Ziņas

Valdība akceptē energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma atbalsta pasākumus

Lai uzlabotu mājokļa pabalsta pieejamību, dodot iespējas saņemt šo pabalstu lielākam cilvēku lokam ar augstākiem ienākumiem, par periodu no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 30. aprīlim tiks piemērots koeficients 3. Tātad no 1. oktobra vēršoties sociālajā dienestā ar iesniegumu mājokļa pabalsta piešķiršanai, persona uzrādīs un sociālais dienests aprēķinās mājokļa pabalstu atbilstoši par septembrī saņemtajiem rēķiniem.

Paaugstināti koeficienti dod iespēju saglabāt atsevišķi dzīvojošas personas vai vairāku personu mājsaimniecības rīcībā vairāk līdzekļus ikdienas izdevumu apmaksai, tajā skaitā, pārtikas iegādei un kvalificēties mājokļa pabalstam ar augstākiem ienākumiem nekā iepriekš.

Koeficienta palielinājuma rezultātā garantētā minimālā ienākuma slieksnis mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam būs 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 228 eiro pārējām personām mājsaimniecībā visām mājsaimniecībām mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam.

To nosaka grozījumi “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā”, kas otrdien, 9. augustā, pieņemti valdības sēdē. Tie vēl jāizskata un jāpieņem Saeimai.

Labklājības ministrs Gatis Eglītis: “Redzot šī brīža cenu kāpumu un domājot par gaidāmo apkures sezonu un saistītajiem maksājumiem, liela iedzīvotāju daļa jūtas nedroši par savu spēju tikt galā ar visiem maksājumiem. Jau šobrīd ir skaidrs, ka jā – maksājumi par enerģiju būs lielāki, tomēr valdībā esam lēmuši par ievērojamu atbalsta pakotni, kas palīdzēs ierobežot izdevumu palielināšanos. Tas izpaudīsies gan kā mērķēts atbalsts, gan arī kā vispārēja palīdzība ikvienam Latvijā daļējai sadārdzinājuma kompensēšanai.”

Likumprojekts paredz, ka tāpat visā periodā un turpmāk tiek saglabāts līdzfinansējums pašvaldībām 50% apmērā no faktiskajiem izdevumiem mājokļa pabalstam.

Likumprojekts arī paredz atbalstu senioriem, personām ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušām personām. No šā gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam pabalsts 30 eiro apmērā mēnesī tiks nodrošināts, ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs nepārsniedz 300 eiro mēnesī. Pabalsts 20 eiro mēnesī paredzēts, ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir robežās no 301 eiro līdz 509 eiro mēnesī, bet pabalsts 10 eiro mēnesī - ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir robežās no 510 eiro līdz 603 eiro mēnesī. Gadījumā, ja vecuma pensijas apmērs ir, piemēram, 300,94 eiro, tad centus aiz komata atmet un personai izmaksās valsts pabalstu 30 eiro mēnesī.

Šo valsts pabalstu piešķirs un izmaksās Latvijā dzīvojošām personām, kurām no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam ir Latvijas Republikā piešķirtas vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensijas, tai skaitā priekšlaicīgi un avansā piešķirtas pensijas, speciālās valsts pensijas, izdienas pensijas tiem, kuri sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, bet kuriem vecuma pensija nav piešķirta, izdienas pensijas saņēmēji, kuri nav sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu un kuriem ir noteikta invaliditāte. Pabalsts pienāksies arī atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmējiem un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem.

Valsts pabalstu 30 eiro apmērā piešķirs un izmaksās arī Latvijā dzīvojošām personām, kuras ir Latvijas piešķirtās piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti saņēmējas.

Energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai paredzēts atbalsts mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koksnes granulas un malku, kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu.

Malkai, kas iegādāta no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim, noteikts cenu līmenis, no kura sāks sniegt atbalstu - 40 eiro/ber.m3 (aptuveni 35 eiro/MWh). Valsts kompensēs izmaksu pieaugumu 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniegs 40 eiro/ber.m3), bet ne vairāk par 15 eiro/ber.m3. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 35 eiro/ber.m3. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Pieteikumus atbalsta saņemšanai pašvaldībā būs jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Savukārt malkai, kas iegādāta līdz š.g. 31. augustam un par ko nevar uzrādīt maksājumu apliecinošu dokumentu, valsts kompensēs fiksētu atbalstu 60 eiro uz vienu mājokli. Ja par šo pašu mājokli papildus tiks iesniegts malkas atbalsta pieteikums ar maksājumu apliecinošu dokumentu, tālākais atbalsts tiek piešķirts atbalsta apmēram, kas pārsniedz 60 eiro, ņemot vērā iepriekš minētos malkas cenas un apjoma nosacījumus. Pieteikumus atbalsta saņemšanai pašvaldībā būs jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra līdz 30. novembrim.

