Ziņas

SIA “Rojas DzKU” saņem veicināšanas balvu

Šī gada 6. decembrī Salaspils Nacionālajā botāniskajā dārzā Valsts vides dienests un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija godināja uzņēmumus un pašvaldības, kas visaugstākajā līmenī ievēro vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, kā arī pēc savas iniciatīvas veic pasākumus, kas mazina ietekmi uz vidi. Šogad iekļaušanai Valsts vides dienesta veidotajā “zaļajā sarakstā” tika vērtēti gan uzņēmumi, kas ir A, B vai C kategorijas piesārņojošo darbību veicēji, gan uzņēmumi, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem un pašvaldības.

Rojas novada iedzīvotāji var būt pārliecināti, ka viņi saņem viskvalitatīvāko ūdeni visā reģionā. Ar šādiem vārdiem beidzās Valsts vides dienesta pārstāves pieteikums uzņēmumam SIA “Rojas DzKU” saņemt veicināšanas balvu “Izaicinājums ceļā uz “Zaļās izcilības balvu””.  Valsts vides dienests uzņēmumu “zaļajā sarakstā” iekļauj uz trim gadiem, tā apliecinot lielu uzticēšanos un labvēlības statusu no Dienesta puses. Jāpiebilst, ka no sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējiem starp laureātiem tika izvirzīti divi uzņēmumi no Latvijas – SIA “Rojas DzKU”, aiz sevis atstājot SIA “Jelgavas ūdens” ar mazāk iegūto vērtējamo punktu skaitu.

Uzņēmuma vadītājs Ivars Jaunozols izsaka vislielāko pateicību SIA “Rojas DzKU” ūdenssaimniecības vadītājam Haraldam Valdemāram, darbiniekiem Nikolajam Šeinam, Vilnim Pētersonam, uzņēmuma administrācijai un visam kolektīvam par ieguldīto darbu. Paldies Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai, izpilddirektoram Jānim Pūcem, domes deputātiem par morālo un finansiālo atbalstu mūsu darbā, lai Rojas novada iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus.

 

Dace Klabare

Brīnumi notiek

17. decembra pēcpusdienā Rojas kultūras centrā notika kārtējais labdarības pasākums “Kas dārgāks ir par zeltu”, ar mērķi popularizēt audžuģimeņu nozīmi bez vecāku gādības palikušo bērnu dzīvē. Kā, atklājot pasākumu, teica tā vadītājs Valters Krauze – ne visi bērni vēl ir ar mieru smaidīt, un ne visiem ir, kam smaidīt. Latvijā vēl ir ļoti daudz bērnu, kas ilgojas pēc mājām, un nav būtiski, cik viņiem ir gadu. Ģimenes siltums, māmiņas un tēta rūpes tiem, kam ir ģimene, liekas tik pašsaprotami, taču tā, diemžēl, nav visiem bērniem, tādēļ vislabākā dāvana ne tikai Ziemassvētkos, bet visā dzīvē šiem bērniem būtu ģimene. Ģimene, kurai viņš būtu vajadzīgs, kurā viņu mīlētu, lolotu un par viņu rūpētos.

Sociālā dienesta vadītāja Lāsma Pūce uzsvēra, ka šī problēma ir aktuāla ne tikai Sociālajam dienestam un citām valsts un pašvaldības iestādēm, bet patiesībā tā ir ikviena cilvēka, visas Latvijas sabiedrības atbildība, lai mēs terminu bērnunams varētu aizmirst uz visiem laikiem. “Arī Rojas novadā ir bērni, kuri dzīvo audžuģimenēs. Rojā ir tikai viena audžuģimene, tādēļ mūsu novada bērni spiesti dzīvot audžuģimenēs Tukuma, Kandavas novadā un Priekulē. Mēs priecātos, ja šādu audžuģimeņu Rojas novadā būtu vairāk. Ikvienam no mums vajadzētu atvērt savas sirdis, apstāties un padomāt, kā jūtas bērns, kurš atrodas bērnunamā. Arī viņš grib būt laimīgs un mīlēts, tādēļ padomāsim, ko mēs katrs varētu darīt, lai palīdzētu šiem bērniem”, aicināja Lāsma Pūce. Protams, audžuģimene vienmēr būs tikai alternatīva, jo vislabāk bērnam ir būt savā ģimenē, pie saviem vecākiem. Naivi būtu cerēt, ka pēc labdarības pasākuma pie bāriņtiesas durvīm stāvēs rinda cilvēku, kuri vēlēsies kļūt par audžuģimenēm, tāpēc Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa aicināja ikvienu līdzcilvēku pavērot apkārtni, paskatīties uz savu radu, draugu un kaimiņu ģimenēm un vajadzības gadījumā pielikt savu plecu, palīdzēt un atbalstīt, lai vispār nerastos situācija, kad no ģimene ir jāizņem bērni. Aicinot ikvienu būt vērīgākiem, domes priekšsēdētāja pateicās visām tām audžuģimenēm, kuras ir uzņēmušās rūpes par dzīves pabērna lomā nonākušajiem bērniem, uzsverot, ka viņi ir dabas doti cilvēki ar ļoti plašām sirdīm. “Varbūt tiešām klusie Ziemassvētki arī mūsu sirdis darīs priecīgākas un mēs paši kļūsim vērīgāki. Nevajag jau nemaz tik daudz, tikai saņemt drosmi un dalīties ar to, kas jau mīt mūsu sirsniņās”, aicināja Eva Kārkliņa.

