Ziņas

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas jāreģistrē visiem novada iedzīvotājiem

Jau 2017. gadā tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par decentralizēto kanalizācijas iekārtu apsaimniekošanu un reģistrēšanu. Tie paredz, ka līdz šī gada beigām it visiem decentralizēto notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu īpašniekiem pilsētu un pagastu teritorijās savas iekārtas ir jāreģistrē pašvaldībā.

Līdz 31. decembrim visiem decentralizēto notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu īpašniekiem savas iekārtas ir jāreģistrē  pašvaldībā. Iedzīvotāji tiek aicināti reģistrēt iekārtas, iesniedzot iesniegumu savas attiecīgās teritorijas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam.

Talsu novadā tie ir SIA „Talsu ūdens” (bijušā Talsu novada teritorija), SIA „Rojas DzKu” (Rojas pagasts), SIA „Ziemeļkurzeme” (Dundagas pagasts), SIA „Kolkas ūdens” (Kolkas pagasts), SIA „Mērsraga ūdens” (Mērsraga pagasts). Pieteikumus var iesniegt elektroniski, nosūtīt elektroniskajā pastā, iemest pie uzņēmumiem izvietotajās pastkastītēs, vai nosūtīt pa pastu.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas ir visas izbūvētās un izveidotās tilpnes, kur uzkrājas notekūdeņi – krājtvertnes, asenizācijas bedres, nosēdbedres, septiķi.

Novembris – patriotu mēnesis

Pieliec delnu pie acīm un skaties:

līdz pat pēdējam olim viss tavs.

Neatdod, dzirdi, neatdod

mazo Latviju – lielākas nav.

Leons Briedis

Nedēļa starp Lāčplēša dienu – 11. novembri – un Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu 18. novembrī tiek dēvēta par patriotu nedēļu. Patiesībā mēs visu novembri droši varam dēvēt par patriotu mēnesi, jo jau novembra pirmajās dienās daudziem Latvijas iedzīvotājiem pie apģērba parādās sarkanbaltsarkanās lentītes, bet automašīnas tiek rotātas ar sarkanbaltsarkanajiem karodziņiem. Šis ir laiks, kad mūsu sabiedrībai, sevišķi jau jaunajai paaudzei, vēlreiz tiek atgādināts par mūsu valsts vēsturi un tās neatkarības cenu, kas maksāta ar cilvēku dzīvībām.

Mūsdienās 11. novembra ideja ir nedaudz mainījusies. Godinot visus Latvijas brīvības un neatkarības cīnītājus un viņu devumu Latvijas Republikas neatkarības nosargāšanā, Lāčplēša diena arvien vairāk kļūst par karavīru un Latvijas armijas svētku dienu. Un kā gan citādi – 11. novembris iegājis vēsturē kā Latvijas armijas lielākās militārās uzvaras diena, kas sasniegta visas tautas kopīgiem spēkiem.

Sakarā ar nelabvēlīgo epidemioloģisko situāciju valstī šogad izpaliek kopīga svētku atzīmēšana, taču tas neliedz radīt svētku sajūtu katram savā sirsniņā, savās mājās. Piespraudīsim pie apģērba sarkanbaltsarkano lentīti un Lāčplēša dienā un 18. novembrī, godinot mūsu valsts brīvības cīnītājus, iedegsim logos svecītes kā apliecinājumu mīlestībai uz savu valsti, savu Dzimteni – vienīgo, visdārgāko.

Dace Klabere

Publiskā apspriešana lokālplānojumam Rojā, Dārza ielā 8 un Plūdoņa ielā 13

Saskaņā ar Talsu novada domes 25.11.2021. lēmumu Nr. 341 „Par lokālplānojuma Dārza ielā 8 un Plūdoņa ielā 13, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”, tiek nodota izstrādātā lokālplānojuma redakcija un vides pārskats publiskai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 13.12.2021. līdz 12.01.2022. Lokālplānojuma un vides pārskata publiskās apspriešanas sanāksme notiks 5.01.2022. plkst. 15.00 videokonferenču platformā Zoom.

