Ziņas

Informācijai

17. maijā, plkst. 17:00 Rojas pagasta iedzīvotājiem būs iespēja tikties ar Talsu novada domes deputātiem Evu Kārkliņu un Andi Āboliņu. Tikšanās notiks Rojas pagasta pārvaldē, sēžu telpā.

4 attēli

Ievīt gaismas starā

Pati saule bija gādājusi, lai tikšanās ar dzejnieku Aivaru Aiviekstu un viņa pēdējos gados izdoto grāmatu atvēršana mūsu bibliotēkas lasītājiem ievītos gaismas starā. Pēc pandēmijas aizliegumiem un citām nebūšanām doma par tikšanos klātienē beidzot realizējās saulainā 18.marta pēcpusdienā.

Aivars Aivieksts (īstajā uzvārdā Seržāns) dzimis un audzis Madonas novada Saikavas ,,Jaunziediņos”, Aiviekstes upes krastā. Jau pēc Jēkabpils Ekonomiskā tehnikuma beigšanas publicējis savu pirmo dzejoli, un tā dzeja kļūst par vienu no viņa vaļaspriekiem. Jau vairākus gadus viņš ir pitradznieks. Kurzemes pusē dzīvojot, iznākušas piecas autora grāmatas, tai skaitā arī viena vakara romāns “Ielāps uz goda biksēm”, ko ar lasītājiem iepazīstinājām jau 2017.gadā. Šai tikšanās reizē izskanēja dzejas no krājumiem “Piemīdītais miegs”, “Zem tās saules, zem tā kalna” un atkārtoti izdotā viena burta dzejoļu krājuma “Aprīļa atraitne”. Priekšvārdā krājumam Aivars Aivieksts raksta: “Kā pirmais no šī krājuma uzrakstījās dzejolis “Ķeirā ķēkša”. Iepatikās radīt loģisku domu no vārdu sinonīmiem. Tautogrammas ar visiem alfabēta burtiem, tāds salikums latviešu literatūrā vēl nebija  manīts…” Jaunais salikums papildināts, un saistoši, ka dzejoļos minētiem senvārdiem ir paskaidrojums, jo ne katrs mūsdienās vairs zina, kas ir dīsele, ģēvele, šotēvs.

Dzeja krājumā “Piemīdītais miegs” sakopota trīs nodaļās, un, lai gan tikai pirmajai ir nosaukums “Pašportrets”, autora klātesamība jūtama katrā dzejolī. Paša autora izpildījumā lasītās dzejas rindas, veltītas lielākajai apmeklētāju daļai /sievietēm/, bija kā aicinājums aizdomāties:

 

“Mums tikai jāturpina

Debess iesāktā doma –

Uz zemes skatuves jānospēlē

Ievas un Ādama loma.”

 

Savukārt krājumā “Zem tās saules, zem tā kalna” sakopotas Aivara Aivieksta trioletas – dzejas forma, kurā retajam latviešu autoram ir ne tikai pa kādam dzejolim, bet vesels krājums. Iespējams, zīmīgi, ka krājums sākas ar dzejas rindām: “Sēd māte pie iedegtas sveces un naktī slepus grāmatu lasa”, jo, vaicāts par vecākiem, autors ar mīļumu atceras māti kā lielu grāmatu lasītāju.

Arī saviesīgajā daļā pie kafijas tases sarunā ar Aivaru Aiviekstu ikvienam bija ko uzklausīt. Ne velti autors saka – pirmais vaļasprieks ir ūdeņi, makšķerēšana /A.Aivieksts ir kaislīgs makšķernieks, apceļojis ūdeņus no Liepājas līdz pat Peipusam Igaunijā/, otrais – dārzs, un tad tikai dzeja. Jāsaka gan, ka ir vēl ceturtais, fotografēšana. Arī mūsu bibliotēkā bijusi izstāde “Esejas un fotogrāfijas”, kurā vairāki foto paspilgtināti ar datora palīdzību, un katram no tiem pievienota eseja. Kā pirmie gan esot radušies literārie sacerējumi, attēli pievienoti no jau iepriekš iemūžinātiem mirkļiem. Tikšanās pēcpusdienā mums bija iespēja skatīt Aivara Aivieksta paša veidoto versiju krājumam “Aprīļa atraitne”, kur katram dzejolim pievienots autora foto. Diemžēl, tādā versijā izdots, krājums maksātu vairākus desmitus eiro.

Paldies Aivaram Aiviekstam par atsaucību, romantisko tikšanās pēcpusdienu, dzeju Rojai un Pitragam! Tikpat laipns un atsaucīgs autors labprāt tiksies ar ikvienu no jums, ja reiz dosieties tūrisma izbraucienā uz Pitragu un gribēsiet ne vien zivis ēst “Pie Andra”, bet ieklausīties arī dzejā turpat  pāri ceļam “Pie Aivara”.