Par esošo situāciju informēja arī Rojas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Inta Zaķe. Viņa pateicās tām audžuģimenēm, kurās atrodas Rojas novada bērni, kuriem bija nepieciešamas mājas un vecāku sirds siltums. Pavisam 13 Rojas novada bērni atrodas audžuģimenēs. Kā jau tika teikts, Rojas novadā ir tikai viena audžuģimene, tāpēc arī bāriņtiesas vadītāja aicināja ikvienu klātesošo padomāt un varbūt spert šo būtisko un svarīgo soli, kļūstot par audžuģimeni. Ceļš līdz bērna nonākšanai ģimenē ir ilgstošs, taču, ja vien ir tāda vēlme – kļūt par audžuģimeni, ir tikai jāsper pirmais solis – jāuzraksta iesniegums Bāriņtiesai, un tad jau sekos tālākās formalitātes. Domāju, ka klātesošiem labs piemērs bija Bērziņu ģimene no Talsiem, kura dalījās savā pieredzē, kā kļuvusi par audžuģimeni divām meitenītēm un apgalvoja, ka nekas nav neiespējams, ja vien ir tāda vēlme.

Savā audžuģimenes pieredzē dalījās arī vienīgā audžuģimene mūsu novadā – Valteru ģimene. Kā atzina piecu audžubērnu mamma Justīne Valtere, bērni ir viņas labākie draugi, bet uzticības persona – vīrs Arvis. Par īstu pārbaudījumu ģimenei izvērties Justīnes slimošanas laiks, taču, veiksmīgi pārvarējusi krīzi, Valteru ģimene tupina rūpēties par saviem mīluļiem un pats galvenais – gaida ģimenes pieaugumu. Valteru ģimene ir nolēmusi pieņemt savā ģimenē zīdainīti, lai mazajā cilvēciņā varētu ieguldīt pēc iespējas vairāk mīlestības. Justīne vēlētos, lai viņas ģimenes piemēram sekotu citas ģimenes Rojas novadā. Tā būtu iespēja dalīties vienam ar otru pieredzē un drošāk iziet sabiedrībā, jo Justīne neslēpj, ka dažkārt ir jāsaņemas un jānorij rūgtums, jo ne visi saprot audžuģimenes rūpes un sūtību.

Ar videofilmas starpniecību klātesošie tika iepazīstināti arī ar Ausmu Leimani no Kandavas novada. Ausmas kundze ir sargeņģelis vienam no mūsu novada bērniem, meitenei, kuras dzīvē viņa ir tik svarīga, ka saņēmusi meitenes pašas ar mīļumu veidotu atzinības rakstu – Ausmai Leimanei par labsirdību un mīļumu pret bērniem, ko nozīmības ziņā audžumamma pielīdzina valsts prezidenta atzinībai. Kandavas novads īpaši izceļas ar audžuģimeņu skaitu un, kāpēc gan Rojas novads nevarētu sekot viņu piemēram?

Šajā vakarā izskanēja vēl kāds stāsts. Tas bija stāsts par Markusu, puisi, kura sapņus piepildīt patiesībā ir tik vienkārši! Markus ir Rojas vidusskolas 11. klases skolnieks – centīgs, sportisks, draudzīgs puisis, kuram arī nav iespēja augt savā ģimenē. Lai veiksmīgi pabeigtu vidusskolu, Markusam nepieciešams portatīvais dators. Viņš jau netīko pēc jauna, tikko no veikala, tādēļ ikviens zālē sēdošais tika lūgts padomāt, vai viņam plauktā nestāv lieks, putekļiem klāts dators, kas tik lieti noderētu zinātkārajam puisim. Un šeit man, aizsteidzoties notikumiem priekšā, jāsaka, ka brīnumi notiek! Zēna lūgums tika saklausīts jau pasākuma laikā, un pavisam drīz viņš tiks iepriecināts ar pavisam jaunu datoru!

Pasākuma nobeigumā Lāsma Pūce pateicās katram, kas atrada laiku atnākt, un aicināja dalīties priekā un mīlestībā, un atcerēties par tiem cilvēkiem, kas mums ir blakus, un kuriem ir vajadzīgs mūsu labais vārds, siltais smaids, labestība, pieskāriens no sirds. Labdarības pasākuma laikā tika saziedoti 429,71 eiro, kas tiks izlietoti audžuģimeņu īpašajām vajadzībām.