Lai pieteiktos dalībai sanāksmē, līdz 4.01.2022. plkst. 17.00 var nosūtīt pieteikumu uz e-pastu: ligita.snore@talsi.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt sanāksmes ielūgumu. Sanāksmi būs iespējams vērot tiešsaistē Youtube platformā Talsu novada pašvaldības kontā (precīza saite tiks publicēta pirms sapulces sākuma).

Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā sūtāmi par pastu vai iesniedzami Talsu novada pašvaldībai Kareivju ielā 7 Talsos, LV-3201 vai Rojas pagasts pārvaldē Zvejnieku ielā 3 Rojā, LV-3264; elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz e-pastu: pasts@talsi.lv vai pašvaldības e - adresi norādot: Lokālplānojums Rojā.

Lokālplānojuma un vides pārskata materiāli papīra formātā pieejami Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā Zvejnieku ielā 3 Rojā. Informācija pieejama arī publiskajā ārtelpā un apskatāma Rojas pagasta pārvaldē. Elektroniski – pašvaldības tīmekļvietnē www.talsunovads.lv un https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20286, un tīmekļvietnē www.roja.lv.

Kontaktinformācija konsultācijām attālināta, kā arī, iepriekš piesakoties klātienē, zaļajā režīmā: Rojas pagasta pārvaldes teritorijas plānotāja Ligita Šnore (tālrunis: 29533662, e-pasts: ligita.snore@talsi.lv).

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Likumā par ostām”

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu, Talsu novadā noteiktas 4 parakstu vākšanas vietas:

  • Rojas tūrisma informācijas centrs. Selgas iela 14E, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads, LV-3264.
  • Talsu novada tūrisma informācijas centrs. Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV-3201.
  • Mērsraga tūrisma informācijas centrs. Zvejnieku iela 2, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284.
  • Dundagas tūrisma informācijas centrs. Pils iela 14, Dundaga, Talsu novads, LV-3270.

Parakstu vākšana notiek laika posmā no 10.marta līdz 8.aprīlim ar sekojošiem darba laikiem:

  • pirmdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās no pl. 9.00 līdz 13.00
  • otrdienās, ceturtdienās, sestdienās no pl. 15.00 līdz 19.00

Ja atbalsti apturētā likuma nodošanu tautas nobalsošanai, nāc un nobalso klātienē kādā no 4 parakstu vākšanas vietām Talsu novadā!

Savukārt, ja atbalsti apturētā likuma pieņemšanu un spēkā stāšanos, tad tev parakstu vākšanā nav jāpiedalās.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos parakstu vākšanā, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments - Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa apliecība (eID karte).

Šā gada 18. februārī, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 72. pantu un 36 Saeimas deputātu prasību, Valsts prezidents Egils Levits apturēja Saeimā 2022. gada 10. februārī pieņemtā likuma „Grozījumi Likumā par ostām” publicēšanu uz diviem mēnešiem. Ar likuma tekstu iespējams iepazīties šeit.

Ja parakstu vākšanā tautas nobalsošanas ierosinājumu būs parakstījusi ne mazāk kā viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo Latvijas pilsoņu skaita (154 868 vēlētāji), CVK trīs dienu laikā būs jāizsludina tautas nobalsošana, kurai jānotiek ne agrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc izsludināšanas. Satversme paredz, ka tautas nobalsošana par apturētu likumu tomēr nenotiek, ja Saeima par to vēlreiz balso un ja par tā pieņemšanu ir ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no visiem deputātiem.

Tāpat apturēts likums tiks publicēts un stāsies spēkā, ja parakstu vākšanā tautas nobalsošanas ierosinājumu atbalstīs mazāk nekā viena desmitā daļa vēlētāju.

Plašāka informācija pieejama CVK tīmekļvietnē.

Ziņas