Ziņas

3 attēli

Draudzībā ir spēks!

Jūlija izskaņā Rojas BLPJC “Strops” jauniešu domei “Rajo” bija darba pilnas rokas, jo bija jāuzņem ilgi gaidīti viesi – Jelgavas novada pašvaldības Ānes jauniešu iniciatīvu centra jaunieši. Par laimi, laiks mūs lutināja un dalībnieki varēja izbaudīt sporta priekus visā pilnībā.

Sadraudzības sporta spēļu “Draudzībā ir spēks!” norisē 28 jaunieši brauca ar SUP dēļiem pa Rojas upi. Prieks, ka daudziem šī bija pirmā pieredze ar šādu peldlīdzekli, bet jauniešus tas neatturēja mēģināt un izbaudīt aktivitāti. Pasākums turpinājās Rojas pludmalē, kur norisinājās dažādas jautras un draudzību stiprinošas aktivitātes – futbols, dvieļbols, dažādas stafetes, ūdens liešanas sacensības, kaušanās ar spilveniem un citas aktivitātes. Pasākuma noslēgumā katrs dalībnieks tika pie pateicības balvas un gabaliņa garda kliņģera, kā arī gandarījumu par iespēju kopā pavadīt brīvo laiku un stiprināt draudzību!

Jauniešu dome “Rajo” aprīlī piedalījās Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā un guva finansiālu atbalstu savas ieceres īstenošanai – sadarbības turpināšanu ar Ānes jauniešu iniciatīvu centra jauniešiem. Tāpat plānojam arī nākamajā gadā rīkot līdzīgu pasākumu, iespējams, jau ar citu pašvaldību jauniešiem.

Jaunieši saka lielu paldies visiem, kuri piedalījās un palīdzēja ar organizatorisko darbu – BLPJC “Strops” un “Varavīksne” darbiniekiem. Paldies arī Talsu novada pašvaldībai, SPURA komandai par lielisko iespēju un burvīgo atmosfēru, Rojas stadionam par iespēju izmantot sporta inventāru, SKIM gardumiem par jaukajām dāvaniņām un visiem citiem, kuri iesaistījās un palīdzēja ar padomu un atbalstīja!

 

Rojas pagasta BLPJC “Strops” jaunatnes lietu speciāliste Marita Pāvuliņa

Informācija zvejniekiem

15.11.2022. Rojas pagasta pārvaldes sēžu zālē plkst. 15.00-18.00

Tikšanās ar licenzēšanas komisijas pārstāvi par rūpnieciskās/pašpatēriņa zvejas tiesību nomu piekrastes ūdeņos 2023.gadam.

Būs iespēja iesniegt iesniegumus zvejas rīkiem.

Līdzi jāņem piekļuves dati elektroniskajai pasta adresei, lai piereģistrētos LZIKIS programmai.

OptiO dāvina brilles studentiem un pedagogiem

Vairāk informācijas par sociālās atbildības programmām var saņemt OptiO veikalos visā Latvijā un mājaslapā www.optio.lv sadaļā “Akcijas”.

Informācijai

Par fiksētajiem pārkāpumiem Rojas pagastā zvanīt uz Talsu novada pašvaldības policijas diennakts telefonu 26132701 un informēt par minēto pārkāpumu, paralēli  piefiksējot pārkāpuma brīdi, to nofotografējot. Lūgums par pārkāpumu ziņot arī Rojas pagasta pārvaldē!

Ziņas