Ziņas

ROJAS REŅĢU ĶĒĶIS KALTENES JŪRMALĀ

19.03.2022. kā arī nākamās divas sestdienas (26.03.2022. un 02.04.2022.) no plkst. 11:00 līdz 13.30 aicinām visus uz Rojas Reņģu ķēķi, kas norisināsies pie Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāles “Kaltenes klubs”, Kaltenē! Viens kārtīgs reņģu ķēķis! Un kā jau ķēķī – tur ne tikai cep, vāra, šmorē un našķojas, bet arī papļāpā, paklausās, ko stāsta pieredzes bagātie, padzied, paskatās viens uz otru un dodas izvēdināt galvu.

Mazā piekrastē mītošā zivtiņa reņģe no sendienām līdz pat mūsdienām ir iemīļots ēdiens piekrastes ļaudīm gan ikdienas maltītēs, gan svētku galdam. Saimnieces no paaudzes paaudzē pārmanto reņģu ēdienu receptes. Tāpēc aicinām uz meistarklasi „Stiprinies dienai reņģu ķēķī”. Pasākuma laikā ikvienam būs iespēja nodegustēt kādu no reņģu ēdieniem un pat piedalīties šo ēdienu pagatavošanā. Pieredzē dalīsies un ar garšīgiem ēdieniem lutinās saimniece Dina Čuba.

Mēs visi mīlam jūru, bet vai izprotam jūras dabas procesus, pazīstam piekrastē mītošos dzīvniekus un jūras iemītniekus, vai savā ikdienā protam saudzēt savu jūru? Uz šiem un vēl daudziem citiem jautājumiem radīsim atbildes lekcijās „Zilā jūras klase”. Lai nevienu nenobiedē vārds „lekcija” – tās nebūs parastas lekcijas, bet gan interesanti stāsti, ar aizraujošiem piemēriem, kas palīdzēs mums visiem, gan lieliem, gan maziem uzzināt vairāk gan par roņiem, gan par dzīvniekiem piekrastes mežos, kā arī jūras dzelmes iemītniekiem.

Lai siltāk dvēselei, katru sestdienu sirsnības uguntiņu iekurs un kājām liks kustēties mūzikas ritmā kāds iemīļots mūziķis.

Pasākuma ietvaros notiks pārgājiens pa Kaltenes akmeņaino jūrmalu „Kas tik viss nav bijis Kaltenē”.  Tā laikā būs iespēja izstaigāt senās buru kuģu būves vietas, apskatīt seno kuģu būvētāju dzimtas mājas, zvejnieku sadumu, apskatīt Kaltenes baznīcu, pie kuras Kaltenes kapsētā uzņemti kadri filmai „Ilgais ceļš kāpās”, uzzināt par padomju laiku lepnumu – mākslīgo zivju audzētavu, kā arī to visu salīdzināt ar tagadējo apbūvi pie jūras krasta. Pārgājienu vadīs Kaltenes vēstures zinātāja, interesantu stāstu stāstītāju Gundega Balode.

Pie „Kaltenes kluba” būs apskatāma izstāde, kur apkopota informācija par lieliem un maziem mūsdienu Rojas pagasta zivju produkcijas ražotājiem. Būs arī „Zīv` galds”, kur būs iespēja nodegustēt un arī iegādāties vietējo ražotāju produkciju.

Visa pasākuma laikā bērniem būs iespēja padarboties kādā radošajā darbnīcā, pagatavojot sev kādu nelielu piemiņas lietu, kas liks atcerēties burvīgi pavadītu dienu pie jūras.

Nāc pagaršot un iemācies gatavot mūsu pusē iecienītos reņģu ēdienus, sadzirdēt piekrastes ļaužu dvēseli, iepazīt senā zvejniekciemata dabu un takas, izzināt vēsturiskos notikumus!

 

Projekts  “JŪRA VISU GADU- Piejūras dzīves stila tūrisma veicināšana” 20-00-F043.0442-000002. finansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds.

Aicinām piedalies aptaujā par Talsu novada vērtībām un simboliem, kas nepieciešama apvienotā Talsu novada ģerboņa izstrādei

Lai izstrādātu apvienotā Talsu novada ģerboni, Talsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā par novada vērtībām un ģerbonī iekļaujamajiem simboliem.

Pagājušajā gadā, stājoties spēkā administratīvi teritoriālajai reformai, vienā Talsu novadā apvienojās bijušie Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadi. Mainoties teritoriālajām novada robežām, no 2021. gada 1. jūlija spēkā vairs nav bijušais mākslinieces Antras Auziņas izstrādātais Talsu novada ģerbonis (ozollapu vainags zelta laukā, kura 18 lapiņas simbolizēja novada četras pilsētas un 14 pagastus).

