Ziņas

No pilsētas līdz jūrai

Programmas mērķis veicināt ilgtspējīgu  risinājumu izstrādi piejūras pilsētās. Programmas ietvaros tiks uzņemtas 16 komandas -  8 komandas tiks iesaistītas mobilitātes attīstīšanā un otras 8 komandas pievērsīsies jūras ūdens inovācijas attīstīšanai.

Piedalīties var privātpersonas un jaunie uzņēmumi (kas ir jau nodibināti). Komandā minimālais skaits ir 2 dalībnieki, maksimālais 6, kuriem ir idejas, kā veicināt mobilitāti piekrastē un ir idejas kā risināt izaicinājumus ūdens inovācijās.

Veidosim ērtu pieeju un videi draudzīgāku pārvietošanos pilsētās, pievērsties ar lielāku uzmanību vides aizsardzībai, ostu digitalizācijai, kā arī zilajai ekonomikai.

Piedaloties šajā programmā Jūs varat iegūt individuālas konsultācijas ar ekspertiem un mentoriem, kā arī 12 tūkstošus eiro prototipa izstrādei. Būs pieejamas arī lekcijas, semināri un radošās darbnīcas!

 

Nenokavē! Vēl var paspēt pieteikties līdz 13.janvārim!

Veidosim draudzīgu vidi sev apkārt un attīstīsim piekrastes pilsētas!

Vairāk informācijas - https://www.citytosea.eu/

RŪPNIECISKĀS (PAŠPATĒRIŅA) ZVEJAS TIESĪBU NOMAS SLĒGTĀS IZSOLES NOLIKUMS

Izsolē var piedalīties pretendenti, kuri līdz 2022. gada 25. novembra plkst. 17.00 iesnieguši Talsu novada pašvaldībā rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas iesniegumus uz zvejas rīkiem Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums 2022. gada 25. novembrim atradās Talsu novada Rojas pagastā un kuri ir ievērojuši zvejas jomu regulējošos normatīvos aktus.

Izsoles piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rojas  pagasta pārvaldē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā, LV-3264.

Laika periods pieteikuma iesniegšanai – 2022. gada 28. decembris – 2023. gada 12. janvāris, pulksten 12.00.

Informācijai

Tuvākajā laikā meža masīvā pie Rojas (pie Atpūtnieku ceļa) plānots uzsākt meža apsaimniekošanas darbus, kas pamatā būs kopšanas ciršu izstrāde.

Šajā reģionā strādās mežistrādes tehnika un tiks transportēti koksnes produkti, tāpēc aicinām teritorijas apmeklētājus ar sapratni izturēties pret īstermiņa neērtībām.

Talsu novada sadarbības pilsēta Ukrainā lūdz palīdzību!

Talsu novada pašvaldības starptautiskās sadarbības pilsētai Čortkivā (Ukraina) nepieciešams mūsu atbalsts! Turpinoties karadarbībai Ukrainā, aizvien lielākus zaudējumus cieš valsts infrastruktūra, kas ietekmē ikviena tās iedzīvotāja ikdienu. Lai atbalstītu Ukrainas cilvēkus, Čortkivas pilsētas mērs Volodimirs Šmatko lūdz palīdzēt dažāda aprīkojuma nodrošināšanā.

Čortkivas pilsētas pārvalde lūdz ziedot ikdienā šobrīd ļoti nepieciešamas lietas: ģeneratorus (ar jaudu 5 kW, 6,5 kW un 10 kW), guļammaisus, tūrisma paklājus un follija segas, piepūšamos matračus, apavus, zeķes, cepures, cimdus, termoveļu militārpersonām, rācijas, lukturīšus, power bankas, pārveidotājus (no 12 līdz 220 v).

 

Lai sarūpētu nepieciešamo, ir iespējams sniegt arī finansiālu atbalstu. To var izdarīt, izmantojot biedrības „Baložu pasts” kontu: Biedrība BALOŽU PASTS, LV58HABA0551040981861, „SWEDBANK” AS,
SWIFT kods: HABALV22. Mērķis: Čortkivas pilsētas atbalstam.