Lielā Talka ziedo 20 000 eiro “Let’s do it, Ukraina”

Lielā Talka, oficiālais “Let’s do it!” pārstāvis Latvijā, sadarbībā ar Ziedot.lv, no sabiedrības ziedotajiem līdzekļiem nodrošināja 20 000 eiro atbalstu “Let’s do it, Ukraina” organizācijai. Līdzekļi tiks izlietoti dažādām akūti nepieciešamajām vajadzībām Ukrainas iedzīvotājiem un brīvprātīgajiem. To skaitā, aizsardzības ekipējuma, medicīnas preču, pārtikas, degvielas u.c. – iegādei civiliedzīvotājiem, kuri nesavtīgi dodas aizstāvēt savu valsti.  Latvijas “Let’s do it!” (Lielā Talka)  bija viena no pirmajām, kas ļoti operatīvi sniedza savu atbalstu “Let’s do it, Ukraina”.

Tāpēc īpaša pateicība visiem, kuri ziedoja un ziedo Ziedot.lv portālā.

Lai palīdzētu Ukrainā esošajiem civiliedzīvotājiem, “Let’s do it, Ukraina” kustība realizē kampaņu, kurā aicina sniegt atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem. Uz to atsaucās arī Lielās Talkas kustība nodrošinot 20 000 eiro finansiālo palīdzību organizācijai no Ziedot.lv savāktajiem līdzekļiem. Kā informē “Let’s do it, Ukraina” kustības pārstāvji, šobrīd liela daļa no iegūtā finansējuma tiek novirzīti pārtikas un medikamentu iegādei iedzīvotājiem, kuri atrodas bumbu patversmēs, slimnīcās, militārajos punktos, taču nepieciešams atbalsts arī aizsardzības ekipējuma nodrošināšanai.

 

Jūlija Markhela, kustības “Let’s do it World” līdzdibinātāja un vadītāja Ukrainā: “Šobrīd visiem Ukrainā esošajiem iedzīvotājiem un militārajam spēkam ir nepieciešama palīdzība. Lai to nodrošinātu, “Let’s do it, Ukraina” kustības aicinājumam atsaucās Latvijas, Igaunijas, Itālijas, Rumānijas, Zviedrijas un citu valstu “Let’s do it!” pārstāvniecības, sniedzot materiālu un finansiālu atbalstu. Pateicoties tam tiks nodrošināti aizsardzības elementi civiliedzīvotājiem, kuri pašaizliedzīgi dodas aizstāvēt savu valsti. Daļa no iegūtajiem resursiem tiks novirzīti uz Kijevu un Harkovu, kur šobrīd ir aktīvākā karadarbības zona. Mēs izsakām dziļu pateicību Latvijas iedzīvotājiem, kuri palīdz ne tikai “Let’s do it!” kustībai, bet visai Ukrainas tautai. Kopā mēs esam spēcīgi un savā starpā sadarbojoties varam šo karu apstādināt. Pārtrauksim šo ļaunumu, lai Ukraina paliktu neatkarīga un turpinātu savu attīstību. Lai miers Ukrainā un Pasaulē! Paldies!”

 

Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta: “Šobrīd, galvenokārt, ar ziedojumu palīdzību tiek nodrošinātas pirmās nepieciešamības preces Ukrainas civiliedzīvotājiem – medicīnas un higiēnas preces, pārtika un apģērbs. Taču tik pat svarīgi ir sniegt atbalstu aizsardzības stiprināšanai. Esam gandarīti, ka līdz ar Lielo Talku arī citas nevalstiskās organizācijas un uzņēmumi sniedz atbalstu civiliedzīvotāju drošībai. Jau pirmajās dienās, uzzinot par notikumiem Ukrainā, Latvijas sabiedrība parādīja cik stipra un vienota ir mūsu tauta. Ir neizsakāms lepnums par tik nesavtīgu līdzcilvēku rīcību, ko apliecina kopīgi saziedotie līdzekļi, kas šobrīd tiek mērķtiecīgi novirzīti atbalsta sniegšanai Ukrainā!”

 

Lielā Talka vēlas pateikt īpašu paldies Rūtai Dimantai, Ziedot.lv komandai  un visiem Latvijas ziedotājiem par solidarizēšanos, lai valstiskā līmenī sniegtu palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem!

 

Organizācija “Let’s do it” plašāk zināma kā Igaunijas organizācija, kas aizsāka Pasaules talkas kustību. Tajā iesaistījušās vairāk nekā 190 pasaules valstis tai skaitā Latvija un Ukraina. “Let’s do it” kustības koordinatori Latvijā ir kustība “Lielā Talka”.

 

Papildu informācija:

Zanda Kočāne

Lielās Talkas sabiedrisko attiecību konsultante

Tel.: +371 25644492

E-pasts: zanda.kocane@onecom-latvia.com

Ziņas