Ziņas

“Kriminālās ekselences fonds”- arī Rojā

10. martā Rojā kinomīļiem bija ekskluzīva iespēja noskatīties jauno latviešu spēlfilmu – kriminālkomēdiju “Kriminālās ekselences fonds”.

Gan pati filma, gan tās tapšanas vēsture ir ļoti savdabīga. Filma tapusi bez valsts finansējuma, līdzekļus savācot īpašā kampaņā un, piedāvājot potenciālajiem aktieriem savas lomas nopirkt.  Neparastā ideja realizējusies zibenīgi – lomas izpirktas rekordlielā ātrumā. Visa rezultātā tapusi lieliska filma vēl latviešu kino neapgūtā žanrā – kriminālkomēdijā. Filmā neredzam nevienu profesionālu aktieri un, kā tikšanās laikā atzīmēja filmas režisors Oskars Rupenheits, tā ir viena no filmas veiksmēm. Latvija ir maza valsts, un aktieru sejas atpazīstamas, tādēļ filmas veidotāji izvēlējušies aktieru ansambli veidot, uzrunājot filmā iesaistīties līdz šim ar kino un teātri nesaistītus cilvēkus Sekojot savai intuīcijai, režisoram izdevies atlasīt kolorītu, kā viņš pats raksturo, neatklātu aktieru grupu, kurā skatītājs redz tikai konkrēto tēlu, neasociējot to ar aktiera iepriekš spēlētajām lomām, jo tādu vienkārši nav.

Filmas sižetā scenārists Imants Veide, rakstot scenāriju seriālam par krāpniekiem, kopā ar savu čomu Hariju Kuharjonoku šīs dažādās krāpšanas shēmas nolemj pārbaudīt dzīvē. Krāpšanas shēmas šķiet cita par citu neticamākas, taču izrādās, ka tikai viena no filmas epizodēm ir izdomājums – visas pārējās ņemtas no dzīves.

Ne tikai Rojā, bet visur, kur vien filma rādīta, tā guvusi lielu skatītāju atsaucību – jau pirmajās trīs nedēļās filmu noskatījušies vairāk nekā 30 000 skatītāju.

Dace Klabere

Dalība LIAA Talsu biznesa inkubatorā un inkubācijas atbalsta saņemšanai

Vēl tikai līdz 19. martam ir atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai LIAA Talsu biznesa inkubatorā un inkubācijas atbalsta saņemšanai šī gada otrajā uzņemšanas kārtā, kas norisināsies aprīlī. Pieteikumus var iesniegt komersanti no Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadiem, kas ir jaunāki par 3 gadiem, un kas nodarbojas vai plāno nodarboties ar uzņēmējdarbību kādā no inkubatorā atbalstāmām nozarēm (neatbalstāmas ir primārā lauksaimniecība, tirdzniecība, kravu pārvadājumi, u.c.). Inkubācijas atbalsts sevī ietver gan konsultācijas, apmācības, dalību inkubatora kopienā un pieredzes apmaiņā, gan arī finansiālu atbalstu 50% apmērā no dažādām izmaksām, kas nepieciešamas biznesa attīstībai. Šajā uzņemšanas kārtā tiks uzņemti ne vairāk kā 5 dalībnieki. Nākošā uzņemšanas kārta plānota 2018. gada oktobrī. Sasniedzot kapacitāti, jaunu dalībnieku uzņemšana Talsu Biznesa inkubatorā var tikt pārtraukta. Sīkāka informācija: talsi@liaa.gov.lv vai pa tālr. 28659444.

Kopsapulcē pulcējas invalīdu biedrības ļaudis

7. martā savā gadskārtējā kopsapulcē pulcējās Rojas novada invalīdu biedrības ļaudis. Pasākums sākās ar klusuma brīdi, pieminot mūžībā aizgājušos biedrus. Par paveikto 2017. gadā un nākotnes iecerēm, pastāstīja biedrības priekšsēdētāja Erna Grīnvalde. Invalīdu biedrības mērķi ir joprojām nemainīgi - apvienot Rojas novadā dzīvojošos invalīdus, veicināt viņu integrāciju sabiedrībā, atbalstīt invalīdus fiziskās vai garīgās nespējas gadījumos, kopīgi apmeklēt dažādus kultūras pasākumus, nodarboties ar labdarību, tā sekmējot dzīves līmeņa paaugstināšanos vientuļiem un maznodrošinātiem ļaudīm.

Pagājušajā gadā biedrībā bija 157 biedri. No tiem 9 – 1. grupas invalīdi, 56 – 2. grupas, 20 – 3. grupas invalīdi un 72 – pensijas vecuma cilvēki. Slimības dēļ invalīdu biedrības aktivitātēs nevar piedalīties 45 personas. 2017. gadā invalīdu biedrības biedru skaits palicis nemainīgs – seši jauni biedri piepulcējušies, un seši aizgājuši aizsaulē.