Saziedotie līdzekļi tiks izmantoti nepieciešamo lietu iegādei.

Talsu novada pašvaldība ir sazinājusies ar Ukrainas vēstniecību Latvijā, lai kopīgā sadarbībā ar to un labdarības organizācijām, ziedojumi tiktu nogādāti Čortkivas pilsētā.

Ziedojumus no 1. līdz 9. decembrim iespējams nogādāt vairākās Talsu novada pilsētās un pagastos. Aicinām pirms ziedojumu veikšanas pārliecināties par attiecīgo mantu tehnisko stāvokli, dāvinot tikai labā tehniskajā stāvoklī esošas lietas.

Ziedojumus pieņem:

Lubes pagastā pārvaldē („Sniedzes", Anuži, Lubes pagasts) darba dienās, izņemot pusdienas laiku, no 8.00 līdz 16.00 (atbildīgā persona Aija Jansone, tālrunis 63232350). 
Virbu pagasta pārvaldē (Lielā iela 15, Jaunpagasts, Virbu pagasts) darba dienās no 8.00 līdz 15.00 (atbildīgā persona Aija Sūniņa, tālrunis 29171291).

Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē (Raiņa iela 16, Valdemārpils) darba dienās (atbildīgā persona Zanda Blumberga, tālrunis 27896818).

Ģibuļu pagasta pārvaldē (Skolas iela 2, Pastende, Ģibuļu pagasts)  darba dienās no 9.00 līdz 12.00 (atbildīgā persona Aija Ķipare, tālrunis 29498495).

Valdgales pagasta pārvaldē („Pagastmāja”, Pūņas, Valdgales pagasts) darba dienās (atbildīgā persona Ieva Pētersone, tālrunis 29224432​).

Laucienes kultūras namā (“Kultūras nams”, Lauciene) darba dienās (atbildīgā persona Juris Upmalis, tālrunis 26262380).

Balgales pagasta pārvaldē (“Grantiņi”, Dursupe, Balgales pagasts) darba dienās (atbildīgā persona Kaspars Boters, tālrunis 29153362).

Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centrā (“Tautas nams”, Ķūļciema pagasts) darba dienās (atbildīgā persona Gints Upesjozups, tālrunis 26467004).

Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Zvirgzdos („Zvirgzdu pansija”, Laidzes pagasts) darba dienās no 13.00 līdz 16.00 (tālrunis 28607645).

Sabiles bibliotēkas bērnu nodaļā (Talsu iela 1/7, Sabile) darba dienās no 10.00 līdz 15.00. Lai ziedotu tehniskās lietas, nepieciešams sazināties ar Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītāju Zigmundu Brunavu (tālrunis 29241605).

Vandzenes pagasta pārvaldē ("Pagastmāja", Vandzene) darba dienās (atbildīgā persona Sabīne Zariņa, tālrunis 29396344).

Laidzes pagasta pārvaldē ("Mežrozes", Laidze) darba dienās (atbildīgā persona Anita Millere, tālrunis 27304001).

Lībagu bibliotēkā (“Pagastmāja”, Mundigciems) pirmdienās no 9.00 līdz 18.00, izņemot pusdienas laiku, un ceturtdienās no 9.00 līdz 15.00, izņemot pusdienas laiku (atbildīgā persona Īrisa Apše, tālrunis 63237869).

Dižstendes bibliotēkā (“Brūži”, Dižstende) otrdienās no 9.00 līdz 18.00, izņemot pusdienas laiku, un piektdienās no 9.00 līdz 15.00, izņemot pusdienas laiku (atbildīgā persona Astra Arbidāne, tālrunis 63291286).

Rojas tūrisma informācijas centrā (Selgas iela 14e, Roja) darba dienās (atbildīgā persona Kristīne Voldemāre, tālrunis 28630590).

Strazdes bibliotēkā (“Strazdes muiža”, Strazde) otrdienās no 9.00 līdz 18.00, izņemot pusdienas laiku (atbildīgā persona Silvija Niķe, tālrunis 29480530).

Ziņas