Ziņas

2 attēli

Atmiņu pēcpusdiena bibliotekāriem

22. aprīļa pēcpusdienā Rojas pagasta bibliotēkā notika atmiņu pēcpusdiena “Bibliotēka laiku lokos”, kurā tikās pagastā dzīvojoši bibliotekāri, kuri dažādos laikos strādājuši vai joprojām strādā bibliotēkā. Par darbu Rojas vidusskolas bibliotēkā un tā specifiku atmiņās dalījās rakstniece Dzintra Žuravska, viņas darba turpinātāja skolas bibliotekāre Antra Ozollapa stāstījumu papildināja šodienas skatījumā.

Ko savos nedaudz gados bibliotekāres darbā tālajos 50. gados Jaungulbenes pusē piedzīvojusi, stāstīja pensionāre Vija Purgaile, bet Rojas Jūras zvejniecības muzeja krājuma glabātāja Anda Rācenāja atcerējās bibliotēkai veltītos darba gadus Bauskas novadā. Protams, par savu izvēli kļūt bibliotekārei un darba gados piedzīvoto stāstīja arī Rojas pagasta bibliotēkas darbinieces Daiga Dambīte, Iluta Graudiņa un Irēna Svitiņa. Žēl, ka dažādu iemeslu dēļ neieradās citas bijušās bibliotekāres, kuras savulaik strādājušas gan z/k “Banga” publiskajā un tehniskajā bibliotēkā, skolas bibliotēkā vai citu novadu bibliotēkās.

Ne visām bibliotekāra profesija bijusi apzināta izvēle, vairākos gadījumos tā bijusi nejaušības vadīta, tomēr bibliotekāram vienmēr ir bijis jābūt ne tikai labam sava darba speciālistam, bet arī psihologam. Mūsdienās grūti salīdzināt darbu toreiz un tagad, bet tas ir mūsu piedzīvotais un saglabājams atmiņu “failos” par agrākajiem laikiem, citādiem apstākļiem, citādu skatījumu uz lietām un norisēm. Un, lai arī bibliotekāru darba specifika ir ļoti mainījusies, nemainīga ir vēlme, lai ikvienam apmeklētājam bibliotēka asociētos ar viņa otrajām mājām, ar vietu, kur atgriezties vēlreiz.

Pirms Talsu novada iedzīvotāju foruma iedzīvotāji aicināti iesaistīties fokusa grupās

Talsu novada fonds, sadarbojoties ar Talsu novada pašvaldību, reizi četros gados organizē iedzīvotāju forumu. Tas ir veids, kā stiprināt dialogu starp sabiedrību un pašvaldību, rodot kopsaucēju par svarīgākajiem novadā īstenojamajiem darbiem un prioritātēm. Pirms kopējā iedzīvotāju foruma 4. jūnijā, ikviens iedzīvotājs, kuram rūp gan vietējā kopienā, gan novadā notiekošais, aicināts iesaistīties fokusa grupās 7. un 14. maijā.

Fokusa grupās apkaimēs iedzīvotājiem būs jāiesaistās prioritāšu noteikšanā katrā teritorijā, tā uzzinot vairāk par Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2022.-2040. gadam un Attīstības programmā 2021. – 2027. gadam ietvertajiem stratēģiskajiem mērķiem un rīcībām.

Fokusa grupas paredzētas 7. un 14. maijā plkst 10.00 vairākās novada vietās. Talsu novada fonds un Talsu novada pašvaldība aicina uz fokusa grupām 7. maijā:

 • Talsos,
 • Dundagā,
 • Sabilē, kur tiksies Sabiles pilsētas un Abavas pagasta iedzīvotāji,
 • Valdemārpilī, kur aicināti Valdemārpils pilsētas, Lubes, Īves un Ārlavas pagasta cilvēki,
 • Laucienē, kur tiksies Laucienes, Ķūlciema un Balgales pagastu iedzīvotāji.

14. maijā fokusgrupas notiks:

 • Stendē, kur tiksies Stendes pilsētas, Virbu un Strazdes pagasta ļaudis,
 • Rojā, kur tiksies Rojas, Kolkas un Mērsraga pagasta iedzīvotāji,
 • Pastendē, kur aicināti piedalīties Lībagu, Valdgales, Ģibuļu, Laidzes un Vandzenes pagasta iedzīvotāji.

4. jūnijā notiks Talsu novada iedzīvotāju forums, kur, nu jau kopīgiem spēkiem, tiks radītas jaunas receptes – rīcības piecās jomās: kopiena un izglītība, veselība un drošība, mājoklis un vide, uzņēmējdarbība, sadarbība.

Talsu novada iedzīvotāju foruma laikā plānots radīt jaunas rīcības, piemērotas mūsdienu mainīgajiem apstākļiem, kas tendētas uz novada kopējo attīstību, nodrošinot arī katras teritorijas vajadzību īstenošanu.

Inita Fedko

Konkurss „Radi Talsu novadam!” notiks jaunā novada teritorijā

Talsu novada pašvaldība ik gadu organizē konkursu „Radi Talsu novadam!”, lai ieinteresētu un iesaistītu iedzīvotājus īpašumu labiekārtošanā, veicinātu novada sakoptību un pateiktos sabiedriski aktīviem iedzīvotajiem par ieguldījumu novada tēla veidošanā. Šajā gadā pretendentus nominācijām aicinātas izvirzīt visas jaunā novada pārvaldes, tas ir, arī Rojas, Dundagas, Kolkas un Mērsraga pārvaldes.