Koksnes briketēm un koksnes granulām cenu slieksnis noteikts 300 eiro par tonnu (aptuveni 65 eiro/MWh). Arī šeit izmaksu pieaugums tiks kompensēts 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniedz 300 eiro/tonnā), bet ne vairāk kā 100 eiro/tonnā apmērā. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 10 tonnas. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju, atbalsts tiks piešķirts tiem lietotājiem, kuru patēriņš ir lielāks par 500 kWh mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh, balstoties uz apkures sistēmas ar elektroenerģiju pašdeklarācijas principu. Valsts kompensēs 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 eiro/kWh, bet ne vairāk kā 100 eiro/MWh. Jebkurai mājsaimniecībai pirmās patērētās 500 kWh būs jāapmaksā atbilstoši elektroenerģijas tirgotāja noteiktajai elektroenerģijas cenai, bet tiks kompensēts patēriņš, kas pārsniedz šo slieksni. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim, pašvaldībā pieteikumus jāiesniedz no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.

Mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, koksnes granulas, koksnes briketes vai malku, ar maksājumu attaisnojošiem dokumentiem būs jāvēršas pašvaldībā, kas pieņems lēmumu par kompensācijas piešķiršanu. Savukārt valsts atmaksās šīs kompensācijas izmaksu pašvaldībai.

Mājsaimniecībām, kuras apkurē izmanto dabasgāzi, kompensācijas apmērs noteikts 30 eiro/MWh (t.i., 0,030 eiro/kWh) tiem lietotājiem, kuru mēneša patēriņš pārsniedz 221 kWh/mēnesī (21 m3/mēnesī). Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Atbalsts tiks piemērots automātiski mājsaimniecību rēķinos.

Būtiski uzsvērt, ka attiecībā uz dabasgāzes un elektroenerģijas lietotājiem, kas maksā par pakalpojumu pēc izlīdzinātā maksājuma principa, regulējumā noteikts pienākums dabasgāzes un elektroenerģijas tirgotājiem veikt izlīdzinātā maksājuma pārrēķinu, ņemot vērā faktisko mājsaimniecību patēriņu un veicot maksājuma korekcijas par iepriekšējiem mēnešiem. Pārrēķinu ar ietverto atbalstu dabasgāzes lietotāji saņems septembrī, tajā būs ietverts atbalsts par jūliju un augustu.

Tāpat laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim plānots arī atbalsts centralizētās siltumenerģijas pakalpojuma maksas kompensācijai. Arī šajā gadījumā kompensācijas apmērs siltumenerģijas izmaksu pieauguma segšanai noteikts 50% apmērā no cenas, kas pārsniedz 68 eiro/MWh. Atbalstu piemēros automātiski mājsaimniecību rēķinos.

 

Vairāk informācijas ŠEIT.

Sakārtots Rojas, Kolkas, Mērsraga un Dundagas pagasta ģerboņu jautājums

Ģerbonis ir katras pilsētas un pagasta identitātes, goda un lepnuma simbols. Pēc administratīvi teritoriālās reformas pagājušā gada jūlijā pagastu ģerboņu jautājums aktualizējās Rojas, Kolkas, Dundagas un Mērsraga pagastā. Tagad šo pagastu ģerboņi ir reģistrēti Ģerboņu reģistrā un izmantojami pašvaldības komunikācijā.

Lai sakārtotu Talsu novadu veidojošo pagastu simboliku pēc administratīvi teritoriālās reformas un būtiski nemainītu vēsturiskos pagastu ģerboņus, Talsu novada pašvaldība Kultūras ministrijai lūdza izskatīt, akceptēt un reģistrēt Rojas pagasta ģerboni (Valsts Heraldikas komisijā apstiprināts 1998. gadā), Kolkas pagasta ģerboni (Valsts Heraldikas komisijā apstiprināts 2000. gadā), Dundagas pagasta ģerboni (Valsts Heraldikas komisijā apstiprināts 1998. gadā), savukārt Mērsraga novada ģerboni (Valsts Heraldikas komisijā apstiprināts 2012. gadā) tika lūgts izskatīt, akceptēt un reģistrēt kā Mērsraga pagasta ģerboni.

