi Laumu Tīsu, kā arī uzzināt vairāk par turpmākām nodarbībām. Pārējās 3 atbalsta grupas nodarbības plānotas vienu reizi nedēļā, pirmdienās, sākot no 14. maija, no plkst. 18.00 – 21.00, turpat, Rojas brīvā laika pavadīšanas centrā.

Uz nodarbībām aicinām ikvienu pilngadīgu, smēķējošu Rojas vai Rojai tuvējo apkaimju iedzīvotāju, kurš vēlas atmest smēķēšanu vai ir saņēmis veselības aprūpes speciālista rekomendācijas pārtraukt smēķēšanu un ir motivēts to darīt.

Aicinām pieteikties gan tos, kuri pirmo reizi domā par smēķēšanas atmešanu, gan arī tos, kuri jau kādreiz mēģinājuši atmest, bet nav izdevies. Nodarbību laikā speciālista vadībā būs iespēja saņemt palīdzību un atmest smēķēšanu, kā arī apgūt jaunas iemaņas, kā veiksmīgi pārvarēt vēlmi atsākt smēķēšanu pēc atbalsta grupas nodarbību noslēguma.

PIETEIKŠANĀS. Aicinām pieteikties, izmantojot interneta vietni www.nesmekesu.lv vai sūtīt pieteikumus uz e-pasta adresi atbalsts.atmesanai@gmail.com, e-pastā norādot sekojošu informāciju – “Vārds, uzvārds, tālr. numurs, – Rojas grupa”. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar organizatoriem, zvanot uz tālruņa numuru - 26180109.

Vairāk informācijas: ESparveselibu.lv, nesmekesu.lv

* Atbalsta grupa notiek Veselības ministrijas projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros. Līdz 2019. gada martam visā Latvijā notiks 50 smēķēšanas atmešanas atbalsta grupu nodarbības.

Pilotprojekts smēķēšanas atmešanai norisinās LR Veselības ministrijas ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros. Pilotprojektu realizē personu apvienība “Atkarības speciālistu apvienība”.

Izskanējuši ceturtie mūzikas svētki Rojā – “Rojas ritmi 2018”

14. aprīlī Rojā jau ceturto gadu pulcējās mazi un lieli mūzikas un mākslas cienītāji festivālā “Rojas ritmi 2018”. Tajā piedalījās 150 konkursa dalībnieki un 33 pedagogi no Ventspils, Grobiņas, Babītes, Ādažiem, Baldones, Jelgavas, Mērsraga, Siguldas, Bolderājas, Kandavas, Ozolniekiem, Talsiem, Aizputes, Valdemārpils, Kalētiem, Rīgas, Garkalnes, Rojas un Alūksnes.

Klātesošos sveica Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, vēlot visiem labu noskaņojumu un prieku par kopā būšanu. Viņa pateicās konkursa idejas autorei, Rojas Mūzikas un mākslas skolas pedagoģei Baibai Beraģei par konkursa organizēšanu vairāku gadu garumā, un Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktoram Jānim Kivilam par viņa un viņa vadītā kolektīva atbalstu pasākumam, kurš ar katru gadu iegūst arvien lielāku popularitāti valstī. Veiksmi konkursantiem vēlēja arī Jānis Kivils. Pēc viņa domām, mazāk svarīgi ir konkursa rezultāti, galvenais ir kopīgā muzicēšana un svētku baudīšana.

Konkursu vērtēja četru Latvijā pazīstami mūziķi – vairāku starptautisku konkursu laureāte, vokālās grupas “Framest” un muzikālās apvienības “Vintāža” soliste, vokālā pedagoģe Rūta Dūduma, pianists, pedagogs, Starptaurtiskā Jāzepa Vītola pianistu konkursa finālists, klavieru kvarteta “Quadra” Rihards Plešanovs, viens no izcilākajiem Latvijas akordeonistiem, kurš ir zināms ne vien kā solo mākslinieks, bet arī kā ansambļa dalībnieks Kaspars Gulbis un žūrijas komisijas priekšsēdētājs – izcils klarnetists, pedagogs, lektors, Rojas mūzikas skolas absolvents, šī gada Gada skolotājs Rīgā titula ieguvējs Jānis Ansons.

