Ziņas

Dabas vides estētikas studija

Rojas novada domei 22.02.2018. apstiprināts projekts “Dabas vides estētikas studija”. Projekta ietvaros tiks uzstādīta silto smilšu iekārta - izgudrojums, kam piešķirts patents Nr. 14477.

Projekta “Siltā smilšu kaste/dabas vides estētikas studija” kabinets bērnam vai pieaugušajam dod iespēju baudīt smilšu pieskārienus visa gada garumā, neatkarīgi no laika apstākļiem, tā nodrošinot bērna vai pieaugušā vajadzību pēc siltuma un dabīgu sajūtu pieredzes. Iekārta paredzēta radošām, vispār attīstošām, izglītojošām nodarbībām; fiziskām aktivitātēm un rehabilitācijas pasākumiem gan individuālām, gan mazo grupu nodarbībām. Smilšu kaste pieejama arī pieaugušajiem, darbošanās notiek ar rokām, bet bērns šajā laikā darbojas silto smilšu kastē. Silto smilšu iekārtas komplekts "Warmsandbox" tiks izvietots Rojas vidusskolas telpās, jo bērnu skolā paliek arvien mazāk un atbrīvojas telpas, kur izveidot šo studiju visiem novada iedzīvotājiem, kā arī blakus novada ļaudīm.

WARMSANDBOXR (Siltā smilšu kaste) iekārta ir veidota no kastes (kastes izmēri ir pielāgojami vajadzībām), piepildītas ar smiltīm, un siltumu radošas ierīces, kura ar silta ūdens palīdzību smiltis uzsilda līdz bērna ķermenim komfortablai temperatūrai. Kastē ir noteiktas kvalitātes smiltis ar paaugstinātu kvarca sastāvu un šūnu reģenerācijai labvēlīgām fizikālām īpašībām.

Ko tas dotu Rojas novada iedzīvotājiem:

Veselus, līdzsvarotus, priecīgus bērnus. Mierīgus, līdzsvarotus, radošus pedagogus. Laimīgas ģimenes, vecākus, vecvecākus.

FIZIOLOĢIJA: Atrodoties siltajās smiltīs, smilšu „kristāliņi” veic roku pirkstu, pēdu un ķermeņa dabīgu masāžu, sīkās muskulatūras stimulāciju, nozīmīgus impulsus saņem redze un dzirde. Process labvēlīgi ietekmē balsta un kustību aparātu, nervu un imūno sistēmu, veicina organisma pašregulācijas procesus. Tiek ļauts (kontrolēti un konstruktīvi) izpaust savu aktivitāti.

EMOCIJAS: Dabiskās vides un materiālu atpazīstamība rada saprotamu un mierīgu atmosfēru, kas sekmē emociju dabīgu izpausmi, palīdz atbrīvoties no sasprindzinājuma, mazina pārlieku aktivitāti, stiprina pasīvu, bailīgu, nedrošu bērnu vai pieaugušo. Smiltis bērnam vai pieaugušajam palīdz “iezemēties”, ļauj atgūt stabilitāti, līdzsvaru un emocionālās drošības sajūtu.

INTELEKTS: Radošuma un prieka pilnā atmosfēra rosina zinātkāri, sekmē kognitīvos (izziņas) procesus, koncentrēšanās spējas, uzmanību, ļauj apgūt jaunas un nostiprināt esošās prasmes. Visi vingrinājumi un uzdevumi atbalsta mācīšanās prasmju pilnveidi. Tiek trenēta pacietība, uzcītība, rūpība, precizitāte. Reālos procesos tiek apgūti pēctecības, pakāpenības, cēloņu un seku u.c. likumi.

VALODA: Speciālisti lielam skaitam bērnu, kuri apmeklējuši silto smilšu nodarbības, ir fiksējuši dažāda līmeņa runas traucējumu būtisku uzlabošanos vai to pilnīgu novēršanu. Mazuļiem no 1 gada vecuma nodarbības sekmē runas attīstību, veicina jaunu vārdiņu apguvi.

KOMUNIKĀCIJA: Nodarbību kārtība paredz miera un vienbūtības laiku, kas ļauj izjust un apzināties sevi, savas sajūtas, emocijas, domas, kas paredz arī līdzcilvēku sajūtu, emociju apzināšanos un savstarpējo robežu respektu. Pāru un mazo grupu nodarbībās tiek apgūti jauni uzvedības un saskarsmes modeļi. Mazajai personībai tiek stiprinātas apzināšanās un paškontroles prasmes.

Mērķgrupas:

  • Rojas vidusskolas skolēni, ģimenes, pedagogi;
  • Pirmsskolas vecuma bērni, ģimenes, pedagogi;
  • Sociālā dienesta klienti;
  • Seniori;
  • Bērni, jaunieši, pieaugušie ar speciālām vajadzībām;
  • Citi novada iedzīvotāji, kuri to vēlas.