Augusta sākumā Latvijas Vēstnesī tika publicēts Kultūras ministrijas paziņojums par Rojas, Kolkas un Mērsraga pagasta ģerboņu reģistrēšanu Ģerboņu reģistrā, savukārt procesa gaitā tika konstatēts, ka Dundagas pagasta ģerbonis tajā bija reģistrēts 2007. gadā un tā pārreģistrācija nebija nepieciešama.

Patlaban tiek precizēts jautājums par šo pagastu karogiem, lai iespēju robežās nemainītu to vizuālo noformējumu, bet ietvertu sasaisti ar reģistrētajiem pagastu ģerboņiem.

Inita Fedko

IZVIRZI SAVU PRETENDENTU TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMIEM!

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajos svinīgajos pasākumos, kas novembrī tiks organizēti Talsu novada pilsētās un pagastos, ar Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem godināsim Talsu novada iedzīvotājus un organizācijas. Līdz 1. oktobrim izvirzi savu pretendentu kādam no apbalvojumiem!

Pretendentus Talsu novada pašvaldības apbalvojumu “Talsu novada Izcilības balva”, “Talsu novada Atzinības balva” un “Talsu novada Goda balva” piešķiršanai var izvirzīt Talsu novada pašvaldības amatpersonas, Talsu novada pašvaldības iestādes, Talsu novadā reģistrētās juridiskās personas, personas, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Talsu novadā vai kurām Talsu novadā pieder nekustamais īpašums, fiziskas personas, kuras Talsu novada teritorijā veic uzņēmējdarbību vai strādā algotu darbu, un Talsu novada iedzīvotāju grupas.

Apbalvojumu “Talsu novada Izcilības balva” piešķir par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem, kas nesuši Talsu novada vārdu valstī un pasaulē. Apbalvojumu “Talsu novada Atzinības balva” piešķir par būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā, saimnieciskajā darbībā, veselības aizsardzībā, kultūras, sporta, izglītības, sabiedriskajā un starptautiskajā darbībā, vai citās novadam nozīmīgās jomās. Apbalvojumu “Talsu novada Goda balva” piešķir par augsti profesionālu, godprātīgu, brīvprātīgu darbu kādā atsevišķā nozarē, novada vides vizuālā vai pozitīva tēla veidošanā, vai mūža ieguldījumu novadam nozīmīgās jomās.

Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojumu “Talsu novada Izcilības balva” un “Talsu novada Atzinības balva” piešķiršanai ir adresējami Talsu novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisijai. Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojuma “Talsu novada Goda balva” piešķiršanai ir adresējami attiecīgās Talsu novada pašvaldības pilsētas un pagasta pārvaldes Apbalvojumu komisijai.

Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojumu piešķiršanai Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajos svinīgajos pasākumos, kas tiek organizēti Talsu novada pilsētās un pagastos, ir iesniedzami līdz 1. oktobrim personīgi Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos vai jebkurā no Talsu novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēm, vai nosūtāmi pa pastu.

Plašāka informācija par apbalvojumiem, par kārtību, kādā notiek izvirzīto pretendentu izvērtēšana un lēmumu pieņemšana par apbalvojumu piešķiršanu, kā arī – par to, kāda informācija ir norādāma iesniegumos par pretendentu izvirzīšanu apbalvojumu piešķiršanai, ir pieejama nolikumā “Par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” (pieejams: www.talsi.lv /dokumenti).

Inita Fedko

Vasaras nometnes Rudē, BLPJC “Varavīksne’’

Šī gada vasara mums ir dāsni dāvājusi silto laiku. Lai pagarinātu vasaru  pēc iespējas garāku un interesantāku, arī šajā gadā Rojas pagasta bērniem un jauniešiem tika piedāvātas divas vasaras dienas nometnes „Spirgts un vesels”, kas notika no 8.- 12.augustam un no 22.– 26.augustam Rudē,  BLPJC “Varavīksne”. Šajās nometnēs piedalījās  bērni un jaunieši vecumā no 9-12 gadiem un  no 13-15 gadiem.  Bērnu nometnes tika realizētas ar  ES fonda projekta “Esi vesels - ieguldījums tavai nākotnei !” Nr.9.2.4.2./16/I/044 finansiālu atbalstu.

