Ziņas

Lieldieniņas mūsu mājās - ”Zelta zivtiņā”

Ceturtdienas rīts uzausa saulains. Saule sāk iet savu uzvaras ceļu un līdz ar saules atgriešanos, mēs svinam Lieldienas.

Cālēni Mika (skolotāja Mudīte Beraģe) un Kika (skolotāja Baiba Dāldere) bērnus ieveda Lieldienu noskaņās. Viņu groziņā bija olas, bet ne jau parastas. Varat uzminēt kādas? Olas ar puķītēm, krāsainas, tās labi ripo, smarža arī laba. Pūķu olas? Nē! Sekojot mammas vistas (skolotāja Baiba Muskare) un tēta gaiļa (skolotāja Iveta Rozentāle) padomam, visi dodas pie Lieldienu zaķa (skolotāju palīdze Eva Jansone) un izrādās, tās ir Lieldienu olas, ko kārām mutēm notiesājām pēc svētkiem. Bērnudārza bērni un skolotājas neizpalika bez pūpola pēriena un vēlējuma “Veselība iekšā, slimība laukā!”, un, protams, kur nu bez rotaļām ar Lieldienu olām, olu kaujām un to ēšanu. Aizvadīts jau pirmais “pikniks” bērnudārza pagalmā. Vecāku un bērnu sarūpētās olas priecēja visus, kas ienāca bērnudārza sētā. Bērnu un skolotāju izpušķotie koki vēl ilgi piesaistīs garām ejošo ļaužu skatienus.

Lai visiem prieks un laba veselība!

Metodiķe Mudīte Beraģe

Noslēdzies projekts “Apgaismotas pastaigu takas izveide Rojas pludmalē”

Rojas novada domei noslēdzies projekts “Apgaismotas pastaigu takas izveide Rojas pludmalē”, kurš pagājušajā gadā tika iesniegts biedrības “Talsu rajona partnerība” izsludinātā atklātā konkursā Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. Projekta mērķis bija vides sakopšana un teritorijas labiekārtošana – apgaismotu pastaigu taku izveide Rojas pludmalē, uzstādot 32 laternas ar saules baterijām un vēja ģeneratoriem, tādējādi veicinot kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un vides attīstību un nodrošinot jūras krasta pieejamību arī diennakts tumšajā laikā. Ar apgaismojumu nodrošinātas visas pludmalē esošās pastaigu laipas, tai skaitā visgarākā laipa virzienā uz Kolkas pusi, kura projekta ietvaros tika arī pagarināta. Rojas novada iedzīvotāji un viesi jau ir paguvuši novērtēt izgaismoto laipu priekšrocību un to, ka laipas pieejamas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem un jaunajām māmiņām ar bērnu ratiņiem.

Laipu izgaismošanai izmanto gan saules, gan vēja enerģiju. Stabu galā atrodas vēja ģenerators un saules baterijas, kas nodrošina akumulatora lādēšanos ar diviem enerģijas avotiem. Apgaismojuma sistēma sāk darboties pat pie nelielas vēja plūsmas un darbojas līdz pat divām diennaktīm, ja akumulators ir pilnībā uzlādējies, un ieslēdzas tikai tad, kad ārā paliek tumšs. Jaudas patēriņa samazināšanai laternās izmantots LED apgaismojums, kas, ņemot vērā iepriekšējo Latvijas un pasaules pieredzi, var darboties līdz pat 70 000 darba stundām.

Projekta Nr. 16-08-FL06-F043.0202-000001 “Apgaismotas pastaigu takas izveide Rojas pludmalē” kopējās izmaksas ir 136076,02 eiro, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums 122468,42 eiro, savukārt Rojas novada pašvaldības līdzfinansējums – 13607,60 eiro.

Dabas vides estētikas studija

Rojas novada domei 22.02.2018. apstiprināts projekts “Dabas vides estētikas studija”. Projekta ietvaros tiks uzstādīta silto smilšu iekārta - izgudrojums, kam piešķirts patents Nr. 14477.

Projekta “Siltā smilšu kaste/dabas vides estētikas studija” kabinets bērnam vai pieaugušajam dod iespēju baudīt smilšu pieskārienus visa gada garumā, neatkarīgi no laika apstākļiem, tā nodrošinot bērna vai pieaugušā vajadzību pēc siltuma un dabīgu sajūtu pieredzes. Iekārta paredzēta radošām, vispār attīstošām, izglītojošām nodarbībām; fiziskām aktivitātēm un rehabilitācijas pasākumiem gan individuālām, gan mazo grupu nodarbībām. Smilšu kaste pieejama arī pieaugušajiem, darbošanās notiek ar rokām, bet bērns šajā laikā darbojas silto smilšu kastē. Silto smilšu iekārtas komplekts "Warmsandbox" tiks izvietots Rojas vidusskolas telpās, jo bērnu skolā paliek arvien mazāk un atbrīvojas telpas, kur izveidot šo studiju visiem novada iedzīvotājiem, kā arī blakus novada ļaudīm.