 Ar ziediem tikuši sveikti 50 jubilāri apaļajās un pusapaļajās jubilejās. Nevienos svētkos aizmirsti netika arī tie cilvēki, kuri ikdienas pasākumos slimības dēļ piedalīties nevar, savukārt svecīšu vakarā ar invalīdu biedrības svētību pie katra mūžībā aizgājušā biedra kapu kopiņas tiek iedegta svecīte.

Ikdienā biedrībai izveidojusies lieliska sadarbība ar Rojas novada domi, sociālo dienestu, kultūras centru, muzeju, bibliotēku, uzņēmējiem. Ar katru gadu audzis arī biedrības draugu pulciņš un šodien viņi par savējiem sauc Talsu, Dundagas, Valmieras, Mērsraga, Aizputes, Ventspils, Saldus invalīdu biedrības, Siguldas dāmu klubu “Madaras”, Liepājas Diakonijas centru, “Aspazijas” un Sustento.

Trīs reizes nedēļā pulcējoties kopā, biedrības ļaudīm laiks paskrien nemanot. Dažādo projektu ietvaros tiek šūts, adīts, pērļots, apgleznots, apgūtas jaunas receptes un spēlētas spēles. Domājat, ka zolīti spēlē tikai vīri? Nekā nebija, to itin labi pieprot arī dažas biedrības dāmas, liekot vīriem trūkties.

Pagājušajā gadā biedrībā tika ieviesta jauna tradīcija – mēneša pēdējā trešdienā tika sveikti attiecīgā mēneša dzimšanas un vārda dienas gaviļnieki. Tā kā skaisto mirkļu nekad nevar būt par daudz, tā ir lieliska iespēja atkal pabūt kopā. Ikvienam taču ir patīkami, ja svētku dienā viņu atceras, apsveic, un pēc tam visi kopā var pasēdēt pie kafijas tases. Pēc neviltotā prieka cilvēku sejās var saprast, ka jaunā tradīcija trāpījusi desmitniekā un jāturpina arī šajā gadā.

Viena no skaistākajām tradīcijām ir arī ikgadējā Narcišu balle, kas nu jau uzņēmusi apgriezienus un tiek kopīgi veidota ar Rojas novada domi, senioru klubiem “Liedags” un “Rūķi”. Tie biedrības godājamie laulātie pāri, kuri kādu iemeslu dēļ neierodas ballē kultūras centrā, tiek sveikti pašu mājās “Stropā”. Pagājušā gada augusts invalīdu biedrībai bija īpašs arī ar to, ka 10 gadu pastāvēšanas laikā pirmo reizi tika sveikts jaunlaulāto pāris.

Sporta svētki divas reizes gadā, pagrabiņa svētki, kad tiek degustēti rudenī sarūpētie gardumi un apbalvoti interesantāko recepšu autori, Sieviešu dienas, Lieldienu, Saulgriežu un Ziemassvētku balles, tā ir tikai daļa no šīs biedrības aktivitātēm. Gatavošanās pasākumiem, kopīga lustēšanās un kopīgs darbs Lielajā talkā – tas viss satuvina, dara gaišāku ikdienu un dod enerģiju nākamajām aktivitātēm. To visu var paveikt tikai, darbojoties komandā, tādēļ invalīdu biedrības priekšsēdētāja pateicās saviem aktīvajiem palīgiem Baibai Rozefeldei, Jautrītei Megnei, Mārītei Ļeonovai, Ērikam Jugbārdim, Mārītei Dēringai, Silvijai Kalmanei, Līvijai Semičenkovai, Valentīnai Žurovskai, Brigitai Heinsbergai, Ainai Reinholdei, Dinai Čubai un Renātei Žurovskai.

Kopsapulcē piedalījās arī Rojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Agnese Veckāgane un teritorijas plānotāja Ligita Šnore. No Agneses stāstītā klātesošie uzzināja par jaunās estrādes būvniecību, kas sāksies uz pavasara pusi, Mazupītes tīrīšanu, sporta laukuma sakārtošanu, izgaismotajām gājēju laipām pludmalē un citiem projektiem.

Biedrībai labus vārdus veltīja arī jaunizveidotās struktūrvienības “Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra “Strops” vadītāja Inga Lēmane, vēlot biedrībai dzīvesprieku un ilgu kopā būšanu.

Dace Klabere

ESF projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” apmācību piedāvājumi Rojā

No 12. marta pieaugušām, nodarbinātām personām ir iespējams pieteikties apmācībās dažādās izglītības programmās. Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” aktivitātes tika uzsāktas jau pagājušā gada rudenī, un 12. martā ir izsludināta otrā pieteikšanās kārta pieaugušo apmācībām šī projekta ietvaros, 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs.

Mācībām var pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam. Pieteikšanās otrajā kārtā izsludinātajās izglītības programmās ilgs līdz 16. aprīlim. Šajā projekta kārtā divas Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma piedāvātās izglītības programmas varēs apgūt arī Rojā.