Abas vasaras dienas nometnes notika piecas dienas un deva iespēju 24 Rojas pagasta bērniem un jauniešiem piedalīties  dažādas aktivitātēs, kas popularizē  veselīgu dzīvesveidu.

Nometnes dalībnieki katru dienu tika iesaistīti sportiskās aktivitātēs ar dažādām sporta spēlēm, kā piemēram, populārākās spēles bērnu un jauniešu vidū bija - volejbols, futbols. No netradicionālām sporta spēlēm- dvieļu bols, tautas bumba, jautrās stafetes, saliedēšanās spēles, kur tika izmantots sporta inventārs, kas iegādāts par projekta līdzekļiem.

Nometnes dalībnieki devās pārgājienā gar Rojas upi uz ierīkoto atpūtas vietu, kur viņus sagaidīja bibliotekāre-Iluta Graudiņa , kas bija iejutusies laupītāja meitas Ronjas lomā ar dažādiem, interesantiem uzdevumiem kā dzīvot veselīgi. Dalībnieki tika sadalīti komandās, tika iesaistīti dažādu atjautības uzdevumu veikšanā, kā arī dārzeņu un augļu degustācijā, ko varēja atpazīt tikai  pēc garšas un smaržas ar aizvērtām acīm. Katram komandas dalībniekam bija jāatrod apslēptais uzdevums mežā, pēc dotajām norādēm, kas tika veiksmīgi izpildīts. Pēc labi padarītā darbiņa, dalībnieki varēja baudīt gardo veselības dzērienu un apēst augļus, kā balvu no “laupītāja meitas Ronjas ”.

Dalībnieki tika iesaistīti radošajās darbnīcās, ko vadīja interešu pulciņu vadītāja Kristīne Rudzīte. Bērni un jaunieši apgleznoja stikla burciņas, audumu somas, kā arī izgatavoja magnētus no Fimo masas, kur tika attēloti veselīgā uztura produkti, lai popularizētu to vērtību.

Nometņu programmā tika iekļauta veselības veicināšanas tēma, kas ir saistīta ar veselīgu uzturu, kā praktiski pagatavot dažādus dārzeņu salātus. Nometnes dalībnieki katrs izdomāja saviem salātiem nosaukumu, kā arī pastāstīja, kā to pagatavojis. Īpašu prieku bērniem sagādāja enerģijas batoniņu gatavošana no žāvētiem augļiem, riekstiem un dažādām sēkliņām.

Nometnes dalībniekiem bija iespēja darboties kopā ar uztura speciālisti Kristīni Sekaci, kur tika apgūtas prasmes, kā garšīgi, veselīgi un interesanti pagatavot ēdienu, veidot izpratni par sabalansētu un veselīgu uztura šķīvi. Bērni ieguva vērtīgu informāciju par to, ka saldumi un našķi ikdienas uzturā nav nepieciešami tik daudz, cik tie tiek patērēti, un to var aizvietot ar veselīgiem augļiem un dārzeņiem.

Vienas dienas ietvaros  nometnes dalībniekiem bija paredzēta ekskursija uz Tukuma novadu, kur fiziskās aktivitātes varēja turpināt izejot, baskāju taku “Valgumu pasaulē” un radoši izpaust sevi darbojoties, “Salmu muzejs- darbnīca” Tukuma pilsētā.

Nometnes pēdējā dienā dalībniekus iesaistīja “Dārgumu meklēšanas aktivitātē” ar uzdevumiem pa Rudes teritoriju, kas pilnveidoja bērnu zināšanas un izpratni par veselīgu dzīvesveidu kopumā. Nometņu dalībnieku komandas prezentēja un izvērtēja visu,  ko bija uzzinājuši un apguvuši piecu dienu laikā.

Šī projekta ietvaros bērnu un jauniešu nometnes ir noslēgušās. Ceram, ka nākošajā gadā būs jaunas iespējas, lai realizētu  vasaras dienas nometnes bērniem un jauniešiem, lai popularizētu aktīvu, veselīgu dzīvesveidu un interesanti pavadītu savu brīvo laiku.

 

Informāciju sagatavoja nometnes vadītāja Lienīte Voronova

Ziņas