WARMSANDBOXR (Siltā smilšu kaste)  iekārta ir veidota no kastes (kastes izmēri ir pielāgojami vajadzībām), piepildītas ar smiltīm, un siltumu radošas ierīces, kura ar silta ūdens palīdzību smiltis uzsilda līdz bērna ķermenim komfortablai temperatūrai. Kastē ir noteiktas kvalitātes smiltis ar paaugstinātu kvarca sastāvu un šūnu reģenerācijai labvēlīgām fizikālām īpašībām.

Ko tas dotu Rojas novada iedzīvotājiem:

Veselus, līdzsvarotus, priecīgus bērnus. Mierīgus, līdzsvarotus, radošus pedagogus. Laimīgas ģimenes, vecākus, vecvecākus.

FIZIOLOĢIJA: Atrodoties siltajās smiltīs, smilšu „kristāliņi” veic roku pirkstu, pēdu un ķermeņa dabīgu masāžu, sīkās muskulatūras stimulāciju, nozīmīgus impulsus saņem redze un dzirde. Process labvēlīgi ietekmē balsta un kustību aparātu, nervu un imūno sistēmu, veicina organisma pašregulācijas procesus. Tiek ļauts (kontrolēti un konstruktīvi) izpaust savu aktivitāti.

EMOCIJAS: Dabiskās vides un materiālu atpazīstamība rada saprotamu un mierīgu atmosfēru, kas sekmē emociju dabīgu izpausmi, palīdz atbrīvoties no sasprindzinājuma, mazina pārlieku aktivitāti, stiprina pasīvu, bailīgu, nedrošu bērnu vai pieaugušo. Smiltis bērnam vai pieaugušajam palīdz “iezemēties”, ļauj atgūt stabilitāti, līdzsvaru un emocionālās drošības sajūtu.

INTELEKTS: Radošuma un prieka pilnā atmosfēra rosina zinātkāri, sekmē kognitīvos (izziņas) procesus, koncentrēšanās spējas, uzmanību, ļauj apgūt jaunas un nostiprināt esošās prasmes. Visi vingrinājumi un uzdevumi atbalsta mācīšanās prasmju pilnveidi. Tiek trenēta pacietība, uzcītība, rūpība, precizitāte. Reālos procesos tiek apgūti pēctecības, pakāpenības, cēloņu un seku u.c. likumi.

VALODA: Speciālisti lielam skaitam bērnu, kuri apmeklējuši silto smilšu nodarbības, ir fiksējuši dažāda līmeņa runas traucējumu būtisku uzlabošanos vai to pilnīgu novēršanu. Mazuļiem no 1 gada vecuma nodarbības sekmē runas attīstību, veicina jaunu vārdiņu apguvi.

KOMUNIKĀCIJA: Nodarbību kārtība paredz miera un vienbūtības laiku, kas ļauj izjust un apzināties sevi, savas sajūtas, emocijas, domas, kas paredz arī līdzcilvēku sajūtu, emociju apzināšanos un savstarpējo robežu respektu. Pāru un mazo grupu nodarbībās tiek apgūti jauni uzvedības un saskarsmes modeļi. Mazajai personībai tiek stiprinātas apzināšanās un paškontroles prasmes.

Mērķgrupas:

  • Rojas vidusskolas skolēni, ģimenes, pedagogi;
  • Pirmsskolas vecuma bērni, ģimenes, pedagogi;
  • Sociālā dienesta klienti;
  • Seniori;
  • Bērni, jaunieši, pieaugušie ar speciālām vajadzībām;
  • Citi novada iedzīvotāji, kuri to vēlas.

Projekts Nr.18-08-AL35-A019.2201-000007 “Dabas vides estētikas studija” iesniegts biedrības “Talsu rajona partnerība” izsludinātā atklātā konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Tā kopējās izmaksas ir 6 050,00 eiro. ELFLA finansējums ir 5 445,00 eiro, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 605,00 eiro.

Lieldienu brīvdienās gaidāmas izmaiņas vairāk nekā 500 reģionālo autobusu maršrutu

Sakarā ar Lieldienu brīvdienām laika posmā no 2018. gada 29. marta līdz 3. aprīlim gaidāmas izmaiņas vairāk nekā 500  reģionālo autobusu maršrutu, kuros sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina 23 pasažieru pārvadātāji. Ņemot vērā vērienīgās izmaiņas maršrutu tīklā, aicinām iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu mājaslapā www.atd.lv sadaļā Kustības saraksti vai jautājumu gadījumā sazināties ar attiecīgo pārvadātāju.

Izmaiņas gaidāmas reģionālajos maršrutos, kurus apkalpo 23 pasažieru pārvadātāji: AS “Nordeka”, SIA “Norma-A”, AS “CATA”, SIA “VTU Valmiera”, AS “Liepājas autobusu parks”, SIA “Sabiedriskais autobuss”, AS “Talsu autotransports”, SIA “Tukuma auto”, PSIA “Ventspils reiss”, AS “Rīgas Taksometru parks”, SIA “Ogres autobuss”, “Ekspress Ādaži”, “Galss Buss”, “Dobeles autobusu parks”, “Jelgavas autobusu parks”, “Aiva auto”, “Daugavpils autobusu parks”, “Balvu autotransports”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, SIA “Jēkabpils autobusu parks”, “Gulbenes autobuss”, “Madonas ceļubūves SIA” un “Ceļavējš”.

Ziņas