Projekts Nr.18-08-AL35-A019.2201-000007 “Dabas vides estētikas studija” iesniegts biedrības “Talsu rajona partnerība” izsludinātā atklātā konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Tā kopējās izmaksas ir 6 050,00 eiro. ELFLA finansējums ir 5 445,00 eiro, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 605,00 eiro.

Aicinām piedalīties Jūrtakas maršruta marķēšanas pasākumos Kurzemē

Maršruta ekspedīcijas laikā, nu jau 2017.gada vasarā, saņēmām daudz jautājumu – “Kad atkal un kur iesim?” Tad nu mums ir atbilde. Šogad līdzi mums doties aicinām īsos pārgājienos. Kopā jau ar tiem, kuri taku reiz nogājuši, gan arī tos, kuri par šāda maršruta esamību vien uzzinājuši izlasot šo uzsaukumu.

Jāsaka gan, ka pārgājiens būs mazliet savādāks, ar citu mērķi  - maršruta marķēšanu dabā. Kas būs kā milzīgs atbalsts un lielisks ieguldījums piekrastes tūrisma attīstībā.

Šobrīd zināmie maršruta marķēšanas datumi un vietas:

21.04. pulksten 10.00 Rojā un dienas turpinājumā arī Mērsragā.

Tikšanās vieta: Rojas novada tūrisma informācijas centrs, Selgas iela 14, Roja

26.04. pulksten 15.00 Engurē

Tikšanās vieta: Tūrisma informācijas punkts, Saieta nams, Jūras iela 114, Engure

5.05. pulksten 16.00 Ragaciemā

Tikšanās vieta: Kafejnīcas “Lindaga” stāvlaukums (iepretim zivju tirdziņam), Ragaciems

 

Līdzi ņemams labs garastāvoklis, vēlme līdzdarboties un piemērots apģērbs. Ar krāsām, otrām, uzlīmēm un trafaretiem nodrošināsim.

 

Papildu informācija:

Kurzemes plānošanas reģions: Aija Neilande, T.: 26147139

aija.neilande@kurzemesregions.lv

www.jurtaka.lv

Rojas kultūras centra dziedošie kolektīvi veiksmīgi piedalās skatēs un gatavojas Dziesmu svētkiem

Pavasaris tradicionāli ir dziedošo kolektīvu skatu laiks, un šis gads nav izņēmums. Marta sākumā uz Talsu novada skati Stendē devās Rojas kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis “Con Vita” Aigas Kažas vadībā. Skatē ansamblis tika novērtēts ar 1. pakāpes diplomu un izvirzīts uz zonas skati Kuldīgā 25. martā. Arī Kuldīgā “Con Vitas” pārliecinošais sniegums tika novērtēts ar 1. pakāpes diplomu.

Par augstajiem novērtējumiem priecājas gan pašas ansambļa dalībnieces, gan viņu vadītāja Aiga Kaža. Aiga atzīst, ka panākumu pamatā ir pareiza repertuāra izvēle. Šī gada skatēs ansamblis izpildīja tautasdziesmas “Es piedzimu māmiņai” un “Sidrabiņa upi bridu” Litas Krūmiņas un Skaidrītes Brūšnieces apdarē un Maijas Kīnes “Tēvzemei”.  Skatē Stendē ansamblis izpildīja visas trīs dziesmas, bet skatē Kuldīgā žūrijai, lai pieņemtu lēmumu, pietika ar divām ansambļa a capella izpildītajām dziesmām. Pēc panākumiem Kuldīgā “Con Vita” saņēma uzaicinājumu dziedāt ielu koncertā Rīgā 7. jūlijā – Dziesmu svētku laikā. No šī piedāvājuma ansamblis gan atsacījies, jo viņiem atvēlētās desmit minūtes ir pārāk īss laiks, lai to dēļ pavadītu Rīgā garu un nogurdinošu dienu.

Aiga Kaža un ansambļa dāmas no sirds pateicas Litai Krūmiņai un Skaidrītei Brūšniecei par veiksmīgo dziesmu aranžējumu un koncertmeistarei Brigitai Kvālbergai par ansamblim ziedotajām stundām. Aiga smejas, ka tagad jācenšas to kanti noturēt.