Konkurss „Radi Talsu novadam!” ir pēctecis agrāk tik labi zināmajam konkursam „Sakoptākā pilsēta un pagasts”, kas ļauj novērtēt ikvienas pilsētas un pagasta aktīvos ļaudis un viņu paveikto.

Līdz 26. jūlijam aicinām izvirzīt pretendentus 12 nominācijās: „Sakoptākā privātmāja”, „Ģimenēm un bērniem draudzīgākais pagalms”, „Sakoptākā vēsturiskā ēka”, „Veiksmīgākās ēkas pārvērtības”, „Degradētas teritorijas atjaunošana”, „Skaistākais balkons”, „Gaumīgākais skatlogs un/vai ieejas mezgls”, „Aktīvākā organizācija”, „Čaklākais mājražotājs”, „Radošākais novadnieks”, „Vides vērtība”, „Gada jaunums”.

Pieteikties dalībai konkursā vai ieteikt pretendentus var ikviena fiziska vai juridiska persona, vēršoties attiecīgās administratīvās teritorijas pilsētas vai pagasta pārvaldē. Konkursā nevar piedalīties pašvaldības iestādes un to struktūrvienības.

Konkursa vērtēšanas komisija izvirzītos pretendentus klātienē apmeklēs no 3. līdz 31. augustam.

Ar konkursa nolikumu un vērtēšanas kritērijiem var iepazīties Talsu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.talsunovads.lv sadaļā „Dokumenti/Nolikumi” vai sadaļā „Iedzīvotājiem/Sabiedrības līdzdalība/Konkursi un apbalvojumi”.

 

Inita Fedko

Informācija jauniešiem!

Līdz 31.maijam Kurzemes jaunieši tiek aicināti  pieteikties bezmaksas mācību kursam par savas biznesa idejas atrašanu un attīstīšanu ''Atrodi savu aizraušanos līderiem'', kas notiek projekta ''Sākot no idejas līdz produktam globālajā tirgū''  ietvaros.

Ikvienam Kurzemes jaunietim vecumā līdz 30 gadiem ir unikāla iespēja bez maksas no 4.-22.jūnijam pieredzējušu lektoru pavadībā apgūt metodes par savas uzņēmējdarbības jomas definēšanu, ideju izstrādi, biznesa projekta vadību, apgūt biznesa vidē un vadībā nepieciešamās prasmes, un izmantojot  savstarpēja atbalsta sistēmu, iegūt kontaktu tīklu savas idejas ieviešanai dzīvē. Mācības tiek organizētas ar EEZ grantu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Kurzemes plānošanas reģiona atbalstu. 

''Mācības tiks organizētas interaktīva procesa veidā un būs piemērotas tiem, kuriem ir sajūta par savu uzņēmēja, vadītāja vai līdera potenciālu'' - tā par projektu saka mācību lektors, uzņēmējs un mācību tīkla ''11 humans'' veidotājs Zuarguss Zarmass. Viņš norāda, ka: ''Divu nedēļu atraktīvā mācību procesā dalībnieki ātri un padziļināti varēs izprast jebkuram vadītājam un uzņēmējam būtiskas lietas:

 • Nodefinēt industriju, kurā attīstīties darba vai uzņēmējdarbības jomā;
 • Nodefinēt savu lomu (potenciālā vai idejas) uzņēmumā vai projektā;
 • Saprast, ko darīt darba, uzņēmējdarbības jomā arī nestabilos ekonomisko izmaiņu laikos;
 • Uzzināt par finanšu piesaistīšanas principiem projektiem, uzņēmējdarbībai;
 • Saprast projektu, uzņēmumu attīstības principus;
 • Saprast savu mācīšanās un personīgās attīstības stilu.

Mācību kursam aicināti pieteikties jaunieši vecumā līdz 30 gadiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Kurzemes reģionā. Vēl viens ierobežojums ir vietu skaits, tāpēc jaunieši tiek aicināti pieteikties savlaicīgi. Lūk, šajā saitē var iepazīties ar lektora Zuargusa video aicinājumu pievienoties mācībām:

https://ieej.lv/By4dd

 

Pieteikuma anketa ir pieejama šajā saitē:

https://ieej.lv/lMDKB

 

Mācības sāksies sestdien, 4.jūnijā ar klātienes tikšanos Liepājā, Lielajā Dzintarā, tālāk mācību process norisināsies tiešsaistē ar vēl vienu kopīgu sanākšanu 18.jūnijā. Online mācības notiks sociālajā mācību tīklā ''11 humans'', kas veidots saskaņā ar spēļošanās elementiem, kur aktīvākos dalībniekus mācību beigās sagaidīs balvas. Tāpat mācību process būs virzīts uz savstarpēju kontaktu veidošanu starp dalībniekiem un atbalstu. Lektoru vidū būs uzņēmējs un mācību tīkla ''11 humans'' veidotājs Zuarguss Zarmass, kā arī vēl vairāki uzņēmēji un investori, kas dalīsies ar dažādiem noderīgiem padomiem un trikiem, kā savas uzņēmējdarbības idejas realizēt dzīvē. Mācību process beigsies pirms Jāņiem - 22.jūnijā.

 

Pasākums tiek organizēts projekta Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros. Projektu līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai.

 

Informāciju sagatavoja:

Ieva Krole

Projekta vadītāja

''11 humans''

info@11humans.com

+371 29180005

Ziņas