Konkursu atklāja klarnešu kvarteta “Perpetuum Mobile” priekšnesums, un tad jau arī bija klāt laiks pirmo konkursantu uzstāšanās brīdim. Vairāku stundu garumā klausītājiem baudu sniedza viendabīgo ansambļu dueti, trio, kvarteti, kvinteti un jauktie ansambļi. Žūrijas komisijas uzdevums nebija no vieglajiem, jo katrs no ansambļiem bija īpaši gatavojies un cerēja sevi ieraudzīt godalgoto pulkā. Ziedu un apbalvojumu bija daudz, bet šeit minēšu tikai Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu sasniegumus. Atzinības raksts jaukto ansambļu kategorijā tika pasniegts Rojas MMS kameransamblim, kurā muzicēja Ingus Andris Pērkons, Katerīna Olekte, Dzintra Ozola, Ance Klauža, Kerija Kronberga, Laura Celova, Laura Veģe, pedagogs Indra Sproģe. Atzinības rakstu jaukto ansambļu kategorijā saņēma arī Rojas MMS instrumentālais ansamblis sekojošā sastāvā – Vairis Trūbiņš, Līna Jaunozola, Rūta Jaunozola, Emīlija Ozoliņa, Laima Līduma-Reinholde, Viesturs Rēvičs, Linda Melānija Strautiņa, Kristaps Ābols, pedagogs Jānis Popelis un ansamblis “Rondo”- Emīlija Ozoliņa, Patrīcija Bertholde, Betija Ābolkalna, Liāna Indriksone, pedagogs Lita Krūmiņa.

Godalgoto 2. vietu duetu-trio kategorijā saņēma mūsu skolas klavieru duets – Adriana Laura Gūtšmite un Ieva Grīnīte, pedagogs Brigita Kvālberga. Godpilnā otrā vieta kvartetu-kvintetu kategorijā arī ģitāristu kvartetam, kurā muzicēja Eva Kiršteine, Dāvis Jaņķevics, Rihards Bramanis un Miķelis Gitendords, pedagods Maruta Zemture.

Savukārt konkursa “Rojas ritmi 2018” patroneses Evas Kārkliņas īpašo simpātiju balvu nopelnīja Alūksnes Mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles ansamblis, bet konkursa organizētāju simpātijas piederēja Aizputes mūzikas skolas instrumentālajam ansamblim. Mana sirds šajā dienā piederēja Bolderājas Mūzikas un mākslas skola ansamblim “Brāļi Grīnbergi” (ped. Mikus Bāliņš) un man bija patiess prieks par viņiem piešķirto konkursa “Grand Prix”.

Konkursa noslēgumā sekoja lieliska konkursa žūrijas pārstāvju dāvana klātesošajiem -  koncerts, pēc kura uz nelielu sarunu aicināju vienu no žūrijas komisijas pārstāvēm – Rūtu Dūdumu.

Rūta atklāja, ka konkurss viņu patīkami pārsteidzis ar savu dažādību. Iepriekš uzkrātā pieredze darbā ar dažādiem ansambļiem, palīdzējusi viņai konkursantu vērtēšanā, ātri saskatot gan dalībnieku plusus, gan mīnusus. Rūtu priecē fakts, ka bērni uzstājas un spēlē instrumentus, kas šobrīd vienaudžu vidū nav nemaz tik populāri – akordeonu un vijoli. Rūtai gan daudzos priekšnesumos pietrūkusi dzirkstelīte bērnu acīs. Pēc viņas domām, tas ir pat svarīgāk par kādu šķībi nospēlētu noti un viņas vērtējumu ietekmējis. “Ne vienmēr žūrija vai skatītājs skaita nepareizās notis. Tādēļ jau viņu sauc par skatītāju, ka viņš ne tikai klausās, bet arī skatās, un tas ir būtiski – redzēt, vai bērnam patīk tās klavieres spēlēt, vai viņš spēlē tāpēc, ka liek. To var ātri atkost, vai priekšnesums nāk no sirds. Man tas pietrūka. Var pasmaidīt kaut vai paklanīšanās brīdī. Nav jau arī vienmēr jāskatās uz skatītāju.  Var saskatīties savstarpēji, sasmaidīties, izbaudot to, ko dara uz skatuves. Tas vienmēr nostrādā”, ir pārliecināta Rūta. Viņa arī piebilst, ka tas neattiecas uz visiem ansambļu dalībniekiem, jo daudzu acīs varēja redzēt to, ka viņiem patīk un viņi izbauda to, ko dara. Rūta Dūduma ir pārliecināta, ka mūzikas skolā iegūtais ir kā mājas pamati, uz kuriem tu pēc tam vari būvēt savu nākotni.

Uz tikšanos nākamajā, “Rojas ritmi” jubilejas gadā!

Dace Klabere

Ziņas