Ziņas

Pārsteigums jubilejā

Dažas dienas pirms savas 80. dzimšanas dienas patīkamu notikumu piedzīvoja skolotāja Ērika Gūtmane. Divpadsmit viņas bijušie skolēni, kurus skolotāja audzināja no 1. līdz 12. klasei, bija ieradušies sveikt savu audzinātāju jubilejā.

Kā pastāstīja skolotāja, šī klase īpaši iespiedusies viņas atmiņā un sirsniņā, jo kopā pavadīti veseli divpadsmit gadi! Jau skolas laikā šie skolēni sevi parādījuši kā lieliskus organizatorus, un, kā pierādīja audzinātājas sveikšana jubilejā, skolas laikā gūtās iemaņas nekur nav zudušas.

Skolotāja Ērika Gūtmane visu darba mūžu – 45 gadus, atdevusi darbam skolā, mācot mājturību. Šūt, adīt, tamborēt, mezglot, aust, iekārtot māju un gatavot ēst – visas šīs gudrības, kas lieti noderēja ikvienai meitenei, skolotāja pasniedza, viņas pašas vārdiem runājot, ar prieku un no sirds. Rokdarbi ir Ērikas Gūtmanes mīlestība mūža garumā. Protams, ka mammas un vecmāmiņas adījumi silda arī dēla Agņa ģimeni – vedeklu un mazmeitas Lieni un Elīzi. Bešā nekad nav atstāti arī radi un draugi. Tikai pirms gadiem pieciem skolotāja pielikusi punktu savam sirdsdarbam aušanai, atdāvinot stelles Rojas vidusskolai.

Skolotājas gaitas Ērika Gūtmane sāka tālajā 1958. gadā Lubezeres astoņgadīgajā skolā. Sākotnēji viņa bija tikai pionieru vadītāja, vēlāk arī pamatskolas skolotāja. No 1960. gada Ērika Gūtmane sāka mācīt arī darbmācību meitenēm. Darbs ar bērniem un rokdarbi tā iepatikušies, ka viņa iestājusies Liepājas pedagoģiskajā institūtā, kuru absolvēja 1966. gadā, iegūstot pamatskolas un darbmācības skolotājas specialitāti. No 1966. gada Ērika Gūtmane sāka strādāt Rojas vidusskolā. Viņa atzīst, ka savā darbā daudz mācījusies no vecākajiem kolēģiem, kuri allaž bijuši ļoti atsaucīgi un pretimnākoši.

Paralēli darbam Rojas vidusskolā skolotāja piedalījusies aušanas un rokdarbu pulciņos. Visu, ko skolotāja jebkad darījusi, viņa darījusi no visas sirds un dvēseles., neliedzot savu padomu un praktisko palīdzību nevienam. Un arī tajā dienā, kad viņas bijusī audzēkne zvanījusi, lai it kā palūgtu palīdzību, (patiesībā vajadzēja tikai noskaidrot, vai noteiktajā dienā audzinātāja būs mājās), skolotāja, ne mirkli nešaubīdamās, atbildējusi, ka viņu gaidīs un savu padomu neliegs.

Dace Klabere

37 bērniem Kurzemē nepieciešamas mājas

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija aprīļa sākumā apkopojusi informāciju no Latvijas bāriņtiesām par bērniem, kuriem nepieciešamas mājas – adoptētājs, aizbildnis, audžuģimene vai viesģimene. Latvijā tie ir 245 bērni, Kurzemē – 37!

Kurzemē  ģimenes vide un mājas nepieciešamas 37 bērniem no 9 pašvaldībām – Aizputes (4 bērniem), Brocēnu (1 bērnam), Kuldīgas (5 bērniem), Liepājas (6 bērniem), Saldus (5 bērniem), Skrundas (1 bērnam), Talsu (1 bērnam), Ventspils novada (3 bērniem) un Ventspils pilsētā (11 bērniem). Ar apkopoto informāciju var iepazīties ŠEIT. Par iespēju iesaistīties jāinteresējas attiecīgā novada bāriņtiesā.