Lai stiprinātu iedzīvotāju emocionālo un simbolisko piederību apvienotajam Talsu novadam, tiks izstrādāts jauns novada ģerbonis. Tas tiks veidots pēc heraldikas nosacījumiem.
Lai ģerbonis atspoguļotu Talsu novada iedzīvotāju kopējās vērtības, Talsu novada pašvaldība aicina ikvienu Talsu novada iedzīvotāju piedalīties aptaujā par apvienotā novada vērtībām un ģerbonī iekļaujamajiem simboliem.

Aptaujas rezultāti apkopotā veidā tiks nodoti heraldikas māksliniekam un tie tiks izmantoti, izstrādājot vairākus iespējamos Talsu novada ģerboņa variantus.

Jaunā ģerboņa izstrāde neietekmē līdzšinējos pilsētu un pagastu ģerboņus. Tie ir spēkā esoši un izmantojami saskaņā ar saistošajiem noteikumiem. Savukārt Talsu novada pašvaldība līdz jaunā novada ģerboņa izstrādei un apstiprināšanai izmanto mazo valsts ģerboni, to lietojot kopā ar pašvaldības nosaukumu. Jauno Talsu novada ģerboni paredzēts izstrādāt līdz šī gada beigām.

Elektroniskā aptaujas anketa:

https://forms.gle/jjSmS623WAPFcgFc8

Atvērta pieteikšanās mācībām pieaugušajiem ES fondu projektā

No š.g. 27. janvāra, sākas pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). 7. kārtā strādājošie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no gandrīz 800 izglītības programmām, kas ir līdz šim lielākais mācību piedāvājums vienā projekta kārtā. Pieteikties mācībām var līdz 24. februārim mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.    

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri, kā arī personas ar alternatīvo statusu. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes. Pieteikties iespējams mācībām 2 izglītības programmās, taču vienlaicīgi varēs mācīties tikai vienā izglītības programmā. Atkārtoti mācībām var pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas. Šajā kārtā mācības notiks gan attālināti, gan klātienē, tāpēc aicinām sekot līdzi katras izglītības iestādes sniegtajai informācijai par mācību procesa norisi un nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu.

Lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts. Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5%, savukārt, izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās izglītības programmas modulī vai studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, bet ES fondi un valsts finansējums attiecīgi 90% - 95%. Nodarbinātajiem no maznodrošinātām vai trūcīgām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

 

Šajā kārtā pilnveidot esošās vai iegūt jaunas zināšanas, pārkvalificēties vai iegūt augstāku kvalifikāciju var kopumā 10 darba tirgū pieprasītās nozarēs. Mācību piedāvājums ir veidots, balstoties uz darba tirgus aktualitātēm, lai iedzīvotāji iegūtās zināšanas un prasmes varētu pielietot savā ikdienas darbā, palielinot konkurētspēju darba tirgū vai īstenojot karjeras izaugsmi savā profesijā. Visvairāk izglītības programmu šajā kārtā – aptuveni 370 - pieejamas  uzņēmējdarbības, finanšu un grāmatvedības administrēšanas nozarē, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas un informācijas tehnoloģiju nozarē pieejamas 119 programmas, bet būvniecības nozarē strādājošie var izvēlēties kādu no 70 izglītības programmām

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā, piecu gadu laikā, mācības kopumā uzsākuši apmēram 59 tūkstoši nodarbināto, no kuriem vairāk nekā 43 tūkstoši mācības jau ir pabeiguši.  

Pieteikšanās 7. mācību kārtā ilgs līdz 24. februārim. Mācību grupu komplektēšana un mācību uzsākšana plānota no šī gada marta līdz maija beigām. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī viss izglītības programmu saraksts ir publicēts mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv 

 

Uz vietas Rojā, sadarbībā ar Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu, būs iespējams apgūt šādu apmācību programmu: “Individuālu koka izstrādājumu apgūšana”. Apmācību programma būs 80h gara un dalībnieku līdzmaksājums ir 36,00 eur. Mācības plānotas darba dienu vakaros. Sīkāka informācija par šo apmācību programmu un citiem projekta nosacījumiem: Rojas Tūrisma informācijas centrā, Selgas ielā 14E, Rojā, pa tālr.: 28630590 vai e-pastu: tic.roja@talsi.lv

 

Sadarbībā ar VIAA informāciju sagatavoja Kristīne Voldemāre

Projekta koordinatore

Ziņas