Uz vietas Rojā būs iespējams apgūt šādas programmas:

  • Neformālās izglītības programma personām ar priekšzināšanām Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā”, programmas ilgums 44.st. divu mēnešu garumā, nodarbības plānotas piektdienu vakaros un sestdienās. Apmācību dalībnieka līdzmaksājums – 19.80 EUR. Nodarbību norisei nepieciešamās grupas lielums: 10-12 cilvēki.
  • Profesionālās pilnveides programmu Latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem”, programmas ilgums 160 stundas, 3-4 mēnešu garumā, nodarbības plānotas piektdienu vakaros un sestdienās. Apmācību dalībnieka līdzmaksājums - 36 EUR. Nodarbību norisei nepieciešamās grupas lielums: 10-12 cilvēki.

Plānotais apmācību uzsākšanas laiks - jūnijs.

Ja apmācību dalībniekam ir maznodrošinātās vai trūcīgās personas statuss, mācību izdevumi tiek segti 100% apmērā.

 Lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts, savukārt strādājošajiem iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru, pēc savstarpējās vienošanās, var apmaksāt arī darba devējs. Maznodrošinātām un trūcīgām personām mācības ir pilnībā bez maksas. Šī projekta ietvaros pieejams arī atbalsts reģionālajai mobilitātei, savukārt strādājošajiem ar invaliditāti - asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija.

Pieteikšanās apmācībām notiek, iesniedzot dokumentus izglītības iestādēs klātienē, vai, ja tas nav iespējams, konsultēties un pēc palīdzības griezties pie pašvaldības vietējā projektu koordinatora.

Pēc 16. aprīli, tiks izvērtēts, vai visas pieteikušās personas atbilst projekta mērķgrupai un ir tiesīgas piedalīties apmācībās. Plānots šī gada jūnijā sākt grupu komplektēšanu un uzsākt mācības. Tā kā ikviens strādājošais vecumā pēc 25 mācīties šajā projektā var tikai vienu reizi, interesenti tiek aicināti izdarīt pārdomātu izvēli un izglītības iestādē rūpīgi izpētīt izvēlētās izglītības programmas saturu, iepazīties ar plānoto nodarbību grafiku, pasniedzējiem un noskaidrot, vai izvēlēto mācību apguvē nepieciešamas priekšzināšanas.

 Vēl šī projekta ietvaros ir lieliska iespēja ikvienam strādājošajam pieteikties arī ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai. Šis pakalpojums ir pieejams visās profesijās jebkurā laikā bez noteikta pieteikšanās termiņa.

Ārpus formālās izglītības profesionālās kompetences novērtēšana ir pakalpojums, kas Latvijas iedzīvotājiem pieejams kopš 2011. gada. Tā ir iespēja iegūt kvalifikāciju, ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir iegūtas darba vidē vai citur, bet nav diploma, kas apliecinātu kompetenci. Ir jānokārto eksāmens, kura izmaksas strādājošajiem vecumā no 25 gadiem kompensē projekts. Sīkāka informācija par šo iespēju www.ikvd.gov.lv, sadaļā ārpus formālā izglītība.

Tuvākās vietas, kur arī tiks nodrošināta iespēja mācīties šī projekta ietvaros, citās izglītības programmās, ir Talsos un Laidzē.

Talsos būs iespējams apgūt sekojošas izglītības programmas: „Tūrisma produktu izstrāde” – 160 stundas; „Konferenču un semināru apkalpošana”- 160 stundas; "Datorprogrammas interjera noformējumam (SweetHome 3D, SketchUP, CorelDraw) pamati"- 80 stundas, nodarbību norise plānota darba dienu vakaros.

Par plānotajām nodarbībām Talsos interesēties pie Talsu PIC vadītājas  Ingas Sokolovas, tālrunis 26518464; e-pasts: inga.sokolova@talsi.lv

Talsos mācību centrs “BUTS” arī piedāvā vairākas apmācību programmas: “Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā”- 40 .st.; “Apmācības darbam ar motorzāģi un krūmgriezi” – 16.st.; “Punktveida metināšana” – 80.st.; “Datu analīze un sagatavošana MS Excel”- 40 st.

Sīkāka informācija: pa tālruni 63291123; e-pasts: talsi@buts.lv

Laidzē tiks piedāvāts apgūt šādas izglītības programmas:

  • Profesionālās tālākizglītības programma „Būvdarbi”, kvalifikācija „Apdares darbu strādnieks” – 640 st.
  • Neformālās izglītības programma „Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā” - 80.st. Bez priekšzināšanām.
  • Neformālās izglītības programma Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā” - st. Bez priekšzināšanām.

Sīkāka informācija: PIKC RVT Laidzes teritoriālās struktūrvienības lietvede:

Sarmīte Rozenberga, tālrunis 63221886; e-pasts: laidze@rvt.lv

 

 Ar visām projektā piedāvātajām izglītības programmām un apmācību iespējām Kurzemē un pārējā Latvijā, iespējams iepazīties internetā – www.macibaspieaugusajiem.lv

Sīkāka informācija par pieteikšanos apmācībām un projekta nosacījumiem Rojas Tūrisma informācijas centrā, kontaktpersona – Kristīne Voldemāre, telefons 28630590; e-pasts: tic@roja.lv

 

Informāciju sagatavoja Kristīne Voldemāre, projekta koordinatore

Ziņas