Aiga Kaža ir arī senioru kora “Banga’ diriģente, un šim kolektīvam skate vēl priekšā. Nākamajā nedēļā tiks izlozētas dziesmas, un tad pusotras nedēļas laikā tās būs jāapgūst. Aiga skatē cer vismaz uz 2. pakāpes diplomu, lai dziedātājām būtu prieks un gandarījums par labi paveiktu darbu. Ceļazīme uz Dziesmu svētkiem kolektīvam jau rokā, bet vēlmi piedalīties Dziesmu svētkos izteikušas vien 15 dziedātājas. Tas ir saprotams, jo kolektīvā pārsvarā dzied sievietes gados, un ne visām ir pa spēkam izturēt lielo fizisko slodzi, ar ko neapšaubāmi nākas rēķināties svētku laikā. Aiga ir pārliecināta, ka gan garās mēģinājumu stundas, gan lielo slodzi pārbraucienos un koncertos var izturēt tikai tie cilvēki, kas no sirds mīl dziesmu un dziedāšanu.

Dziesmu svētkiem nopietni gatavojas arī kultūras centra sieviešu koris “Kalva”. 8. aprīlī Balgalē notikušajā sieviešu koru salidojumā koristes kārtīgi patrenējušās, izdziedot Dziesmu svētku repertuāru, ko “Kalvas” diriģente Baiba Muskare vērtē kā skanīgu, bet ne vieglu. Nākamā nopietnā uzstāšanās 28. aprīlī Talsu novada koru skatē. Kā skaidro Baiba, koru skates ir kā mēraukla kolektīvam, pierādījums tam, ka tas ir nopietni strādājis un ir tiesīgs būt Dziesmu svētku dalībnieku pulkā. Baibai pašai Dziesmu svētku skaits, kuros viņa piedalījusies, jau sen kā sajucis, bet viņa ar prieku vēro jaunās koristes, kuras ir tik laimīgi satraukušās pirms saviem pirmajiem Dziesmu svētkiem. “Viena traka tauta ir tie latvieši”, smejas Baiba un piebilst, ka vēl jau tikai daži mēģinājumi un – jāaun kājas!

Dace Klabere

Pārsteigums jubilejā

Dažas dienas pirms savas 80. dzimšanas dienas patīkamu notikumu piedzīvoja skolotāja Ērika Gūtmane. Divpadsmit viņas bijušie skolēni, kurus skolotāja audzināja no 1. līdz 12. klasei, bija ieradušies sveikt savu audzinātāju jubilejā.

Kā pastāstīja skolotāja, šī klase īpaši iespiedusies viņas atmiņā un sirsniņā, jo kopā pavadīti veseli divpadsmit gadi! Jau skolas laikā šie skolēni sevi parādījuši kā lieliskus organizatorus, un, kā pierādīja audzinātājas sveikšana jubilejā, skolas laikā gūtās iemaņas nekur nav zudušas.

Skolotāja Ērika Gūtmane visu darba mūžu – 45 gadus, atdevusi darbam skolā, mācot mājturību. Šūt, adīt, tamborēt, mezglot, aust, iekārtot māju un gatavot ēst – visas šīs gudrības, kas lieti noderēja ikvienai meitenei, skolotāja pasniedza, viņas pašas vārdiem runājot, ar prieku un no sirds. Rokdarbi ir Ērikas Gūtmanes mīlestība mūža garumā. Protams, ka mammas un vecmāmiņas adījumi silda arī dēla Agņa ģimeni – vedeklu un mazmeitas Lieni un Elīzi. Bešā nekad nav atstāti arī radi un draugi. Tikai pirms gadiem pieciem skolotāja pielikusi punktu savam sirdsdarbam aušanai, atdāvinot stelles Rojas vidusskolai.

Skolotājas gaitas Ērika Gūtmane sāka tālajā 1958. gadā Lubezeres astoņgadīgajā skolā. Sākotnēji viņa bija tikai pionieru vadītāja, vēlāk arī pamatskolas skolotāja. No 1960. gada Ērika Gūtmane sāka mācīt arī darbmācību meitenēm. Darbs ar bērniem un rokdarbi tā iepatikušies, ka viņa iestājusies Liepājas pedagoģiskajā institūtā, kuru absolvēja 1966. gadā, iegūstot pamatskolas un darbmācības skolotājas specialitāti. No 1966. gada Ērika Gūtmane sāka strādāt Rojas vidusskolā. Viņa atzīst, ka savā darbā daudz mācījusies no vecākajiem kolēģiem, kuri allaž bijuši ļoti atsaucīgi un pretimnākoši.

Paralēli darbam Rojas vidusskolā skolotāja piedalījusies aušanas un rokdarbu pulciņos. Visu, ko skolotāja jebkad darījusi, viņa darījusi no visas sirds un dvēseles., neliedzot savu padomu un praktisko palīdzību nevienam. Un arī tajā dienā, kad viņas bijusī audzēkne zvanījusi, lai it kā palūgtu palīdzību, (patiesībā vajadzēja tikai noskaidrot, vai noteiktajā dienā audzinātāja būs mājās), skolotāja, ne mirkli nešaubīdamās, atbildējusi, ka viņu gaidīs un savu padomu neliegs.

Dace Klabere

Ziņas