Paldies visiem tiem cilvēkiem, kuri rūpējās par to, lai labdarības pasākums izvērstos īpaši sirsnīgs – pasākuma vadītājam Valteram Krauzem, dziedātājiem Normundam Rutulim, Jānim Kalniņam, Marikai Timermanei un visiem Rojas kultūras centra pašdarbības kolektīviem, kuri kuplināja koncertu, kā arī kultūras centra darbiniekiem Dacei Brokai, Ārijai Veidei, Marekam Štālam un Arnim Enzelam.

Dace Klabere

Aicinājums piedalīties Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs

19.10.2017.

Kurzemes plānošanas reģions (KPR) aicina iedzīvotājus, nevalstisko organizāciju, sociālo un citu pakalpojumu sniedzējus, pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvjus piedalīties KPR deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs:

 

Lūdzu sekojiet līdzi informācijai par sanāksmju norises vietām.

Pieteikties dalībai sabiedriskās apspriešanās sanāksmēs var elektroniski ŠEIT.

Ar KPR DI plāna 2.redakciju un tā pielikumiem aicinām iepazīties ŠEIT.

 

KPR DI plānu izstrādā SIA „SAFEGE Baltija” projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kura mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

 

Vairāk informācijas pie:
Ieva Cēbura, SIA “SAFEGE Baltija” valdes locekle
Tel. +371 29488174 ieva.cebura@safege.lv

Inga Kalniņa, projekta “Kurzeme visiem” vadītāja
Tel. +371 27008743
inga.kalnina@kurzemesregions.lv

Profesiju nedēļa PII “Zelta zivtiņa”

No 9. oktobra līdz 15. oktobrim PII “Zelta zivtiņa” notika profesijas nedēļa, kuras ietvaros lielākajiem bērniem no grupiņām “Burbulēni” un “Karūsiņas” tika saplānotas mācību ekskursijas.

Pirmdien devāmies uz Burinieku sētu, kur skatījām Buru kuģu modeļu kolekciju, kuru izveidojis un atstājis Laimonis Veidemanis. Ar šo vectēva atstāto mantojumu mūs iepazīstināja viņa mazmeita Laura Kļaviņa. Vislielāko izbrīnu bērnos radīja burinieku modelīši, kuri izvietoti mazās stikla pudelītēs. Ar jahtām un ostas teritoriju mūs iepazīstināja burāšanas treneris Gunārs Reinholds. Sporta skolas direktore Tatjana Kirilova izrādīja jauno stadionu un sporta zāli zem stadiona tribīnēm, neizpalika sporta aktivitātes viņas vadībā. Bērnudārzam kaimiņos dzīvo un strādā galdnieks Andris Krūzmanis, tā kā viņš ir viens no mūsu bērnudārza bērnu vecākiem, devāmies viņu apciemot, lai iepazītos ar galdnieka profesiju. Bērni varēja novērtēt viņa darināto ģitāru, ievingrināt roku nagliņu sišanā un dzijas tīšanā ap tām. Uz Mūzikas un mākslas skolu devāmies ar sagatavotu muzikālu priekšnesumu, no papīra pagatavoti saksofoni, akordeoni, vijoles. Ar tām bērni “atskaņoja” skaņdarbu no ABBAS repertuāra. Mūzikas skolā bērniem bija iespēja spēlēt dažādus mūzikas instrumentus, dzirdēt, kā tie skan un kopā ar mūzikas skolas mazo korīti dziedāt.

Bērnudārza mazākie bērni no grupiņām “Stagarēni” un “Asarēni” darbojās bērnudārza teritorijā. Vēroja, iepazina kurinātāja, sētnieces, pavāres profesiju. Evelīnas mamma Adrija Krauze–Rozenberga atsaucās uzaicinājumam un bērnus iepriecināja ar manikīra brīnumiem. Ivara mamma Ilze Mežecka kopā ar bērniem pagatavoja brīnumgardus cepumus. Ar vislielāko prieku un aizrautību tika sistas ķirbī naglas. Piektdien visām grupā notika profesiju parāde, kurā piedalījās jūrnieki - “Asarēni”, pavāri - “Stagarēni”, mūziķi - “Karūsiņas” un šoferi – “Burbulēni”. 

Nedēļas laikā kopumā bērni iepazinās ar 15 profesijām. Paldies skolotājām par izdomu un aktīvu sadarbību! Paldies vecākiem par atbalstu un atsaucību! Paldies Rojas Mūzikas un mākslas skolai, Rojas Sporta skolai par pasākumu veiksmīgu norisi!

Mudīte Beraģe,  metodiķe

Ziņas