Informācija sagatavota projekta "Kurzeme visiem" ietvaros ar mērķi palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.  Uzzini vairāk: www.kurzemevisiem.lv

Avots: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Informāciju sagatavoja     
Inese Siliņa           
Kurzemes plānošanas reģiona         
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste

4 attēli

Iespēja mācīties

Ja esi nodarbināta persona vecumā no 25 gadiem, tev ir iespēja pieteikties apmācībām Rojā, Talsos vai citā Latvijas vietā, kur tiek organizētas mācības pieaugušajiem projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

Vēl līdz 16. aprīlim ir iespējams pieteikties apmācībām Rojā izglītības programmās - personām ar priekšzināšanām Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā” (44 st.) un Latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem” (160 st.).

 

90% no mācību izmaksām sedz ES struktūrfondi, 10% pašu līdzfinansējums. Plānotais mācību sākums – jūnija mēnesis. Mācībām Rojā var pieteikties, aizpildot iesniegumu Rojas tūrisma informācijas centrā.

Talsos iespējams pieteikties sekojošām izglītības programmām: „Tūrisma produktu izstrāde” (160 st.); „Konferenču un semināru apkalpošana” - (160 st.); "Datorprogrammas interjera noformējuma (SweetHome 3D, SketchUP, CorelDraw) pamati" - (80 st.). Mācības organizē Talsu Pieaugušo izglītības centrs, kontaktpersona Inga Sokolova. Tālrunis: 26518464; e-pasts: inga.sokolova@talsi.lv

Mācību centrs “BUTS” Talsos arī piedāvā vairākas apmācību programmas: “Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā” – 40 st.; “Apmācības darbam ar motorzāģi un krūmgriezi” – 16 st.; “Punktveida metināšana” – 80 st.; “Datu analīze un sagatavošana MS Excel” - 40 st. Sīkāka informācija pa tālruni 63291123; e-pasts: talsi@buts.lv

Laidzē tiks piedāvāts apgūt šādas izglītības programmas:

Profesionālās tālākizglītības programma „Būvdarbi”, kvalifikācija „Apdares darbu strādnieks” – 640 st.

„Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā” – 80 st. Bez priekšzināšanām.

Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā” – 80 st. Bez priekšzināšanām. Sīkāka informācija - Sarmīte Rozenberga; tālrunis: 63221886; e-pasts: laidze@rvt.lv

Ar visām projektā piedāvātajām izglītības programmām un apmācību iespējām Kurzemē un pārējā Latvijā iespējams iepazīties internetā –www.macibaspieaugusajiem.lv

Sīkāka informācija par pieteikšanos apmācībām un projekta nosacījumiem Rojas Tūrisma informācijas centrā, kontaktpersona – Kristīne Voldemāre, tālrunis: 28630590; e-pasts: tic@roja.lv

 

Informāciju sagatavoja Kristīne Voldemāre, projekta koordinatore

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” aicina darbā

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”,  reģ. Nr. 40008001803, aicina darbā aicina darbā ģimenes asistentu darbam Rojas novadā uz pilnu slodzi.

Darba pienākumi:

 • izglītot un atbalstīt ģimenes asistenta pakalpojuma saņēmējus patstāvīgas dzīves prasmju un iemaņu attīstīšanā, pašaprūpes prasmju attīstīšanā un uzlabošanā;
 • palīdzēt ģimenes asistenta pakalpojuma saņēmējiem mājsaimniecības vadīšanā un budžeta plānošanā;
 • veicināt ģimenes izpratni par bērna vecumposmiem un vajadzībām pilnvērtīgai attīstībai, asistēt bērna aprūpes un higiēnas nodrošināšanā;
 • sagatavot atskaites par darba pienākumu izpildi.

 

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas
 • Stabilu atalgojumu (550-600 eiro pirms nodokļu nomaksas)
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu
 • Apmācības darba pienākumu apguvei

 

Prasības:

 • Augstākā izglītība (vēlams- psihologa, pedagoga vai sociālā darbinieka kvalifikācija) un pieredze darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem vai ģimenēm
 • Labas komunikācijas spējas
 • Spēja strādāt patstāvīgi un organizēt savu darba procesu
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte
 • B kategorijas autovadītāja apliecība, vēlama arī personiskā automašīna
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas

 

CV un motivācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pastu: aprupesdarbi@samariesi.lv ar norādi- vakancei Ģimenes asistents

Kontakttālrunis uzziņām: 29166552 (Viesturs Kleinbergs)

Ziņas