Ziņas

Atklāj Talsu novada „pērles” un piesaki pretendentus konkursā „Radi Talsu novadam!”!

Talsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties konkursā „Radi Talsu novadam!”, lai atklātu novada skaistākās sētas, sakoptākos īpašumus un radošākos ļaudis. Pretendentus 12 nominācijās līdz 17. jūnijam var izvirzīt ikviens novada iedzīvotājs, sazinoties ar attiecīgo pilsētu vai pagastu pārvaldi.

Konkurss „Radi Talsu novadam!” pagājušajā gadā pirmo reizi notika apvienotajā Talsu novada teritorijā, apliecinot, ka ikkatrā pilsētā un pagastā ir atrodamas vēl līdz šim neatklātas pērles un aktīvi un radoši vietējie iedzīvotāji.

Pretendentus līdz 17. jūnijam, vēršoties attiecīgajā pilsētas vai pagasta pārvaldē, iespējams izvirzīt 12 nominācijās, tā dodot iespēju katrai pilsētai un pagastam izvēlēties atbilstošākās: „Sakoptākā privātmāja”, „Ģimenēm un bērniem draudzīgākais pagalms”, „Sakoptākā vēsturiskā ēka”, „Veiksmīgākās ēkas pārvērtības”, „Degradētas teritorijas atjaunošana”, „Skaistākais balkons”, „Gaumīgākais skatlogs un/vai ieejas mezgls”, „Aktīvākā organizācija”, „Čaklākais mājražotājs”, „Radošākais novadnieks”, „Vides vērtība”, „ Gada jaunums”.

Konkursā nevar tikt izvirzītas pašvaldības iestādes un struktūrvienības, bet pretendentu vērtēšana paredzēta no 6. jūlija līdz 16. augustam. Vērtēšanas komisijā darbosies Talsu novada pašvaldības izpilddirektore, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas, kultūras un sporta attīstības nodaļas tūrisma daļas, būvvaldes pārstāvji un biedrību „Talsu partnerība” un „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” pārstāvji.

Noslēguma pasākums un uzvarētāju paziņošana paredzēta 7. oktobrī.

 

Inita Fedko,

Talsu novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja

Aicinām pieteikties Rojas un Mērsraga Mājas kafejnīcu dienu dalībniekus šī gada garšu piedzīvojumam mūsu piekrastē!

Pagājušās vasaras izskaņā pirmo reizi mūsu pusē organizējām pasākumu - Mājas kafejnīcu dienas. Guvām neaizmirstamu pieredzi un emocijas, kas saglabājās vēl ilgi pēc pasākuma.

Tad nu šogad mēģinām atkal!

Mājas kafejnīcu dienas šogad Rojas un Mērsraga piekrastē notiks 3. un 4.septembrī. Kafejnīcu dienu dalībniekus, savu dalību pasākumā aicinām pieteikt jau tagad!

Mājas kafejnīca var būt gan esošs uzņēmējs, gan vietējais iedzīvotājs, kas ikdienā nenodarbojas ar ēdināšanu vai tūrismu, bet šajās dienās ir ar mieru atvērt savas mājas/sētas un pacienāt viesus ar savu īpašo "meistarstiķi". Šajās dienās ikvienam būs iespēja pamēģināt kā ir kļūt par kafejnīcu, uzņemt viesus un strādāt ar cilvēkiem.

Īpaši aicinām piedalīties tos, kas nobijās pagājušo gad, bet ir gatavi sasparoties un piedalīties Mājas kafejnīcu dienās šogad!

Mājas kafejnīcu dienu dalībniekiem tiek nodrošinātas dažāda veida praktiskas apmācības, par prasībām sanitārajā un drošības jomā (PVD), prasības saistībā ar Covid-19 (SPKC), kafejnīcu mārketinga aktivitātēm(PR aģentūra), saskarsme ar apmeklētājiem. Apmācības plānotas attālināti un uzņēmējiem būs bez maksas. Uzņēmēji aicināti ierosināt sev interesējošās un aktuālās tēmas apmācībām.

Sīkāka informācija un pieteikšanās pasākumam, līdz 10.jūnijam: Rojas Tūrisma informācijas centrā, tel.: 28630590, e-pasts: tic.roja@talsi.lv

Mērsraga pagasta Mājas kafejnīcu dienu interesentiem sazināties ar Mērsraga tūrisma informācijas centru.

SaspaROJAmies un gatavojamies piedzīvojumiem un pārsteigumiem bagātam notikumam-Mājas kafejnīcu dienas Rojas un Mērsraga pagastā!

 

Rojas tūrisma informācijas centra vadītāja Kristīne Voldemāre

Informācijai

2022. gada jūnija mēneša grafiks, kurā norādītas pagastu pārvaldes, kurās domes deputāti tiekas ar pagasta iedzīvotājiem.

Grafiks atrodas rakstā, spiežot LASĪT VAIRĀK.

2 attēli

Atmiņu pēcpusdiena bibliotekāriem

22. aprīļa pēcpusdienā Rojas pagasta bibliotēkā notika atmiņu pēcpusdiena “Bibliotēka laiku lokos”, kurā tikās pagastā dzīvojoši bibliotekāri, kuri dažādos laikos strādājuši vai joprojām strādā bibliotēkā. Par darbu Rojas vidusskolas bibliotēkā un tā specifiku atmiņās dalījās rakstniece Dzintra Žuravska, viņas darba turpinātāja skolas bibliotekāre Antra Ozollapa stāstījumu papildināja šodienas skatījumā.

Ko savos nedaudz gados bibliotekāres darbā tālajos 50. gados Jaungulbenes pusē piedzīvojusi, stāstīja pensionāre Vija Purgaile, bet Rojas Jūras zvejniecības muzeja krājuma glabātāja Anda Rācenāja atcerējās bibliotēkai veltītos darba gadus Bauskas novadā. Protams, par savu izvēli kļūt bibliotekārei un darba gados piedzīvoto stāstīja arī Rojas pagasta bibliotēkas darbinieces Daiga Dambīte, Iluta Graudiņa un Irēna Svitiņa. Žēl, ka dažādu iemeslu dēļ neieradās citas bijušās bibliotekāres, kuras savulaik strādājušas gan z/k “Banga” publiskajā un tehniskajā bibliotēkā, skolas bibliotēkā vai citu novadu bibliotēkās.

Ne visām bibliotekāra profesija bijusi apzināta izvēle, vairākos gadījumos tā bijusi nejaušības vadīta, tomēr bibliotekāram vienmēr ir bijis jābūt ne tikai labam sava darba speciālistam, bet arī psihologam. Mūsdienās grūti salīdzināt darbu toreiz un tagad, bet tas ir mūsu piedzīvotais un saglabājams atmiņu “failos” par agrākajiem laikiem, citādiem apstākļiem, citādu skatījumu uz lietām un norisēm. Un, lai arī bibliotekāru darba specifika ir ļoti mainījusies, nemainīga ir vēlme, lai ikvienam apmeklētājam bibliotēka asociētos ar viņa otrajām mājām, ar vietu, kur atgriezties vēlreiz.

Ziņas